Februari 2019 - Mild och blåsig

Februari inleddes med snö och kallt väder, men andra halvan av månaden blev mycket mild. Den 26 slogs det svenska temperaturrekordet för februari då 16,7° uppmättes i Karlshamn. Det var tidvis blåsigt i framförallt norra Sverige som berördes av stormarna Julia och Mats.

Temperatur

Första veckan av februari blev kall i Norrland, medan det allra längst i söder var något varmare än normalt för årstiden. Månadens lägsta inrapporterade temperatur var -36,3° i Nikkaluokta den 1.

Mildare luft började sedan leta sig upp över landet. Under andra halvan av månaden rådde temperaturöverskott i hela landet med undantag av ett par dygn. Den 26 noterades nytt svenskt värmerekord för februari då 16,7° uppmättes i Karlshamn. Det tidigare rekordet var 16,5° i Ölvingstorp och Västervik, Småland den 18 februari 1961.

Nedan är tabell över stationer med minst 50 års mätningar som slog eller tangerade sina februarirekord. Några noterade nytt rekord mer än en gång.

Nya stationsrekord för högsta temperatur i februari
Station Februari 2019 Tidigare rekord Startår
Ljusnedal 9,9° den 15 9,7° feb 1961 1917
Hemavan flygplats 8,3° den 16 6,5° feb 1926 1892
Gällivare 7,5° den 23 7,5° feb 2004 1897
Höglekardalen 9,2° den 23 8,2° feb 1968 1962
Jäkkvik 7,2° den 23 7,0° feb 1959 1921
Kvikkjokk-Årrenjarka 9,1° den 23 9,0° feb 1976 1888
Naimakka 6,9° den 24 6,5° feb 1984 1944
Blomskog 13,2° den 26 12,7° feb 2012 1964
Borås 16,4° den 26 12,5° feb 1934 1884
Gustavsfors 11,8° den 26 11,3° feb 1943 1917
Göteborg 12,6° den 26 11,6° feb 2015 1859
Hagshult 15,9° den 26 12,8° feb 1990 1943
Jönköping 14,7° den 26 13,5° feb 1878 1858
Karlshamn 16,7° den 26 13,0° feb 1934 1859
Landsort 9,4° den 26 8,2° feb 1990 1848
Ljungby 15,3° den 26 13,6° feb 1990 1962
Nordkoster 10,0° den 26 8,9° feb 1998 1967
Osby 16,3° den 26 15,8° feb 1990 1924
Skara 12,8° den 26 11,4° feb 1990 1859
Skövde 14,9° den 26 13,5° feb 1990 1915
Ulricehamn 16,2° den 26 11,0° feb 2012 1892
Varberg 11,3° den 26 10,8° feb 1990 1879
Vänersborg 14,9° den 26 13,2° feb 1998 1859
Växjö 13,8° den 26 13,8° feb 1990 1859
Ölands södra udde 9,6° den 26 8,3° feb 1990 1937
Örebro 14,4° den 26 12,6° feb 1878 1858
Östmark 10,3° den 26 10,3° feb 1976 1942
Arvika 12,6° den 27 11,8° feb 1998 1945
Hanö 12,7° den 27 10,2° feb 2015 1941
Hoburg 8,2° den 27 8,0° feb 1943 1879
Malmö 14,1° den 27 12,5° feb 2012 1917
Ronneby-Bredåkra 15,1° den 26-27 13,2° feb 1934 1881


Februari som helhet blev mild i hela landet. Månadsmedeltemperaturen hamnade som mest 5-6 grader över den normala i södra Sverige. Där var februari 2014 och 2008 ungefär lika milda eller varmare än årets. I norra Sverige räcker det att gå tillbaka till 2015-2017 för att hitta en mildare februari. Exempelvis i Malmö var 2019 tillsammans med 1995 den femte mildaste februari som uppmätts där.

