Januari 2020 - Stigande vattenstånd och flöden i Norrland

Månaden har varit mild och med snösmältning vilket gett flödesökning i många vattendrag i Norrland vilket är ovanligt i januari. Det har också gett ökande vattenstånd i Storsjön där normalt vattenståndet sjunker vid den här tiden på året.

Vattenföring

Det milda vädret ledde till snösmältning och stigande flöden i nordvästra Svealand och större delen av Norrland. Normalt är flödet sjunkande i de här vattendragen i januari. På flera av SMHI:s stationer i Norrland är vattenflödet i slutet på januari det hittills högsta uppmätt på den här tiden på året.

På västkusten har det varit nederbördsrikt och i mitten på januari var det höga flöden i Halland, bland annat nedre delen av Nissan och Ätran. Endast i delar av östra Götaland och Svealand var vattenföringen lägre än normal.

Ett vanligt flödesläge i januari, över det normala men inte höga flöden. Det här är stationen Stensåkra i Emån, Småland 2020-01-23.
Ett vanligt flödesläge i januari, över det normala men inte höga flöden. Det här är stationen Stensåkra i Emån, Småland 2020-01-23. Foto Lena Andersson

Vattenföring vid 20 mätstationer januari 2020 (428 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Det milda vädret ledde till att vattenståndet i Storsjön ökade under hela januari och var i slutet av januari ca 50 cm över det normala. Det normala är att vattenståndet sjunker i januari. Även Siljan brukar normalt ha sjunkande vattenstånd i januari men i år har vattenståndet varit ca 60 centimeter över det normala hela månaden.

Mälaren har haft sjunkande vattenstånd hela månaden, från mycket höga nivåer i början av januari till normala nivåer i slutet av månaden. Hjälmaren hade också sjunkande vattenstånd hela månaden men låg fortfarande cirka 20 centimeter över normalt för januari.

Vattenståndet i Vänern har varit ungefär 30 centimeter över normalt hela månaden

Vattenståndet i Vättern har stigit ca 25 centimeter från mitten av november till någon vecka in i januari och låg nu på normala nivåer för månaden. Vättern har varit under det normala  under nästan 4 år.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar januari 2020 (83 kB, pdf)

Markvatten

Fortsatt mildväder har gett markvattenhalt över det normala i Norrland, förutom allra längst i norr där markvattenhalten var under det normala.

I Svealand och Götaland har markvattenhalten varierat runt det normala under månaden.

Snö

Snö finns i stora delar av Norrland och nordvästra Svealand. I stora delar av fjällkedjan var det mer snö än normalt, främst den norra delen. Sydöstra Norrland var snöfritt fram till slutet av månaden då några centimeter snö kom och även delar av inre Götaland fick ett tunt snötäcke i slutet av månaden. I övrigt har det varit barmark i Götaland och i Svealand.

Snötäckets beräknade vattenvärde 15 januari 2020.
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 januari 2020. Förstora Bild
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 januari 2020.
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 januari 2020. Förstora Bild

Grundvattennivå

Karta över grundvattennivåer i små magasin 15 januari 2020 enligt SGU
Karta över grundvattennivåer i små magasin, 15 januari 2020 enligt SGU. Förstora Bild

Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har sedan december sjunkit på vissa håll, men större delen av landet har nivåer som är över eller mycket över de normala för årstiden. I de stora magasinen har en fortsatt återhämtning med stigande nivåer skett, men de är fortfarande under de normala i östra Götaland och Svealand samt i Västerbotten och södra Norrbotten. 

Små grundvattenmagasin

Grundvattennivåerna i de små magasinen var nu i allmänhet lägre eller oförändrade jämfört med december. I sydöstra och nordöstra delarna av landet var nivåerna nära det normala för årstiden medan större delen av landet har nivåer över det normala. I norra Svealand och sydligaste Norrland var de mycket över de normala.

Stora grundvattenmagasin

I de stora magasinen har nivåerna som regel stigit den senaste månaden. I östra Götaland och Svealand samt i Västerbotten och södra Norrbotten var nivåerna fortfarande under de normala. I övriga delar av landet bedöms situationen vara nära den normala.