Maj 2014 - Kylig inledning men sedan varmare

Ovanligt kylig luft täckte Sverige i början av maj. Flera stationer noterade sina lägsta majtemperaturer på ett halvsekel eller mer. Från mitten av månaden blev det allt varmare och den 22-24 hade en handfull stationer temperaturer som inte förekommit i maj månad på över hundra år. En kallfront med för årstiden ovanligt mycket åska gjorde sedan slut på den tidiga hettan.

Mycket kylig inledning

Natten mot den 1 maj drog ett lågtryck drog bort över Östersjön och kall luft strömmade ner. Det föll en hel del snö på sina håll i bland annat Dalarna och Uppland. Vattholma utanför Uppsala hade på morgonen ett snödjup på 20 cm. Frost förekom lokalt ända ner till norra Götaland. Piteå hade -5,2°, vilket är den lägsta majtemperaturen där sedan 1981.

En högtrycksrygg medförde klart väder på de flesta håll natten till den 2 och ovanligt låga temperaturer rapporterades. Vänersborg hade -3,7°, vilket är det lägsta i maj sedan 1899. Under dagen ökade molnigheten och det förekom en del lättare snöbyar i norra Sverige.

Det kyliga vädret bestod med ett mindre lågtryck som den 3 rörde sig åt sydost över landet. Det rådde "aprilväder" med byar av snö eller regn på många håll.

En högtrycksrygg växte in och gav lite stabilare väder den 4 och 5. Nattetid var det fortsatt mycket kyligt. Linköping/Malmslätt hade -4,4° den 5, vilket är det lägsta för maj sedan 1941. Samma natt rapporterade Naimakka längst i norr månadens lägsta temperatur i landet med -17,1°, vilket är det lägsta i Sverige i maj månad sedan 1999.

Snödjup den 1 maj 2014
Snödjup den 1 maj 2014. Förstora Bild

Snöfall i norra Svealand och södra Norrland

Högtrycksryggen gav fortsatt stabilt väder i norr den 6, medan ett regnområde rörde sig upp över södra Sverige. Det gav dygnsmängder över 20 mm på sina håll i Dalsland och Värmland.

Natten till den 7 övergick nederbörden alltmer i snö över Svealand och södra Norrland. På morgonen rapporterades 7 cm nysnö från Storbron och Lillhamra i Dalarna samt från Ljusnedal i Härjedalen. Ett lågtryck som passerade över Götaland under dagen den 7 gav ytterligare nederbörd över de södra och mellersta delarna av landet. Omberg i Östergötland fick under dygnet 39 mm, och drygt 30 mm rapporterades från flera stationer i Närke, Västmanland och Värmland.

På morgonen den 8 låg 1-2 dm nysnö på flera håll i norra Svealand och södra Norrland. Under dagen bestod det ostadiga vädret i söder, även om nederbördsmängderna minskade något. Längst i norr stod man fortfarande under ett visst inflytande av högtrycksryggen med mest uppehållsväder.

Omfattande lågtrycksområden

Den 9 täckte ett lågtrycksområde södra och mellersta Sverige med fortsatt ostadigt väder. Kasa i Ångermanland fick 21 mm under dygnet. Den 10 utbredde sig lågtrycksområdet även över nordligaste Sverige, där de sista resterna av högtrycksryggen trängdes undan.

Ett nytt lågtrycksområde nådde den 11 in över Sverige västerifrån. Det innebar fortsatt ostadigt väder med de största nederbördsmängderna i Götaland. I Borås kom det 27 mm under dygnet. I Götaland förekom även lokal åska. Väderläget var likartat den 12 med även detta dygn lokal åska i Götaland och upp till 22 mm i Munka-Ljungby i Skåne.

Vädret var fortsatt lågtrycksbetonat den 13 med rätt stora nederbördsmängder i främst Götaland, Eftra i Halland fick 27 mm och Kållered i Västergötland 26 mm. I norra Sverige kom det efterhand in lite torrare och kyligare luft.

Den 14 var det sista lågtrycksbetonade dygnet i söder med en del åsk- och hagelskurar över främst Götaland. I Norrland var det mest uppehåll, men rätt kyligt.

En högtrycksrygg växte in

Den 15 växte en högtrycksrygg in över landet vilket för södra Sveriges del innebar en stabilisering av vädret. I norra delen av landet drog högtrycksryggen snabbt bort och följdes av ett nederbördsområde med snöfall i högre terräng. Den 16 drog nederbördsområdet i norr bort. I söder dominerade högtrycket med rätt soligt väder.

Lördagen den 17 var solig och varm i söder, medan ett nytt men inte alltför omfattande nederbördsområde passerade norra Norrland.