Månadsmedeltemperaturen under februari 2019.
Månadsmedeltemperaturen under februari 2019. Förstora Bild
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under februari 2019.
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under februari 2019. Förstora Bild

Nederbörd

Nederbördsmängderna för februari blev omkring eller över de för referensperioden 1961-1990. Störst överskott fick man i nordvästra Götaland och lokalt i mellersta Lapplandsfjällen. På en del håll kom där omkring tre gånger den normala månadsnederbörden. I allmänhet räcker det att gå tillbaka till något av de senare åren för att finna en mer nederbördsrik februari.

Högsta inrapporterade dygnsnederbörd stod Fotskäl i västligaste Västergötland för, där det kom 43,8 mm den 8.

Karta över nederbörd februari 2019.
Nederbördssumma i mm februari 2019. Förstora Bild
Nederbördens avvikelse från det normala under februari 2019.
Nederbördens avvikelse från det normala under februari 2019. Förstora Bild

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i februari 2019 (369 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i februari 2019 (90 kB, pdf)

Vind

Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under februari 2019.
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under februari 2019. Förstora Bild

Aktiv lågtryckstrafik medförde att det tidvis var blåsigt, framförallt i norra Sverige. Två namngivna stormar passerade strax norr om eller över nordligaste Skandinavien, Julia den 16-17 februari och Mats den 24. Stormen Julia medförde i allmänhet kraftigare vindar i fjällen, medan Mats gav mer utbredda stormbyar över Lappland, Jämtland och Ångermanland. Mer information om stormarna finns i blogginläggen Julia tog norra Sverige med storm... och orkan och Stormen Mats passerade norra Sverige.

Månadens högsta vindhastighet uppmättes den 14 i samband med ett lågtryck som föregick stormen Julia. Stekenjokk noterade då en medelvind på 40,5 m/s och byvind på 45,5 m/s.

Snö

I början av månaden var nästan hela landet snötäckt utom delar av Skåne. Efter några dagar började snön smälta bort vid kustområdena i Götaland. Omkring den 8 började snötäcket dra sig tillbaka snabbare.

I mitten av månaden var det barmark i en stor del av Götaland, undantaget Småländska höglandet och en del områden norr därom. Snödjupet i norra Lapplandsfjällen var något över normalvärdet för referensperioden 1961-1990. I övrigt låg snödjupet i allmänhet omkring eller under det normala.

Ett snöfallsområde gjorde att ett snötäcke lade sig över nordligaste och östra Götaland den 21-22. Det milda vädret gjorde senare att snötäcket minskade. Även i norr kröp snödjupet ihop. Den 28 rapporterade ingen av mätstationerna i Götaland in något mätbart snödjup.

Katterjåkk observerade månadens största snödjup med 158 cm morgonen den 20 februari.

Snödjupskarta för 28 februari 2019.
Snödjupskarta för 28 februari 2019. Förstora Bild
Snödjupskarta för 15 februari 2019.
Snödjupskarta för 15 februari 2019. Förstora Bild

Solskenstid

Flest solskenstimmar fick sydöstra Sverige. Karlskrona (mätstart 2009) hamnade i topp med 122 timmar, vilket var den högsta solskenstid som stationen observerat för februari. Även Hoburg (mätstart 1985) på andra plats med 114 timmar slog sitt rekord.

Förhållandevis minst sol var det i västligaste Sverige. Minst fick Katterjåkk med 9 timmar.

Karta med soltimmar under februari 2019.
Antal soltimmar i februari 2019. Förstora Bild
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under februari 2019.
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under februari 2019. Förstora Bild

Åska

Inga blixturladdningar registrerades under februari.

Totalt antal blixtar under februari 2019.
Totalt antal blixtar under februari 2019. Förstora Bild
Antal åskdagar under februari 2019.
Antal åskdagar under februari 2019. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Vädret dag för dag

Snöigt och i norr kallt

Ett högtryck över norra Skandinavien medförde en kall inledning på februari i norra Norrland. Temperaturen sjönk under -30° på flera platser där den 1-3 samt 5-8 februari. Nikkaluokta uppmätte -36,3° den 1. Egentligen inträffade den temperaturen mellan klockan 19 och 20 kvällen den 31 januari, men eftersom temperaturdygnet räknas från klockan 19 svensk normaltid föregående dygn så bokförs värdet på den 1 februari.

