Maj 2012 - Omväxlande med en känning av sommar

Månaden började lite varmt trevande de första tre dagarna innan en längre period av ostadigt och betydligt kyligare väder kom att dominera väderbilden. Efter den 20 fick vi uppleva flera dagar, och på sina håll i söder en dryg vecka, av sol och riktiga högsommartemperaturer. Den 28 slog vädret om igen med kalla vindar från norr och månaden fick därmed ett kylslaget avslut.

Våren har nu i månadsskiftet maj/juni nått i princip hela Sverige, till och med högst upp i de svenska fjällen. Och i dess fotspår har nu även sommaren rusat upp över landet. Från att i slutet av april endast anlänt till framförallt Skåne och delar av västkusten så har den nu under maj månad nått upp till mellersta Norrland med undantag för fjällen och vissa delar av ostkusten.

Varm start i söder men kyligt i norr

Den varma och soliga avslutning som södra Sverige upplevde under valborgshelgen fortsatte även under några dagar in i maj med följden att säsongens högsta noteringar i temperaturen avlöste varandra. Den 2 hade småländska Målilla 23,2°, vilket avlöstes av Osby i norra Skåne med 24,6° dagen därpå. Denna notering kom att stå sig ända till 20 maj som säsongens högsta temperatur till följd av det annalkande väderomslaget.

I mellersta och norra delen av landet inleddes också maj till stor del med soligt men rätt kyligt väder. Det mulnade sedan på och under den 3 så kom ett lågtryck med tillhörande nederbördsområde in från väster. Det berörde framförallt landets mellersta delar där nederbörden i Svealand föll som regn men som sedan övergick i snöfall när det rörde sig upp åt nordost över landet.
 

Längre period av ostadigt väder

Vädret slog sedan om och blev allmänt mer ostadigt, i och med detta så sjönk också temperaturen.

I samband med de passerande nederbördsområdena föll det i Norrlands centrala och ostliga delar 10 till 20 mm och lokalt upp emot 50 mm mellan den 5 och 6 maj. I Klöverträsk och Fagerheden i södra Norrbotten noterade man 41 mm respektive 51 mm. Bakom nederbördsområdet klarnade det upp i stora delar av landet vilket ledde till ett antal nätter med frost ända nere i Götaland, där det i småländska Hagshult var som kallast på morgonen den 8 då man hade -6.1°.

 

Pärlband av lågtryck

Natten mot den 9 kom ett nytt omfattande nederbördsområde, kopplat till ett lågtryck med sitt centrum ute på Nordsjön, in från väster och gav rikligt med nederbörd under sin väg upp över landet. Allra mest kom det i ett band från Halland i väster till norra Uppland i öster med upp emot 30 mm kring de norra delarna av Vättern.

Detta nederbördsområde hann knappt dra bort innan nästa lågtryck nådde västkusten under förmiddagen den 10. På sin nordostliga bana upp över landet uppmättes de största nederbördsmängderna i Bohuslän, Dalsland, de västra delarna av Västergötland samt delar av Halland, där det på flera platser kom över 30 mm och lokalt upp emot 40 mm regn (40 mm Källsjö i Halland, 39 mm Lysekil i Bohuslän, och i Borås). Längre norrut mattades regnet av något men gav ändå över 20 mm i de mellersta delarna av landet. Ännu ett lågtryck från väster lade sig tvärs över de mellersta delarna av landet och gav på många platser i Svealand och södra Norrland omkring 20 mm den 11. Nere i sydost upplevde man samtidigt ett par dagar med ljumma temperaturer och i Oskarshamn visade termometern på 22,4° den 11.

