Maj 2019 - Aprilväder i maj

Efter en varm april vände det i maj och det blev kyligare och ostadigt. Det aprilväder som uteblev förra månaden kom nu, med byar av regn, snö och hagel. Flera skurar och nederbördsområden berörde landet och månaden blev på många håll blötare än normalt, lokalt även rekordblöt. Efter en kylig start vände det i mitten av månaden och under en vecka var det varmare än normalt innan kylig luft återigen täckte landet.

Temperatur

Det var många kyliga dagar under månaden, och kontrasten mot maj förra året är stor när man tittar på temperaturen. I mitten av månaden blev det en varmare period och i samband med den avancerade den meteorologiska sommaren upp över Norrlands kust- och inland. Tarfala var då väldigt nära att få meteorologisk vår men föll precis på målsnöret då det sista av sju dygn blev aningen för kyligt. Därmed hänger vintern sig fast här ett tag till.

Maj bjöd på flera kyliga dagar men tack vare en varm period 15-23 maj blev månaden som helhet normal eller nära normal i temperaturer. Månadens lägsta temperatur på -13,4oC noterades i Tarfala den 5. Månadens varmaste dygn blev den 22 då Kvarn i norra Östergötland uppmätte 27,3oC.

Månadsmedeltemperaturen under maj 2019.
Månadsmedeltemperaturen under maj 2019. Förstora Bild
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under maj 2019.
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under maj 2019. Förstora Bild

Nederbörd

Efter en lokalt rekordtorr aprilmånad kom välbehövligt regn i hela landet. Med undantag för sydvästra Skåne så blev månaden normal eller blötare än normalt. På en del håll i Norrland blev det nya rekord i månadsnederbörd, exempelvis:

  • Piteå (Norrbotten, startår 1860): 109,1 mm. Rekordet 100,2 mm från 1982

  • Gunnarn/Stensele (Lappland, startår 1860): 96,3 mm. Rekordet 90,9 mm från 2015

  • Vittangi (Lappland, startår 1882): 95,2 mm. Rekordet 76,5 mm från 2005

  • Gäddede (Jämtland, startår 1905): 146,8 mm. Rekordet 98,5 mm 2010

  • Kätkesuando (Norrbotten, startår 1960): 88,9 mm. Rekordet 84,0 mm från 2015

  • Sadiliden (Lappland, startår 1975): 129,1 mm. Rekordet 110,0 mm från 1938

Den 12 föll stora regnmängder i Norrbotten och bland annat Piteå fick en rekordblöt majdag där det föll 44,2 mm. Månadens största dygnsnederbörd föll den 17 i Brösarp i Skåne som fick 58,8 mm.

Karta över nederbörd maj 2019.
Nederbördssumma i mm maj 2019. Förstora Bild
Nederbördens avvikelse från det normala under maj 2019.
Nederbördens avvikelse från det normala under maj 2019. Förstora Bild

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i maj 2019 (366 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i maj 2019 (97 kB, pdf)

Vind

Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under maj 2019.
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under maj 2019. Förstora Bild

Med undantag för Götaland, Norrbottenskusten och lokalt i nordligaste Lapplandsfjällen var månaden maj mindre blåsig än normalt. 

Morgonen den 2 noterades orkanbyvindar över Lungö vid Ångermanlands kust. Byvinden var som mest uppe på 36,4 m/s, vilket blev nytt svenskt byvindsrekord för maj utanför fjällen.
Även i slutet av månaden, den 30, noterades kraftig byvind då Söderarm uppmätte en byvind på 31,2 m/s.

Snö

I samband med den kyliga inledningen av månaden uppmättes fläckvis snötäcke i Götaland och Svealand. Även i Norrland lade sig snön tidvis på marken, både i fjällen men även där värmen i april tidigare gett barmark. I mitten av månaden var det i fjällen och delar av Norrlands inland som det fortfarande låg kvar snö men snötäcket krympte alltmer under de sista veckorna.
Månadens största snödjup på 144 cm uppmättes i Katterjåkk den 6. 

Snödjupskarta för 31 maj 2019.
Snödjupskarta för 31 maj 2019. Förstora Bild
Snödjupskarta för 15 maj 2019.
Snödjupskarta för 15 maj 2019. Förstora Bild

Solskenstid

I Norrland och stora delar av Svealand blev det färre solskenstimmar än normalt men ändå en bit ifrån rekordvärden. I Götaland var solskenstiden ganska normal.

Mest sol fick Svenska Högarna med 305 timmar. Minst sol noterades i Storlien med 141 timmar.

