Juli 2013 – Långvarig sommartorka i södra Sverige

De flesta anser nog att årets juli ur semestersynpunkt överträffar fjolårets julimånad. Men det var till priset av en långvarig torka i södra Sverige som till slut upplevdes besvärande. Ett par regnområden under de avslutande julidygnen gjorde dock att det i allmänhet inte blev någon rekordtorka.

Juli inleddes med kraftigt regn i norra Sverige

I gränsområdet till mycket varm luft över Finland drog regn och skurar med en del åskväder in över norra Norrland, där det på en del håll föll stora mängder. Jörn i Västerbotten och Koler i Norrbotten fick båda 42 mm under juli månads första dygn.

Ett mindre lågtryck bildades över norra Sverige den 2 och kring detta fanns områden med delvis kraftigt regn och åska. Arjeplog-Myrheden i Lappland rapporterade hela 78 mm, vilket blev månadens största dygnsnederbörd i Sverige. Adak, även det i Lappland, fick 50 mm samma dygn.

Väderläget den 2 juli 2013
Väderläget kl 20 (18 UTC) den 2 juli 2013. Kring ett lågtryck över norra Norrland fanns en hel del regn och åska. Förstora Bild

I södra delen av Sverige handlade det mest om spridda regnskurar i månadens inledning, och det var lite svalare än normalt för årstiden. Natten till den 3 rapporterades +1,9° från Hagshult i Småland, vilket blev månadens lägsta temperatur i Götaland. I norr mattades det kraftigaste regnet av, men det förekom fortfarande en del åskväder den 3.

Ett regnväder kom in västerifrån, och tillsammans med åska gav detta under kvällen den 3 och natten till den 4 över 20 mm regn på sina håll på Öland och i östra Småland. Frampå dagen fortsatte regnet i försvagad och splittrad form upp över landet.

Den 5 passerade ett nytt regnväder över norra Sverige, men det gav i allmänhet inga större mängder. I söder började lufttrycket stiga.
 

Tillfällig högtrycksrygg följd av kallfronter från nordväst

Den 6 växte en högtrycksrygg in över landet. Det innebar växlande molnighet, uppehållsväder på de flesta håll och stigande dagstemperaturer.

Den 7 kom en kallfront in från nordväst. Framför kallfronten hann det bli rejält varmt. Som högst rapporterades 30,0° från Hudiksvall, vilket visade sig bli månadens högsta temperatur i Norrland. Kallfronten trängde vidare och till kvällen hade den nått ner över hela Norrland och västra Svealand.

Kallfronten nådde nästan ner över hela landet den 8 men gav ingen nämnvärd nederbörd. I Ronneby/Bredåkra i Blekinge hann temperaturen stiga till 28° framför fronten. I fjällen rådde kraftiga västvindar med vindbyar upp till 34 m/s i Tarfala i Kebnekaisemassivet. Det är en av de högsta byvindhastigheter som har noterats i juli månad.

Den 9 kom en ny kallfront med sitt regnväder in från nordväst. I söder förstärktes tillfälligt åter högtrycksryggen och gav där rätt soligt väder. Kallfronten avancerade dock ner över landet och nederbörden kring fronten förstärktes. Under dygnet fick Regna i nordligaste Östergötland 37 mm och Näshulta i Sörmland 31 mm. I västra Svealand förekom även en hel del åska.

Ett mindre lågtryck som bildades på kallfronten den 10 gjorde att den bromsades upp och gav regn och åska en stor del av dagen i främst de östra delarna av Svealand och Götaland. Under dygnet fick de sörmländska stationerna Dalarö och Gillinge 43 respektive 36 mm. 36 mm fick även Hoburg på Gotland, men där föll regnet huvudsakligen den följande natten.

Väderläget den 10 juli 2013
Väderläget kl 08 (06 UTC) den 10 juli 2013. På kallfronten bildades ett lågtryck med följd att fronten bromsades upp. Förstora Bild

Högtrycksryggen kom tillbaka

Bakom regnet som drog bort åt sydost växte åter högtrycksryggen in över södra och mellersta Sverige. I samband med klart väder sjönk temperaturen natten mot den 11 till en minusgrad i Ljusnedal i Härjedalen. Under dagen var det på många håll i landet mellan 20° och 25°.