Varm luft men med lokalt kraftiga regnväder

Den 18 återfanns det soligaste vädret i mellersta delen av landet, och i Sveg i Härjedalen nådde temperaturen nytt högstavärde för säsongen med 25,3°. Över främst Götaland kom ett regnområde in från sydost.

Den 19 var det Haparandas tur att notera ett nytt säsongshögsta med 25,6°. Över de södra och mellersta delarna av Sverige kom det in nya områden med regn och åska. I framför allt västra Götaland var regnet lokalt mycket kraftigt. Bohusbanan var avstängd på grund av översvämningar och flygtrafiken på Landvetter stördes. Bland SMHIs stationer kan nämnas Havraryd i Halland som 43 mm och Mollsjönäs i Västergötland som fick 33 mm under dygnet.

Den 20 var det främst i mellersta och nordligaste delen av landet som det förekom regnskurar, Letafors i norra Värmland fick då 22 mm.

Dagstemperaturerna började nosa på rekordvärden

Sedan inleddes en period med mer högtrycksbetonat och allt varmare väder. Den 21 var det Avesta som noterade nytt säsongshögsta med 26,0°. Fortfarande förekom dock en del åskskurar, bland annat i Uppland och söder om Vänern.

Den 22 steg temperaturen till 28,9° i Åsbräcka-Torpabron i Västergötland. Karlstad hade 27,8°, vilket var det högsta i maj sedan 1905. I västra och nordligaste Norrland påverkades vädret av ett par fronter med inslag av åska.

Den 23 var det en tiondels grad varmare i Karlstad. Lika varmt 27,9° hade Sveg, vilket var den högsta majtemperaturen där sedan startår 1875. Den allra högsta temperaturen noterades i Mariestad i Västergötland med 30,0°. Samtidigt förekom regn- och åskskurar på sina håll. Till exempel rapporterades 36 mm från Kristianstad och 28 mm från Paharova i Norrbotten.

Värmen kulminerade följt av en mycket aktiv kallfront

Den 24 noterades månadens högsta temperatur med 30,1° i Gävle. Det är den högsta majtemperaturen där sedan åtminstone 1865. Uppsala låg inte långt efter och hade med 29,2° sin varmaste majdag sedan åtminstone 1841.

Men varmluften började samtidigt trängas undan västerifrån av en mycket aktiv kallfront med utbredda åskväder. Under dygnet fick Storfinnforsen i Ångermanland 49 mm.

Fronten blev liggande över mellersta Sverige den 25. Storfinnforsen fick ytterligare 52 mm, och på två dygn således hela 101 mm vilket är anmärkningsvärt mycket för att vara i maj månad. Hallhåxåsen i Jämtland fick 50 mm samma dygn.

Blixturladdningar den 24 maj 2014
Bilden visar var de flesta blixturladdningarna förekom i samband med den mycket aktiva kallfronten den 24 maj. Illustration SMHI Förstora Bild

Kyligare luft drog ner över landet

Regnområdet över mellersta Sverige försvagades efterhand den 26. Längst i norr började en högtrycksrygg med kyligare luft växa in. Under den 27 förstärktes högtrycksryggen och kylig luft drog ner över hela landet med nordostliga vindar.

Högtrycksryggen gav uppehåll i hela landet den 28 och det var på många håll molnfritt. Nattfrost förekom ner till norra Värmland. Det skedde ingen nämnvärd förändring av väderläget den 29 och det var åter frost ner till nordligaste Värmland. Lokal markfrost kan ha förekommit även på Sydsvenska höglandet.

Ytterligare en kylig natt följde den 30 samtidigt som ett regnområde efterhand nådde in med början i öster. Under dygnet fick några stationer i Hälsingland, Medelpad och Ångermanland 26 mm.

Under månadens sista dygn förekom skurar på många håll i landet, i Götaland med inslag av åska.

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i maj 2014 (361 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i maj 2014 (88 kB, pdf)

Temperatur

Den kalla inledningen av maj uppvägdes av den varma andra hälften av månaden, och medeltemperaturen blev därför högre än normalt på de flesta håll i landet. I allmänhet var det ännu varmare i maj förra året, men några stationer vid sydkusten hade sin varmaste maj sedan 2008.

Längst i norr lyckades inte den varma perioden helt uppväga de kalla perioderna och där blev månaden en aning kallare än normalt. I till exempel Karesuando var det den kyligaste majmånaden sedan 2005, trots att avvikelsen från normalvärdet var knappt en grad.

.

