Februari 2018 - Två snöoväder och kyla

Månaden inleddes med ett rejält snöoväder över södra Norrland. Mot mitten av månaden gav västliga vindar vårväder i Götaland, samtidigt som Norrland var täckt av ett djupt snötäcke. Avslutningen blev kall då kung Bore lade sin frostiga hand över landet med oväder (snökanoner) och låga temperaturer.

Temperatur - Varierande temperaturer

Efter den första februari följde en kall period på sju dygn. Därefter blev det varmare i cirka tio dygn.

Längst i norr började dock ett högtryck att växa in och i samband med klart väder blev det där kallt. Efterhand spred sig kylan söderut och bestod månaden ut.

Den kalla avslutningen gjorde att temperaturen under månaden för större delen av landet hamnade under den normala. 

För den kopplade serien Katterjåkk/Riksgränsen (startår 1904) blev denna februari den kallaste sedan 1969.

Månadens högsta temperatur blev 5,8° den 1 februari i Skillinge i Skåne och den lägsta noterades i Gielas i Lappland den 26 februari med -40,4°.

Månadsmedeltemperaturen under februari 2018.
Månadsmedeltemperaturen under februari 2018. Förstora Bild
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under februari 2018.
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under februari 2018. Förstora Bild

 

Nederbörd - Mycket snö men inte överallt

I månadsskiftet föll stora nederbördsmängder i främst södra Norrlands kustland och i Götaland. Efter en lite torrare period kom det strax före mitten av månaden åter nederbörd utmed Norrlandskusten och Götaland.

I främst västra Götaland kom en del regn/snö den 18 och 19 februari. Mot slutet av månaden bildades så kallade snökanoner som gav snöfall i delar av Östersjölandskapen, utmed Bottenhavet och även på sydvästsidan av de stora sjöarna.

Det framgår av kartan att det på många håll blev tämligen små nederbördsmängder i februari då ett högtryck dominerade vädret. Fjällen, framförallt de norra där det vanligen faller stora mängder snö under vintern, hade fått ovanligt små nederbördsmängder dittills under vintern och så blev det även i februari. I Abisko och Katterjåkk var det en rekordtorr februari.

Månadens största dygnsnederbördsmängd rapporterades från Härnebo i Hälsingland den 1 februari där det då kom 48,9 mm. Dagen därpå fick Tryserum i nordöstra Småland med 43,2 mm. 

Nederbördens avvikelse från det normala under februari 2018.
Nederbördens avvikelse från det normala under februari 2018. Förstora Bild
Karta över nederbörd februari 2018.
Nederbördssumma i mm februari 2018. Förstora Bild

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i februari 2018 (369 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i februari 2018 (91 kB, pdf)

Vind

Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under februari 2018.
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under februari 2018. Förstora Bild

Inledningsvis förekom några blåsiga tillfällen. Efterhand etablerade sig ett högtryck med centrum över norra Skandinavien.

Detta gjorde att februari dominerades av högtrycksväder och svaga vindar ända till de sista dygnen. Då ökade vinden söder om högtrycket och vi fick ett antal blåsiga dygn i södra halvan av landet. 

I kombination med snöfall eller kyla ställde detta till problem med snöyra och ökad kyleffekt.

Snö - Lokalt stora mängder

Snö kom att prägla denna februarimånad. Det hade under vintern kommit ovanligt mycket nederbörd längs Norrlandskusten, vilket har gett stora snödjup där.

Efter månadens inledande snöfall hade en betydande del av Norrland ett snödjup över 100 cm. Vanligen brukar fjällen ståta med de stora djupen, men nu var det några kustnära områden i södra Norrland som i vår enkla kartering hade de största djupen, över 150 cm.

Högtrycket som dominerade slutet av februari gjorde att det på de flesta håll bara föll mindre mängder nederbörd, så trots kylan byggde inte snödjupet på nämnvärt.

Men undantag fanns. I den nordostliga vinden över Östersjön och Bottenhavet samt de stora sjöarna förekom band av snöbyar; så kallade snökanoner. Därför ökade snödjupet lokalt till exempel på de stora öarna, utmed Smålandskusten och södra Bottenhavskusten.

Snödjupskarta för 28 februari 2018.
Snödjupskarta för 28 februari 2018. Förstora Bild
Snödjupskarta för 15 februari 2018.
Snödjupskarta för 15 februari 2018. Förstora Bild

Solskenstid

I jämförelse med tidigare månader under vintern så fick februari mer sol, men det beror på att dagslängden är längre än den är för december och januari.

