Mars 2021 - Ymniga regn i fokus

I fokus för mars kom två omgångar med mycket kraftiga regn att stå. Det första på Hawaii där lokala översvämningar inträffade. Senare drabbades ett större område i sydöstra Australien av långvariga och ihållande regn vilket genererade översvämningar där. I Europa inleddes månaden med mycket kallt vinterväder i nordost med lokala köldrekord. I slutet av mars var det istället rejäl vårvärme i flera länder i västra Europa med åtföljande värmerekord.

Observera att samtliga angivelser i texten till om en månad varit kallare eller varmare än genomsnittet avser normalperioden 1991-2020 om inget annat uttryckligen sägs. Beskrivningen görs med utgångspunkt från den karta som Copernicus Climate Change publicerar varje månad.

Global temperaturanomali (vänster bild) i mars 2021 samt för Europa (höger bild).
Global temperaturanomali (vänster bild) i mars 2021 samt för Europa (höger bild). Avvikelserna avser normalperioden 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Enligt Copernicus Climate Change Service blev mars 2021 globalt sett den kyligaste sedan 2014. Utöver de sex marsmånaderna 2015-2020 var även mars 2010 varmare än årets upplaga.

Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa från januari 1979 till mars 2021 jämfört med medelvärdet för 1991-2020.
Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa från januari 1979 till mars 2021 jämfört med medelvärdet för 1991-2020. De svarta staplarna visar avvikelsen för respektive marsmånad. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service Förstora Bild

Europa - Inledningsvis mycket kallt i nordost

För Europa som helhet låg temperaturen mycket nära medelvärdet för den nya normalperioden 1991-2020. Mars blev utifrån denna mild i Norden, Baltikum och de Brittiska öarna. Borta vid Uralbergen i Ryssland och sydöstra Europa var det däremot en kall månad. 

Lokala köldrekord i Finland och Ryssland den 9-10

Månadens inledande halva bjöd på ett par riktigt bistra dygn i Osteuropa. Den 9-10 mars var det lokalt fråga om nya köldrekord för stationer i både Finland och Ryssland medan det på en del andra håll rörde sig om den kallaste marsnatten på decennier.

På morgonen den 9 noterades månadens lägsta temperatur på -45,0° i Kharuta i Ryssland följt av -43,4° i Izhma en bit därifrån. Den här bistra kylan nådde även in över östra Finland där Kuhmo Kalliojoki noterade -38,9° vilket är den lägsta marstemperaturen som uppmätts i Finland sedan 1998. Kuhmo Kalliojokis värde blev för övrigt även månadens lägsta för Finland i mars.

I Reboly (start 1936) i Ryssland var det -36,0° den 9 vilket slog rekordet på -35,9° från 1957. Samma morgon var Petrozavodsk (startår 1936) i ryska Karelen bara sex tiondelar från mars köldrekord på -30,0° från 1945. Kalevala (startår 1936) i Ryssland en bit öster om den finska gränsen hade med -37,5° den 9 sin näst kallaste marsnatt efter 1971 då det var -38,4° där.

Följande morgon, den 10, noterades lokalt nya köldrekord för mars månad i sydöstra Finland för tre stationer. Enligt Mika Rantanen vid finska vädertjänsten har alla tre långa mätserier. Vaala Pelso, Haapavesi Musikkamäki och Savonlinna. Samma morgon noterades även rekordlåga temperaturer i Ryssland nära gränsen till Finland. I Ryssland noterades denna morgon -34,9° i Vologda (startår 1938). Där var det gamla marsrekordet på -34,6° från 1955.

Mars är en månad då temperaturen ökar snabbt på norra halvklotet och där köldrekorden nästan alltid uppmäts under första halvan av månaden medan värmerekorden noteras under den andra halvan.

Snudd på isländskt marsrekord den 18

Den 17-19 var det ovanligt varmt på Island där temperaturen lokalt nådde över 15° i samband med föhn och en ovanligt varm luftmassa som fördes upp över landet av ett högtryck ute på Atlanten. Allra varmast var det i Dalatangi på östra Island med 20,4° torsdagen den 18. Detta är den näst högsta temperatur som uppmätts på Island i mars efter de 20,5° som rapporterades från Kviskerjum den 29 mars 2012.