Maj 2014 - Temperaturavvikelse
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i maj 2014
Månadsmedeltemperaturen under maj 2014.
Månadsmedeltemperaturen under maj 2014. Förstora Bild

Nederbörd

I södra och mellersta delen av Sverige föll i allmänhet mer nederbörd än normalt. Till exempel fick Skövde 108 mm, vilket innebär att detta var den nederbördsrikaste majmånaden där sedan 1945. Charlottenberg i västra Värmland fick 118 mm, vilket är majrekord sedan mätningar startade där 1941. Allra mest fick Storfinnforsen i nordvästra Ångermanland med 130 mm, huvudsakligen betingat av de mycket stora mängderna den 24-25. Det är det mesta för den stationen under maj månad sedan mätningar startade 1957.

På många håll i Västerbotten, Norrbotten och Lappland föll däremot mindre nederbörd än normalt. Där var det i allmänhet torrare i maj 2002, men i till exempel Abisko, som endast fick 3 mm, var det den torraste majmånaden sedan 1988.

Maj 2014 - Nederbörd i procent av det normala
Nederbörd i procent av det normala under maj 2014. Förstora Bild
Nederbörd under maj 2014
Nederbörd under maj 2014 Förstora Bild

Snö

Efter snöfall natten till 1 maj täcktes delar av södra Svealand av snö.

Snödjupskarta 15 maj 2014
Maj 2014 - Snödjupskarta 15 maj 2014 Förstora Bild

Vattholma utanför Uppsala hade på morgonen den 1 ett snödjup på 20 cm, vilket faktiskt var det mesta där för hela säsongen.

Under resten av månaden retirerade snötäcket med undantag av en kortvarig framstöt över västra Svealand den 7-8.

Månadens största snödjup var 150 cm i Katterjåkk den 3 maj. Katterjåkk var dessutom den enda station som rapporterade mätbart snötäcke i slutet av månaden.

Solskenstid

Solskenstiden låg omkring den normala under maj månad. Ingen station var i närheten av vare sig toppnoteringar eller bottennivåer.

Antal soltimmar under maj 2014.
Antal soltimmar under maj 2014. Förstora Bild
Maj 2014 - Medelmolnighet
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under maj 2014 Förstora Bild

Åska

Under maj förekom nämnvärd åska någonstans i landet under knappt hälften av månadens dygn. De åskrikaste dygnen var den 19, 23 och 24. Framför allt i samband med den aktiva kallfronten den 24 förekom för årstiden ovanligt mycket åska. Totalt registrerades då lite drygt 18 000 blixturladdningar i Sverige, vilket är det mesta under ett majdygn sedan nuvarande blixtregistreringssystem infördes år 2002.

Maj 2014 - Åskdagar under maj 2014
Åskdagar under maj 2014 Förstora Bild
Maj 2014 - Totalt antal blixtar
Totalt antal blixtar i maj 2014. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Högsta temperatur, maj 2014
Norrland +30.1° den 24 Gävle (Gästrikland)
Svealand +29.9° den 23 Leksand (Dalarna)
Götaland +30.0° den 23 Mariestad (Västergötland)
Lägsta temperatur, maj 2014
Norrland -17.1° den 5 Naimakka (Lappland)
Svealand -8.2° den 5 Ulvsjö (Dalarna)
Götaland -7.2° den 2 Hagshult (Småland)
Högsta nederbörd, maj 2014
Norrland 129.8 mm Storfinnforsen (Ångermanland)
Svealand 117.6 mm Charlottenberg (Värmland)
Götaland 118.7 mm Kindsboda (Västergötland)
Lägsta nederbörd, maj 2014
Norrland 2.9 mm Abisko (Lappland)
Svealand 23.6 mm Oxelösund (Södermanland)
Götaland 17.2 mm Hoburg A (Gotland)
Högsta lufttryck, maj 2014
Norrland 1035.6 hPa den 28 Nikkaluokta (Lappland)
Svealand 1033.9 hPa den 15 Landsort (Södermanland)
Götaland 1034.1 hPa den 15 Falsterbo (Skåne)
Lägsta lufttryck, maj 2014
Norrland 996.8 hPa den 11 Storlien-Storvallen (Jämtland)
Svealand 994.3 hPa den 11 Blomskog (Värmland)
Götaland 991.9 hPa den 11 Vinga (Västergötland)
Största snödjup, maj 2014
Norrland 150 cm den 3 Katterjåkk (Lappland)
Svealand 35 cm den 8 Ulvsjö (Dalarna)
Götaland - cm

Medelvind över 21 m/s i maj 2014 (102 kB, pdf)

Dygnsnederbörd över 40 mm i maj 2014 (107 kB, pdf)