Juli 2013 - Mycket varm månad i bland annat Kina och Australien

På flera håll i världen bjöd juli på mycket varmt väder. Det gäller exempelvis så vitt skilda områden som Brittiska öarna, Kina och Australien. På Grönland noterades nytt värmerekord i samband med lokala föhnvindar. Annars så var isavsmältningen i Arktis inte lika snabb som den var förra året.

Globala temperaturanomalier i juli 2013.
Avvikelse från normal månadsmedeltemperatur i juli 2013. Förstora Bild

Europa

Ett högtryck med centrum nära Brittiska öarna dominerade vädermönstret i Europa under en stor del av juli.

Månaden var 2-4 grader varmare än normalt i en stor del av Västeuropa. För Storbritanniens del så hamnade årets juli på tredje plats bland de varmaste julimånaderna de senaste 100 åren. I Skottland var det den näst varmaste och Nordirland hade sin allra varmaste juli.

Även i en del områden på kontinenten var årets juli nästintill rekordvarm. I till exempel Österrike var juli den näst varmaste i en nationell temperaturserie som sträcker sig nästan 250 år tillbaka. Rekordet i Österrike är från juli 2006.

De allra högsta temperaturerna uppmättes i början av månaden när det var 42-44° varmt på många håll i Spanien och Portugal.

Island hade 0-2 grader över normalvärdet för perioden 1961-90. Men för Reykjaviks del så innebar detta ändå den "kallaste" julimånaden sedan 2002.

Det andra området i Europa som hade ovanligt varmt i juli var nordligaste Ryssland med även där temperaturöverskott på 2-4 grader.

Medellufttryck över Europa i juli 2013.
Medellufttryck över Europa i juli 2013.

Nordamerika/Nordatlanten

Det blev inte någon ny rekordhetta liknande den som rådde i slutet av juni och första dagarna i juli. Men månaden blev trots det 2-5 grader varmare än normalt i västra USA. Även i nordostligaste USA och sydöstra Kanada var månaden ovanligt varm.

I övrigt rådde varierande väder med lokala skyfall. Till exempel föll 210 mm över Philadelphia den 28, varav 187 mm under en sextimmarsperiod, vilket innebär nytt rekord för staden. Några andra exempel: Toronto i Kanada fick 126 mm regn den 8 och Washington D.C. 114 mm den 11.

Två tropiska cykloner bildades på Nordatlanten under månaden (Chantal och Dorian), men de höll sig huvudsakligen över hav.

Asien

I Japan, Sydkorea och stora delar av östra Kina var det varmt eller mycket varmt under juli med temperaturer rätt allmänt 1-3 grader över de normala.

Till exempel hade mångmiljonstaden Shanghai åtta dagar med temperaturer över 38° och tre nätter i rad i slutet av månaden då temperaturen inte sjönk under 30°. Vid stadens officiella observatorium (Xujiahui) uppmättes 40,6° den 26, vilket är rekord sedan mätningarna startade 1872.

Temperaturöverskott på 2-4° rådde även i nordvästra Sibirien. Där var det speciellt varmt omkring den 22 juli med temperaturer på 32-34° vid flera stationer norr om polcirkeln.

På västra Stilla havet bildades tre tropiska cykloner under juli (Soulik, Cimaron och Jebi). När Soulik passerade Taiwan den 13 juli föll över 700 mm regn vid ett par stationer, som mest 757 mm i Alishan vilket blev denna månads största dygnsnederbörd i världen.

Arktis

Isavsmältningen i Arktis satte ordentlig fart vid månadsskiftet juni/juli, men sedan avtog avsmältningstakten. Många arktiska stationer hade också en månadsmedeltemperatur rätt nära normalvärdet.

Lokalt noterades dock mycket höga temperaturer vid ett par tillfällen. I samband med den kraftiga värmen över nordvästra Sibirien omkring den 22 nådde temperaturen 26° ända uppe vid Ishavskusten.

Den 30 juli noterade Maniitsoq (Sukkertoppen) i samband med föhnvindar nytt grönländskt värmerekord med 25,9°. Det gamla rekordet löd på 25,5° i Kangerlussuag den 27 juli 1990.

