Maj 2012 – Isvintern slut i norr och sommartemperaturer i sydväst

Längs norra Bottenvikskusten inleddes månaden med halvmeter tjock is som snabbt smälte bort. Mot slutet av månaden registrerades en ny rekordnotering av ytvattentemperaturen vid Väderöarna. De lägsta vattenstånden mättes upp i början av månaden och flera lågtryck gav upphov till höga vågor.

Vid månadens början låg upp till en halvmeter tjock is längs Bottenvikskusten från Piteå till Brahestad. Därifrån sträckte sig en tunga med ruttnande is till havs över mot Skelleftebukten, men redan efter en vecka hade den smält bort. Friska sydvindar den 14 rensade bort det mesta av den återstående kustisen i nordligaste Bottenviken, de sista isresterna försvann från kartan efter 17 maj. Därmed var isvintern definitivt över.

I samband med att isen smälte bort steg också ytvattentemperaturen rejält i Bottenviken. Från att ha varit under en grad vid månadens början steg temperaturen snabbt 2-3 grader för att den 31 maj ligga på 4° i centrala Bottenviken. Temperaturen i Bottenhavet och Östersjön steg däremot bara med någon grad och i Västerhavet knappast alls fram till Kristi Himmelsfärdsdag den 17 maj.

Med värmen som sedan kom tog temperaturen ett rejält skutt uppåt, ytvattentemperaturen den 28 maj var i centrala Bottenhavet 8°, i Östersjön 12° och i Skagerrak och Kattegatt 15-16 grader även till havs. Väderöarna fick en ny rekordnotering med 17,5° den 25 maj. Genom blåsten och kylan som kom den 28 kyldes dock ytvattnet av några grader fram till månadsskiftet.

Ytvattentemperatur i kustvatten maj 2012.

Karta över ytvattentemperatur i havet 15 maj 2012
Ytvattentemperatur i havet 15 maj. Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 31 maj 2012
Ytvattentemperatur i havet 31 maj. Förstora Bild

Vattenståndet något under medelnivån

Maj inleddes med högtrycksbetonat väder och låga vattenstånd. Månadens lägsta nivå inträffade den 1 maj då Kungsvik hade -72 cm samtidigt som Göteborg och Viken hade sina månadslägsta med -47 och -49 cm.

Sedan inleddes en period med ostadigare väder och stigande vattenstånd. Den 11-12 gav ett lågtryck västliga till nordvästliga vindar av kulingstyrka längs västkusten. Göteborg och Viken registrerade då sina månadshögsta med +46 respektive +48 cm.

Den 14 gav ett lågtryck över Norska havet sydliga vindar över Bottenviken. Vattnet pressades norrut och månadens högsta vattenstånd registrerades i Kalix med +60 cm. Samtidigt hade Ratan +38 cm och Spikarna +11 cm.

Under månadens andra halva stabiliserades återigen vädret med stigande lufttryck och vattenstånden började sjunka. Den 27 hade Kungsvik -35 och Göteborg -24 cm. Den 29 hade Ratan -25 cm.

Vattenstånd vid 7 mätstationer i maj 2012

Höga vågor

Flera lågtryckspassager gav upphov till höga vågor under maj. Den 5 var det västlig kuling längs västkusten och den signifikanta våghöjden* steg till 1,8 m. Den 11, 14 och 17 maj berördes landet av ytterligare lågtryck. Över västkusten var det då vindar mellan sydväst till väst av kulingstyrka. De signifikanta våghöjderna steg då till 3,8, 3,9 och 2,9 m. Andra månadshalvan var mer högtrycksbetonad och mellan perioden 19 till 28 maj höll sig den signifikanta våghöjden under 0,5 m.

Vid Knollsgrund var den signifikanta våghöjden över 1,5 m vid 4 tillfällen. Den 3 steg den till 1,6 m i nordostlig vind. Den 9 och 14 var den 1,6 respektive 1,8 i samband med vindar från syd till sydväst. Den 28 var det nordostliga vindar och våghöjden steg då till 1,7 m.

Vid Finngrundet var den signifikanta våghöjden över 1,5 m vid 3 tillfällen. Den 9, 12 och 14 steg de till 1,5, 1,6 respektive 1,5 m.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 10-20 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Diagram över signifikant våghöjd vid Knollsgrund maj 2012
Signifikant våghöjd vid Knollsgrund i maj 2012. Förstora Bild
Diagram över signifikant våghöjd vid Väderöarna maj 2012
Signifikant våghöjd vid Väderöarna maj 2012. Förstora Bild