Juli 2019 - Rekordvarmt norr om polcirkeln

Till skillnad från flera andra europeiska länder noterades inget nationellt värmerekord i Sverige i juli 2019. Men en temperatur på 34,8° i Markusvinsa den 26 juli är den högsta temperatur vi hittills har noterat norr om polcirkeln. En kylig inledning av månaden drog ner månadsmedeltemperaturen. Trots mycket varmt väder senare i månaden så kom medeltemperaturen inte alls upp i samma nivåer som i juli 2018. Större delen av Sverige fick torrare än normalt under juli. Det gäller framför allt i mellersta och norra Norrland.

Temperatur - Värmerekord norr om polcirkeln

Till skillnad från flera andra europeiska länder noterades inget nationellt värmerekord i Sverige i juli 2019. Men en temperatur på 34,8° i Markusvinsa den 26 juli är den högsta temperatur vi hittills har noterat norr om polcirkeln.

En kylig inledning av månaden drog ner månadsmedeltemperaturen. Trots mycket varmt väder senare i månaden så kom medeltemperaturen inte alls upp i samma nivåer som i juli 2018.

Nya eller tangerade värmerekord noterades vid några stationer med mycket långa mätserier. Några av stationerna har oregelbundna mätningar i början av serien.

Station Juli 2019 Tidigare rekord Startår
Haparanda 33,6° 33,0° 2-3 juli 1896 1859
Kvikkjokk-Årrenjarka 33,1° 32,5° 17 juli 2018 1888
Gunnarn/Stensele 33,0° 32,1° 29 juni 1988 1860
Storlien-Storvallen 30,0° 30,0° 17 juli 2003 1878

Tropiska nätter förekom i slutet av månaden. Den högsta minimitemperaturen rapporterades från Måseskär den 28 juli med 21,8°.

Månadsmedeltemperaturen under juli 2019.
Månadsmedeltemperaturen under juli 2019. Förstora Bild
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under juli 2019.
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under juli 2019. Förstora Bild

Nederbörd - Torr månad framför allt i norr

Några mer omfattande regniga perioder var det inte under juli 2019. Månaden blev därför torr eller mycket torr i större delen av Sverige. Det gäller framför allt i mellersta och norra Norrland.

Exempelvis fick Haparanda endast 8 mm under månaden, vilket är den lägsta julinederbörden där sedan 1945.

I bland annat Östersjölandskapen var det några tillfällen med kraftigare nederbörd. Till exempel fick Visby 92 mm, vilket är det mesta i juli sedan 2011.

Karta över nederbörd juli 2019.
Nederbördssumma i mm juli 2019. Förstora Bild
Nederbördens avvikelse från det normala under juli 2019.
Nederbördens avvikelse från det normala under juli 2019. Förstora Bild

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i juli 2019 (367 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i juli 2019 (100 kB, pdf)

Vind

Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under juli 2019.
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under juli 2019. Förstora Bild

Byvinden var i allmänhet något över den normala i södra Sverige och något under den normala i norr.

Den högsta byvindhastigheten rapporterades från Lungö i Ångermanland med 31,9 m/s den 16 juli.

Snö

Ingen av våra väderstationer rapporterade något snötäcke under juli. Detta är det normala för de allra flesta julimånader.

Solskenstid

Juli 2019 var soligare än normalt på de allra flesta håll i landet. Men det var långt från rekordvärdena som i de flesta fall är från 1994 eller 2014.

Flest antal soltimmar redovisade Luleå med 371 timmar och minst antal hade Tarfala med 185 timmar.

Karta med soltimmar under juli 2019.
Antal soltimmar i juli 2019. Förstora Bild
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under juli 2019.
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under juli 2019. Förstora Bild

Åska

Under drygt hälften av dagarna i juli förekom åska i nämnvärd utsträckning i Sverige. Flest antal blixtregistreringar var det den 14 juli med 4472 stycken. Under vissa andra julimånader så har det varit betydligt fler blixtregistreringar under de åskrikaste dygnen.

