Mars 2021 - Mycket mild inledning och avslutning

Mars bjöd på milt väder i hela landet. Mot slutet av månaden slog ett par stationer i sydöstra Sverige sina värmerekord för mars. Det kom mindre nederbörd än normalt på många håll, men Norrlands fjälltrakter och främst östra delen av Götaland fick något mer. Lågtryck på Norska havet medförde utöver nederbörd tidvis mycket blåsigt väder i fjällen.

Temperatur

Mars 2021 blev varmare än normalt i hela landet. I allmänhet räcker det dock att gå tillbaka till 2020 eller 2016 för att hitta en mildare mars än årets.

Efter en mycket mild inledning på månaden började kallare luft strömma ner den 3 mars. Det enda dygnet under månaden då det var kallare än normalt i hela landet var den 10 mars. Temperaturunderskottet var störst i Norrland, där Älvsbyn i Norrbotten och Malå i södra Lappland uppmätte månadens lägsta temperatur på -31,1°.

Efter mer än en vecka med omväxlande milt och kallt väder, började varmluften dominera igen från den 20 mars och framåt. Den 30 mars blev mycket varm i södra Sverige. Norrköping i Östergötland, Ölands norra udde och Harstena i Östergötland slog då sina värmerekord för mars. Månadens högsta observerade temperatur var 19,7° på Harstena vid Östgötakusten och i Oxelösund i Sörmland.

Varmluften i slutet av månaden gjorde att våren anlände till de delar av södra och mellersta Norrland som inte redan hade vår, bortsett från fjälltrakterna.

Månadsmedeltemperaturen under mars 2021.
Månadsmedeltemperaturen under mars 2021. Förstora Bild
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under mars 2021.
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under mars 2021 (normalperiod 1991-2020). Förstora Bild

Jämförelse med tidigare marsmånader i Sverige och globalt

Medeltemperaturer i mars i Sverige och globalt
Stapeldiagrammet visar avvikelsen från ett referensvärde 1860-1900 för Sverigemedeltemperaturen i mars (baserat på 35 stationer med mycket långa mätserier). Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tio-åriga medelvärden. Linjen med prickar visar motsvarande utjämnade förlopp för den globala medeltemperaturen i mars (data från CRU). Förstora Bild

Nederbörd

Lågtrycken tog ofta en bana norr eller söder om Sverige, vilket bidrog till att det kom mindre nederbörd än normalt på många håll. Störst var underskotten i östra Svealand och östra Norrland. Fjälltrakterna samt stora delar av Götaland fick nederbördsmängder omkring eller över de normala.

Norrland noterade sina största nederbördsmängder den 1 mars. Ett lågtryck norr om Sverige medförde att snöbyar drog in över fjälltrakterna västerifrån. Mjölkbäcken fick då 28,5 mm och Mierkenis uppmätte 24,8 mm, båda stationerna ligger i Lapplandsfjällen.

De största nederbördsmängderna i södra Sverige föll den 27 mars i samband med ett frontsystem. Sya i Östergötland observerade månadens högsta dygnsnederbörd på 44,9 mm.

Nederbördens avvikelse från det normala under mars 2021.
Nederbördens avvikelse från det normala under mars 2021 (normalperiod 1991-2020). Förstora Bild
Karta över nederbörd mars 2021.
Nederbördssumma under mars 2021. Förstora Bild

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i mars 2021 (706 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i mars 2021 (23 kB, pdf)

Vind

Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under mars 2021.
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under mars 2021. Förstora Bild

Byvinden nådde orkanstyrka vid några fjällstationer elva av månadens dygn. De högsta byvindarna uppmätte Blåhammaren i Jämtlandsfjällen med 45,2 m/s den 10 mars och 44,9 m/s den 11 mars. Blåsten orsakades av ett djupt lågtryckssystem ute på Atlanten.

Blåhammaren var den enda station som uppmätte orkanstyrka även i medelvind. Den 11 mars nådde den upp i 36,7 m/s. Utanför fjällen var den högsta medelvinden 23,6 m/s på Söderarm i Stockholms norra skärgård den 7 mars.

Snö

Götaland samt östra och sydvästligaste Svealand hade i allmänhet barmark den 1-5 mars samt från den 21 mars och framåt. Tidvis kallare väder däremellan medförde ibland lite snö här och var.

Ett snöfallsområde som drog in natten till den 11 gav omkring 10 cm nysnö fram till morgonen vid flera stationer i västra Västergötland, Bohuslän, Dalsland och västra Värmland. I delar av Dalarna, Värmland, Västmanland och Hälsingland hade snödjupet morgonen den 12 ökat omkring 20 cm jämfört med dygnet innan.

