Mars 2022 - Ovanligt solig och nederbördsfattig

Mars månad i år var händelserik och många rekord gav sig tillkänna. Den 19 uppmättes det högsta lufttrycket i Götaland för mars månad sedan 1880 samtidigt som Katterjåkk nåddes av en så kallad atmosfärisk flod och skrev in sig i historieböckerna med den femte största nederbördsmängden under ett dygn i mars månad. Den 17 tog den meteorologiska våren stora kliv norrut och lokalt i norra Norrland var våren rekordtidig. Mars var även rekordsolig på flera stationer och främst i söder rekordtorr.

Temperatur 

Mars 2022 blev varmare än normalt i hela landet. Störst avvikelse var det i Norrland. Lokalt var det en av de tre varmaste marsmånaderna.

Månaden startade åt det varma hållet, då främst i norra halvan av landet. Den 4 och 5 var det kallare med klara kalla nätter. I norra Norrland återkom dock mildare väder redan den 5. Från den 6 var det allmänt milt under en längre period och den meteorologiska våren avancerade norrut över Götaland samt östra och södra Svealand.

Från den 17 tog vårvärmen över på allvar och framförallt Norrland stack ut. Den meteorologiska våren vann mark i större delen av Götaland, stora delar av Svealand, delar av Norrlandskusten samt fläckvis i norra Norrland. Lokalt kom våren ovanligt tidigt längst i norr. Under vårdagjämningen den 20 slog flera stationer, både i norr och söder, marsrekord samt månadens dittills högsta temperatur rapporterades från Torpshammar i Medelpad på 16,8°. Månadens högsta temperatur noterades den 24 i Gladhammar i Småland på 18,3°.

Månaden avslutades med ett bakslag för vårvärmen när kyligare luft svepte ner över landet. Månadens lägsta temperatur uppmättes den 29 i Gielas i Lappland på -28,2°.

Sverigekarta som visar månadsmedeltemperaturen under mars 2022
Månadsmedeltemperaturen under mars 2022. Förstora Bild
Sverigekarta som visar medeltemperaturens avvikelse från det normala under mars 2022
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under mars 2022 (normalperiod 1991-2020). Förstora Bild

 

Jämförelse med tidigare marsmånader i Sverige och globalt

Medeltemperaturer i mars i Sverige och globalt
Stapeldiagrammet visar avvikelsen från ett referensvärde 1860-1900 för Sverigemedeltemperaturen i mars (baserat på 35 stationer med mycket långa mätserier). Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tio-åriga medelvärden. Linjen med prickar visar motsvarande utjämnade förlopp för den globala medeltemperaturen i mars (data från CRU). Förstora Bild

Nederbörd

Mars karaktäriserades av högtrycksbetonat väder och det var ovanligt torrt. Allmänt behöver man gå tillbaka till 2013 för att hitta en mars månad som liknar årets mars. Som nederbördsfattigast var det i stora delar av Götaland, östra Svealand och sydligaste Norrland.

Det var 50 stationer som inte hade någon nederbörd alls under mars månad (en så kallad nollmånad). Bland annat Linköping (Östergötland, startår 1859), Harstena (Östergötland, startår 1943) och Visby (Gotland, startår 1860).

Vad är en nollmånad?

Lågtrycken tog i de flesta fall en nordlig bana norr om landet och gav tidvis nederbörd, men då främst i fjälltrakterna som hade en normal till något blötare mars än normalt. Den 19 svepte ett band med fuktig luft in över norra fjälltrakterna. Sådana band kallas ibland för atmosfärisk flod och gav upphov till månadens största dygnsnederbörd i Katterjåkk i Lappland på 71,6 mm. Detta placerade Katterjåkk (startår 1904) på en femteplats i listan över Sveriges största dygnsmängder i mars.

Månadens andraplats i dygnsnederbörd gick till Jormlien i Jämtland med 43,8 mm den 27 när ett lågtryck förde in snöfall över mellersta och norra Norrland.