Ett snöfallsområde som rörde sig norrut över södra Sverige under månadens första dygn gav 20-30 mm i sydvästra Svealand och sydöstra Norrland. I Bengtsfors i Dalsland ökade snödjupet med 32 cm och var sammanlagt 54 cm morgonen den 2.

Den 2 berörde snöfallet mellersta Sverige. Ett annat nederbördsområde drog in med regn och snö över sydöstra Sverige. Det övergick senare till snö. Nederbörden hängde samman med ett lågtryck som gav ganska blåsigt väder. I östra Götaland och Svealand föll 20-25 mm på flera platser.

Lågtrycket rörde sig sedan norrut över Östersjön och Finland. Snöfallet fortsatte också norrut den 3-4. Ett nytt lågtryck närmade sig från sydväst. Tillhörande nederbördsområde nådde västkusten förmiddagen den 4 och spred sig till södra Norrland. I Bohuslän och västligaste Götaland fick flera stationer 25-35 mm den 4.

Arnön den 4 februari 2019
Mulen vinterdag vid Arnön utanför Väse i södra Värmland den 4 februari 2019. Stationen i Väse noterade ett snödjup på 27 cm samma morgon. Foto Eva Johansson Förstora Bild

Lågtryck och nederbörd från sydväst

Den 5 passerade lågtrycket över södra Sverige med mildare luft. I Lund steg temperaturen till 5,9°. I norr var det desto kallare. Framåt kvällen sjönk temperaturen till -36,0° i Nikkaluokta.

En högtrycksrygg medförde att natten till den 6 blev klar och kall på flera håll. Nattavaara i mellersta Lappland hade -35,9° som lägst, Särna i norra Dalarna -26,7° och Kvarn i nordvästra Östergötland -14,3°.

Förmiddagen den 6 kom nästa nederbördsområde från sydväst. I söder bestod det av både snö och regn, i norr snö. Området drog bort från nordöstra Norrland den 7.

Mildare i södra Sverige

Den 7 började mildare luft strömma in över södra Sverige. Ett nytt lågtryck i sydväst skickade in blötsnö och regn över Götaland. I Svealand övergick det till snö. Södra Norrland fick en del sol under dagen.

Lågtrycket passerade åt nordost över Sverige den 8. Temperaturskillnaderna norr och söder om det var stora. Naimakka i nordligaste Norrland hade -34,3° tidigt på förmiddagen, medan Karlshamn hade 7,4° fram på dagen. Ett djupt lågtryck på Atlanten skickade på eftermiddagen in nästa nederbördsområde från sydväst. Mest kom det i nordvästra Götaland där flera bostäder drabbades av översvämningar under natten och morgonen den 9. Fotskäl i Västergötland uppmätte en dygnsnederbörd på 43,8 mm.

Nederbördsområdet gav regn ända upp över norra Svealand och södra Norrland den 9. Under eftermiddagen kom ännu ett nederbördsområde in från sydväst.

Ett lågtrycksområde täckte Sverige den 10 och gav milt väder. Nederbörd berörde främst Sveland och östra Norrland. Ett regnområde drog in över sydligaste Götaland och spred sig sedan över Östersjölandskapen upp till sydöstra Svealand.

En högtrycksrygg närmade sig västerifrån den 11. Torrare och kallare luft började svepa ner över Sverige. Det klarnade upp och solen visade sig på flera håll.

Natten och morgonen den 12 var klar i större delen av landet. Ett lågtryck nordväst om Sverige medförde snöbyar i delar av fjällen och blåsigt väder i främst Norrlandsfjällen. En varmfront närmade sig västerifrån och på eftermiddagen drog ett nederbördsområde in.

