Januari 2020 - Extremt mild

Det blev en extremt mild januarimånad med många nya temperaturrekord. Dygnsmedeltemperaturer över 10° har noterats och maxtemperatur på 12,1°. I den södra delen av landet lyste snön i stort sett med sin frånvaro medan norra fjällkedjan fick gott om snö i kraftiga västvindar.

Meteorolog Marie Staerk och Klimatolog Erik Engström pratar om rekord, sommartemperatur och om den extremt milda januarimånaden beror på klimatförändringar.

Temperatur

Januari blev en mycket mild månad med temperaturer över det normala för alla dagar i månaden för i stort sett hela landet. Detta resulterade i ett månadsmedelvärde över det normala för samtliga stationer i Sverige. Det största temperaturöverskottet var i mellersta Norrland där det var mer än 10° varmare än normalt. De minsta temperaturavvikelserna för månaden var i landets norra och södra ändar samt Öland och Gotland, där var det ca 5-6° varmare jämfört med det normala.

Det blev ett antal dagar med temperaturer över 10° och det sattes nytt rekord i högsta dygnsmedeltemperatur i januari. Oskarshamn och Gladhammar, båda stationerna i Småland, hade 10,6° respektive 10,1°. Dygnsmedeltemperatur på 10,0° eller över definieras av SMHI som sommartemperatur. Det gamla rekordet på 10,0° sattes den 3 januari 1992 i Valdemarsvik i Östergötland.

Varmast under januari blev det i Oskarshamn med 12,1° den 15 januari, vilket är en av de högsta januaritemperaturer som uppmätts i Sverige. Högre temperaturer i januari har endast uppmätts 1973 och 1971. En lika hög temperatur uppmättes 2007.

I slutet av månaden letade sig riktigt kall luft in över nordligaste Norrland. I Karesuando i nordligaste Norrland uppmättes natten till den 27 januari -36,1°, vilket blev månadens lägsta temperatur och säsongens lägsta temperatur dittills.

Många stationer mätte den högsta medeltemperaturen i januari sedan de startades. 

Blogginlägg med stationer som noterar nya månadsrekord för januari

Medeltemperaturens avvikelse från det normala under januari 2020.
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under januari 2020 (normalperiod 1961-1990). Förstora Bild
Karta över månadsmedeltemperaturen för januari 2020.
Månadsmedeltemperaturen för januari 2020. Förstora Bild

Jämförelse med tidigare januarimånader i Sverige och globalt

Medeltemperaturer i januari i Sverige och globalt
Stapeldiagrammet visar avvikelsen från ett referensvärde 1860-1900 för Sverigemedeltemperaturen i januari (baserat på 35 stationer med mycket långa mätserier). Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tio-åriga medelvärden. Linjen med prickar visar motsvarande utjämnade förlopp för den globala medeltemperaturen i januari (data från CRU). Illustration SMHI Förstora Bild

Den så kallade Sverigemedeltemperaturen i januari 2020 var nästan en grad högre än den hittills högsta i januari 1989.

Även globalt var det den hittills varmaste januarimånaden enligt de flesta beräkningsinstitut.

Nederbörd

Västliga vindar förde med sig mycket nederbörd för månaden in över fjällkedjan. Det var framförallt den mellersta delen av fjällkedjan som fick de största mängderna över det normala. I stora delar av södra Norrland, Svealand och nordöstra Götaland kom det mindre nederbörd än normalt. För övriga Sverige var nederbörden något över det normala.

Mjölkbäcken nära norska gränsen i södra Lapplandsfjällen fick totalt 376,5 mm under månaden. Detta är en av de största mängder som uppmätts i Sverige under en januarimånad.

Största nederbördsmängden under ett dygn uppmättes till 40,5 mm i Borås den 14 januari. Detta är den tredje högsta dygnsnederbörden i januari som har observerats i Borås efter 1981 och 1992.

Karta över nederbörd januari 2020.
Nederbördssumma i mm januari 2020. Förstora Bild
Nederbördens avvikelse från det normala under januari 2020.
Nederbördens avvikelse från det normala under januari 2020 (normalperiod 1961-1990). Förstora Bild

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i januari 2020 (368 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i januari 2020 (100 kB, pdf)

Vind

Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under januari 2020
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under januari 2020. Förstora Bild

Januari blev en blåsig månad då genomsnittet för vindbyarna var över det normala för nästan hela landet. I stora delar av Norrland blåste det mer än 150 % av det normala (jämfört med perioden 1996-2015). Några stationer i Norrlands inland uppmätte en genomsnittlig byvind på mer än 170 % av det normala.