Mycket varmt slut i en stor del av Europa

Under månadens tre avslutande dygn, den 29-31, fördes för årstiden ovanligt varm luft upp över Europa från Afrika. I samband med detta slogs de nationella värmerekorden för mars månad i Belgien, Holland, Tyskland och Luxemburg. Därtill noterades inte bara nya månadsrekord för stationer i dessa länder utan även i bland annat Frankrike, Schweiz och Österrike. 

För Frankrike som helhet var tisdagen den 30 mars den allra varmaste marsdag som observerats med en nationell medelmaximitemperatur på 23,7°. Det tidigare rekordet var 23,2° från 2017. Det här indexet har i Frankrike funnits från 1947 och framåt.

Bland de stationer som slog sina månadsrekord kan nämnas Beauvais (startår 1944) i Frankrike som den 31 uppmätte 24,8°. Det gamla marsrekordet från 1955 var på 23,5°. Beauvais kom sedan mindre än en vecka senare att slå sitt köldrekord för april, mer om detta i aprilkrönikan.

Även stationerna på de båda självstyrande Kanalöarna Guernsey (startår 1843) och Jersey (startår 1894), vilka lyder under den brittiska monarken Drottning Elizabeth II, noterade nya marsrekord. I Guernsey nådde temperaturen den 30 upp i 19,6°. Det gamla marsrekordet skall enligt uppgift ha varit 19,4° från 1965.

I samband med varmluftens införsel över Europa steg temperaturen för första gången i år över 30° i Spanien på månadens sista dag. Allra varmast var det då i Badajoz med 32,4°.

Mars är normalt en av årets torraste månader och det var ont om några större nederbördsmängder. Den 5 registrerade Estepona i Spanien 132 mm regn. Franska Lunas noterade 111 mm den 6-7 under en 24-timmarsperiod. Den största mängden på 177 mm i Seathwaite i England uppmättes först den 28 mars. Ett djupt lågtryck på Atlanten parat med ett högtryck över kontinenten gav upphov till kraftiga västvindar över Brittiska öarna med ymniga regn, där Seathwaite rapporterade den största mängden.

Medellufttryck över Europa i mars 2021.
Medellufttryck över Europa i mars 2021. Förstora Bild

Nordamerika - Kallt i Alaska, milt i de centrala delarna

I Alaska blev det en kall eller mycket kall månad. För att finna en kallare upplaga räcker det dock med att gå tillbaka till 2017. I Anchorage gick temperaturen inte över 0° från den 25 januari till den 23 mars (58 dygn) vilket är en mycket lång period. Den längsta perioden med isdygn i Anchorage är 64 dygn. Även i norra Kanada var det en kall månad. Den 3 noterade Shepherd Bay i norra Kanada månadens lägsta temperatur på -50,3°. Dessutom var månaden överlag kallare än genomsnittet också i västra USA och nordvästra Mexiko.

I övriga Nordamerika var det däremot en mild eller mycket mild marsmånad. Detta gäller särskilt i de centrala delarna av USA och Kanada. Månadens högsta temperatur på hela 46,7° uppmättes i Tamuin i delstaten San Luis Potosi i östra Mexiko den 24. Detta var resultatet av varma föhnvindar.

I samband med ett djupt lågtryck, inofficiellt namngivet Xylia, föll ymnigt med snö i de centrala delarna av Klippiga bergen den 13-14. Framför allt var det de amerikanska delstaterna Colorado och Wyoming som drabbades mest av Xylias framfart. I Denver i Colorado klassades Xylia som det fjärde värsta snöovädret som observerats sedan 1881 i termer av snömängd.

Tornadosäsongen är i USA som mest frekvent under vårmånaderna. Exempelvis orsakade flera tornados stora skador på liv och egendom i Coweta County i delstaten Georgia den 25. Den kraftigaste klassades som EF4 på den så kallade ”Enhanced Fujita scale” som går från kategori 1-5. Minst fem personer omkom till följd av det svåra vädret.

Inom ett begränsat område i sydöstra Mexiko föll det kraftigt regn den 18. Stationen Emiliano Zapata i delstaten Chiapas noterade då 312 mm. På andra plats kom grannstationen Yamonhó med 196 mm.

