November 2013 - Vattenstånd över det normala

November var en lågtrycksbetonad månad vilket gav upphov till vattenstånd över det normala. Flera lågtryckspassager gav upphov till våghöjder på över 3 meter. Som helhet minskade ytvattentemperaturen under november med runt tre grader i de centrala delarna av haven runt Sverige.

Normal start på issäsongen trots att månaden var mild

November var förhållandevis mild vilket innebar en långsam avkylning av ytvattnet. Trots detta blev det en normal start på issäsongen, med is i norra Bottenvikens skärgård vid månadens slut.

De många passerande lågtrycken med tillhörande västvindar ledde till uppvällning av kallare vatten längs den svenska Östersjö- och Bottenhavskusten. Där var temperaturen lägre än ute till havs. Även öster om Gotland var ytvattentemperaturen ofta flera grader lägre än i närliggande områden. Mot slutet av månaden började isen lägga sig längst i norr och den sista veckan i november fanns en krans av is i skärgården runt Bottenvikens norra kust.

Som helhet minskade ytvattentemperaturen under november med runt tre grader i de centrala delarna av haven runt Sverige. Månadsmedelvärdena blev över de normala vid alla mätstationer, Marviken noterade ett nytt rekordvärde för november med 9,9 grader på månadens första dag.
 

Ytvattentemperatur i kustvatten november 2013.

Karta över ytvattentemperatur i havet 15 november 2013
Ytvattentemperatur i havet 15 november 2013. Förstora Bild
Karta över is och ytvattentemperatur i havet 30 november 2013
Is och ytvattentemperatur i havet 30 november 2013. Förstora Bild

Vattenstånd över det normala

November var en lågtrycksbetonad månad vilket ledde till att månadsmedelvärdena blev över det normala på samtliga platser runt Sveriges kust.

Den 4 rörde sig ett lågtryck in över Sydnorge och längst västkusten var det en sydvästlig kuling som pressade vattnet in mot kusten. Flera stationer registrerade då sina månadshögsta. Kungsvik hade +79, Smögen +84 och Göteborg +70 cm.

Den 9 passerade ett lågtryck södra Sverige. På norra Östersjön var det först en ostlig vind som pressade in vattnet mot kusten. Vid Stockholm steg vattenståndet från +28 till +53 cm på några timmar. Sedan vred vinden över till sydväst och vattnet pressades åt nordost. Vattenståndet sjönk då till +17 cm efter ytterligare några timmar.

Det högsta vattenståndet registrerades den 18 då ett lågtryck rörde sig upp över de norra delarna av Norska havet. Över Bottenviken var det en sydvästlig vind av kulingstyrka som pressade vattnet åt nordost. Kalix registrerade då +105 cm.

Den 27 berördes de norra delarna av landet av ett lågtryck. På södra Östersjön var det en västlig vind som pressade vattnet österut och månadens lägsta vattenstånd registrerades då i Skanör med -46 cm.

Vattenstånd vid 7 mätstationer i november 2013.

Höga vågor

Vid Väderöarna registrerades vågor på över 3 meter vid fyra tillfällen. Månadens högsta signifikanta våghöjd* 4,1 meter registrerades den 4 i samband med en sydvästlig kuling. Den 12 var det återigen en sydvästlig vind vilket resulterade i en signifikant våghöjd på 3,3 meter. Den 16 och 28 var det väst till nordvästliga vindar vilket resulterade i signifikanta våghöjder på 3,5 respektive 3,3 meter.

Bojen vid Knollsgrund registrerade vågor på över 2,5 meter vid tre tillfällen. Den 5 och 10 var det sydvästliga vindar vilket gav upphov till signifikanta våghöjder på 2,6 respektive 2,9 meter. Den 28 var det en nordvästlig kuling och den signifikanta våghöjden steg då till 2,9 meter.

Finngrundsbojen registrerade signifikanta våghöjder på över 2,5 meter vid 3 tillfällen. Den 17 var det en västlig vind på ca 10 m/s och den signifikanta våghöjden steg då till 2,6 meter. Den 25 och 28 var det nordvästliga vindar. De signifikanta våghöjderna steg till 2,7 respektive 3,1 meter.


*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 10-20 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Diagram över signifikant våghöjd vid Knollsgrund i november 2013
Signifikant våghöjd vid Knollsgrund i november 2013 Förstora Bild
Diagram över signifikant våghöjd vid Väderöarna november 2013
Signifikant våghöjd vid Väderöarna i november 2013 Förstora Bild