Högtrycksryggen låg kvar den 12. Natten var kylig med lokal markfrost ända nere i inre Götaland. Dagen blev solig i södra och mellersta Sverige med något stigande dagstemperaturer. Över norra Norrland fanns dock en del moln och lokala regnskurar.

Natten mot den 13 kom ett regnområde in över norra Norrland västerifrån. Det följdes av en kallfront som under dagens lopp drog ner över större delen av Norrland och nordvästra Svealand. Kring fronten förekom även åska. Söder om fronten var det soligt och varmt med upp till 28°.

Kallfronten drog ner över hela landet den 14, men regnskurarna och åskan kring fronten försvagades samtidigt.

Molnigt i norr, varmt och tidvis soligt i söder

I samband med lokalt klart väder natten till den 15 sjönk temperaturen till en minusgrad vid vår nordligaste väderstation Naimakka. På dagen drog ett lågtryck med tillhörande regn in i norr. Över södra Sverige var det mest uppehåll, men rätt blåsigt.

Den 16 drog lågtrycket bort österut, men i nordöstra Norrland hängde regnet kvar större delen av dagen. Talljärv i Norrbotten fick totalt 27 mm under dygnet. I söder varierande molnighet och mest uppehåll.

Den 17 kom ett nytt nederbördsområde in västerifrån med splittrat regn över norra Svealand och Norrland. I södra Svealand och Götaland hade man mest soligt med stigande dagstemperaturer, i Ronneby/Bredåkra och Gladhammar upp till 28°.

Även den 18 bjöd på regn eller regnskurar i norra Svealand och Norrland, medan det var rätt soligt och varmt söder därom.

Dubbel regnbåge den 18 juli 2013
En dubbel regnbåge som bildades i en av de regnskurar som berörde norra Sverige i mitten av juli. Örnsköldsviksfjärden den 18 juli 2013. Foto Sverker Hellström Förstora Bild

Den 19 drog den svalare luften i norr ner över hela landet. Tillhörande kallfront var dock svag och gav ingen nederbörd. Framför fronten hann det bli upp till 28° i Kristianstad. I mellersta och norra Sverige förekom på sina håll lätta till måttliga regnskurar.

Ett högtryck växte in över nordligaste Sverige

Den 20 växte åter högtrycksryggen in över södra Sverige, medan ett regnområde passerade norra Sverige. I samband med klart väder blev det en kylig natt i inre Götaland med ner till +4° på en del håll. Under dagen steg temperaturen till 29° i norra Värmland.

Ännu varmare blev det den 21 med som högst 30,8° i Ronneby/Bredåkra, vilket även blev juli månads högsta temperatur i landet. Samtidigt förstärktes högtrycksryggen även i norr, i samband med att ett högtryck som länge legat nära Brittiska öarna försköts upp till Norska havet. Denna tryckfördelning gav tilltagande nordvästliga vindar på Bottniska viken.

Den 22 rörde sig högtrycket på Norska havet in över nordligaste Skandinavien. I samband med klart väder var natten kylig med som lägst -1,5° i Börtnan i södra Jämtland. På dagen dominerade soligt väder med upp till 30° i Skåne och Halland. I norra Sverige var det svalare. Ett lågtryck som fördjupades över västra Ryssland underhöll den delvis kraftiga nordvinden på Bottniska viken och Östersjön.

Det blev ytterligare en kylig natt den 23 med frost vid flera stationer i Lappland, Jämtland och Härjedalen. Som kallast var det i Latnivaara nordväst om Gällivare med -1,7°. Detta blev även månadens lägsta temperatur i landet. Lågtrycket i öster styrde efterhand in en del regnskurar över södra Sverige.

Den 24 rådde rätt omfattande åsk- och skuraktivitet i Vänerområdet. I övrigt var det mest uppehåll och framför allt i norr soligt. Nordvinden i de östra farvattnen avtog alltmer och dagstemperaturen steg i hela landet. I Kristianstad var det upp till 30° och nästan 25° hade man i Vittangi i nordligaste Lappland.

Åskskurarna bredde ut sig med lokala skyfall

Den 25 bredde åskvädren ut sig över Götaland och Svealand och delvis även över södra Norrland. Det var fortfarande höga dagstemperaturer med exempelvis 30° i Höljes i norra Värmland och 28° upp till Åsele i sydligaste Lappland.