Milt och i Lapplandsfjällen blåsigt

Ett lågtryck från Norska havet korsade Norrland den 13 och medförde där nederbörd. I södra Sverige blev dagen mild och på många håll solig. Söderstjerna utanför Karlskrona noterade 11,1°. Det kom att bli betydligt mildare än normalt i princip hela landet under en veckas tid.

Den 14 var det plusgrader ända uppe i Norrbotten och Lappland. I Jämtland hade Norderön hela 9,4° och Frösön 9,3°. Ett snöfallsområde passerade österut över Norrland. Det övergick på en del håll i regn.

Ett lågtryck som passerade strax norr om Skandinavien natten till den 15 gav mycket blåsigt väder i Lapplandsfjällen. Stationen i Stekenjokk registrerade den 14 en medelvind på 40,5 m/s och byvind på 45,5 m/s som mest. I Stora Sjöfallet nådde byvinden upp i 43,8 m/s tidigt på dygnet den 15, innan en tillfällig högtrycksrygg gjorde att vinden avtog. Börtnan i Jämtland hade 10,3° samma dag.

Ett djupt lågtryck som fick namnet Julia passerade nordligaste Skandinavien eftermiddagen den 16 och det blev återigen blåsigt i Lapplandsfjällen. Stora Sjöfallet noterade på kvällen 43,5 m/s i byvind och 37,0 m/s i medelvind. Ett omfattande högtryck på europeiska kontinenten bidrog till lugnare väder i söder. 14,8° uppmättes i Oskarshamn.

Väderläge kl 13.00 lördagen den 16 februari 2019
Väderläge kl 13.00 lördagen den 16 februari 2019 Illustration SMHI Förstora Bild

En högtrycksrygg passerade landet den 17. Ett snöfallsområde drog senare in över södra Norrland västerifrån.

Snöfallsområdet berörde norra och mellersta Norrland den 18. Det var molnigt på många håll, men i delar av Götaland sken solen.

Ett lågtryck från Norska havet passerade tillsammans med ett snöfallsområde över norra Norrland den 19. Vädret var ostadigt även i resten av landet och vinden byig på flera håll.

Tillfälligt kallare

Lågtrycket följdes av en högtrycksrygg och sol den 20. Kallare luft svepte tillfälligt ned över landet. I Naimakka i nordligaste Lappland sjönk temperaturen till -25,7°. Ett nederbördsområde drog under kvällen in från sydväst. I Bohuslän och västligaste Västergötland kom omkring 20 mm.

Den 21 berörde nederbördsområdet Götaland, Svealand och södra Norrland. I norra och mellersta Norrland medförde ett högtryck soligt och kallt väder. I Vittangi i norra Lappland kröp temperaturen ned till -34,7°.

Högtrycket försköts söderut den 22. En varmfront med nederbörd som sträckte sig från nordligaste Norrland ned till norra Götaland passerade österut. I Lapplandsfjällen följde byar med regn och blötsnö tillsammans med kraftiga vindar på kalfjället.

Mycket milt och i norr blåsigt

Den 23-27 februari blev mycket mild för årstiden i hela landet. Flera stationer slog sina värmerekord för månaden under denna period.

Den 23 var blåsig i norra Sverige, framförallt i Lapplandsfjällen. Områden med regn eller blötsnö förekom i Norrland. I Götaland och östra Norrland tittade solen fram. Sylarna hade 9,3° vilket är mycket för att vara på 1030 meter över havet.

Väderläget klockan 13 den 24 februari 2019
Analys av väderläget klockan 13 den 24 februari 2019. Illustration SMHI Förstora Bild

En front med regn passerade österut över Norrland förmiddagen den 24. Det var tidvis soligt i stora delar av landet. Höga temperaturer uppmättes för Norrland. Gävle i södra Norrland hade 11,2° och Stora Sjöfallet i norra Norrland 9,0°.