Karta med soltimmar under maj 2019.
Antal soltimmar i maj 2019. Förstora Bild
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under maj 2019.
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under maj 2019. Förstora Bild

Åska

Under maj förekom blixturladdningar under 21 dagar. Som mest urladdningar var det den 22 med nästan 6000 urladdningar, i samband med värmeåskväder som bildades över inre Götaland och sedan spreds upp över inre Svealand.

Totalt antal blixtar under maj 2019.
Totalt antal blixtar under maj 2019. Förstora Bild
Antal åskdagar under maj 2019.
Antal åskdagar under maj 2019. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Vädret dag för dag

Välbehövligt regn och byvindsrekord

Månaden inleddes 1 maj med välbehövliga skurar i delar av Götaland och Svealand. Över Norrland passerade ett splittrat nederbördsområde söderut som gav både regn och snö. I Skövde uppmättes 18,9oC men sedan skulle det dröja ett bra tag innan det blev så varmt någonstans i landet igen. Kyligare luft strömmade ner över landet och den 2 kom maximitemperaturen i Norrland inte ens upp i tvåsiffrigt. I Norrland snöade det på flera håll och i södra Norrlands kust- och inland föll det större snömängder. Under morgonen noterades orkanbyvindar över Lungö vid Ångermanlands kust. Byvinden var som mest uppe på 36,4 m/s, vilket blev nytt svenskt byvindsrekord för maj.

Kylig luft breder ut sig

Nätterna blev nu kyliga med minusgrader på många håll i landet. Den 3 hade Gäddede i norra Jämtland sin kallaste majnatt på 38 år med -9,8° och mellan den 4 och 5 hade Forse och Junsele i Ångermanland samt några platser i Götaland sin lägsta majtemperatur på minst 30-40 år. Det var växlande molnighet eller molnigt med byar av regn eller snö. På några håll i Götaland och Svealand blev snön kortvarigt liggande på marken. Snötäcke i maj i Götaland har uppmätts några gånger under 2000-talet, senast var 2017. 

Frusen gul vårkrage, foto
Den kyliga inledningen på månaden gav frost på många håll, även långt ner i Götaland. I Kronoberg täcktes denna vårkrage av ett tunt täcke med sent snöfall morgonen den 4. Foto Madelaine Hugosson


Den 6 gav ett lågtryck med centrum över västra Svealand snö i stora delar av Norrland och västra Svealand. I Dalafjällen och Härjedalsfjällen rörde det sig om tidvis ymnigt snöfall. I övrigt var det växlande molnighet och skurar som hade inslag av åska och även hagel i söder. På morgonen den 7 uppmätte Sveg-Eggarna i Härjedalen ett snödjup på 27 cm och Storbron i norra Dalarna rapporterade 34 cm. Lågtrycket låg kvar och gav fortsatt nederbörd under dagen, efterhand fick det även förstärkning i norr av ett annat nederbördsområde som drog in från Finland. Det gjorde att norra Norrlands inland fick större snömängder. Den 8 rörde sig nederbörden långsamt bort norrut.

Aprilväder i maj

Ett regnväder rörde sig in från sydväst den 9 och sträckte sig från Blekinge och upp till Värmland. Dagen därpå rörde sig regnområdet långsamt norrut under försvagning. Det blev sedan ett par dagar med typiskt aprilväder; en del sol men efterhand byar av regn eller snö och på en del håll även hagel. Något mildare luft letade sig in över landet och det blev temperatur runt det normala, i norra Norrland över eller lokalt mycket över det normala.

Rekordblöt majdag

Ett lågtryck gav den 12 kraftigt regn och blåst i norra Norrland, mest nederbörd föll i Norrbotten och för bland annat Piteås del blev det en rekordblöt majdag. När regnet spreds in över inlandet övergick det alltmer i snö. På flera håll rörde det sig om blötsnö som ganska snabbt började att töa. Mest snö uppmättes morgonen den 13 i Arjeplog-Myrheden med 10 cm.

Högtryck och stegvis varmare

Nederbörden i norr avtog den 13 och i söder började ett högtryck att växa in. Det hjälpte till att föra ner kylig luft över landet. I samband med klart väder och svaga vindar blev det en kall morgon i större delen av landet och Hagshult i Småland fick sin kallaste majmorgon så här sent i månaden på 20 år.

I takt med att högtrycket försköts upp över Norrland blev det soliga dagar och varmare luft började föras in söderifrån. Detta gjorde att nätterna blev mildare och dagarna stegvis varmare. Den 16 var det småblåsigt i Götaland med byig vind och den här dagen steg temperaturen för första gången under månaden till 20oC på en del platser i Götaland och upp till södra Norrland. 

Den 17 drog ett regnområde in över Götaland. På Österlen kom det större regnmängder och i samband med regnet blev det betydligt svalare väder i sydligaste Götaland, där några platser enbart kom upp i 10oC som mest.