Den kraftigaste vindbyn under januari noterades i Tarfala den 9 med 51,3 m/s. Stekenjokk uppmätte den kraftigaste medelvinden med 37,5 m/s på nyårsdagen. Båda stationerna ligger i Lappland.

Trots att det var en blåsig månad var det ingen stormstyrka i medelvinden utanför fjällkedjan. Däremot mättes stormstyrka i byvinden vid ett antal stationer. Den kraftigaste byvinden utanför fjällkedjan var vid Väderöarna den 3 januari på 28,0 m/s.

Snö

När månaden inleddes var i stort sett Norrland och nordvästra Svealand täckt av snö. Undantagen var sydöstra Norrland. Snögränsen var ganska konstant under hela månaden med små variationer i sydöstra Norrland och norrut längs kusten. Mest snö var det i norra delen av fjällkedjan. Katterjåkk i nordligaste Lapplandsfjällen hade det största snödjupet på 169 cm morgonen den 24 januari.

Det dröjde ända till den sista januari innan något större snödjup kunde mätas i Götaland. Ett nederbördsområde som passerade under natten gav ett antal stationer mätbar snömängd. Mest snö blev det i Svinhult i Östergötland, där det mättes 9 cm snö. Tidigare i månaden var det endast Rörvik i Småland som hade registrerat något snödjup i Götaland, där mättes 1 cm den 4 och 5.

Snödjupskarta för 31 januari 2020.
Snödjupskarta för 31 januari 2020. Förstora Bild
Snödjupskarta för 15 januari 2020.
Snödjupskarta för 15 januari 2020. Förstora Bild

Solskenstid

I stora drag så har öarna runt Sverige haft fler solskenstimmar än normalt medan fastlandet har haft färre än normalt. Undantagen är Karlstad, Uppsala, Borlänge och Östersund där solen sken fler timmar än normalt för januari.

Mest solskenstimmar jämfört med det normala har det varit på Gotland. Hoburg mätte 63 timmar, vilket är 23 timmar mer än normalt.

Mest antal soltimmar fick Nordkoster med 65 timmar. Svenska Högarna fick 50 timmar, vilket är 2 timmar ifrån rekordet på flest antal soltimmar under januari sedan stationen startade 2007.

Karta med soltimmar januari 2020.
Antal soltimmar i januari 2020. Förstora Bild
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under januari 2020.
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under januari 2020. Förstora Bild

Åska

Sex dygn med åska har registrerats under januari. Den 3 och 15 var det två urladdningar per dygn, den 8, 12 och 21 var det en urladdning per dygn och den 4 var det 34 urladdningar.

Totalt antal blixtar under januari 2020.
Totalt antal blixtar under januari 2020. Förstora Bild
Antal åskdagar under januari 2020.
Antal åskdagar under januari 2020. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Vädret dag för dag

Milt och blåsigt

Det blev en mild och blåsig start på 2020. Blåsigast under nyårsdagen var det i Stekenjokk där det blåste 37,5 m/s i medelvind, vilket motsvarar orkan. Den kraftigaste vindbyn i Stekenjokk registrerades till 45,1 m/s. Ett nederbördsområde i norra delen av landet gav snö i framförallt fjällkedjan.

Även den 2 januari var det milt för årstiden. Den högsta temperaturen noterades till 9,4° i Krångede i östra Jämtland. Vid tre stationer blev det den högsta januaritemperaturen sedan 1971. Junsele i Ångermanland mätte 8,8° (rekord 10,6°), Forse i Ångermanland mätte 8,4° (rekord 10,1°) och Frösön i Jämtland mätte 8,7° (rekord 10,0°). De kraftiga vindarna höll i sig och orkanvindar mättes åter igen i Stekenjokk med 34,5 m/s i medelvind. Vid stationerna i Blåhammaren i Jämtland och Stora Sjöfallet i Lappland blåste det storm, då där uppmättes 24,8 m/s respektive 28,5 m/s i medelvind.

Det milda och blåsiga vädret fortsatte den 3. Natten till den 4 drog en front med åska in över de södra delarna av landet och 34 blixturladdningar registrerades. Under dagen lättade molntäcket och det blev klart väder i stora delar av landet. Något kyligare luft spred sig över landet men det var fortsatt milt för årstiden.

Den 5 passerade ett nederbördsområde med mestadels lätt nederbörd. Bakom nederbördsområdet drog det åter igen in mycket mild luft för årstiden. Den 6 och 7 fortsatte det milda och mulna vädret.

