Maj 2017 - Extremernas månad

Maj 2017 var en månad med stora svängningar i temperatur. I söder var inledningen av månaden kylig med riktigt kalla nätter den 9-11. Sedan blev det varmt och värmerekord för maj slogs på tre stationer med långa tidsserier. I norr var månaden något kyligare än normalt. I norra Norrland har det lokalt inte varit så här kallt sedan 1968. Maj 2017 var också en månad som var torr i söder men bjöd på rekord i dygnsnederbörd vid Bjuröklubb i mellersta Norrland. Säsongens största snödjup mättes upp den 2 i Katterjåkk på 205 cm och vi fick ovanligt sent snötäcke både i norr och i söder.

Temperatur – En kylig inledning och ett högsommarvarmt avslut

Totalt fick vi en något varmare majmånad än normalt i söder medan den i norr var något kyligare. I norra Norrland har det lokalt inte varit så här kallt i maj sedan 1968 och på många ställen är det den kyligaste majmånaden sedan 90-talet. I södra och mellersta delen av landet var det varmare år 2016 och kyligare år 2015.

Månaden inleddes med att mildare luft rörde sig upp över landet och på många håll i södra Sverige tog sig temperaturen upp över 20°. Från den 6 fördes betydligt kallare luft ner i nordvinden. Den lägsta temperaturen för maj uppmättes i Tarfala i norra Lapplandsfjällen den 11 då det blev -16,6°. I södra Sverige var det under den 9-11 de kallaste majnätterna på mycket länge och i Visby blev natten till den 11 rekordkall med -7,8°.

Varmluften kom tillbaka i söder under månadens andra hälft, men det var fortsatt relativt kall luft över landets norra del. Den varmaste dagen blev den 28 då det i Oskarshamn i Småland mättes upp 30,1°, vilket också var säsongens dittills högsta temperatur.

Medeltemperaturens avvikelse från det normala under maj 2017.
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under maj 2017. Förstora Bild
Månadsmedeltemperaturen under maj 2017.
Månadsmedeltemperaturen under maj 2017. Förstora Bild

 

Nederbörd – Torrt i söder, stor dygnsnederbörd i norr

Månaden blev torrare än normalt i en stor del av landet. Minst nederbörd har det fallit i östra Götaland, östra Svealand samt delar av södra Norrland. I Målilla, Karlshamn och vid Ölands södra udde är det den torraste maj sedan 1992. På sina håll i norra Norrland har det fallit normal eller något över normal mängd nederbörd.

I gränsen mellan kall luft i norr och varm luft i söder har det under månaden intensifierats en del nederbördsområden över mellersta Norrland. Så var fallet den 18 då ett nytt dygnsnederbördsrekord slogs vid Bjuröklubb med 36,5 mm. Mätserien sträcker sig tillbaka till hösten 1879.

Nederbördens avvikelse från det normala under maj 2017.
Nederbördens avvikelse från det normala under maj 2017. Förstora Bild
Karta över nederbörd maj 2017.
Nederbördssumma i mm maj 2017. Förstora Bild

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i maj 2017 (367 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i maj 2017 (103 kB, pdf)

Snötäcke – Ovanligt sent snötäcke i söder

Säsongens största snödjup uppmättes den 2 i Katterjåkk på 205 cm. Det här är det senaste datumet för säsongens största snödjup sedan 1977/78. Det är också det sjätte största snödjupet som observerats i maj månad i Sverige. Rekordet är 223 cm i Riksgränsen den 6 maj 1929. I Abisko mättes det den 2 upp ett snödjup på 108 cm. Det här är ett stationsrekord för maj månad, regelbundna mätningar startade i slutet av 1950-talet.

Natten mot den 9 drog snöbyar in över Öland. På morgonen kunde det konstateras ett ovanligt sent snötäcke på ön. Störst snödjup hade Segerstad med 5 cm.

Snösmältningen satte igång ordentligt i norr från mitten av månaden men den 28 föll ytterligare snö i Norrbottens län. På många håll var snödjupsökningen omkring 10 cm.

Snödjupskarta för 31 maj 2017.
Snödjupskarta för 31 maj 2017. Förstora Bild
Snödjupskarta för 15 maj 2017.
Snödjupskarta för 15 maj 2017. Förstora Bild

Solskenstid

På de flesta håll i landet har vi haft något soligare än normalt under månaden. Soligast blev det på Hoburg med 387 timmar. Minst soligt var det i Katterjåkk med 207 timmar.