Sverigekarta som visar nederbördssumma under mars 2022
Nederbördssumma under mars 2022. Förstora Bild
Sverigekarta som visar nederbördens avvikelse från det normala under mars 2022
Nederbördens avvikelse från det normala under mars 2022 (normalperiod 1991-2020). Förstora Bild

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i mars 2022 (699 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i mars 2022 (24 kB, pdf)

Vind

I samband med det högtrycksbetonade vädret var det mindre blåsigt än normalt, främst i söder. I norr var det lokalt blåsigare än normalt.

Den 21 passerade ett lågtryck över Barents hav som medförde kraftig vind i norra fjälltrakterna. Tarfala i Lappland uppmätte då månadens högsta byvind på 51,0 m/s. Utanför fjällen var det som blåsigast den 25 när ett lågtryck tog en sydligare bana och passerade över norra Norrland. Det gav stormbyar på som mest 26,9 m/s i Föllinge i Jämtland.

Sverigekarta som visar byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under mars 2022
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under mars 2022. Förstora Bild

Snö

I början av mars sträckte sig snötäcket så långt söderut som över stora delar av Svealand och ner över småländska höglandet. I vårvärmen töade snön alltmer och framåt mitten av mars fanns det endast fläckvis snö kvar söder om norra Värmland. Även i norr minskade snötäcket alltmer men den 27 passerade ett lågtryck som förde med sig ymnigt snöfall. I stora delar av norra Norrland ökade då snötäcket med omkring 10 cm. Månadens största snödjup uppmättes den 3 mars vid automatstationen i Katterjåkk med 188 cm.

Framåt slutet av månaden var det barmark i hela Götaland och södra Svealand. Kyligare luft pressade dock på norrifrån och natten mot den 30 förekom snöbyar främst i Götaland. Detta gav upphov till ett fläckvis förekommande snötäcke i söder med störst snödjupsökning den dagen på 10 cm i Degeberga i Skåne.

Sverigekarta som visar snödjupet den 15 mars 2022
Snödjup den 15 mars 2022. Förstora Bild
Sverigekarta som visar snödjupet den 31 mars 2022
Snödjup den 31 mars 2022. Förstora Bild

Solskenstid

Det var allmänt högtrycksbetonat väder i söder med ovanligt många soltimmar. Det blev marsrekord i bland annat Lund (startår 1983), Växjö (startår 1983), Göteborg (startår 1983), Visby (startår 1952), Norrköping (startår 1955), Karlstad (startår 1950), Hoburg (startår 1985), Stockholm (startår 1905), Svenska Högarna (startår 2007) och Karlskrona (startår 2009). I norr var det normalt eller längst i norr något lägre antal soltimmar än normalt.

solskenstid mars 2022
Solskenstid per station för mars 2022, markerad med orange sol-symbol. I bakgrunden syns motsvarande solskenstid för övriga år då stationen varit i drift angivet med årtal. Diagrammet omfattar endast perioden från 1983, även för stationer som startade tidigare. Enheten är genomsnittligt antal timmar/dag för mars. Illustration SMHI Förstora Bild
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under mars 2022
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under mars 2022. Förstora Bild
Sverigekarta som visar antal soltimmar under mars 2022
Antal soltimmar i mars 2022. Förstora Bild

Åska

Ingen åska registrerades i mars. Senast en hel månad saknade blixturladdningar var februari 2021.

Sverigekarta som visar antal åskdagar under mars 2022
Antal åskdagar under mars 2022. Förstora Bild
Sverigekarta som visar totalt antal blixtar under mars 2022
Totalt antal blixtar under mars 2022. Förstora Bild

Vädret dag för dag

Mars inleddes med ett lågtryck över Norska havet som präglade vädret. Den 1 passerade ett splittrat nederbördsområde österut över landet med regn i söder och större delen av Norrlandskusten samt snö i övriga Norrland. Bakom detta tog solen alltmer plats.

Den 2 passerade ytterligare en väderfront, denna gång endast i norra delen av landet och det mesta av nederbörden fastnade i fjällen. I söder startade morgonen med en del dis och dimma i sydväst följt av på dagen soligt väder då ett högtryck började växa in söderifrån.