Under natten, morgonen och förmiddagen den 26 förekom skyfall med omfattande översvämningar på flera håll i Götaland. Svårast drabbat var kanske Jönköping, där bland annat länssjukhuset drabbades av översvämningar. På morgonen den 26 rapporterade de östgötska stationerna Kisa och Östra Husby 56 respektive 51 mm regn. I Östra Husby drabbades ett tiotal villor av översvämningar och blixten slog ner i ortens brandstation. Regn- och åskskurarna uppträdde inom en mycket varm luftmassa med eftermiddagstemperatur upp mot 30° i bland annat Enköping i Uppland och Sveg i Härjedalen.

Den 27 fortsatte med regn- och åskskurar över stora delar av Sverige. Bland annat drabbades delar av Göteborg av störtregn, Kållered uppmätte 36 mm under dygnet. Riktigt kraftiga skurar förekom även på andra håll i landet. De lappländska stationerna Marsliden och Latikberg rapporterade 60 respektive 40 mm. Mellan skurarna var det rejält varmt med temperaturer upp mot 30° i bland annat Eskilstuna.

Den 28 låg de flesta åskskurarna över mellersta och nordligaste Norrland. Över södra Sverige kom det in en varmfront med lite mer sammanhängande regn. Fronten följdes av riktigt varm luft med 30° på flera håll i Skåne, Kristianstad tangerade månadens högsta temperatur med 30,8°.
 

Väderläget den 28 juli 2013
Väderläget kl 12 (12 UTC) den 28 juli 2013. Över mellersta och nordligaste Norrland förekom åskskurar, medan en varmfront med tillhörande regn sträckte sig över mellersta Götaland. Förstora Bild

Fronten med sitt regn avancerade upp över landet den 29. Den följdes av en släpande kallfront med nya områden med regn och åska över främst Östersjöområdet. Bakom kallfronten utbredde sig lite svalare luft.

 

Torkdrabbade områden fick äntligen regn

I gränsområdet till mycket varm luft i öster rörde sig ett omfattande regnområde upp över Sverige den 30. Kraftigast blev regnet i södra Norrland, där de ångermanländska stationerna Hattsjöbäcken, Nordanbäck och Balsjö fick 62, 59 respektive 56 mm. Även på andra håll fick man sin beskärda del i samband med att områden med regn- och åskskurar kom in över södra Sverige, till exempel redovisade Kristianstad 31 mm. Över Laholmsbukten gjordes flera iakttagelser av tromber.

Tromb över Laholmsbukten vid Påarp.
Det gjordes flera iakttagelser av tromber över Laholmsbukten den 30 juli. Den här bilden av dubbla tromber togs från Påarp i sydligaste Halland. Foto Anna Maria Larsson Förstora Bild

Under månadens sista dag försvagades regnet i norr medan nya områden med regn och åska kom in över södra Sverige. Norra Möckleby på Öland rapporterade 33 mm och Fågelsjö i Orsa finnmark i Dalarna fick 38 mm.

På en del torkdrabbade platser föll mer regn under de två avslutande julidygnen än under hela månaden i övrigt.

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i juli 2013.

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i juli 2013

Varmt - men långt ifrån några rekord

Det var varmare än normalt i Sverige under juli, förutom vid Bottenvikskusten. Det innebar en varmare juli än förra året, men annars behöver vi bara gå tillbaka till 2011 eller 2010 för att finna en juli med högre medeltemperatur.

Vid Bottenvikskusten, där medeltemperaturen var normal eller några tiondelar under, var årets juli ungefär jämförbar med fjolårets. Pite-Rönnskär hade faktiskt sin lägsta julimedeltemperatur sedan 1996.

Månadens allra högsta temperatur blev 30,8° i Ronneby/Bredåkra den 21 och i Kristianstad den 28. För att vara i juli är det en ganska blygsam högsta temperatur, men absolut inget bottenrekord. Vissa julimånader når temperaturen ingenstans i landet över 30°. Senast detta hände var i juli 2007.