Asien - Varmt utom i norra Sibirien

Det blev ytterligare en kall eller mycket kall månad i nordvästra Sibirien. Även den ostligaste delen av Sibirien hade kallare än genomsnittet i mars. Den 2-3 och den 11 noterades lokala köldrekord för stationer med medellånga mätserier. På andra håll var det istället inte långt från de gällande köldrekorden för mars. Månadens allra lägsta temperatur uppmättes i Tembenchi den 2 då temperaturen där sjönk till -55,7°. Samma dag slog Tutonchany (startår 1959) sitt köldrekord för mars på -51,5° från 1978 då temperaturen där sjönk till -52,3°. Den efterföljande natten blev ännu kallare med -53,0°. Även i Tura (startår 1928) noterades den 3 ett köldrekord med -50,7°. Där var det tidigare marsrekordet på -50,4° från 1960.

I Chernyaevo (startår 1901) var man den 2 mars endast en halv grad från marsrekordet på -44,3° från 1922. I Kislokan (startår 1951) hade man -50,5° både den 2 och den 3. Där får man gå tillbaka till 1979 för att finna en lägre temperatur i mars. Värdet är inte långt från rekordet på -52,5° från 1978.

Den 7 var Pogranichny (startår 1936) i sydostligaste Sibirien bara två tiondelar från marsrekordet på -34,0° från 1970. 

Den 11 noterades även ett köldrekord för månaden i Egvekinot (startår 1948) i ostligaste Ryssland. Där var det -44,8° vilket med god marginal överträffade det tidigare marsrekordet på -41,4° från 1971.

Från runt mitten av mars blev det istället ovanligt milt varpå de lokala köldrekorden ersattes av en del lokala värmerekord för mars.

I Fjärran Östern noterades ovanligt milt väder den 14 och då Yuzhno Sakhalinski (startår 1947) i Ryssland uppmätte hela 13,0° denna dag förpassades det gamla marsrekordet på 12,5° från 1990 till historien. Även på den japanska ön Hokkaido noterades lokalt marsrekord. Tomakomai (startår 1943) tangerade sitt marsrekord på 15,5° från 2016. Två dagar senare, den 16, hade varmluften nått ryska Kamtjatkahalvön där Sobolevo (startår 1947) slog sitt ett år gamla marsrekord då temperaturen kom upp i 12,0° där.

En kraftig sandstorm drabbade Mongoliet och norra Kina kring mitten av månaden. Till följd av denna omkom minst 10 människor i Mongoliet. Därtill dog åtskilliga djur och betydande materiella skador noterades. Sandstormar är inte ovanliga den här tiden på året i regionen men denna ses som den värsta på över ett decennium.

Den 18 mars noterades extremt höga temperaturer på den Arabiska halvön. Enligt klimatologen Maximiliano Herrera noterade Saudiarabien, Qatar och Bahrain då nya nationella marsrekord. Allra varmast var det vid Dammamm i Saudiarabien där temperaturen kom upp i 42,8°. Än varmare kom det att bli den 24 då Mitribah i Kuwait kom upp i hela 44,6°. Enligt Herrera är detta värde nytt nationellt marsrekord för Kuwait. I Qatar förekom sedan ungefär lika höga temperaturer i Abu Samra den 25 och den 27, dock är det i skrivande stund oklart ifall det drygt en vecka gamla nationella marsrekordet överträffades vid dessa tillfällen. 

Under månadens sista dygn pressades temperaturen ytterligare något högre i Pakistan. Där kom Nawabshah den 29 upp i hela 45,5° vilket blev månadens högsta temperatur. Det kan dock noteras att några, sju stycken närmare bestämt, av andra klassens stationer i delstaten Andhra Pradesh i Indien uppmätte ytterligare något högre temperaturer på 45,6°-45,9° på dymmelonsdagen den 31. Av dessa sju var det Darimadugu som rapporterade 45,9°.

Den 29 satte Oman på Arabiska halvön nytt nationellt marsrekord enligt Herrera. Bidyah i östra Oman nära Al-Hajarbergen rapporterade då 42,7°. Det rekordet blev inte långlivat utan slogs redan dagen därpå, den 30, då Joba uppmätte 42,8°.