Högtrycket förstärktes

Högtrycket började den 3 och 4 växa in även över norra delen av landet med alltmer sol. Främst i fjälltrakterna var det fortfarande en hel del moln och byar av snö. I söder var det soligt samt i hela landet mest svag vind. Allmänt klart och kyligt i hela landet nattetid och in under morgonkvisten. Den 4 rapporterades det som lägst -25,4° i Naimakka samtidigt som det på flera håll i söder var nere på tvåsiffriga minusgrader.

Ostadigt i norr men fortsatt högtrycksbetonat i söder

Ett lågtryck över Norska havet närmade sig och gav ostadigt väder i norr både den 5 och 6. Det blåste rejält i fjällen samtidigt som snöbyar drog in. Även öster om fjällen var det blåsigt och mycket moln med tidvis byar av snö. I söder fortsatt högtryck med mest soligt väder. I Götaland startade den 6 med en del moln som under dagen drog bort österut.

Den 7 passerade ett nytt lågtryck norr om Skandinavien med tillhörande fronter som nådde så långt söderut som Dalarna med snöfall. Under dagen passerade detta österut och övergick helt eller delvis i regn. I söder väntade en solig och vårvarm dag med molnslöjor som tidvis passerade. Det blev även årets dittills varmaste dag där Karlshamn tog förstaplatsen med 11,2° från det tidigare säsongshögsta på 10,7° som noterades den 14 januari i Oskarshamn.

Fuktigare luftmassa gav dis och dimma

Under natten till och morgonen den 8 var det minusgrader i stort sett i hela landet med undantag för mellersta Norrland som under hela dygnet avvek åt det varma hållet. Under dagen hängde gårdagens väderfront kvar i norr i försvagad form med moln och snöbyar som mattades av alltmer. I söder var det soligt och milt men i sydväst, dis och dimma som längs kusten inte mäktade med att lätta.

Den 9 bildades återigen dis och dimma, denna gång över västra Götaland samt östra Norrland. Morgonen startade även kallt i Naimakka som uppmätte -26,7°. Under dagen hängde diset och dimman kvar kring de stora sjöarna men i övrigt sprack det upp med på dagen soligt väder med undantag av östra Norrland. Dimman hindrade temperaturen från att stiga vilket märktes tydligt mellan Visingsö och Hagshult i Småland där temperaturskillnaden var 13° under eftermiddagen med Visingsö på -2° och Hagshult på +11°.

En ny intressant temperaturskillnad dök upp den 10 när Nikkaluokta under morgonen rapporterade -23° och intilliggande Tarfala, som befinner sig i högre terräng, samtidigt rapporterade närmare +2°. Ett nytt lågtryck påverkade fjälltrakterna och norra Norrland med både snöbyar samt blåsigt väder. I övrigt var den 10 en dag med allmänt mer moln men efterhand sprack det upp främst i Götaland.

Sol och vårvärme

Högtrycket tog över på allvar och det blev soligt, mest vindsvagt och vårvarmt den 11 till den 14 i hela landet. Främst i norr varvades solen med höga slöjmoln och tidvis tätare moln. Det var inte bara soligt men även rekordtorrt väder på flera platser. Den 11 var det som varmast i Ångermanland, södra Lappland och Göteborg. Den 12 till den 14 tog dock södra delen av landet över med ett säsongshögsta per dag och högst temperatur noterades den 14 i Rörastrand med 14,5°. Den 12 avancerade den meteorologiska våren längre norrut till delar av Götaland och Svealand. Men trots vårvärme om dagarna var det fortfarande kallt om nätterna och mornarna med minusgrader på de flesta håll.

Skellefteälven snölandskap molnslöjor
Vid Skellefteälven i Skellefteå, Västerbotten. Vacker morgon den 13 mars med sol och tunna molnflak, temperatur -6°. Foto Laila Johansson Förstora Bild

Fuktig luft letade sig in igen

Högtrycket och solen fortsatte dominera väderläget den 15 och 16 men fuktigare luft letade sig in med dis och dimma under morgontimmarna. Den 15 utmanades högtrycket av en svag front västerifrån över Götaland med lite mer moln och lokalt regnstänk. Dimman dröjde sig envist kvar den 16 i södra Svealand där temperaturen bara orkade upp till några enstaka plusgrader jämfört med upp mot 10 grader i närliggande soliga områden.