Temperaturrekord

En front med nederbörd passerade landet natten till den 8. Bakom fronten klarnade det upp och stora delar av landet fick klart väder. Det var fortsatt mycket milt för årstiden med plusgrader i stora delar av landet. Mildast var det i Gladhammar i Småland där det noterades 10,7°. Örebro noterade 10,5°, vilket är den högsta temperaturen som uppmätts i Örebro sedan mätningarna startade 1858. Det tidigare rekordet var 10,2° från 2007. I Falun i Dalarna uppmättes 9,0°. Senast det var så milt där i januari var 1955. Rekordet är på 10,0° från 1898. I Arvika mättes 9,8°, vilket är 0,4° under rekordet som noterades i januari 1989. Stationen startade 1945.

Regn i söder och blåst i fjällen

Ett frontsystem med tillhörande nederbörd närmade sig de södra delarna av landet den 9. Nederbörden föll mestadels som regn och berörde stora delar av södra Sverige. Det blåste kraftigt i norra fjällkedjan. Tarfala i Lappland noterade som mest en byvind på 51,3 m/s.

Det var fortsatt nederbörd i delar av södra Sverige under den 10. Norr om nederbörden var det mestadels klart väder. Ett frontsystem passerade landet under den 11 och gav ifrån sig regn i delar av södra Sverige och snö i delar av norra Sverige. Mest nederbörd kom det i Uddevalla i Västergötland med 33,1 mm. I samband med fronten blev det kraftiga vindbyar i fjällen. Ett nytt regnområde passerade södra Götaland under den 12. En högtrycksrygg växte in över Sverige och låg kvar även den 13. 

Lågtryck

Ett omfattande lågtryck väster om Sverige gav blåsigt väder den 14. Vindbyarna hade stormstyrka på några stationer bland annat i Bohuslän och orkanstyrka i Sylarna i Jämtlandsfjällen. En front med nederbörd passerade landet där nederbörden föll som regn i södra delen av Sverige och som snö i norra delen av Sverige. Mest nederbörd kom det i Borås i Västergötland, då den totala dygnsnederbörden uppmättes till 40,5 mm på morgonen den 15.

Nya temperaturrekord

Under natten och förmiddagen den 15 passerade ett lågtryck, vilket resulterade i nederbörd i södra Sverige och delar av Norrland. Det var även hårda vindbyar. Mycket mild luft för årstiden spred sig över landet. Den högsta temperaturen noterades i Oskarshamn där temperaturen steg till 12,1°. Senast det var så milt vid någon station i Sverige i januari var 2007 då Norrköping och Gladhammar noterade 12,1°. Det svenska januarirekordet på 12,4° uppmätt i Allgunnen i Småland den 5 januari 1973 klarade sig. Flera stationer slog sina tidigare januarirekord:

  • Harstena (startår 1942), 11,8°, tidigare rekord 11,7° från 2007
  • Kristianstad (startår 1878), 11,8°, tidigare rekord 11,6° från 1975
  • Örebro (startår 1858), 11,2°, tidigare rekord 10,5° från 2020
  • Målilla (startår 1946), 11,2°, tidigare rekord 11,0° från 1989
  • Ölands norra udde (startår 1851), 10,8°, tidigare rekord 10,7° från 2007

I Stockholm (startår 1756) tangerades rekordet på 11,0° från 2007 och i Borås (startår 1884) noterades 9,8°, vilket är den högsta temperaturen sedan 1908 då det var 10,0°.

Väderanalys klockan 13 den 15 januari 2020
Väderanalys gällande klockan 13 den 15 januari 2020. Illustration SMHI

Högtrycksrygg

En tillfällig högtrycksrygg växte till sig under den 16. Molntäcket lättade något under dagen och på en del håll blev det klart väder. Högtrycksryggen låg kvar även den 17. Natten till den 18 passerade ett frontsystem med nederbörd. Under dagen låg nederbördsområdet kvar över östra Norrland. En ny högtrycksrygg växte in över landet den 19. Stora delar av landet, men mestadels i södra halvan, fick klart väder.

Milda vindar   

Mycket milda västvindar tilltog under den 20 och gav framför allt fjällkedjan hård vind och nederbörd. De högsta temperaturerna i Sverige uppmättes i södra Norrland. Varmast var det i Norderön i Jämtland med 11,3°. Vid stationen Östersund/Frösön var det 9,8°, vilket är nära januarirekordet på 10,0°. Stationen Östersund/Frösön började sin mätserie 1860. Forse och Junsele, som tidigare i månaden mätte sina högsta temperaturer sedan 1971, fick nya högsta temperaturer på 9,1° respektive 8,9°. 

