Nytt svenskt solrekord i april och byvindsrekord för maj

Två nya svenska rekord har nu slagits inom loppet av några få dygn. I Borlänge i Dalarna registrerades hela 335 soltimmar för april månad. Detta överträffar det tidigare aprilrekordet på 331 soltimmar uppmätt i både Lund och Visby 2009. Värt att notera är att solen i Borlänge lyste minst 10 timmar per dag från den 10 till den 30 april.

Nytt svenskt byvindsrekord för maj vid Lungö i Ångermanland

På morgonen den 2 maj blåste det orkanstyrka i byvinden ute vid Lungö i Ångermanlandskusten. Som mest uppmättes 36,4 m/s där. Därmed överträffades det tidigare svenska byvindsrekordet för maj på 30,9 m/s uppmätt vid Nidingen i Halland den 26 maj år 2000. För Ångermanlands del är Lungös värde även nytt byvindsrekord oavsett kalendermånad.

Den högsta byvinden vid fjällstationer i maj är 48,9 m/s uppmätt vid Tarfala den 30 maj 2009.

Mer omfattande och regelbundna observationer av byvind inleddes i samband med upprättandet av nuvarande automatstationsnät i mitten av 1990-talet. Från bland annat vissa flygplatser finns dock äldre registreringar av byvind. 

Några nya nederbördsrekord för april

På månadens sista dag sprack några av de tänkbara torrekorden för april. Detta gäller exempelvis för Stockholm. Mellan den 1 och den 29 april hade det fallit 0,3 mm i Stockholm men på Valborgsmässoaftonen gav en skur 2,2 mm. Detta gjorde att månaden "bara" blev den tredje torraste aprilmånaden i huvudstaden efter 1850 (1,0 mm) och 1797 (2,0 mm). 

I Uppsala (startår 1722) blev det med 1,6 mm den torraste aprilmånaden sedan 1813 då det föll 1,0 mm där. Även aprilmånaderna 1783 (1,0 mm), 1745 (0,0 mm) och 1731 (0,0 mm) var torrare än årets upplaga.

För både Stockholm och Uppsala gäller att kvaliteten på nederbördsmätningarna för 1700-talet och första halvan av 1800-talet är lite osäker.

Följande stationer har kunnat konstateras ha slagit sina tidigare torrekord för april:

  • Överkalix-Svartbyn (Norrbotten, startår 1962): 2,4 mm. Tidigare rekord 4,6 mm från 1974.
  • Pajala (Norrbotten, startår 1940): 5,0 mm. Tidigare rekord 7,0 mm från 1954.

  • Gunnarn/Stensele (Lappland, startår 1860): 0,3 mm. Tidigare rekord 1,0 mm från 1870.

  • Vindeln-Sunnansjönäs (Västerbotten, startår 1946): 3,2 mm. Tidigare rekord 4,6 mm från 2007.

  • Örebro (Närke, startår 1860): 0,4 mm. Tidigare rekord: 1,0 mm från 1865.

  • Norrköping (Östergötland, startår 1944): 0,5 mm. Tidigare rekord 1,8 mm från 2009.

  • Harstena (Östergötland, startår 1942): 0,5 mm. Tidigare rekord 1,8 mm från 2009.

  • Hoburg (Gotland, startår 1879): 0,1 mm. Tidigare rekord 1,6 mm från 1974.

  • Växjö (Småland, startår 1858): 3,6 mm. Tidigare rekord 4,3 mm från 1974.

Små marginaler för rekorden ibland!

I Norrköping föregicks rekordet av en hel del dramatik. När det gäller nederbörd så avslutas kalendermånaden först klockan 08 den 1 påföljande månad. I det här fallet klockan 08 på morgonen den 1 maj. Som synes blev det nytt rekord för april med endast 0,5 mm i Norrköping mellan klockan 08 den 1 april och klockan 08 den 1 maj. Mellan klockan 08 och klockan 11 den 1 maj föll det 3,5 mm....