Det blåsiga vädret fortsatte den 24-25 då lågtrycket Mats passerade norr om Skandinavien. Stora Sjöfallet registrerade 39,0 m/s i byvind och 32,5 m/s i medelvind den 25.

I söder gav en högtrycksrygg den 25 lugnare väder än i norr där ett nytt lågtryck närmade sig på Norska havet. Tillhörande nederbördsområde drog under dagen in västerifrån över Norrland, Svealand och nordligaste Götaland.

En högtrycksrygg gav tillfälligt lugnare väder även i norr den 26. I Karlshamn steg temperaturen till 16,7°, vilket innebar nytt svenskt temperaturrekord för februari. Örebro hade 14,4°, vilket är Svealands tredje högsta februaritemperatur och överträffas endast av 15,7° i Säffle 2012 och Oxelösunds 14,6° från 1990. Över Norrland och nordligaste Svealand passerade senare en front med nederbörd österut. Under kvällen tilltog vinden i fjällen.

Karlstad den 26 februari 2019
Sandgrund i Karlstad den 26 februari 2019. En temperatur på 13,2° uppmättes vid Karlstad flygplats denna dag. Det var den näst högsta februaritemperatur som uppmätts i Karlstad sedan mätstarten 1858. Högsta är 13,6° februari 1878. Foto Eva Johansson Förstora Bild

Den 27 tog ett lågtryck från Norska havet en sydostlig kurs över norra Norrland och gav där både snö och regn. Stekenjokk uppmätte en medelvind på 37,1 m/s och byvind på 42,6 m/s. Den mycket milda luften låg kvar över södra Sverige. 15,1° observerades i Gladhammar, Småland och Ronneby-Bredåkra, Blekinge.

Nordliga vindar

Under månadens sista dygn låg Sverige mellan ett lågtryck i öster och ett högtryck i väster, vilket medförde att kallare vindar svepte ner över landet. Det var dock fortfarande milt för årstiden. Kalmar flygplats uppmätte 12,7°. På Örskär i Uppland nådde medelvinden 21,5 m/s och byvinden 28,0 m/s.

Högsta temperatur, februari 2019
Norrland +11.2° den 24 Gävle (Gästrikland)
Svealand +14.4° den 26 Örebro flygplats (Närke)
Götaland +16.7° den 26 Karlshamn (Blekinge)
Lägsta temperatur, februari 2019
Norrland -36.3° den 1 Nikkaluokta (Lappland)
Svealand -27.1° den 4 Särna (Dalarna)
Götaland -17.8° den 4 Hällum (Västergötland)
Högsta nederbörd, februari 2019
Norrland 153.3 mm Katterjåkk A (Lappland)
Svealand 81.3 mm Töcksfors (Värmland)
Götaland 150.2 mm Fotskäl (Västergötland)
Lägsta nederbörd, februari 2019
Norrland 18.6 mm Latnivaara A (Lappland)
Svealand 20.5 mm Trängslet (Dalarna)
Götaland 10.7 mm Visingsö A (Småland)
Högsta lufttryck, februari 2019
Norrland 1039.2 hPa den 22 Kuggören (Hälsingland)
Svealand 1044.1 hPa den 22 Landsort (Södermanland)
Götaland 1045.8 hPa den 22 Ronneby/Bredåkra (Blekinge)
Lägsta lufttryck, februari 2019
Norrland 971.0 hPa den 16 Abisko (Lappland)
Svealand 979.0 hPa den 10 Hamra (Dalarna)
Götaland 979.3 hPa den 9 Nordkoster (Bohuslän)
Största snödjup, februari 2019
Norrland 158 cm den 20 Katterjåkk (Lappland)
Svealand 76 cm den 12 Gördalen (Dalarna)
Götaland 54 cm den 2-4 Bengtsfors (Dalsland)

Dygnsnederbörd över 40 mm februari 2019 (77 kB, pdf)

Medelvind över 21 m/s i februari 2019 (78 kB, pdf)