Maj 2014 - Rekordvarmt i Estland och Ostasien, översvämningar på Balkan

Temperaturavvikelserna för maj påminde om föregående månader, men var inte lika stora över Europa och de centrala delarna av Nordamerika som i april. Estland noterade en ny högsta majtemperatur för landet och i Ostasien slogs flera rekord i samband med en värmebölja. På Balkan medförde ett lågtryck svåra översvämningar i mitten av månaden. Årets första tropiska orkan i östra Stilla havet var rekordstark för årstiden.

Globala temperaturanomalier maj 2014
Avvikelse från normal månadsmedeltemperatur i maj 2014 (referensperiod 1961-1990). Förstora Bild

Europa

Temperaturerna för maj var över eller omkring de normala i större delen av Europa, som mest runt 5 grader i inre Spanien.

En bidragande orsak till de höga temperaturerna på Iberiska halvön var varmluft som svepte upp från Saharaöknen. Maj är den månad som det är vanligast att sand transporteras med vinden från Sahara till Schweiz, vilket också skedde den 21-22.

I östra Europa var det inledningsvis kallt, men omkring den 18 tog sig varmluft från området mellan Svarta havet och Kaspiska havet in över nordöstra Europa. Värmen avtog när Arktisk kalluft blåste ner över Skandinavien den 27. Flera temperaturrekord hann dock slås i Estland, Lettland, Ryssland, Finland och Vitryssland innan dess.

Estland noterade nytt majrekord för landet den 19 då 33,1° uppmättes i Kunda. Det tidigare rekordet på 31,2° hade Pjanryi i maj 2007. Tallin uppmätte samma dygn 31,4°. Stationens högsta uppmätta majtemperatur var dessförinnan 29,7° den 26 maj 1958.

Den 19 var Finland bara 0,2 grader under sitt rekord från 1995 när Heinola rapporterade 30,8° och i St. Petersburg, där mätningar har pågått sedan 1881, noterades en ny högsta maximumtemperatur på 33,0° för maj.Det tidigare rekordet var 30,9° från 1958. Arkhangelsk vid Ishavskusten, som också har temperaturmätningar sedan 1881, fick den 20 ett nytt majrekord då temperaturen kom upp i 31,7°.

Medellufttryck över Europa i maj 2014.
Medellufttryck över Europa i maj 2014. Förstora Bild

Områden med temperaturer något under de normala återfanns bland annat på Balkan och i Österrike, som även fick stora mängder nederbörd.

För Österrike var det första gången på ett år som månadsmedeltemperaturen för landet var lägre än den normala. I norra och östra Österrike var det den nederbördsrikaste majmånaden sedan mätningarna började 1820. Flera stationer slog sina majrekord, däribland Salzburg som har nederbördsmätningar sedan 1839.

I mitten av månaden medförde ett lågtryck de värsta översvämningarna i Bosnien-Herzegovina och Serbien på 120 år och mer än 50 personer omkom. Lågtrycket, som kallades Yvette, bildades över Medelhavet norr om Sardinien den 13. Det passerade över Italien, fortsatte mot Balkan där det sedan saktade in och rörde sig norrut.

I Serbien fick Loznica sammanlagt 223 mm nederbörd den 12-18 varav 110 mm föll den 14. Belgrad hade den 15 fått sammanlagt 205 mm nederbörd under månaden, betydligt högre än medelvärdet för maj på 70 mm och majrekordet på 175 mm från 1897. Tuzla i Bosnien-Herzegovina uppmätte totalt 234 mm från morgonen den 13 till morgonen den 16, vilket är mer än det dubbla för en normal majmånad.

I Javorine, Slovakien föll 141 mm nederbörd den 15, vilket var stationens största dygnsnederbörd för maj sedan åtminstone 1951. Den tidigare största mängden var 116 mm den 16 maj 2010. Sammanlagt den 14-15 fick Javorine nästan 220 mm, vilket är stationens högsta uppmätta nederbördsmängd någonsin för två dygn i rad. Det gamla rekordet var strax över 200 mm den 22-23 juli 2008. I höglänta bergstrakter föll nederbörden som snö och på sina håll blev snötäcket tjockare än det varit under vintern.

Den 16 fick Nielisz i Lublin provinsen, Polen 118 mm på ett dygn, varav 105 mm under tre timmar på kvällen.

Lågtrycket Yvette den 16 maj 2014
Satellitbilden visar lågtrycket Yvette över östra Europa den 16 maj 2014. Källa: EUMETSAT Förstora Bild

Nordamerika

Västra Nordamerika och nordöstra Kanada hade ett temperaturöverskott på 1-5 grader, medan det var något kallare än normalt vid Mexikanska golfen, Kanadas sydostkust samt i områden i inre USA och Kanada. I nordöstra Mexiko var temperaturen runt 4 grader under den normala.