Totalt antal blixtar under juli 2019.
Totalt antal blixtar under juli 2019. Förstora Bild
Antal åskdagar under juli 2019.
Antal åskdagar under juli 2019. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Vädret dag för dag

Kylig och regnig inledning

Det var en kylig inledning av juli. Ett lågtryck hade sitt centrum över norra Sverige den 1 juli och söder om detta blåste västliga stormbyar 28 m/s vid Hanö i Blekinge.

Lågtrycket påverkade vädret även följande dag med en del kraftigare regn- eller åskskurar. Bland annat i Visby som fick 32 mm mitt under Almedalsveckan.

Natten mot den 3 juli sjönk temperaturen till -2,2° i Ljusnedal i Härjedalen, vilket blev månadens lägsta temperatur. Arjeplog hade +0,5° vilket för den stationen är det kyligaste i juli sedan 1972.

Även natten till den 4 juli var det på en del håll kyligast i juli sedan 1970-talet. Ett lågtryck gav senare samma dygn stora regnmängder på flera håll i södra Sverige. Söderby-Karlsäng i norra Uppland rapporterade 51,2 mm.

Kyligaste julinatten i Stockholm på över 40 år

Natten mot den 5 juli sjönk temperaturen till 7,8° i Stockholm, vilket är den lägsta julitemperaturen i huvudstaden sedan 1977. I samband med ett lågtryck med centrum vid Finska viken blåste det upp nordvästliga stormbyar vid Söderarm och Svenska Högarna.

Väderläget klockan 14 den 5 juli 2019
Väderläget klockan 14 den 5 juli 2019 Illustration SMHI Förstora Bild

Ett nytt lågtryck rörde sig in över södra Sverige den 6 med regn- och åskskurar. Fårösund-Ar på Gotland rapporterade då 43,3 mm. Även följande dag förekom en del regnskurar.

Till den 8 hade lågtrycket dragit bort österut och svala nordvindar rådde över Sverige.

Högtryck i nordväst med åskväder i Sverige

Den 9 juli förstärktes ett högtryck över norra delen av Norska havet, vilket bidrog till att de svala nordvindarna bestod i flera dygn framåt.

Den 11 etablerade sig en nord-sydlig frontzon över Sverige med spridda skurar. Väster om fronten var det på sina håll högsommartemperaturer med exempelvis 27,3° i Arvika.

Den 12 bildades rätt mycket åska kring frontzonen och följande dag återbildades åskvädren. Då fick Tomelilla i Skåne 54,1 mm och Pjätteryd i södra Småland 49,7 mm.

Även den 14 förekom en hel del åska och bland annat Bollnäs drabbades av en kraftig hagelskur. Markaryd i södra Småland rapporterade 40,2 mm under detta dygn och Stehag i Skåne hela 64,4 mm.

Lågtryck fördjupades över Sverige

Den 15 juli fördjupades ett lågtryck över Sverige och det föll 20 mm eller mer på många håll i främst östra Svealand och sydöstra Norrland. Det lågtrycksbetonade vädret fortsatte den 16 och vid Lungö i Ångermanland registrerades vindbyar på 31,9 m/s.

Högtryck och varmare

Den 17 juli inleddes en övergång till mer högtrycksbetonat väder. Det blev även varmare och Malmslätt utanför Linköping noterade 28,0° följande dag.

Den 19 var det Stockholm som var varmast med 28,4°. Det bildades främst över mellersta delen av landet åskväder i varmluften. Även lördagen den 20 juli bildades en hel del regn- och åskskurar. Örebro flygplats var varmast med 27,5°.

Den 21 rörde sig ett regnområde upp över södra Sverige och Svenska Högarna fick då 34 mm. Den varmaste luften fanns i nordost där Älvsbyn rapporterade 27,5°.

Den 22 juli kom ett nytt regnområde in i söder. I norr låg varmluften kvar och Överkalix-Svartbyn noterade 28,4°. Nästa dag bildades en del åskväder i varmluften i norr. Markusvinsa var varmast med 28,7°.

Värmerekord norr om polcirkeln

Den 24 juli var det varmt i hela landet och som mest uppmättes 30,0° i Helsingborg.

