Maj 2012 - Säsongens första tropiska cykloner på Atlanten och i östra Stilla havet

Orkansäsongen började tidigt på Atlanten och i östra Stilla havet. Två namngivna tropiska cykloner bildades på båda sidorna om Nordamerika. Maj var varmare än normalt på många håll och på Grönland samt Skottland uppmättes för månaden rekordhöga temperaturer. På Antarktis var det inte riktigt lika kallt som föregående månad.

Global temperaturanomali i maj 2012.
Avvikelse från normal månadsmedeltemperatur i maj 2012. Förstora Bild

Europa

Månaden var i genomsnitt varmare än normalt i främst Sydväst-, Central och Osteuropa. I sydöstra Europa var vädret högtrycksbetonat och tillsammans med lågtryck väster om kontinenten medförde det att sommarvarm luft tidvis tog sig norrut över Europa. Lufttrycksfördelningen över norra Europa medförde där att kyligare luft tidvis drog ned från nordväst i främst början och mitten av månaden.

Den 12-13 nådde en kallfront Alperna norrifrån och i t ex Slovenien samt Schweiz sjönk temperaturerna med omkring 10-20 grader, från att på en del håll ha varit över 30°. Kyliga nätter i mitten av månaden medförde tidvis stark frost i bl a Nederländerna, Slovakien, Schweiz och Österrike. På sina håll i centrala och östra Alperna föll det snö omkring den 16 då kalluft norrifrån drog in. Warth am Arlberg (1 478 möh) i Österrike noterade -7,0° den 17 och det var för stationen en rekordlåg temperatur för andra halvan av maj.
 
Den 20-23 drog lågtryck in över kontinenten västerifrån och gav lokalt stora regnmängder. I samband med ett ovanligt intensivt åskoväder i nordöstra Frankrike den 21 noterade stationen i Nancy-Essey 103 mm nederbörd och slog därmed sitt dygnsrekord på 85 mm från 9 juni 1953.
 
Efter den 20 började temperaturerna stiga i Nord- och Centraleuropa och från den 23-24 rådde sommartemperaturer på många håll. Skottland noterade nytt majrekord den 25 när 29,3° uppmättes i Achnagart i högländerna. Det gamla rekordet var på 29,0° i Royal Botanic Garden i Edinburgh 1992. På Irland var månadens högsta temperatur 27,8° i Shannon den 25 och det var för stationen, som startade 1938, nytt majrekord.

Medellufttryck i maj 2012.
Medellufttryck i maj 2012. Förstora Bild

Satellitbilder över Europavädret

Den europeiska organisationen EUMETSAT har sammanställt en film där vädret i maj spelas upp dag för dag med hjälp av satellitbilder.


Nordamerika

Orkanssäsongen tjuvstartade både i östra Stilla havet samt på Atlanten och två namngivna tropiska cykloner bildades på båda sidorna om Nordamerika. När det gäller östra Stilla havet, där data finns från 1949, har det aldrig hänt att en andra namngiven tropisk cyklon bildats så tidigt på året. På Atlanten har det bara hänt två gånger sedan 1851, då noteringar började föras, och det var orkansäsongerna 1887 och 1908.

I östra Stilla havet bildades den tropiska stormen Aletta den 14 och orkanen Bud den 21. Bud var den starkaste orkanen som noterats så tidigt på året i östra Stilla havet. Orkanen Bud nådde försvagad västra Mexikos kust den 26.

På Atlanten bildades de tropiska stormarna Alberto den 19 och Beryl den 26. Beryl gick in över norra Florida den 28, där den försvagades, och svängde sedan via södra Georgia mot South Carolina och följde kusten upp till North Carolina. Den tropiska stormen Beryl gav totalt 381 mm nederbörd i Wellborn, Florida. I norra Florida och södra Georgia blev det den tionde våtaste maj som hittills noterats.

I södra USA var det annars på många håll en torr månad och i stora delar av Arkansas var det den torraste maj någonsin. Två blixtnedslag i New Mexiko den 9 och den 16 startade en stor skogsbrand i området Whitewater-Baldy. Den 1 juni hade mer än 88 000 hektar förstörts och branden var den största som någonsin har rapporterats i New Mexiko.

Lokalt föll en del större regnmängder i södra USA. Ett långsamt lågtryckssystem vid gränsen mellan sydvästra USA och nordvästra Mexiko medförde åska och lokalt stora regnmängder den 8-11. T ex fick Richmond i Texas 272 mm den 11. I samband med åskoväder den 22 fick Miami 247 mm och det är det näst våtaste majdygnet sedan mätningarna började där 1895.
 
I Montreal orsakade en virvelstorm stora skador den 26. Området vid Thunder Bay, Ontario drabbades av översvämningar efter ett kraftigt regn på 70 mm under sex timmar den 27. Sammanlagt under 30 timmar föll 100 mm.
 
