Maj 2017 - Utdragen avslutning på isvintern

Kyliga nordvindar dominerade på Bottenviken i början av månaden och isavsmältningen gick sakta. Mot slutet av månaden fanns enbart enstaka isbumlingar kvar till sjöss. Varma perioder i södra halvan av landet värmde upp ytvattnet rejält närmast kusterna. Våghöjder över 3 meter observerades vid två tillfällen. Månadens högsta och lägsta vattenstånd observerades i början av månaden.

Utdragen avslutning på isvintern i norr

Kyliga nordvindar dominerade under månadens inledning och isavsmältningen i Bottenviken gick sakta. Ett område med 15-60 cm tjocka isflak i centrala Bottenviken drev sakta söderut och smälte långsamt och bröts ner. I de norra skärgårdarna fanns fortfarande upp till 70 cm tjock fast is. 

I mitten på månaden fanns fortfarande en del grova isflak kvar i centrala Bottenviken och de drev sakta mot Bjuröklubb. I övrigt förekom enstaka isbumlingar till sjöss. I skärgårdarna smälte och ruttnade isen långsamt. Intressant är också att nyis rapporterades till sjöss i norra Bottenviken så sent som den 16 maj.

Den 16 började dock varmare luft strömma upp över landet med sydvästliga vindar och den sista isen till sjöss i Bottenviken drev åt nordost och smälte de följande dagarna.  Isavsmältningen i skärgårdarna längst i norr tog också fart.

Nya perioder med kalla nordvindar etablerades dock åter i slutet av månaden och bromsade isavsmältningen. Den sista isen i de norra skärgårdarna försvann de sista dagarna i maj och då fanns bara enstaka isbumlingar kvar till sjöss.

Ytvattentemperaturen steg snabbt vid södra Sveriges kuster

De varma perioderna i framförallt södra halvan av landet värmde ytvattnet rejält och vårmönstret med höga temperaturer närmast kusterna och kallare vatten i de centrala havsbassängerna etablerades alltmer.

Mot slutet av månaden började ytvattentemperaturen närma sig badbara värden vid en del av kusterna i södra Sverige med dryga 16 grader. Vid Bottenhavskusten nåddes dryga 10 grader och vid Bottenvikskusten 4 till 8 grader.

Ett nytt minimirekord för ytvattentemperaturen uppmättes i Norrbyn med 4,4°. Stationen har dock bara varit igång sedan 2013.  

Ytvattentemperatur i kustvatten maj 2017 (79 kB, pdf)

Is och ytvattentemperatur i havet 29 maj 2017.
Karta över is- och ytvattentemperatur i havet 29 maj 2017. Förstora Bild
Is och ytvattentemperatur i havet 15 maj 2017.
Karta över is- och ytvattentemperatur i havet 15 maj 2017. Förstora Bild

Vattenstånd

Maj inleddes med högtryck och vattenståndet var under det normala i de västra farvattnen. I de östra var det omkring det normala vid månadens inledning. Variationerna under månaden var små och månadsmedelvärdet var under det normala på samtliga platser.

Den 3 gjorde högtrycket och en nordostlig vind att det lägsta vattenståndet observerades i Kungsvik med -55 cm. Smögen hade -46 cm. Över Östersjön pressade den nordostliga vinden vattnet åt sydväst och månadens högsta vattenstånd observerades den 4 i Skanör med +40 cm.

Den 8 var det nordliga till nordvästliga vindar över Bottenviken. Detta pressade vattnet söderut och månadens lägsta nivåer i Bottenviken observerades. Kalix hade -52 cm och Furuögrund -49 cm.

De lägsta nivåerna i norra Östersjön observerades i mitten av månaden. Den 17 hade Stockholm och Kungsholmsfort båda -25 cm.

Mot slutet av månaden gjorde sig lågtrycken påminda i söder och vattenstånden började stiga längs västkusten.

Vattenstånd vid 7 mätstationer i maj 2017 (133 kB, pdf)

Höga vågor

Vi två tillfällen observerades signifikanta våghöjder* över 3 meter. De högsta vågorna observerades på Östersjön.

Den 8 befann sig ett lågtryck öster om Sverige och över de östra farvattnen var det en nordlig till nordostlig vind. Vid Knolls grund blåste det 13 m/s och månadens högsta signifikanta våghöjd 3,2 meter observerades där. Huvudskärsbojen noterade en signifikant våghöjd på 2,4 meter. På Bottenhavet blåste det 19 m/s och Finngrundsbojen registrerade en signifikant våghöjd på 3,1 meter.

Den 11 var det en sydostlig vind på 13 m/s längs västkusten. Vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden till 2,2 meter och vid Brofjorden till 1,8 meter.

Den 31 passerade ett lågtryck södra Sverige. Längs västkusten var det en västlig vind på 13 m/s. Vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden till 2,7 meter och vid Brofjorden till 3,0 meter.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 20-30 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Väderöarna maj 2017.
Signifikant våghöjd vid Väderöarna maj 2017. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Knolls grund maj 2017.
Signifikant våghöjd vid Knolls grund maj 2017. Förstora Bild