Den 25 slogs åtskilliga värmerekord nere i Europa. Ett högtryck med centrum över södra Skandinavien blockerade den allra varmaste luften från att nå direkt in över Sverige. Men Uppsala noterade i alla fall månadens dittills högsta temperatur med 32,8°.

Den mycket varma luften från kontinenten strömmade i en båge in över norra Norrland den 26 juli. Där uppmätte Markusvinsa 34,8°, vilket blev månadens högsta temperatur i landet och det är dessutom den högsta temperatur vi hittills uppmätt i Sverige norr om polcirkeln.

Klimatstationen i Markusvinsa den 29 augusti 2011
Klimatstationen i Markusvinsa den 29 augusti 2011. Foto SMHI Förstora Bild

Det var mycket varmt även lördagen den 27. Älvsbyn i Norrbotten hade 34,1° och i Haparanda slogs med 33,6° ett värmerekord som stått sig sedan 1896. Över södra Götaland förekom en del regnskurar.

Markant temperatursänkning

Den 28 juli började betydligt svalare luft utbreda sig över nordligaste Sverige. Längre söderut låg den varma luften ännu kvar och intensiva åskväder bildades över framför allt västra Götaland. Minst fyra fall av tromber eller kraftiga fallvindar rapporterades, och bland annat Uddevalla drabbades av skyfall och översvämningar.

Den 29 fortsatte den svala luften vidare söderut. I söder hade man den sista riktigt varma dagen och nya regn- och åskskurar bildades. Ramsjöholm rapporterade 70,1 mm och Malmbäck 50,8 mm under dygnet, båda stationerna  ligger Småland.

Väderläget klockan 08 den 30 juli 2019
Väderläget klockan 08 den 30 juli 2019 Illustration SMHI Förstora Bild

Den 30 hade den svala luften nått ner över praktiskt taget hela landet, vilket på sina håll innebar en sänkning av dagstemperaturen på mer än 10 grader. I Skåne kom man dock lokalt upp i 25 grader.

Den sista julinatten blev kylig i hela landet. I Kvarn i norra Östergötland sjönk temperaturen till +2,9°. I norr var det på några ställen nattfrost, bland annat i Sveg i Härjedalen med -1,6°. En högtrycksrygg som sträckte sig ner över Sverige norrifrån gav uppehåll i största delen av landet, frånsett lite regn över sydvästra Götaland.

Högsta temperatur, juli 2019
Norrland +34.8° den 26 Markusvinsa (Norrbotten)
Svealand +33.3° den 26 Arvika (Värmland)
Götaland +34.1° den 26 Göteborg (Västergötland)
Lägsta temperatur, juli 2019
Norrland -2.2° den 3 Ljusnedal (Härjedalen)
Svealand +0.7° den 6 Gustavsfors A (Värmland)
Götaland +2.9° den 31 Kvarn (Östergötland)
Högsta nederbörd, juli 2019
Norrland 95.9 mm Ulvsjön (Medelpad)
Svealand 128.1 mm Söderby-Karlsäng (Uppland)
Götaland 149.2 mm Olastorp (Skåne)
Lägsta nederbörd, juli 2019
Norrland 5.0 mm Överkalix-Svartbyn A (Norrbotten)
Svealand 23.0 mm Kristinehamn (Värmland)
Götaland 16.9 mm Mönsterås (Småland)
Högsta lufttryck, juli 2019
Norrland 1029.0 hPa den 30 Abisko (Lappland)
Svealand 1023.1 hPa den 27 Älvdalen (Dalarna)
Götaland 1021.9 hPa den 25 Ronneby/Bredåkra och Karlskrona/Söderstjerna (Blekinge)
Lägsta lufttryck, juli 2019
Norrland 987.0 hPa den 1 Mierkenis och Hemavan flygplats (Lappland)
Svealand 991.2 hPa den 5 Svenska Högarna (Uppland)
Götaland 995.3 hPa den 7 Visby flygplats (Gotland)

Dygnsnederbörd över 40 mm juli 2019 (91 kB, pdf)

Medelvind över 21 m/s i juli 2019 (72 kB, pdf)