I Norrland uppmättes de största snödjupen vid mitten av månaden. Största observerade snödjupet var 122 cm i Kittelfjäll i södra Lapplandsfjällen den 14.

Det milda vädret i slutet av månaden gjorde att snögränsen kröp norrut. Vid slutet av månaden hade även Gästrikland och sydöstra Hälsingland barmark.

Snödjupskarta för 15 mars 2021.
Snödjupskarta för 15 mars 2021. Förstora Bild
Snödjupskarta för 31 mars 2021.
Snödjupskarta för 31 mars 2021. Förstora Bild

Solskenstid

Solskenstiden för mars 2021 var i allmänhet ganska normal. Fjällstationerna fick mindre sol än vanligt för månaden, medan många av de kustnära stationerna hade fler soltimmar än normalt.

Katterjåkk i nordligaste Lapplandsfjällen rapporterade lägst solskenstid med 65 timmar. Näst minst hade Storlien-Visjövalen i Jämtlandsfjällen med 78 soltimmar. Störst underskott noterade Östersund med 99 soltimmar jämfört mot normala 142 timmar.

Soligast var det på Nordkoster vid västkusten som fick 202 soltimmar. Nordkoster hade även störst överskott jämfört med sitt normalvärde som för mars är 165 soltimmar. På andra plats sett till antalet soltimmar hamnade Karlstad med 177 timmar.

Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under mars 2021.
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under mars 2021. Förstora Bild
Karta med soltimmar under mars 2021.
Antal soltimmar i mars 2021. Förstora Bild

Åska

Fem dygn med blixturladdningar registrerades. I fyra av fallen rörde det sig bara om 1-2 urladdningar. Den 27 mars noterades dock något fler urladdningar, totalt 18 stycken öster om Vättern.

Antal åskdagar under mars 2021.
Antal åskdagar under mars 2021. Förstora Bild
Totalt antal blixtar under mars 2021.
Totalt antal blixtar under mars 2021. Förstora Bild

Vädret dag för dag

Mars inleddes med mycket milt väder för årstiden i hela landet. Den 1 mars uppmättes 14,2° i Gladhammar i östra Småland. Ett högtryck sydväst om Sverige medförde uppehåll och varierad molnighet i södra delen av landet den 1-2 mars. Ett lågtryck norr om Sverige som passerade österut skickade ner något mindre mild luft över norra Sverige. I fjällen drog snöbyar in. Mjölkbäcken fick 28,5 mm och Mierkenis uppmätte 24,8 mm, båda stationerna ligger i Lapplandsfjällen.

Kalluft strömmade söderut över Norrland och Svealand den 3 mars. Bakom kallfronten förekom lite nederbörd. I Götaland och sydvästra Svealand rådde tidvis dis och dimma.

Mer normala temperaturer

Kallfronten fortsatte söderut över Sverige den 4. Temperaturerna i landet blev mer normala. Moln och dis lättade efterhand över södra Sverige och det blev soligt på många håll. Under kvällen passerade ett nederbördsområde söderut över främst östra Gotland.

Natten till den 5 bjöd på kallt och klart väder på många håll i landet. En varmfront med nederbörd tillhörande ett lågtryck på Norska havet rörde sig österut över Norrland och norra Svealand under andra halvan av dygnet.

Lågtryckets centrum passerade över nordostligaste Sverige den 6 och fortsatte åt sydost mot Finland. Det omfattande lågtrycksområdet medförde molnigt och blåsigt väder i hela landet. Snö och regn förekom i Norrland och Svealand. Varmfronten följdes av en kallfront som drog ner över landet.

Färggrann solnedgång i Karlstad den 6 mars 2021.
Färggrann solnedgång i Karlstad den 6 mars 2021. Foto Eva Johansson Förstora Bild

Blåsigt och kallare

Kallfronten med nederbörd passerade söderut över Götaland den 7 mars och följdes av uppklarnande väder utom längst i öster. Det blev en solig Vasaloppsdag. Lågtrycket öster om Sverige medförde ännu en dag med blåsigt väder. På Svenska Högarna, Söderarm och Örskär nådde medelvinden över 20 m/s. Söderarm uppmätte en byvind på 30,8 m/s.

En högtrycksrygg växte sedan in över södra delen av landet. Efter en klar och kall natt följde en solig dag den 8. I Norrland drog ett nytt lågtrycksområde med nederbörd in från nordväst och passerade över mellersta Sverige.