Den 29 nådde ovanligt varm luft Japan och på några håll noterades då nya marsrekord. Exempelvis i Sapporo på Hokkaido där temperaturmätningar pågått sedan 1877. 

De stora regnmängderna var som så ofta lokaliserade till de östra och sydöstra delarna av Asien. Den 12 uppmättes 324 mm i Owase i Mie prefektur i Japan. Tio dagar senare, den 22, uppmätte Amagi i närliggande Shizuoka prefektur 316 mm. 

Arktis - Sjunde lägsta säsongsmaximumet av havsis

Det årliga säsongsmaximumet av havsisen i Arktis inträffade enligt NSIDC den 21 mars då Arktis med omnejd täcktes av 14,76 miljoner km² havsis. Årets maximum blev det sjunde lägsta.

I samband med lokal föhn kom temperaturen upp i 14,1° den 17 vid Narsarsuaq på Grönland. Detta blev även månadens högsta temperatur.

På låg höjd noterades månadens lägsta temperatur på -46,1° den 4 i Taloyoak i Kanada. Som vanligt var det kallare vid Geosummit (3210 möh) uppe på den grönländska inlandsisen. Där dröjde det dock till den 25 innan månadens lägsta värde på -64,1° uppmättes.

Mars var mild eller mycket mild i större delen av Grönland liksom på Svalbard och de närmast omgivande farvattnen. I resten av Arktis var det däremot kallare än genomsnittet. Detta gäller särskilt i den västra delen av ryska Arktis.

Temperaturavvikelsen i mars 2021 för Arktis (vänster bild) och Antarktis (höger bild).
Temperaturavvikelsen i mars 2021 för Arktis (vänster bild) och Antarktis (höger bild) relativt perioden 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Antarktis - Havsisens utbredning över genomsnittet

Efter att det årliga säsongsminimumet ägde rum i slutet av februari skedde en mycket kraftig tillväxt av havsis under första veckan i mars. Tillväxttakten var därefter förhållandevis genomsnittlig för årstiden. Utbredningen av havsis förblev dock klart över medelvärdet för 1991-2020 under resten av månaden och vid månadsskiftet mars-april var den så pass hög att vi får gå tillbaka till 2015 för att finna en större utbredning (2016 var det ungefär lika mycket havsis per den 31 mars). Särskilt mycket havsis var det i år Amundsenhavet på västra Antarktis. Månaden var i den här delen av Antarktis kall. I Weddellhavet var det däremot mindre havsis än brukligt vid månadens slut. Där var månaden även mildare än genomsnittet. Även i den allra ostligaste delen av Bellingshausenhavet var det mindre havsis än vanligt.

Månadens lägsta temperatur på -70,3° uppmättes på kvällen den 20 (räknas dock till temperaturdygnet den 21) vid Concordia (3232 möh). Nästan lika kallt, -70,0°, var det den 19 vid Vostok (3488 möh).

Den högsta temperaturen på 9,3° uppmätt den 4 stod Base Marambio på Antarktiska halvön för.

Sydamerika - Varm månad i den södra delen

Den första höstmånaden blev varm i de södra delarna av Chile och Argentina. Månadens högsta temperatur på 40,6° uppmättes i Paraguay. Först den 1 i Nuevo Lunas och senare den 11 i Pozo Hondo och Vallemi. Ett par något högre värden på som mest 41,1° finns inrapporterat men förefaller något osäkert då stationen ifråga avviker.

Kallast var det som vanligt i de höglänta delarna av Anderna i Chile och Peru. Månadens lägsta temperatur uppmättes i Coropuna (5800 möh) i Peru den 20 då det var -8,5° där. Nästan lika låg var temperaturen den 19 med som lägst -8,0° vid Lago Chungara (4570 möh) i Chile.

Månadens största nederbördsmängd noterades den 23 då Cúcuta i Colombia rapporterade 174 mm. Enligt den colombianska vädertjänsten är detta ett extremt högt värde för att vara i mars. 