Den 12 drog kallare och torrare luft ner över landet. Den 13 inleddes därför klart på många platser i landet och gav nattfrost långt nere i Götaland. Varefter dagen led kom molnen in från väster över framförallt landets norra och mellersta delar och när kvällen sänkte sig nådde ett nederbördsområde den svenska fjällkedjan på sin väg österut. Det gav mestadels regn, men med inslag av snö längst i norr. I samband med detta förekom mycket hårda vindar i fjällen som i byarna nådde 40 m/s på Sylarna i Jämtland. Även i de södra delarna av landet upplevde man det ostadiga vädret i samband med att ett lågtryck kom in från sydväst och längs med Bohuskusten med inslag av åska. Detta lågtryck vandrade sedan under de kommande dagarna sakta upp över landet vilket resulterade i ostadigt väder innan det drog bort på kvällen den 18. Innan vi fick en stabilisering av vädret kom ytterligare ett par mindre lågtryck med tillhörande fronter in från sydväst.

 

Karta över åskdagar i maj 2012.
Åskdagar under maj 2012. Förstora Bild
Karta över blixturladdningar i maj 2012.
Antal blixtar i maj 2012. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Högtryck och varma vindar från öst

Den 20 började ett högtryck att växa till sig ute på Norska havet, vilket kom att ge oss ett stabilare och varmare väder under de närmsta dagarna samtidigt som de norra delarna av landet upplevde resterna av de sista envisa regnområdena innan de under dagen drog bort. I och med att varmare luft nu strömmade in över landet från sydost började temperaturen nu åter, efter några veckor med kyligare väder, nå nya säsongshögsta värden med Hunnestorp uppe på Hallandsåsen först ut med 24,8°. Denna notering överträffades redan dagen därpå (21 maj) då Markaryd i sydligaste Småland hade 28,7°.

Den varma luften var labil vilket ledde till utvecklandet av åskväder framförallt utmed Götalands kustlandskap under den 21 och 22.

Högtrycket förstärktes vilket gav uppehåll och rätt soligt i stora delar av landet, och i och med detta spreds värmen allt längre norrut. Den 24 noterade Karlstad den högsta majtemperaturen sedan 1941 (då det var 27,0°) med 26,9°. Här startade mätningarna år 1859 och den hittills högsta majtemperaturen upplevde man år 1903 med 29,0°.

Den 25 rörde sig ett åskväder från fjällen och åt sydost ner över Svealand.
Samtidigt blev detta månadens varmaste dag i stort sett i hela landet. Med temperaturer i norra Götaland på 27-29° (29,1° i Erikstad-Bergarud), i Svealand upp mot 30° (29,8° i Arvika och Falun-Lugnet), södra Norrland på 25-28° (27,6° i Delsbo) och ända uppe i norra Norrland upp mot 25° (22,4° i Haparanda och 24,9° vid Umeå flygplats).

29,8° som noterades i både Arvika och i Falun är den högsta majtemperaturen i Sverige sedan år 2000, när det var 30,1° i Oskarshamn. Högsta majtemperaturen i Sverige sedan man påbörjade mätningarna är 32,5° vilket noterades i både Kristianstad i Skåne och i Kalmar i Småland år 1892.

För övrigt så var noteringen på 29,8° i Falun den högsta majtemperaturen sedan mätningarna började där 1860. Det tidigare rekordet var 28,5° år 1865.
Även i Vänersborg noterades ett nytt värmerekord för maj under denna eftermiddag då 28,7° avlästes. Det tidigare majrekordet var på 28,0° och noterades första gången 1917 och tangerades sedan både 1934, 1958 och 1985.
Även om kulmen för denna period av högsommarvärme nu var nådd så fortsatte de varma försommardagarna ytterligare ett par dagar. Vilket avslutas med en pingstdag som bjöd på soligt och varmt väder med lite drygt 20° i en stor del av landet.

 

Temperaturavvikelse 27 till 29 maj 2012
Temperaturavvikelsekartor för perioden 27 till 29 maj 2012.

Kalla vindar från norr ger kylig avslutning

Natten mellan den 27 och den 28 slog vädret om ordentligt med början i nordväst. Ett lågtryck med sitt centrum i Barents hav samt ett högtryck över Island gav upphov till kalla och till en början hårda nordliga vindar som svepte ner över landet. Detta resulterade i temperaturer under eller mycket under de normala för årstiden. Längs tillhörande kallfront föll regn som i framförallt fjälltrakterna följdes av snöbyar. När fronten nådde Götaland stannade den upp och gav ostadigt väder under ytterligare någon dag. Den 30 bjöd på mestadels uppehåll och inledningsvis rätt soligt. Under månadens sista dag bildades en hel del skurar i stora delar av landet, lokalt med åska.