Den 10-12 föll för årstiden ovanligt mycket snö på flera platser i Colorado och Wyoming i samband med en kallfront. En bit från Encampment i Wyoming hade det sammanlagt kommit 109 cm snö från eftermiddagen den 10 till morgonen den 12. Cheyenne i Wyoming fick 27 cm snö den 11 och sammanlagt 30 cm under perioden, vilket är det kraftigaste snöfallet som uppmätts där så sent på säsongen. Mätningarna startade i Cheyenne 1883. Så sent som en vecka tidigare hade temperaturen varit uppe i ca 27°.

Varma Santa Ana vindar nådde tidvis ända fram till Kaliforniens kust. Den 14 hade Oxnard, som ligger väster om Los Angeles, 38,9° och överskred sitt majrekord på 36,7° från 1970.

Sent den 23 bildades årets första tropiska storm, Amanda, i östra Stilla havet. Den 24-25 ökade Amanda mycket snabbt i styrka och gick från att vara en tropisk storm till den starkaste tropiska orkan som observerats under någon majmånad i östra Stilla havet. Amanda nådde kategori 4 på den femgradiga Saffir – Simpsonskalan, men var ytterst nära att nå kategori 5. Tillförlitlig statistik över tropiska stormar och tropiska orkaner i östra Stilla havet finns från 1970 och framåt. Amanda höll sig kvar ute över öppet vatten, men resterna av orkanen nådde i slutet av månaden Mexiko.

Orkanen Amanda den 25 maj 2014
Satellitbilden visar orkanen Amanda väster om Mexiko den 25 maj 2014. Källa: CONAGUA Förstora Bild

Asien

En stor del av Asien fick ett temperaturöverskott, som mest 4-5 grader i västligaste Asien och norra Sibirien. Områden i Mongoliet, södra Sibirien och östra Pakistan hade temperaturer något under de normala.

En värmebölja den 26-31 medförde rekordhöga temperaturer på flera håll i Korea, Mongoliet, Sibirien och nordöstra Kina. Exempelvis nådde temperaturen 41,1° i Peking den 29, som därmed slog sitt majrekord på 38,3° från den 14 maj 1968.

I Sydkorea var det den varmaste majmånaden sedan mätningarna började 1973. Månadsmedeltemperaturen för landet som helhet var 18,4°, vilket är 1,2 grader över det normala och 0,1 grader över majrekordet från 2009 och 2012. Flera stationer med långa mätserier, exempelvis Seoul som startade hösten 1907, slog sina rekord gällande högsta dagliga medeltemperatur för maj. Månadsmedel av maximumtemperaturen i Seoul var den näst högsta för maj sedan 1908.

Maj var också rekordvarm i norra och centrala Vietnam samt i provinserna Yunnan och Hainan i södra Kina. Nansha, i närheten av Yuanjiang, uppmätte 44,5° den 29 vilket är ny högsta temperatur för provinsen Yunnan.

Östra och södra Kina drabbades av flera kraftiga regnväder under månaden. I Hunanprovinsen i östra Kina omkom 15 personer i ett regnoväder den 24-25. På några timmar föll det lokalt mer än 250 mm.

Arktis

Större delen av Arktis hade återigen en varmare månad än normalt, men i ett område vid Grönlands västkust var det något kallare.

Havsisens utbredning minskade i normal takt för månaden, men arean var fortsatt mindre än den normala och i medeltal den tredje lägsta för maj sedan mätningarna började 1979. Det var främst i Berings och Barents hav som isutbredningen var mindre.

Smältsäsongen på Grönlands inlandsis började i år den 19 maj, vilket placerar 2014 i mitten av listan över startdatum som sträcker sig tillbaka till 1990. Det tidigaste startdatumet på listan är 29 april från 1996 och det senaste 5 juni från 2013.

Isutbredning i Polarhavet i maj 2014
Isutbredning i Polarhavet i maj 2014. Den rosa linjen är medelvärdet av isens utbredning perioden 1981-2010 vid samma tid på året. Källa: National Snow And Ice Data Center (www.nsidc.org). Förstora Bild

Sydamerika

Det var varmare än normalt i större delen av Sydamerika, som mest 2-4 grader i östra Brasilien.

I Argentina kom det lokalt mycket regn under maj, framför allt i samband med åska den 20-22. En del stationer uppmätte nästan dubbelt så mycket nederbörd som en vanlig majmånad och några noterade nya maj- eller dygnsnederbördsrekord. Exempelvis fick Oberá sammanlagt 264 mm under månaden och slog därmed sitt majrekord på 245 mm från 2007.

I São Paulo, Brasilien och närliggande städer gav en kraftig hagelstorm eftermiddagen den 18 ett ovanligt tjockt lager med is som fick skottas bort från gatorna. Haglet uppstod när varm fuktig luft på väg västerut nådde den kallare luften i São Pauloregionen.Nederbörden var välkommen, inte bara av barnen som byggde snögubbar, eftersom området haft torka länge. Snö har inte förekommit i São Paulo på många årtionden.