Lågtrycket fortsatte vidare mot sydost den 9. Morgonen var kall med lägre temperaturer i Götaland än i Svealand. -14,4° uppmättes i Hagshult i Småland. En högtrycksrygg började växa in över Norrland från Finland.

Natten och morgonen den 10 var mycket kall på många håll i Norrland. Älvsbyn i Norrbotten och Malå i södra Lappland uppmätte -31,1°, vilket blev månadens lägsta temperatur. Vinden tilltog då ett omfattande lågtrycksområde ute på Atlanten närmade sig. Ett nederbördsområde drog in i väster under kvällen. I Jämtlandsfjällen blåste det storm i medelvind, medan den nådde strax över 20 m/s på Väderöarna och Måseskär. De högsta byvindarna uppmätte Blåhammaren i Jämtlandsfjällen med 45,2 m/s.

Lågtrycket gav besvärligt väder i främst södra halvan av Sverige den 11, även om Norrland också berördes av blåst och snö eller snöblandat regn. I framförallt de västra delarna av södra Sverige föll 15-25 mm vid flera stationer. Silvergruvan i Bergslagen fick 24 cm nysnö på ett dygn fram till morgonen den 12. Vid tre stationer i Jämtlandsfjällen och Lapplandsfjällen nådde medelvinden stormstyrka och byvinden orkanstyrka den 11.

Mildare och i södra Sverige nederbörd

Nederbördsområdet fortsatte vidare österut den 12 och vinden avtog i hela landet. Ett nytt nederbördsområde kom under kvällen in över sydligaste Götaland och fortsatte den 13 åt nordost över Gotland.

Ett nytt lågtryck passerade österut över sydligaste Sverige den 13-14. Det medförde både regn och snö i Götaland. Prästkulla i norra Småland hade morgonen den 14 fått ett snödjup på 10 cm.

Götaland och sydligaste Svealand berördes av splittrade områden med regn och blötsnö den 15. Orrefors i sydöstra Småland fick 18,1 mm. Senare sprack molntäcket upp på många håll då en högtrycksrygg närmade sig västerifrån.

Högtrycksrygg och lite kallare

Högtrycksryggen började växa in över Sverige den 16 i samband med att ett omfattande högtryck väster om Irland förstärktes. Molnigheten varierade över landet den 16-18 mars.

Ett lågtryck norrifrån rörde sig ner mot Finland och Ryssland den 17-18 mars. Det medförde att en kallfront drog ner över Sverige.

Natten till den 19 mars nådde den svaga kallfronten den sydligaste delen av landet. Den förde på en del håll med sig mindre mängder snö. En högtrycksrygg gav sedan en solig dag i södra Sverige. Ett djupt lågtryck norr om Skandinavien gjorde att en front med tillhörande nederbördsområde passerade åt sydost över Norrland den 19. Det berörde även delar av norra Sveland.

Lågtryck medförde mildare luft

Lågtrycksområdet gav molnigt väder och mildare luft i landet på vårdagjämningen den 20 mars. Ett nytt lågtryck passerade under andra halvan av dygnet österut över norra Norrland och gav blåsigt väder.

Efter att lågtrycket passerat, svepte lite kallare och torrare luft ner över landet den 21. Solen tittade fram längst i söder och i norr. I fjällen var det dock snöbyar.

Hunden Cookie i ett blåsigt Fjällnäs, Härjedalen den 21 mars 2021.
Hunden Cookie i Fjällnäs i Härjedalen den 21 mars 2021. Det blåste och yrde snö samtidigt som solen sken. Foto Isabella Grönfeldt Förstora Bild

En varmfront passerade österut den 22 och medförde mindre mängder nederbörd på en del håll i Norrland och Svealand.

Mild fortsättning på månaden

Den 23-31 mars var varmare än normalt för årstiden. Den 23 mars uppmättes exempelvis 16,6° i Hudiksvall och 10,8° i Piteå. Ett lågtryck som rörde sig österut norr om Skandinavien samma dygn gav blåsigt väder i framförallt Lapplandsfjällen samt nederbörd där och i Jämtlandsfjällen.

Ett nytt lågtryck på Norska havet medförde mycket blåsigt väder i norra Sverige den 24. Fjälltrakterna fick fortsatt regn och snö. Östra och södra Norrland fick mestadels soligt väder frampå dagen, medan det i Götaland och Svealand var mer molnigt.

