Juli 2013 - Tillfälligt vällde kallt vatten upp vid Norrlandskusten

Inledningsvis var temperaturfördelningen ganska jämn mellan Östersjön och Bottniska viken. Situationen ändrades markant i samband med uppvällning av kallt djupvatten längs Norrlandskusten i mitten av månaden. Den 8 uppmättes på Knolls grund en signifikant våghöjd på 3,3 meter, vilket får anses som ovanligt mitt i sommaren.

Kallt i norr, allt högre badtemperaturer i söder

Inledningsvis var temperaturfördelningen ganska jämn mellan Östersjön och Bottniska viken. Situationen ändrades markant i samband med uppvällning av kallt djupvatten längs Norrlandskusten i mitten av månaden.

Skillnaden mellan norr och söder blev under juli månad allt större. Flera blåsiga perioder med nordliga vindar inträffade. Vädret i norr bestämdes från mitten av månaden av ett envist lågtrycksområde över Finland.

I kombination med passerande fronter och kallare nordliga vindar skapades förutsättningar för uppvällning av kallt bottenvatten längs Bottenviks- och norra Bottenhavskusterna.

Mätningarna på SMHI-stationerna Ratan och Furuögrund rasade till mellan 6 och 8° på något eller några dygn. Det skulle sedan ta flera veckor för Bottenviken att komma ikapp.

Längre söderut bestämdes väder och vind av ett omfattande högtryck över Brittiska öarna och Nordsjön. Från den 20 rörde sig högtrycket upp längs norska västkusten och en period med stigande vattentemperaturer följde.

Vid månadsskiftet uppmättes drygt 20° både i södra Östersjön och på Västerhavet.
 

Ytvattentemperatur i kustvatten juli 2013.

Karta över ytvattentemperatur i havet 15 juli 2013
Ytvattentemperatur i havet 15 juli 2013. Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 31 juli 2013
Ytvattentemperatur i havet 31 juli 2013. Förstora Bild

Vattenstånd

Normalt förekommer endast små vattenståndsvariationer under sommarmånaderna, exempelvis mellan 10 cm över och 20 cm under.

I samband med de passerande fronterna och lågtrycken blev omblandningen av vattenvolymerna mellan norr och söder större än normalt.

Kalix rapporterade ett max-värde på +37 cm (2 juli ) och min-värde på -53 cm (23 juli)

Skanör max +46 cm (19 juli), min -18 cm (10 juli)

Smögen max +34 cm (5 juli) , min -36 cm (23 juli )
 

Vattenstånd vid 7 mätstationer i juli 2013.

Höga vågor

Juli 2013 blev en ovanligt blåsig sommarmånad i framförallt de norra farvattnen mycket beroende på det envisa lågtrycksområdet över Finland. Inga längre perioder med lugnt väder förekom, bortsett från några högtrycksdagar mellan den 12 och 16.

Även åskaktiviteten var ovanligt hög både inne över land och över hav.

Ett litet men ettrigt lågtryck berörde den 8 södra och mellersta Östersjön. På Knolls grund uppmättes då 3,3 meter signifikant våghöjd*, vilket får anses som ovanligt mitt i sommaren.

Vågmaximum på Bottenhavet inträffade den 23 med 3,0 meter. Finngrunden hade även ett flertal 2-metersvågor veckan innan.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 10-20 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Diagram över signifikant våghöjd vid Knollsgrund i juli 2013
Signifikant våghöjd vid Knollsgrund i juli 2013 Förstora Bild
Diagram över signifikant våghöjd vid Väderöarna juli 2013
Signifikant våghöjd vid Väderöarna i juli 2013 Förstora Bild