Karta med soltimmar under maj 2017.
Antal soltimmar i maj 2017. Förstora Bild
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under maj 2017.
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under maj 2017. Förstora Bild

Åska

Åska noterades under några dagar i maj, huvudsakligen under månadens andra hälft. Åskrikaste dagen var den 28 maj, då det på en kallfront aktiverades åska över främst nordvästra Svealand och södra Norrland.

Totalt antal blixtar under maj 2017.
Totalt antal blixtar under maj 2017. Förstora Bild
Antal åskdagar under maj 2017.
Antal åskdagar under maj 2017. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Vädret dag för dag

Högtrycksbetonat och milt

Maj inleddes med att ett högtryck växte in över landet och mildare luft fördes in söderifrån. Ett lågtryck hängde dock kvar i landets norra del. Det här gav täta snöbyar över norra Lapplandsfjällen och ledde till ett snödjup på 205 cm i Katterjåkk den 2, tillika säsongens största snödjup.

Trots att maxtemperaturen i söder på dagen gick upp till omkring 20 grader blev det fortsatt minusgrader långt ner i Götaland på nätterna. Kulmen på de milda dagarna kom den 5 då Falun hade högst temperatur med 23,9°. Det kunde också konstateras att den meteorologiska sommaren anlände till Göteborg den 1 maj och där blev man alltså först ut att få sommar i år.

Aprilvädret gör sitt återtåg

Från den 6 fördes kallare ishavsluft ner över landet med nordvindar. Den 7-11 blev det, trots att vi var inne i maj, typiskt aprilväder. Det var lägre temperatur än normalt för årstiden, växlande molnighet och byar av snö, snöhagel eller regn. Natten mot den 9 drog täta snöbyar in över Öland och på morgonen rapporterades ett ovanligt sent snötäcke på ön, där Segerstad hade störst snödjup med 5 cm.

Mysinge på sydvästra Öland morgonen den 9 maj 2017.
Mysinge på sydvästra Öland morgonen den 9 maj 2017. Foto Fredrik Åsenius Förstora Bild

Nätterna mot den 9, 10 och 11 maj blev det på många håll i södra Sverige de kallaste majnätterna på mycket länge.

Station 9 maj 2017 
 
Lägsta i maj sedan Rekord
Ölands södra udde -0,9° -1,3° 1980 -1,3° 1980
Linköping/Malmslätt -5,0° -5,2° 1935 -5,5° 1883
Norrköping -3,7° -4,0° 1957 -4,0° 1957
Örebro -4,6° -5,6° 1942 -7,0° 1899
Västerås -4,6° -5,1° 1967 -8,5° 1867
Stockholm -1,4° -3,8° 1981 -6,5° 1867
Station 10 maj 2017 Lägsta i maj sedan

Rekord

Hoburg -1,8° -3,8° 1942 -4,0° 1935
Uppsala -5,0° -5,5° 1947 -11,8° 1867
Gävle -5,6° -6,0° 1953 -7,3° 1939
Station 11 maj 2017 Lägsta i maj sedan Rekord
Gladhammar -3,7° -3,7° 1984 -6,0° 1935
Ölands norra udde -0,1° -0,6° 1985 -2,0° 1935
Visby -7,8° --- -7,8° 2017
Örskär -2,6° -2,6° 1978 -5,2° 1956

Högsommarvärme och nederbördsrekord

Den 12-14 fördes varmare luft upp söderifrån men i norra Norrland var det fortsatt relativt kallt. Under den 15-16  förstärktes en högtrycksrygg över landet. Samtidigt närmade sig ett lågtryck på Atlanten och fronter med regn rörde sig in från sydväst under den 17 och 18. Mellan mycket varm luft i söder och kyligare luft i norr förstärktes ett regnområde över mellersta Norrland den 18 och vid Bjuröklubb sattes ett nytt rekord för dygnsnederbörd i maj med 36,5 mm. Mätserien sträcker sig tillbaka till hösten 1879.

Bakom regnområdena fick vi högtrycksbetonat väder över norra Sverige den 20. Det här gav soligt och riktigt torrt väder. I Lycksele mättes det upp en relativ luftfuktighet på så lite som 10% den 21.