Vita drivor av asp frö bäddar in grönska och gula blommor, foto
Under månaden var det rekordmycket frön från asp som spreds i vinden och lade sig likt ett tunt snötäcke på marken. Foto Michel Sundin

Ostadigt men milt

Ett område med kraftiga regn- och åskskurar rörde sig den 18 in över Gotland och sedan vidare under försvagning över nordöstra Götaland och upp över Svealand. Högtrycket över Norrland försvagades och regnet rörde sig vidare norrut under de närmsta dagarna. I söder var det fortsatt ostadigt med en del skurar och lokal åska.
 
Den 21 fördes varm luft in över östra delarna av Götaland och Svealand medan sval luft från Atlanten drog in västerifrån. I västra Götaland bildades en del kraftig åska under eftermiddagen. Samtidigt blev det nytt säsongshögsta då Uppsala noterade 27,2oC. Detta slogs redan dagen efter då Kvarn i norra Östergötland fick 27,3oC. Även den dagen förekom kraftig åska, den här gången över inre delarna av Götaland. Senare på dagen berördes även delar av Värmland och Närke. På flera platser föll stora regnmängder på kort tid.

Temperaturkurva Tomtabacken vid åskskur
Temperaturkurva från Tomtabacken den 22 maj. I samband med kraftiga åskskurar föll temperaturen kraftigt. Illustration SMHI

Ett stråk med regn- och åskskurar rörde sig den 23 österut över Götaland och Svealand och pressade bort den varma luften i öster. Över mellersta Norrland låg ett regnområde som i södra Lappland delvis övergick i snö. 

Återigen svalare väder

Den 24-25 var det ostadigt med regn eller skurar på flera håll men i söder tidvis en del sol. Svalare luft fördes in över landet och på många håll blev det kallare än normalt resten av månaden. I Norrland övergick regnet i snö på en del håll och morgonen den 24 uppmätte Sorsele 3 cm snö och Bastansjö i södra Lappland 10 cm. Den 26 förstärktes ett regnområde över Svealand och i Dalarna föll större regnmängder. Söder om regnområdet blev det blåsigt med byig vind. Fler regnområden rörde sig upp över landet under resten av månaden men i fjällen övergick regnet i snö. På morgonen den 29 uppmätte Storlien ett snödjup på 25 cm.

Blåsig Kristi himmelfärdsdag

Under Kristi himmelfärdsdag den 30 täcktes landet av ett omfattande lågtrycksområde och det var även blåsigt på många håll med byig vind. I norra Lapplandsfjällen inledningsvis hård till lokalt mycket hård vind med snö som övergick i regn. Ett nytt regnväder rörde sig upp över landet och berörde norra Norrland den 31. Piteå fick en del regn och slog därmed sitt tidigare regnrekord för maj. I stora delar av Götaland och Svealand avslutades månaden med sol.

Högsta temperatur, maj 2019
Norrland +25.5° den 21 Forse (Ångermanland)
Svealand +27.2° den 21 Uppsala (Uppland)
Götaland +27.3° den 22 Kvarn (Östergötland)
Lägsta temperatur, maj 2019
Norrland -13.4° den 5 Tarfala (Lappland)
Svealand -7.3° den 8 Särna (Dalarna)
Götaland -5.9° den 5 Horn (Östergötland)
Högsta nederbörd, maj 2019
Norrland 146.8 mm Gäddede A (Jämtland)
Svealand 176.2 mm Letafors (Värmland)
Götaland 123.2 mm Lidhult (Småland)
Lägsta nederbörd, maj 2019
Norrland 18.6 mm Abisko (Lappland)
Svealand 22.0 mm Landsort A (Södermanland)
Götaland 21.8 mm Ölands norra udde (Öland)
Högsta lufttryck, maj 2019
Norrland 1037.9 hPa den 13 Tännäs (Härjedalen)
Svealand 1038.2 hPa den 14 Malung (Dalarna)
Götaland 1037.9 hPa den 14 Jönköpings flygplats och Hagshult (Småland) samt Göteborg/Landvetter och Rångedala (Västergötland)
Lägsta lufttryck, maj 2019
Norrland 985.4 hPa den 31 Boden (Norrbotten)
Svealand 984.6 hPa den 2 Svenska Högarna (Uppland)
Götaland 984.4 hPa den 2 Gotska Sandön (Gotland)
Största snödjup, maj 2019
Norrland 144 cm den 6 Katterjåkk (Lappland)
Svealand 34 cm den 7 Storbron (Dalarna)
Götaland 12 cm den 4 Berg (Småland)

Dygnsnederbörd över 40 mm maj 2019 (85 kB, pdf)

Medelvind över 21 m/s i maj 2019 (75 kB, pdf)