 

Temperatur,nederbörd och snö vid 10 mätstationer i maj 2012.

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer maj 2012

Karta med soltimmar under maj 2012.
Antal soltimmar i maj 2012. Förstora Bild
Karta över medelmolnighet i maj 2012.
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under maj 2012. Förstora Bild

Temperaturavvikelser i maj

De omväxlande perioderna med temperaturer mycket över respektive mycket under det normala resulterade i att stora delar av landets temperaturprofil inte skiljer sig nämnvärt från hur läget sett ut de senaste åren. Men för delar av Norrlands inland  och fjälltrakter får man gå tillbaka till 2005 för att hitta ett år med lägre medeltemperaturer. Det motsatta gäller för de västra och centrala delarna av Svealand och Götaland som upplevde sin varmaste majmånad sedan 2008.

Medeltemperaturens avvikelse från det normala i maj 2012
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i maj 2012. Förstora Bild
Karta över medeltemperaturen i maj 2012.
Medeltemperaturen i maj 2012. Förstora Bild

Nederbördsavvikelse i maj

Nederbördsmängden för maj 2012 har liknat föregående års mönster med ett par undantag. De regioner som sticker ut är de centrala delarna av Norrlands fjälltrakter och anslutande inland samt de södra och ostliga delarna av Götaland, vilka alla upplevt en betydligt torrare majmånad än vad som är normalfallet.


 

Karta över nederbörd i procent av det normala under maj 2012
Nederbörd i procent av det normala under maj 2012. Förstora Bild
Karta över nederbörd maj 2012.
Nederbörd under maj 2012. Förstora Bild
Snödjupskarta för 15 maj 2012.
Snödjup den 15 maj 2012. Förstora Bild
Snödjupskarta för 31 maj 2012.
Snödjup den 31 maj 2012. Förstora Bild
 
Högsta temperatur, maj 2012
Norrland +27.6° den 25 Delsbo (Hälsingland)
Svealand +29.8° den 25 Falun-Lugnet (Dalarna) och Arvika (Värmland)
Götaland +29.1° den 25 Erikstad-Bergarud (Dalsland) och Remningstorp (Västergötland)
 
Lägsta temperatur, maj 2012
Norrland -12.6° den 4 Mierkenis (Lappland)
Svealand -10.1° den 6 Idre-Storbo (Dalarna)
Götaland -6.1° den 8 Hagshult (Småland)
 
Högsta nederbörd, maj 2012
Norrland 106 mm Katterjåkk A (Lappland)
Svealand 101 mm Skattungbyn (Dalarna)
Götaland 105 mm Linhult (Västergötland)
 
Lägsta nederbörd, maj 2012
Norrland 16 mm Tjåmotis (Lappland)
Svealand 12 mm Svenska Högarna A (Uppland)
Götaland 9 mm Älghult och Hellerö (Småland)
 
Högsta lufttryck, maj 2012
Norrland 1036.1 hPa den 24 Storlien-Storvallen (Jämtland)
Svealand 1033.9 hPa den 24 Älvdalen (Dalarna), Örskär och Svenska Högarna (Uppland)
Götaland 1034.3 hPa den 24 Hagshult (Småland)
 
Lägsta lufttryck, maj 2012
Norrland 990.9 hPa den 5 Holmön (Västerbotten) och Järnäsklubb (Ångermanland)
Svealand 990.5 hPa den 5 Blomskog (Värmland)
Götaland 991.1 hPa den 5 Nordkoster (Bohuslän)
 
Största snödjup, maj 2012
Norrland 126 cm den 3 Katterjåkk (Lappland)
Svealand 34 cm den 5 Finnbacka (Dalarna)
Götaland -

Medelvind över 21 m/s i maj 2012

Dygnsnederbörd över 40 mm maj 2012