Ytterligare ett par större nederbördsmängder förekom i andra delar av Sydamerika under månaden. Under en 24-timmarsperiod den 14 föll det 168 mm i Matoury i Franska Guyana. Nästan lika mycket regn, 153 mm, erhölls den 4 i Itaquirai i Brasilien.

Afrika - ”Berg winds” gav lokala värmerekord i Sydafrika

Södra Sydafrika drabbades av extrem värme den 13 i samband med ”berg winds” vilket är en sorts föhn. Varma, torra och byiga vindar från det inre av Sydafrika rör sig ut mot kusten. Då det inre av Sydafrika ligger på runt 1000 m höjd över havet värms luften upp när vinden sedan rör sig ned mot havet. Där kallas dessa varma vindar för ”berg winds”. Kuststaden East London uppmätte då hela 44,0° vilket är nytt absolutrekord för stationen. Det tidigare rekordet där var 42,6° från februari 1955. Allra varmast var det emellertid i Addo Elephant Park där temperaturen steg till 44,2°. 

Månadens högsta temperaturer kom dock att uppmätas i Sahelområdet den 21. Allra varmast var det då i Maine Soroa i Niger med 45,2° medan N’Djamena i Tchad rapporterade 44,5°. Ett värde på 45,4° från Am-Timan i Tchad den 13 finns dock inrapporterat men avviker nästan två grader från det näst högsta värdet. Detta gör att värdet får ses som något osäkert. 

Samtidigt som det var ovanligt varmt i en stor del av Sahelområdet rörde sig för årstiden mycket kall luft från Europa ner över Atlasbergen. Den höglänta stationen Ifrane i Marocko rapporterade -5,3° på morgonen den 22 vilket blev månadens lägsta temperatur.

Tropiska cykloner – Iman och Habana

I början av månaden bildades ett tropiskt lågtryck i Mocambiquekanalen som senare drog in över Madagaskar. Till den 6 hade lågtrycket rört sig ut över Indiska Oceanen. I samband med detta förekom kraftiga regnband. Dessa letade sig in över den franska ön Reunion där det på sina håll föll stora mängder regn med lokala översvämningar. Hauts de Sainte-Rose uppmättes hela 310 mm under 24 timmar medan Bellecombe rapporterade 294 mm för nederbördsdygnet den 6. Runt midnatt den 7 uppgraderades lågtrycket till den tropiska stormen Iman. Stormen rörde sig därefter åt sydost och kom sedan att upplösas påföljande dag till följd av, för tropiska stormar, ogynnsamma atmosfäriska förhållanden.

En annan orkan i farvattnen öster om Reunion var Habana som nådde kategori 4 och var en för södra halvklotet förhållandevis långlivad orkan. Habana höll sig hela tiden ute över öppet hav.

Australien/Oceanien - Kraftiga regn i fokus

Det var en kylig eller mycket kylig höstmånad i ett område som sträckte sig från nordvästra Australien till dess sydöstra del. För delstaterna Western Australia och Victoria var detta den kyligaste marsmånaden sedan 2012. För vissa stationer i Victoria får man lokalt gå tillbaka till 1997 och i New South Wales till 1995 eller 1994 för att finna en kyligare marsmånad.

Månadens högsta temperatur blev 43,0° och uppmättes den 2 i Oodnadatta i delstaten South Australia. Följande natt noterades månadens lägsta temperatur på -5,5° i Perisher Valley (1738 möh) beläget i den angränsande delstaten New South Wales.

På Nya Zeeland var månaden överlag genomsnittlig eller lite kylig på Nordön medan det i allmänhet var varmare än genomsnittet på Sydön. Större delen av landet hade en torr väderlek (avser perioden 1981-2010 enligt Nya Zeelands vädertjänst). På nordvästra delen av Sydön samt den sydvästra delen av Nordön var det däremot mer nederbörd än brukligt. 

Lokalt stora mängder regn på Hawaii

Under mars var det ymniga regn som stod i fokus. Först på delar av Hawaii där en damm på Maui var nära att brista. Med tanke på att West Kaulikaiu uppmätte hela 422 mm på 24 timmar den 8-9 mars kan man förstå att dammen sattes under hårt tryck från vattenmassorna. På grannön Oahu föll det dock en än större mängd vid ungefär samma tidpunkt vid Punaluu stream. Där fick man 447 mm regn.