Soluppgång Vallerstad dimma
Bild från den 16 mars. Soluppgång och dimma i Vallerstad, Östergötland. Foto Ylva Nydahl Förstora Bild

Den 17 såg först ut att bli en repris av föregående dagar. Det var på flera håll dis och dimma under morgonen följt av alltmer utrymme för sol men redan under eftermiddagen mulnade det på västerifrån och vinden tilltog i stort sett i hela landet. Därefter drog regn in sent och passerade österut och norrut under kvällen och natten. Kring Dalarna och norrut övergick det helt eller delvis i snöfall.

En svagare front den 18 följde tätt inpå med lätt nederbörd och moln som även den passerade österut följt av på dagen utrymme för alltmer sol.

Rekordhögtrycket gjorde entré

Efter passerande väderfronter tog högtrycket ett krafttag den 19 och tvingade ett annalkande lågtryck med väderfronter att ta en nordligare bana. Det gav soligt väder och mest svag vind i söder samtidigt som det i norr var blåsigt och mer moln. Lapplandsfjällen nåddes av en så kallad atmosfärisk flod vilket gav ymnigt snöfall som under dagen övergick i regn. Katterjåkk noterade månadens högsta dygnsnederbörd i landet med 71,6 mm i smält form. Högtryckets kraftansträngning resulterade i att Torup i Halland under förmiddagen den 19 uppmätte lufttrycket 1051,3 hPa. Det är det högst uppmätta lufttrycket i Götaland under mars månad sedan 1880. Mer om rekordhögtrycket samt den atmosfäriska floden finns att läsa här.

Delsbo i Hälsingland noterade säsongens dittills högsta temperatur på 14,8°.

Analyskarta högtryck mars
Analys av väderläget klockan 7 lördagen den 19 mars 2022. Illustration SMHI Förstora Bild

Under vårdagjämningen den 20 bredde högtrycket ut sig även i norr och det blev en rätt solig dag i hela landet men i norra fjällen fortsatt blåsigt. I sydligaste Götaland startade dagen med en del dis och dimma. Vårvärmen tog över på allvar men i områden med dis och dimma var temperaturökningen blygsam. Under dagen uppmättes flera marsrekord i temperatur. Den 20 tog över titeln som årets dittills varmaste dag när Torpshammar i Medelpad rapporterade in 16,8°.

Högtryck i söder, lågtryck i norr

Helgens vårvärme dämpades med några grader den 21 och 22. Soligt väder i stort sett i hela landet och ett nordligt passerande lågtryck gav blåsigt väder i fjälltrakterna med enstaka byar av snö. Månadens högsta byvind uppmättes den 21 i Tarfala på 51 m/s. Den 22 drog det efterhand in lite moln med byar av regn och blötsnö över västra Svealand och södra Norrland.

Den 23 och 24 passerade ytterligare ett lågtryck norr om landet som gav blandad nederbördsform i fjälltrakterna och kraftig vind samtidigt som moln drog in över övriga Norrland och fick samsas med solen. I söder fortsatt soligt med lokalt dis och dimma i Götaland under morgontimmarna. Den 24 var varmare än normalt i hela landet och blev årets dittills varmaste dag efter att Gladhammar glatt rapporterade 18,3°. Efter en längre period av en avvikande temperatur åt det varma hållet, främst i norr, avancerade våren norrut där flera stationer noterade en ovanligt tidig meteorologisk vår.

Lågtrycken började bryta ner högtrycksblockeringen

Högtryckets storhetstid började lida mot sitt slut den 25 när ett djupare lågtryck för första gången under månaden tog sig in över landet på en något sydligare bana. För vädret innebar det täta moln i norr och tidvis även i söder. I fjällen tilltog vinden och nederbörd drog in.

Kvällen och natten mot den 26 passerade lågtrycket österut och vinden tilltog främst i mellersta Norrland med tidvis stormbyar även öster om fjälltrakterna. Nederbörden i fjällen spred sig längre österut i form av snöfall över norra Norrland.

I lågtryckets kölvatten svepte kyligare luft ner över landets norra delar och den 26 bjöd hela landet på mest soligt, men inledningsvis blåsigt, väder. I norr dök det upp spridda byar av snö.