Från den 18 till och med den 20 uppmättes högsommartemperaturer i den södra delen av landet. Allra varmast var det den 19 i Kvarn i Östergötland då det blev 29,2°. Även i norr blev det varmare och temperaturen steg upp till dryga 15 grader.

I och med värmen tog den meteorologiska sommaren ett rejält skutt norrut över landet från delar av Götaland till stora delar av Svealand och upp över delar av södra Norrland.

Svalare luft rörde sig in från sydväst under den 21 och dagstemperaturen låg i allmänhet mellan 15 och 20 grader i landet. Den 22-25 hade vi ett flackt tryckfält över Skandinavien och högtrycksbetonat både i norr och i söder.

Varmt i söder, kallt i norr

Varmare luft fördes åter upp över den södra delen av landet den 26. Här var det högsommartemperaturer den 26-28 och allra varmast var det den 28 i Oskarshamn som uppmätte säsongshögsta på 30,1°. Fyra stationer med längre mätserier slog eller tangerade sina majrekord den 27 eller den 28.

Station Nytt rekord Tidigare rekord
Ölands norra udde (27/5) +28,5° +26,4° (1947)
Norrköping (28/5) +28,6° +28,0° (1992)
Mora (27/5) +28,0° +28,0° (1974)
Landsort (27/5) +22,6° +21,5° (1956)

I norr var det betydligt kyligare och i gränszonen mellan luftmassorna rörde sig ett regnområde långsamt norrut över Norrland. Natten mot den 28 nådde nederbörden norra Norrland och övergick i snöfall. I till exempel Kvikkjokk uppmättes under morgonen en snödjupsökning på 10 cm. För att hitta ett fall med mer nysnö så sent på säsongen i Kvikkjokk får vi gå tillbaka till den 9 juni 1928. Då fick man 12 cm.

Svalare och ostadigt

Fram på dagen den 28 rörde sig en kallfront med tillhörande skurar åt nordost över södra Sverige. Över nordvästra Svealand aktiverades fronten under kvällen och det blev här en hel del åska. Den 29-31 blev det betydligt svalare och ostadigare i södra Sverige. Under den 30 rörde sig ett lågtryck in över landet från Norska huvudet och gav regn och skurar över norra Götaland, Svealand och sydligaste Norrland. Även den 31 berördes främst Götaland av ett regnväder som snabbt passerade österut. Det blev i samband med det här även blåsigt.

 I norr var det fortsatt högtrycksbetonat väder den 29. Den 30-31 passerade ett lågtryck strax norr om landet och det här gav byar av snö eller regn i främst norra Norrland. 

Högsta temperatur, maj 2017
Norrland +27.7° den 28 Gävle (Gästrikland)
Svealand +28.9° den 28 Stockholm A och Stockholm (Uppland)
Götaland +30.1° den 28 Oskarshamn (Småland)
Lägsta temperatur, maj 2017
Norrland -16.6° den 11 Tarfala (Lappland)
Svealand -8.6° den 10 Tullinge (Södermanland)
Götaland -7.8° den 11 Visby flygplats (Gotland)
Högsta nederbörd, maj 2017
Norrland 80.5 mm Katterjåkk A (Lappland)
Svealand 79.2 mm Gördalen (Dalarna)
Götaland 60.9 mm Sandhem (Västergötland)
Lägsta nederbörd, maj 2017
Norrland 4.6 mm Abisko (Lappland)
Svealand 6.5 mm Wiad (Södermanland)
Götaland 6.3 mm Fårösund-Ar A (Gotland)
Högsta lufttryck, maj 2017
Norrland 1041.9 hPa den 4 Storlien-Storvallen (Jämtland)
Svealand 1041.3 hPa den 4 Älvdalen (Dalarna)
Götaland 1037.0 hPa den 4 Nordkoster (Bohuslän)
Lägsta lufttryck, maj 2017
Norrland 996.3 hPa den 31 Haparanda (Norrbotten)
Svealand 997.8 hPa den 31 Svenska Högarna och Svanberga (Uppland)
Götaland 999.9 hPa den 31 Gotska Sandön (Gotland)
Största snödjup, maj 2017
Norrland 205 cm den 2 Katterjåkk (Lappland)
Svealand 53 cm den 1 Gördalen (Dalarna)
Götaland 5 cm den 9 Segerstad (Öland)

Dygnsnederbörd över 40 mm maj 2017 (77 kB, pdf)

Medelvind över 21 m/s i maj 2017 (78 kB, pdf)