Temperaturerna var över de normala i Nordamerika, utom i nordvästra USA inklusive Alaska och sydvästra Kanada där de var under de normala. På flera platser i östra USA var det en av de tio varmaste majmånaderna som uppmätts och Galveston, Texas hade sin varmaste maj någonsin sedan mätningarna startade där 1875. Våren var på många håll i östra USA den varmaste som någonsin noterats, mycket tack vare den varma mars.

Orkanen Bud vid Mexiko den 25 maj 2012
Orkanen Bud vid Mexiko den 25 maj 2012. Foto: NASA Förstora Bild

Asien

Det var varmare än normalt i större delen av Asien. Norra Indien och Pakistan hade i slutet av månaden stark hetta och de högsta temperaturerna uppmättes det sista dygnet då t ex Larkana och Moen Jo Daro i Pakistan fick 49,5° samt Churu i Indien hade 48,7°.

I nordöstra Japan medförde långsamma lågtryck stora nederbördsmängder i början av månaden och flera stationer slog sina dygnsrekord för maj. Ett lågtryck som avancerade norrut längs Honshus ostkust gav 649 mm i Amagisan den 2 och stationen slog därmed sitt gamla rekord på 371 mm från den 27 maj 1994.
 
Den 6 bildades en virvelstorm i Kanto-regionen i Japan och resulterade i betydande skador. Sammanlagt noterades 4 virvelstormar samma dygn, vilka annars är vanligast förekommande i september och oktober i Japan. En bidragande orsak till att de kunde bildas var ett lågtryck nordväst om Japan i kombination med kalluft på hög höjd över landet och varm fuktig luft som strömmade in från Stilla havet.

I Taiwan kallas regnsäsongen i maj-juni för Mei-Yu och kännetecknas av att frontsystem brukar stannar kvar i området. Stora regnmängder föll bl a den 12 i nordöstra Taiwan, där Wushibi noterade nästan 545 mm.
 
Den 21 bildades den tropiska cyklonen Sanvu ute över västra Stilla havet långt öster om Filipinerna.

Arktis

Det var varmare än normalt i större delen av Arktis och från att isutbredningen varit nära den normala i april, skedde snabb avsmältning i början av maj.

Temperaturerna på Grönland steg i slutet av månaden i samband med att mycket varm luft strömmade upp söderifrån. Grönland putsade sitt värmerekord för maj rejält då Narsarsuaq noterade 24,8° den 29 och slog det tidigare rekordet på 22,4° i Kangerlussuaq den 31 maj 1991.

Graf över isutbredningen i Polarhavet maj 2012
Bilden visar ytan av isutbredning i Polarhavet hittills i år (blå linje) jämfört med medelvärdet för perioden 1979-2000 (grå linje) och det rekordlåga året 2007 (streckad grön linje). Källa: National Snow And Ice Data Center (www.nsidc.org) Förstora Bild

Australien/Oceanien

Västra Australien och Tasmanien fick en något varmare majmånad än normalt, medan övriga Australien i allmänhet hade ett temperaturunderskott.

I genomsnitt fick Australien mindre regn än normalt och i Western Australia var den femte torraste maj som noterats sedan jämförbara mätningar började 1900. Tasmanien samt norra och mellersta Queensland fick däremot mer regn än normalt.

Månadens högsta och lägsta temperaturer samt största nederbörd under 24 timmar

Europa

 • 39,6° den 13 Carcaixent, Spanien
 • -18,6° den 16 Jungfraujoch, Schweiz (3 600 möh)
 • 103 mm den 21 Nancy-Essey, Frankrike

Asien

 • 49,5° den 31 Larkana och Moen Jo Daro, Pakistan
 • -28,9° den 3 Tiksi, Sibirien
 • 649 mm den 2 Amagisan, Japan

Arktis

 • 24,8° den 29 Narsarsuaq, Grönland
 • -42,7° den 12 GEO-Summit, Grönland

Nordamerika

 • 48,3° den 31 Death Valley, Kalifornien
 • -27,0° den 4 Shepherd Bay, Kanada
 • 288 mm den 21 Owen Roberts Airport, Caymanöarna

Sydamerika

 • 38,7° den 14 Sao Joao do Piaui, Brasilien
 • -12,2° den 21 Maquinchao, Argentina
 • 243 mm den 17 Istmina, Colombia

Antarktis

 • 7,4° den 1 Vernadsky
 • -81,2° den 26 Vostok

Afrika

 • 47,8° den 8 Kaolack, Senegal
 • -10,2° den 21 Buffelsfontein, Sydafrika
 • 207 mm den 6 Bellecombe, Réunion

Australien/Oceanien

 • 37,4° den 13 Mardie, Australien
 • -10,0° den 30 Charlotte Pass, Australien
 • 332 mm den 25 Nerada Alert, Australien
Globala extremer av temperatur och nederbörd i maj 2012.
Högsta och lägsta temperaturer samt största nederbördsmängder under 24 timmar i maj 2012. Förstora Bild

Källor:

Analyser och observationer från de nationella meteorologiska institutens webbsidor samt från det ordinarie globala observationsutbytet.