Afrika

Det var varmare än normalt i norra och sydöstra Afrika, medan temperaturerna i Västrafrika höll sig omkring de normala. I Nordvästrafrika nådde temperaturerna upp till 6 grader över de normala. Varma vindar från Saharaöknen var en bidragande orsak.

Australien/Oceanien

Det var varmare än normalt i större delen av Australien, som noterade sin tredje varmaste maj sedan mätningarna började. Efter en kort kylig period i början av månaden, dominerades maj av en långlivad värmebölja som påverkade större delen av landet. På flera platser var det en för säsongen ovanligt lång period med höga temperaturer. Värmeböljan höll i sig i mer än två veckor, vanligtvis på hösten brukar de vara ungefär en vecka.

Värmen orsakades av ett stabilt högtrycksområde över Tasmanska havet som drog ner varmluft från norra Australien och Indiska Oceanen. Flera stationer noterade rekordhöga maximum- och minimumtemperatur för maj. För South Australia var månadsmedelvärdet av minimumtemperaturen den högsta som noterats för maj sedan mätningarna började för 105 år sedan. På Tasmanien uppmättes 24,1° i Campania den 15 och det är den högsta maximitemperaturen som någonsin registrerats så sent på säsongen på ön. Det tidigare rekordet var 23,8° i Hobart den 15 maj 1904.

Den 3-4 medförde ett tropiskt lågtryck norr om Nya Kaledonien att en varmluftsmassa svepte in över landet och gav rekordhöga temperaturer för säsongen. Natten mellan den 3 och 4 låg lägsta temperaturen mellan 22 och 25,4° i hela territoriet och några stationer överskred sina rekordvärden för maj. Den 4 steg maximumtemperaturerna över 30° och lokalt noterades nya månadsrekord. Nouméa uppmätte 32,7° och slog sitt gamla majrekord på 31,8° från den 15 maj 1957.

Jämförelse av månadsmedeltemperatur i Australien maj 2014
Kartan visar deciler baserat på data från 1911-2013. Decil är gränsen mellan tiondelar och indikerar spridningen av data. Kartan ger ett mått på hur hög månadsmedeltemperaturen i Australien var i maj 2014 jämfört med tidigare år. Källa: Australian Bureau of Meteorology Förstora Bild

Antarktis

Inre Antarktis och Antarktiska halvön hade ett temperaturöverskott på 1-4 grader, medan det var omkring 2 grader kallare än vanligt i kustområdet söder om Afrika.

På Antarktis ökade isutbredningen under månaden och var den högsta som någonsin uppmätts med satellit för maj månad.

Månadens högsta och lägsta temperaturer samt största nederbörd under 24 timmar

Europa

 • 38,6° den 16 Yusta, Ryssland
 • -22,0 den 13 Capanna Margherita, Italien (4 560 möh)
 • -21,5° den 4 Suolovuopmi Lulit, Norge (lägsta temperatur för stationer under 1 000 möh)
 • 144 mm den 16 Lilienfeld, Österrike

Asien

 • 50,0° den 29 Moen Jo Daro, Pakistan
 • -26,9° den 3 Batagaj-Alyta, Sibirien
 • 359 mm den 20 Taipei City, Taiwan

Arktis

 • 19,9° den 19 Narsarsuaq, Grönland
 • -44,5° den 6 Geosummit, Grönland (3 255 möh)
 • -26,6° den 2 Taloyoak, Kanada och Hall Beach, Kanada (lägsta temperatur för stationer under 1 000 möh)

Nordamerika

 • 47,2° den 27 Death Valley, USA (Kalifornien)
 • -25,6° den 4 Kugluktuk, Kanada
 • 275 mm den 15 Ocotepec, Mexiko

Sydamerika

 • 38,8° den 20 Saldaña, Colombia
 • -18,6° den 26 Mazo Cruz, Peru (3 970 möh)
 • 182 mm den 10 Sao Luiz, Brasilien

Antarktis

 • 9,6° den 18 Base Esperanza
 • -75,5° den 1 Concordia (3 200 möh)

Afrika

 • 47,2° den 30 Kharga, Egypten
 • -9,1° den 6 Buffelsfontein, Sydafrika
 • 237 mm den 8 Sainte Rose, Réunion

Australien/Oceanien

 • 38,3° den 2 Bradshaw, Australien
 • -9,4° den 8 Perisher Valley, Australien
 • 256 mm den 22 Milford Sound, Nya Zeeland
Globala extremer maj 2014
Högsta och lägsta temperaturer samt största nederbördsmängder under 24 timmar i maj 2014. Förstora Bild

Källor:

- Analyser och observationer från de nationella meteorologiska institutens webbsidor samt från det ordinarie globala observationsutbytet.
- Maximilano Herrera