Mäktigt högtryck i söder, atmosfärisk flod i Lapplandsfjällen

Vädret under veckoslutet den 19-20 mars blev ungefär så extremt som vi hade förutsagt. Över södra Sverige gav ett mäktigt högtryck det högsta lufttrycket i Götaland i mars månad sedan 1880. Från Norska havet drog ett band med mycket högt fuktighetsinnehåll, "atmosfärisk flod", in mot norra Lapplandsfjällen. Där fick Katterjåkk en nästintill rekordstor dygnsmängd för mars månad.

Bilden visar en analys av väderläget klockan 13 den 19 mars 2022.
Analys av väderläget klockan 13 lördagen den 19 mars 2022. Illustration SMHI Förstora Bild

Det högsta lufttrycket i Sverige den här gången blev 1051,3 hPa i Torup i Halland. Om vi går in på våra minutdata ser vi att det inträffade strax före klockan 09 på lördagsförmiddagen.

För att hitta ett högre lufttryck i mars i Sverige får vi gå tillbaka till 1971. Då noterades det svenska rekordet med 1055,7 hPa i Överkalix-Svartbyn i Norrbotten. Så det rekordet står kvar ohotat.

Svenska lufttrycksrekord

För Götalands del får vi gå betydligt längre tillbaka i tiden. Från den 12 mars 1880 finns ett värde på 1051,6 hPa i Skara. Nu kan det alltid finnas en viss osäkerhet med så gamla lufttrycksobservationer. Men liknande tryckvärden förekom vid tillfället även vid några andra stationer, så högtrycket i mars 1880 kan betraktas som jämförbart med årets marshögtryck.

Mycket stora nederbördsmängder i Katterjåkk

På de flesta håll i Sverige medförde högtrycket soligt och stabilt väder. Men ingen regel utan undantag. Norr om högtrycket svepte mycket fuktig luft in över nordvästra Skandinavien med kraftiga västvindar.

Den här typen av vädermönster har på senare år populärt kommit att kallas "atmosfärisk flod". Även vid till exempel Nordamerikas västkust brukar det förekomma sådana lite då och då.

SMHI utfärdade en orange varning för vind i kombination med snöfall på kalfjället i norra Lappland. Även den norska vädertjänsten hade orange varning utfärdad med en fin illustration av den atmosfäriska floden. 

Bilden visar en illustration av ett band med mycket högt fuktighetsinnehåll, "atmosfärisk flod", från Norska havet in mot nordvästra Skandinavien i mars 2022.
Band med mycket högt fuktighetsinnehåll, "atmosfärisk flod", från Norska havet in mot nordvästra Skandinavien i mars 2022. Illustration Norska vädertjänsten Förstora Bild

Katterjåkk (startår 1904) fick under dygnet den 19 mars 2022 hela 71,6 mm. Det renderar en femte plats bland de största nederbördsmängderna som uppmätts i Sverige i mars månad.

Rekordet är 90,0 mm i Joesjö i södra Lappland den 19 mars 1966. Också det näst högsta värdet är från Joesjö och de två övriga från Jormlien och Björkede i Jämtland. Så 71,6 mm i Katterjåkk är det högsta för norra Lapplandsfjällen i mars månad.

Svenska nederbördsrekord

Om vi tittar på mängder över kortare tidsperioder som sex och tolv timmar var det rekordmängder som rapporterades från Katterjåkk.

På sex timmar mellan klockan 12.15 och 18.15 den 19 mars registrerades 37,7 mm. På tolv timmar mellan klockan 09.00 och 21.00 registrerades 63,8 mm.

Det är de största mängder vi registrerat i Sverige i mars månad på så kort tid. Men nu ska sägas att moderna automatstationer har en viss fördel i det avseendet eftersom vi kan summera nederbörden över valfria tidsintervall med hjälp av nederbördsvärden var 15:e minut.

Snödjupet minskade i Katterjåkk

Det var milda vindar över Katterjåkk och mycket blött i nederbörden. Så från lördag morgon den 19 mars fram till söndag morgon minskade snödjupet från 166 cm till 153 cm. I högre höjdnivåer bör det dock ha byggt på ordentligt med snö.

Sverker Hellström