Den 27 tog ytterligare ett lågtryck sikte på landet. Snöfall passerade österut över Norrland och norra Svealand som i sydkant övergick i regn. I norra Norrland bidrog detta till ökning av snötäcket där Granhult i norra Lappland stod för månadens största snödjupsökning på 18 cm. I övrigt var det en hel del moln men i Götaland sprack det upp under dagen och gav utrymme till lite sol. I fjälltrakterna tilltog vinden och under kvällen och natten till den 28 även i övriga landet.

Det blev en blåsig start på veckan i hela landet måndagen den 28. Särskilt i fjälltrakterna där Blåhammaren i Jämtland stack ut med 44,4 m/s i vindbyarna. Den kyliga luften avancerade längre söderut men från Gästrikland och söderut bjöds det på ännu en dag med vårvärme. Snöfallet från gårdagen rörde sig söderut över Norrland och minskade i intensitet samtidigt som det längst i norr sprack upp och blev soligt väder. I söder, en hel del sol men också höga slöjmoln som tidvis skymde solen. Längs västkusten dröjde sig tätare moln kvar från morgonen.

Några dagar för tidigt bjöd den 29 på vad många skulle kalla klassiskt aprilväder. Kyligt med sol varvat med täta moln och en och annan snöby så långt söderut som i Götaland. I Gielas i Lappland noterades månadens lägsta temperatur på -28,2°.

Det var minusgrader i stort sett i hela landet natten mot den 30 och snöbyar fortsatte dyka upp i Götaland. När det var dags för den dagliga snödjupsmätningen under morgonen den 30 noterade Degeberga i Skåne landets största snödjupsökning för dagen med 10 cm nysnö. Den 30 bjöd annars på en hel del sol. I norr mer moln och efterhand snöbyar i östra Norrland.

Efter ytterligare en natt med minusgrader i större delen av landet bjöd den 31 på sol varvat med en del moln. Frampå eftermiddagen växte stackmolnen till sig och genererade lokalt snöbyar men i norra Norrland och fjällkedjan var det mest uppehåll. Förutom stackmoln dök det upp ytterligare ett vårtecken. I Braås i Småland noterades en så kallad stoftvirvel som slet loss några takpannor från ett hus.

Högsta temperatur, mars 2022
Norrland +16,8° den 20 Torpshammar (Medelpad)
Svealand +16,5° den 20 Svanberga (Uppland)
Götaland +18,3° den 24 Gladhammar (Småland)
Lägsta temperatur, mars 2022
Norrland -28,2° den 29 Gielas (Lappland)
Svealand -23,4° den 5 Särna (Dalarna)
Götaland -13,1° den 31 Hagshult (Småland) och den 30 Horn (Östergötland)
Högsta nederbörd, mars 2022
Norrland 160,0 mm Katterjåkk A (Lappland)
Svealand 6,4 mm Daglösen A (Värmland)
Götaland 18,5 mm Brösarp(Skåne)
Lägsta nederbörd, mars 2022
Norrland 1,4 mm Lobonäs (Hälsingland)
Svealand 0,0 mm vid 13 stationer
Götaland 0,0 mm vid 37 stationer
Högsta lufttryck, mars 2022
Norrland 1048,0 hPa den 20 Tännäs (Härjedalen)
Svealand 1050,0 hPa den 19 Landsort (Södermanland)
Götaland 1051,3 hPa den 19 Torup (Halland)
Lägsta lufttryck, mars 2022
Norrland 989,5 hPa den 28 Hemavan flygplats (Lappland)
Svealand 997,0 hPa den 28 Örskär (Uppland)
Götaland 1000,3 hPa den 28 Gotska Sandön (Gotland)
Största snödjup, mars 2022
Norrland 188 cm den 3 Katterjåkk A (Lappland)
Svealand 75 cm den 1-2 Storbron (Dalarna)
Götaland 20 cm den 1-14 Malmbäck (Småland)

Dygnsnederbörd på minst 40 mm mars 2022 (4 kB, pdf)

Medelvindhastighet vid kuststationer på minst 21 m/s i mars 2022 (4 kB, pdf)