Den i huvudsak ostliga vinden under månaden bidrog till att de östra och mellersta delarna av landet i allmänhet fick fick mer moln och därmed mindre sol än normalt för februari, medan de västra delarna fick något över de normala värdena.

Karta med soltimmar under februari 2018.
Antal soltimmar i februari 2018. Förstora Bild
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under februari 2018.
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under februari 2018. Förstora Bild

Åska

Endast några enstaka urladdningar registrerades under månaden. Alla i Götaland.

Totalt antal blixtar under februari 2018.
Totalt antal blixtar under februari 2018. Förstora Bild
Antal åskdagar under februari 2018.
Antal åskdagar under februari 2018. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Vädret dag för dag

Rejält snöoväder

Februari inleddes med det rejäla snöväder som drog in över södra Norrland den sista januari. Snö och kraftig vind skapade drivor och avstängda vägar och järnvägar längs med södra Norrlandskusten. Flyg fick ställas in. Snöandet mattades av den 2 februari. Flera platser i Ångermanland, Medelpad och Hälsingland uppmätte dygnsnederbörder över 20 mm under dygnen vid månadsskiftet. De allra högsta dygnsvärdena blev över 40 mm.

Den ostliga till nordostliga vinden var också besvärlig. Vid Lungö utanför Härnösand blev den högsta medelvinden 23,1 m/s och vid Kuggören utanför Hudiksvall 20,1 m/s den 1 februari. De högsta byvindarna nådde stormstyrka utmed kusten i området. Byvinden vid Lungö toppade med 27,3 m/s medan högsta noteringen vid Brämön, Skagsudde och Kuggören blev strax över 24 m/s. Det fortsatte att blåsa, hård vind i byarna, även de följande två dygnen.

Det, redan för årstiden, stora snödjupet fick där en rejäl påspädning med snödjupsökningar på flera dm. Ganska stora områden hade nu ett snödjup över 150 cm. Bland SMHIs officiella stationer hade Gåltjärn i Ångermanland mest med 175 cm.

Snödjupet den 5 februari 2018
En detaljerad analys av snödjupet den 5 februari, ett par dagar efter ovädrets maximum, baserad på SMHIs ordinarie mätningar, ett antal extra mätningar samt ett antaget beroende av höjden. Förstora Bild

När snöovädret bedarrat gjordes några extra mätningar av snödjupet, vilket resulterade i kartan centrerad runt kusten i Ångermanland och Medelpad.

Samtidigt har väderläget gjort att det har varit en lång period i de västra fjällen i Lappland med små snömängder.

I Götaland orsakade snöfall och halka problem i trafiken och även på några andra håll i södra Sverige fick lastbilar svårt att ta sig upp för lite brantare vägar. På morgonen den 3 uppmättes hela 43 mm i Tryserum i nordöstra Småland och även morgonen därefter toppade Tryserum nederbördslistan för Götaland då med 27 mm.

Klart och kallt

Ett högtryck med klart väder gjorde att temperaturen natten till den 4 februari sjönk under -30° på många håll i Norrland och även på några platser i Svealand. Nikkaluokta noterade säsongens dittills lägsta temperatur med -39,8°.

Kylan fortsatte och den 5 hade även stora delar av Götaland under -10°. Ett kuriosum var att bland SMHIs alla stationer noterade Tarfala, nära Kebnekaise i Lappland, dygnets högsta temperatur med +1,0° den 5 februari.

Under dagen den 6 rörde sig ett lågtryck med sitt nederbördsområde för ovanlighetens skull in från öster. Lågtryckets centrala delar låg nära Åland och norr därom rörde sig nederbörden in mot främst södra Norrlandskusten.

På kvällen den 6 stod det klart att temperaturen i hela landet (SMHIs mätplatser) det gångna dygnet hamnade under noll grader; ett så kallat nationellt isdygn. Den högsta temperaturen i landet blev -0,3° i Malmö. Tarfala hade då -1,0° som högst. 

I väster började mild atlantluft att trycka på och lågtrycket som kommit från öster fick dra sig tillbaka. Fronterna och nederbörden i väster kom inte längre än till fjällen där de stannade upp.

Mellandagar

Det blev uppehåll eller bara ringa nederbörd på de flesta håll i landet den 7 fram till den 10. Snön i södra Norrland sjönk sakta samman och snödjupen minskade med en till två dm. Efterhand lindrades också kylan i norra Sverige och den 10 låg de lägsta temperaturerna där kring -15°.

I de södra fjälltrakterna var det blåsigt den 9 till 11 februari med byvindar runt 30 m/s vid Sylarna och Blåhammaren.