Städjan i Dalarna med utsikt mot Idrefjäll den 24 mars 2021.
Städjan i Dalarna med utsikt mot Idrefjäll den 24 mars 2021. Foto Isabella Grönfeldt Förstora Bild

Natten till den 25 var klar i stora delar av Norrland och norra Svealand. Ett splittrat regnområde passerade österut över främst södra Götaland, Öland och Gotland. Lågtrycket i norr drog bort och en högtrycksrygg växte in.

Efter att ha gett en klar natt i Norrland och norra Svealand, drog högtrycksryggen vidare österut den 26. Ett lågtrycksområde på Atlanten medförde milda vindar och ökad molnighet.

Lågtrycksbetonat väder

Den 27 rörde sig ett frontsystem med nederbörd in västerifrån. I söder föll nederbörden som regn, i norr både regn och snö. Mest nederbörd föll i inre Sveland och nordöstra Götaland. Sya i Östergötland uppmätte 44,9 mm i dygnsnederbörd och Kettstaka i sydligaste Närke 37,1 mm.

Det lågtrycksbetonade vädret fortsatte den 28. Nederbörden berörde främst östra Sverige. Under eftermiddagen drog en ny front med regn in över södra Sverige. Mellan nederbördsområdena och i delar av Norrland visade sig solen.

Ett lågtryck på Norska havet medförde ganska blåsigt och fortsatt ostadigt väder den 29. Nederbördsområden passerade österut över landet. I söder började mildare luft ta sig in västerifrån.

Lokal rekordvärme i sydöstra Sverige

Lågtrycket passerade över nordligaste Norrland och gav blåsigt väder i norra Sverige den 30. Snöbyar drog in över fjällen med den hårda västvinden.

I södra Sverige rådde däremot vårvärme. På Östergarnsholm utanför Gotlands ostkust steg temperaturen mycket kraftigt på några få minuter på grund av vindvridning. Från 9,9° klockan 15:43 till 17,1° klockan 15:47. Mer finns att läsa i Sverkers blogginlägg. 

Som mest uppmättes 19,7° på Harstena vid Östgötakusten och i Oxelösund i Sörmland. För Harstena (startår 1942) var det nytt värmerekord för mars. Även Norrköping (startår 1944) i Östergötland och Ölands norra udde (startår 1851) slog sina marsrekord. Svenska Högarna (startår 1879) tangerade sitt.

En frontzon med kallare luft över norra Svealand förflyttade sig sakta söderut mot Götaland under dymmelonsdagen den 31 mars. Längs den förekom regn eller skurar. Det var fortsatt blåsigt i norr. Norrland fick en hel del sol, utom fjällen som fick snöbyar västerifrån.

Högsta temperatur, mars 2021
Norrland +16,6° den 23 Hudiksvall (Hälsingland)
Svealand +19,7° den 30 Oxelösund (Södermanland)
Götaland +19,7° den 30 Harstena (Östergötland)
Lägsta temperatur, mars 2021
Norrland -31,1° den 10 Älvsbyn (Norrbotten) och Malå (Lappland)
Svealand -18,2° den 17 Särna (Dalarna)
Götaland -14,4° den 9 Hagshult (Småland)
Högsta nederbörd, mars 2021
Norrland 179,7 mm Mjölbäcken (Lappland)
Svealand 61,8 mm Zinkgruvan (Närke)
Götaland 97,8 mm Ullared A (Halland)
Lägsta nederbörd, mars 2021
Norrland 4,1 mm Lungö A och Skagsudde A (Ångermanland)
Svealand 4,7 mm Adelsö A (Uppland)
Götaland 11,5 mm Visingsö A (Småland)
Högsta lufttryck, mars 2021
Norrland 1033,1 hPa den 19 Sveg (Härjedalen)
Svealand 1032,8 hPa den 19 Älvdalen (Dalarna)
Götaland 1034,9 hPa den 1 Falsterbo (Skåne) och Falsterbo A (Skåne)
Lägsta lufttryck, mars 2021
Norrland 975,7 hPa den 11 Storlien-Storvallen (Jämtland)
Svealand 976,9 hPa den 11 Blomskog (Värmland)
Götaland 975,8 hPa den 11 Nordkoster (Bohuslän)
Största snödjup, mars 2021
Norrland 122 cm den 14 Kittelfjäll (Lappland)
Svealand 66 cm den 12 Lillhamra (Dalarna)
Götaland 12 cm den 11 Håvelund (Bohuslän)

Dygnsnederbörd på minst 40 mm mars 2021 (4 kB, pdf)

Medelvindhastighet vid kuststationer på minst 21 m/s i mars 2021 (5 kB, pdf)