Soliga marsdagar med mycket låg luftfuktighet

Det har väl knappast undgått någon att vädret har varit påtagligt högtrycksdominerat och soligt hittills i mars. Vissa dagar har det även varit mycket låg relativ fuktighet.

Bilden visar en karta med en analys av väderläget klockan 13 den 13 mars 2022.
Väderanalys gällande klockan 13 söndagen den 13 mars 2022. Illustration SMHI Förstora Bild

De allra lägsta relativa fuktigheterna rapporterades den 13 och 14 mars. Som framgår av tabellen är noteringarna nytt eller tangerat rekord för lägsta uppmätta relativa fuktighet. Även vid ytterligare ett antal stationer har det varit rekordlåg relativ fuktighet nu i mars.

Lägsta relativa fuktighet 13-14 mars 2022
Station Rel. fuktighet Tidigare rekord
Stockholm 7% 13 mars 12% 5 maj 2016
Eskilstuna 7% 13 mars 15% 20 april 2015
Åmot 8% 14 mars 8% 25 april 2008
Edsbyn 10% 14 mars 11% 25 april 2008
Göteborg 11% 13 mars 11% 26 april 2014
Malexander 11% 13 mars 14% 5 maj 2017
Floda 12% 13 mars 14% 30 mars 2000

Hur säkra är fuktighetsmätningar?

Jag har medvetet skrivit lägsta uppmätta relativ fuktighet. Traditionellt har fuktighetsmätningar ansetts hålla lägre kvalitet än övriga meteorologiska mätningar. Det finns inte heller någon längre tradition med rekordtabeller för luftfuktighet.

Men tester som på senare tid utförts både vid SMHI och internationellt har visat att moderna fuktighetsmätningar håller lite bättre kvalitet än förväntat.

Man kan även göra vissa grundläggande rimlighetskontroller. Till exempel att kontrollera att en station då och då når upp till nära 100% relativ fuktighet. Man kan även jämföra månadsmedelvärdet av den relativa fuktigheten med närliggande stationer.

I Stockholm var det åtminstone 99% relativ fuktighet så sent som den 21 februari i år. Medelvärdet av den relativa fuktigheten i Stockholm sedan den 1 februari är 73% och vid Bromma flygplats 76%.

Sverker Hellström