Under natten till den 21 fortsatte de mycket milda vindarna. Sundsvalls flygplats (startår 1943) i Medelpad tangerade sitt januarirekord på 11,0° från 1992. Stationen har varit igång sedan 1943. Forse och Junsele mätte åter igen sina högsta temperaturer sedan 1971, denna gång 9,4° respektive 9,0°. Nederbörden i fjällkedjan fortsatte och på morgonen den 22 hade det kommit 23 cm snö det senaste dygnet i Storlien-Storvallen.

Sol

En högtrycksrygg växte in den 22 och det blev klart väder på de flesta håll i landet. Vinden vred om till nordväst och något kyligare luft spred sig ner över landet, men det var fortsatt milt för årstiden. Natten till den 23 blev det minusgrader i stora delar av landet. Ett nederbördsområde drog in över norra Sverige och fortsatte österut under dagen. Vinden vred om till väst och mildare luft drog åter igen in över landet.

Kallt i norr

Kallare luft drog in över nordligaste Sverige den 24. Det var klart väder i stora delar av mellersta Sverige och delar av norra Norrland. Den 25 blev det ännu kallare i de nordligaste delarna av Sverige och dygnsmedeltemperaturen hamnade under det normala. I övriga Sverige var det fortsatt milt med temperaturer över det normala. Ett nederbördsområde i samband med en front i mellersta Norrland gav på vissa håll ifrån sig rikligt med snö. I Ankarvattnet kom det 26,6 mm nederbörd vilket resulterade i en ökning på 20 cm av snötäcket.

Den 26 växte ett högtryck in över nordligaste Norrland och gav riktigt låga temperaturer där. Kallast var det i norra Lappland där stationen i Vittangi noterade som lägst -33,7°. Nederbördsområdet i mellersta Norrland låg kvar och gav mestadels snö. Natten till den 27 sattes ett nytt säsongslägsta. Stationen i Karesuando i nordligaste Norrland noterade -36,1°. Tidigare säsongslägsta var från den 11 november 2019 då det var -34,6° i Nikkaluokta. Kylan dämpades något när fronten med nederbörden drog sig längre norr ut.

Flera lågtryck

Mer ostadigt väder drog in den 28 och stora delar av landet fick nederbörd. I norra Sverige föll nederbörden mestadels som snö och i södra Sverige var det mestadels regn. Den 29 fortsatte det lågtrycksbetonade vädret med nederbörd i stora delar av landet. I Norrland och delar av Svealand föll nederbörden mestadels som snö. Åsarna i Jämtland fick 20 cm snö under dygnet.

Det fortsatte med ostadigt väder den 30 med ett snöområde över Norrland och ett nytt nederbördsområde som kom in västerifrån över Götaland. Under natten till den 31 passerade ytterligare ett nederbördsområde Götaland. Nederbörden var till stor del regn men på en del håll snö. Svinhult i Östergötland noterade 9 cm snö på morgonen den 31 januari.

Under månadens sista dag låg snöområdet kvar över Norrland medan nya nederbördsområden närmade sig landet västerifrån.

Högsta temperatur, januari 2020
Norrland +11.3° den 20 Norderön (Jämtland)
Svealand +11.6° den 15 Oxelösund (Södermanland)
Götaland +12.1° den 15 Oskarshamn (Småland)
Lägsta temperatur, januari 2020
Norrland -36.1° den 27 Karesuando (Lappland)
Svealand -20.0° den 11 Särna (Dalarna)
Götaland -8.4° den 5 Hagshult (Småland)
Högsta nederbörd, januari 2020
Norrland 376.5 mm Mjölkbäcken (Lappland)
Svealand 79.7 mm Storbron (Dalarna)
Götaland 176.7 mm Källsjö (Halland)
Lägsta nederbörd, januari 2020
Norrland 16.9 mm Sveg A (Härjedalen)
Svealand 15.2 mm Svenska Högarna (Uppland)
Götaland 13.5 mm Söderköping (Östergötland)
Högsta lufttryck, januari 2020
Norrland 1030.0 hPa den 19 Edsbyn (Hälsingland)
Svealand 1035.2 hPa den 19 Blomskog (Värmland)
Götaland 1041.6 hPa den 20 Falsterbo A (Skåne)
Lägsta lufttryck, januari 2020
Norrland 962.2 hPa den 3 Mierkenis (Lappland)
Svealand 981.6 hPa den 15 Hamra (Dalarna)
Götaland 982.8 hPa den 31 Vinga (Västergötland)
Största snödjup, januari 2020
Norrland 169 cm den 24 Katterjåkk (Lappland)
Svealand 80 cm den 31 Gördalen (Dalarna)
Götaland 9 cm den 31 Svinhult (Östergötland)

Dygnsnederbörd över 40 mm januari 2020 (87 kB, pdf)

Medelvind över 21 m/s i januari 2020 (87 kB, pdf)