Isutbredningen i Arktis 2013 jämfört med 2012.
Isutbredningen i Arktis fram till juli 2013 jämfört med rekordåret 2012 och normalvärden. Diagrammet visar att isavsmältningen satte ordentlig fart vid månadsskiftet juni/juli, men sedan planade ut. Källa: National Snow And Ice Data Center (www.nsidc.org). Förstora Bild

Australien/Oceanien

I Australien hamnade årets juli på tredje plats bland de varmaste julimånaderna. Medeltemperaturen för den senaste tolvmånadersperioden (augusti 2012-juli 2013) är den hittills högsta som noterats. Juli saknade nästan helt utbrott av kall polarluft över sydöstra Australien., något som annars är rätt vanligt under södra halvklotets vintermånader.

Även på Nya Zeeland var juli ovanligt varm. För landet som helhet var det den fjärde varmaste julimånaden, och på många håll på Sydön var det den allra varmaste juli som registrerats.

Antarktis

I de inre delarna av Antarktis låg medeltemperaturen i allmänhet rätt nära den normala och vid ett par tillfällen sjönk temperaturen lokalt under -80°.

Isutbredningen kring Antarktis låg rätt nära långtidsmedelvärdet.

Isutbredningen runt i Antarktis 2013 jämfört med tidigare år
Isutbredningen kring Antarktis 2013 jämfört med tidigare år. Efter att utbredningen legat över medelnivån i slutet av södra halvklotets sommar, så ligger den nu rätt nära långtidsmedelvärdet. Isutbredningen är större i år än den var vid samma tid förra året. Källa: Universität Bremen Förstora Bild

Månadens högsta och lägsta temperaturer samt största nederbörd under 24 timmar

Europa

 • 44,0° den 7 Tomar, Portugal
 • -11,1° den 29 Capanna Margherita, Italien (4 600 möh)
 • -1,8° den 11 Folldal-Fredheim och Filefjell, Norge (lägsta temperatur för stationer under 1 000 möh)
 • 123 mm den 30 Lut´sk, Ukraina

Asien

 • 52,0° den 8 och 17 Dehloran, Iran och den 17 Shushtar, Iran
 • -4,4° den 8 Tian-Shan', Kirgizistan (3 600 möh)
 • 757 mm den 13 Alishan, Taiwan

Arktis

 • 26,0° den 22 Im. M.V. Popova, Ryssland
 • -27,4° den 7 Geosummit, Grönland (3 300 möh)
 • -4,3° den 6 Cape Mercy, Kanada och den 20 Cape Hooper, Kanada (lägsta temperatur för stationer under 1 000 möh)

Nordamerika

 • 53,3° den 3 Death Valley, Kalifornien (USA)
 • -5,8° den 13 Macmillan Pass, Kanada (1 400 möh)
 • 226 mm den 5 Copala, Mexiko och den 18 San Juan, Puerto Rico

Sydamerika

 • 40,4° den 31 Natagaima, Colombia
 • -18,0° den 18 Balmaceda, Chile
 • 166 mm den 14 Aguazul, Colombia

Antarktis

 • 7,8° den 23 Base Esperanza
 • -81,7° den 31 Dome A (4 100 möh)

Afrika

 • 49,6° den 16 och 17 Reggane, Algeriet
 • -9,2° den 25 Buffelsfontein, Sydafrika och den 30 Sutherland, Sydafrika
 • 139 mm den 3 Douala, Kamerun

Australien/Oceanien

 • 36,5° den 14 Curtin, Australien
 • -12,2° den 9 Liawenee, Australien
 • 268 mm den 2 Poindimie, Nya Kaledonien
Högsta och lägsta temperaturer samt största nederbördsmängder under 24 timmar i juli 2013.
Högsta och lägsta temperaturer samt största nederbördsmängder under 24 timmar i juli 2013. Förstora Bild

Källor:

- Analyser och observationer från de nationella meteorologiska institutens webbsidor samt från det ordinarie globala observationsutbytet.
- Maximiliano Herrera