Maj 2014 - Stigande ytvattentemperaturer

Vattenståndsvariationerna var små under månaden och samtliga platser noterade månadsmedelvärden under det normala. Vid några tillfällen steg våghöjden över 3 meter. Isen i nordöstra delen av Bottenviken skingrades. Ytvattentemperaturerna steg snabbt mot slutet av månaden.

Hastigt stigande ytvattentemperaturer, den sista isen smälter

Den första halvan av maj dominerades av nordostliga vindar och relativt kyligt väder. Isläget som tidigare varit fastlåst med ett kompakt isfält i den nordöstra delen av Bottenviken började äntligen skingras.  

Från och med den 17 sipprade varm och fuktig luft in över södra Skandinavien och det blev några dagar med högsommarvärme kring den 25 samtidigt som en kalluftsportion strömmade in över Bottniska viken. Den kyliga luften i norr spred sig de sista dagarna åter ned över Östersjön med hårda nordvindar i samband med ett omfattande lågtryck över Baltikum.

Den kvarvarande isen i nordöstra Bottenviken ruttnade snabbt från och med den 10 och de sista isbumlingarna i den centrala delen försvann den 14.

Ytvattentemperaturen steg snabbt, särskilt i samband med den varma perioden i slutet av månaden. De högsta temperaturerna, drygt 17 grader i badvikarna noterades i Blekinge skärgård samt längs västkusten den 26.

Ytvattentemperatur i kustvatten maj 2014 (75 kB, pdf)

Ytvattentemperatur i havet 15 maj 2014.
Ytvattentemperatur i havet 15 maj 2014. Förstora Bild
Ytvattentemperatur i havet 31 maj 2014.
Ytvattentemperatur i havet 31 maj 2014. Förstora Bild

Vattenstånd under det normala

I maj var det små variationer i vattenståndet. Vid månadens inledning var vattenståndet omkring det normala eller något under på samtliga platser. Vädret var högtrycksbetonat första veckan och vattenståndet höll sig på cirka -20 cm. Sedan blev det en period med lågtryckspassager vilket höjde vattenståndet till cirka +20 cm på västkusten.

Mellan den 15 och 26 var vädret mestadels högtrycksbetonat och det hände inte så mycket med vattenståndet utan det höll sig på i stort sett samma nivå.

Den 27 gav ett lågtryck söder om Sverige en ostlig vind över Östersjön. Vattnet pressades västerut och Skanör registrerade månadens högsta vattenstånd på morgonen med +55 cm.

Den 29 gav ett lågtryckssystem öster om Sverige en nordlig vind över Bottenhavet och Bottenviken. Vattnet pressades söderut och månadens lägsta vattenstånd registrerades då i Kalix med -65 cm.


Vattenstånd vid 7 mätstationer i maj 2014 (116 kB, pdf)

Höga vågor

På grund av tekniska problem finns det endast mätningar från bojen vid Knollsgrund. Övriga uppgifter kommer från modelldata.

Den 1 maj passerade ett lågtryck över Östersjön och i de sydvästra delarna steg den signifikanta våghöjden* till cirka 3 meter. Den 7 maj passerade ett lågtryck södra Sverige och på Skagerrak steg våghöjden till 1,5 meter.

Omkring den 25-26 berörde ett lågtryck Finland och på norra Bottenhavet steg våghöjden till cirka 3 meter.

Den 27-28 passerade ett lågtryck söder om Sverige och på södra Östersjön steg våghöjden till cirka 3,5 meter. Bojen vid Knollsgrund registrerade en signifikant våghöjd på 3,5 meter.*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 10-20 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Maj 2014 - Signifikant våghöjd vid Knollsgrund
Signifikant våghöjd vid Knollsgrund i maj 2014 Förstora Bild
Maj 2014 - Signifikant våghöjd vid Väderöarna i maj 2014
Signifikant våghöjd vid Väderöarna i maj 2014 Förstora Bild