Ihållande regn i östra Australien

Senare under månaden drabbades Australiens ostkust av mycket kraftiga regn. I samband med ett lokalt men intensivt regn noterades hela 550 mm i Byfield Childs Road i delstaten Queensland den 17 mars. Även om detta var månadens största dygnsmängd var det inte detta regn som gav de allvarligaste konsekvenserna. Det gjorde istället det ihållande regn som fördes in över de östra delarna av delstaten New South Wales där det under en veckas tid lokalt föll 700-900 mm regn. De största mängderna i delstaten uppmättes den 19-22 mars. Killabakh rapporterade 307 mm regn den 20. De ymniga regnen ledde till översvämningar och krävde åtminstone två dödsoffer. För delstaten New South Wales bidrog de kraftiga regnen till att månaden som helhet var den näst blötaste marsmånaden som observerats, endast överträffad av 1956.

Den 25 var det Tasmaniens (o)tur att drabbas av kraftigt regn med 100-120 mm som mest. Stationen Gray uppmätte emellertid hela 275 mm. Detta är den tredje högsta dygnsmängd som uppmätts på Tasmanien under en marsmånad. Högre dygnsvärden i mars inträffade 1974 då det föll 352 mm och så sent som 2011 då 327 mm uppmättes i Gray.

De intensiva regnen medförde att en del stationer med långa mätserier i delar av New South Wales samt lokalt i sydligaste Queensland noterade sina allra blötaste marsmånader. Detta gäller exempelvis för Glenelg (startår 1882, data saknas för mars 2016-17) och Mt Tamborine Fern St (startår 1888, kontinuerliga data från 1912 och framåt), båda i Queensland, samt Pilliga Post Office (startår 1883) och Croppa Creek (startår 1914) i New South Wales.

På andra håll får man gå tillbaka mer än 100 år för att finna en regnigare marsmånad. Detta gäller exempelvis för stationerna Tenterfield (startår 1870) i New South Wales och Wallangarra (startår 1888) i Queensland där årets mars endast överträffas av 1890 års upplaga.

Även i den sydvästra delen av delstaten Western Australia förekom områden där det föll mycket regn. I Marradong (startår 1897) noterades ett nytt dygnsrekord men även ett nytt månadsrekord för mars. Den 3-4 föll det sammanlagt 131,6 mm där. Detta var mer än vad som föll under hela den tidigare rekordblöta marsmånaden 1960 då det kom 105 mm där.

Tropiska cykloner – Orkanen Niran nådde kategori 5

I början av månaden utvecklades den tropiska cyklonen Niran nordost om Australien. Till den 3 hade Niran nått orkanstyrka samtidigt som den då rörde sig bort från Australien och intensifierades. På fredagen den 5 nådde Niran kortvarigt Saffir-Simpsonskalans högsta nivå, kategori 5. Under lördagen den 6 passerade orkanen Nya Kaledonien i försvagat skick, kategori 3, på en parallell bana nära kusten. Hittills har, lyckligtvis, inga dödsoffer till orkanens framfart kunnat konstateras. 

Satellitbild över den tropiska orkanen Niran den 5 mars då den var som mest intensiv.
Satellitbild över den tropiska orkanen Niran den 5 mars då den var som mest intensiv. Följande dag kom Niran att beröra Nya Kaledonien i försvagat skick. Källa: Joint Typhoon Warning Center. Förstora Bild

Väster om Australien levde den tropiska cyklonen Marian sitt eget lilla liv över öppet hav. Marian bildades dock redan under andra halvan av februari men höll i sig under de första dagarna i mars. Marian var som starkast på månadens första dag då den klassades som en kategori 2-orkan på den femgradiga Saffir-Simpsonskalan.

Extremvärden:

- De extremvärden som angetts för olika världsdelar är preliminära och har i allmänhet inte hunnit slutgranskas av de nationella vädertjänsterna.

Källor:

- Analyser och observationer från nationella meteorologiska instituts och forskningsinstitutioners webbsidor och sociala medier samt från det ordinarie globala observationsutbytet.