Juli 2013 - Temperaturavvikelse
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i juli 2013. Förstora Bild
Karta över medeltemperaturen i juli 2013.
Månadsmedeltemperaturen under juli 2013. Förstora Bild

Långvarig sommartorka i söder

När det gäller nederbörden i juli så kan Sverige i grova drag delas upp i en torr eller mycket torr södra halva och en mer normalfuktad norra halva.

Torkan i söder var länge mycket besvärande och när det återstod några dygn låg en del stationer på historiskt låga nederbördsmängder. Men en del lite kraftigare regnområden de avslutande dygnen hindrade i allmänhet nya rekordnoteringar.

På senare år är det framför allt juli 2006, som på många håll i Götaland och Svealand varit lika torr eller torrare än i år. För Skånes del var det delvis torrare så sent som i juli 2010.

Men en del platser gick miste om det mesta av skurarna och då kan man få gå tillbaka till 1994 för att finna en ännu torrare julimånad. För enstaka stationer var årets juli ännu extremare:
Malung i Dalarna fick 21 mm, vilket är det minsta i juli sedan 1904.
Mora i Dalarna fick 20 mm, vilket är det minsta i juli sedan 1904.
Storbron i Dalarna fick 14 mm, vilket är rekord sedan stationen startade 1911.
Havraryd i Halland fick 9 mm, vilket är rekord sedan stationen startade 1911.

I norra Sverige var årets juli i stort sett jämförbar med förra årets vad gäller nederbörd. Men på några håll får man gå tillbaka till 2009 eller 2007 för att hitta en regnigare juli.
 

Juli 2013 - Nederbördsavvikelse
Nederbörd i procent av det normala under juli 2013. Förstora Bild
Karta över nederbörd juli 2013.
Nederbörd under juli 2013. Förstora Bild

Åska

Under mer än hälften av dygnen i juli åskade det på åtminstone några platser i landet. De två åskrikaste dygnen var den 26 och 27 juli, som dessutom var sommarens hittills åskrikaste dygn.

Karta över antal blixtdagar i juli 2013.
Åskdagar under juli 2013. Förstora Bild
Karta över blixturladdningar i juli 2013
Totalt antal blixtar i juli 2013. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Solskenstid

Solskenstiden var i allmänhet något under den normala i norra Sverige, medan södra Sverige fick fler soltimmar än vad som är normalt i juli. Trots den långvariga torkan så kom dock soltimmarna inte i närheten av några rekordvärden för stationer med lite längre mätserier.

Karta med soltimmar under juli 2013.
Antal soltimmar under juli 2013. Förstora Bild
Juli 2013 - Medelmolnighet
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under juli 2013. Förstora Bild
Högsta temperatur, juli 2013
Norrland +30.0° den 7 Hudiksvall (Hälsingland)
Svealand +30.3° den 27 Uppsala (Uppland)
Götaland +30.8° den 21 Bredåkra (Blekinge) och den 28 Kristianstad A (Skåne)
Lägsta temperatur, juli 2013
Norrland -1.7° den 23 Latnivaara (Lappland)
Svealand 1.3° den 23 Ulvsjö (Dalarna)
Götaland 1.9° den 3 Hagshult (Småland)
Högsta nederbörd, juli 2013
Norrland 139 mm Södersel (Ångermanland)
Svealand 99 mm Fredriksberg (Dalarna)
Götaland 113 mm Östra Husby (Östergötland)
Lägsta nederbörd, juli 2013
Norrland 17 mm Kuggören A (Hälsingland)
Svealand 13 mm Vällnora (Uppland)
Götaland 3 mm Eftra (Halland)
Högsta lufttryck, juli 2013
Norrland 1033.8 hPa den 8 Tännäs (Härjedalen)
Svealand 1032.5 hPa den 8 Malung (Dalarna)
Götaland 1032.7 hPa den 7 Falsterbo (Skåne)
Lägsta lufttryck, juli 2013
Norrland 993.2 hPa den 31 Hemavan flygplats (Lappland)
Svealand 1001.3 hPa den 31 Hamra (Dalarna)
Götaland 1002.5 hPa den 30 Gotska Sandön (Gotland)
Största snödjup, juli 2013
Norrland -
Svealand -
Götaland -

Medelvind över 21 m/s i juli 2013

Dygnsnederbörd över 40 mm i juli 2013