På eftermiddagen den 11 pressade sig dock ett lågtryck in över nordvästra Götaland, där landets högsta nederbördsmängder för detta dygn noterades med över tio mm. Allra mest fick Rörastrand i Bohuslän med knappt 19 mm.

Fronter med nederbörd passerade snabbt södra och östra Götaland, Svealand och drog upp över södra Norrland den 12 februari. Lågtryckets centrum låg då över Svealand. Söder därom låg temperaturen straxt över nollan.

Nederbörden var splittrad men vinden låg på från Bottenhavet och områden utmed södra Norrlandskusten fick en påspädning med en dm nysnö på flera håll. I Götaland var det främst de nordvästra delarna som fick snö eller blötsnö.  

Ett högtryck över den europeiska delen av Ryssland höll emot lågtrycken på Atlanten under några dygn. Tidvis lyckades solen bryta upp molntäcket i landets östra delar.

väderläget 2018-02-14 kl 12 UTC
Väderläget kl 13 svensk normaltid den 14 februari 2018. Sverige ligger mellan ett stort lågtrycksområde i väster och ett högtrycksområde i öster. Förstora Bild

På kvällen den 15 februari pressade sig nederbörden in över de sydvästra delarna av landet och den 16 gav ett nederbördsområde snö över en stor del av Götaland. De högsta mängderna, kring 10 mm, uppmättes i Blekinge. 

På gränsen mellan lågtrycket i väster och högtrycket i öster blev det blåsigt med främst sydliga vindar i fjällen den 15 och 16 februari. Därefter bedarrade vinden. I norra Norrlands inland började ett visst inflytande av ett högtryck göra sig gällande, vilket vid klar väderlek gav temperaturer under -20° och på några platser även under -30° de följande dygnen.

Allmänt förekom över landet spridda svaga nederbördsområden tills det mot kvällen den 18 februari kom in ett mindre lågtryck över västra Götaland där det då allmänt noterades drygt 10 mm nederbörd och på några platser snödjupsökningar kring 10 cm.

Mycket kallt och snökanoner

Lågtrycket med nederbörd rörde sig först vidare mot öster över Götaland, men stannade upp och vände under dagen den 19 februari åter mot väster i och med att ett högtryck från norr pressade på och därmed kom kallare luft att etablera sig också över södra Sverige. Även detta dygn föll drygt 10 mm på flera håll i västra Götaland; mest fick Hestra i västra Småland med 26 mm.

Kustnära trakter utefter Östersjön samt de stora öarna fick dessa dygn lite snöbyar, vilket gav några mm nederbörd i smält form.

I samband med svaga vindar och klart väder blev det kallt. I exempelvis Nikkaluokta kröp temperaturen åter under -30° vid ett flertal tillfällen. Den 22 hade kylan nått även Götaland där köldhålet Horn i södra Östergötland då noterade -20,9° som lägst. I Ljungby i Småland hade det dock varit ännu kallare, -21,0°, den 6 februari

Snökanoner 2018-02-26 kl 00:15
Snökanoner uppstod i nordostvinden den 25. Här en ögonblicksbild under natten till den 26 februari kl 00:15. Notera bandet från Bottenhavet in mot Roslagen och vidare mot Stockholm. I söder syns flera band med snöbyar mot Gotland, Öland och den småländska kusten. Förstora Bild

Högtrycket fortsatte att förstärkas över Nordkalotten. Över Östersjön ökade därmed den nordostliga vinden vilket förde in snöbyar (snökanoner) över de östliga landskapen den 25. I Mönsterås uppmättes 31 mm nederbörd i smält form på morgonen den 26. Snödjupet där ökade med 22 cm till 42 cm, vilket då var det största snödjupet vid någon av SMHIs stationer i Götaland.

Kylan hade tagit ett fast grepp över landet. I norra Norrland noterades den 26 februari säsongslägsta i Gielas i södra Lapplandsfjällen med -40,4°. Hemavan hade -39,0° vilket är den lägsta februaritemperaturen där sedan 1985. Rekordet sedan startåret 1892 är -44,3° från 1980.

Snökanonerna fortsatte att mata in snöbyar den 27 februari över de östra landskapen utmed Östersjön och Bottenhavet.

snökanon den 27 februari 2018 kl 07:50
Snökanonerna den 27 februari 2018 kl 07:50. Notera den lilla sydväst om Vänern. Förstora Bild
Snökanoner den 27 februari 2018 kl 13:30
Snökanoner den 27 februari 2018 kl 13:30. Vinden har ändrat riktning och så även snökanonerna. Den riktigt långa har nu fått in södra Södermanland och Östergötland i siktet. I söder har Österlen nåtts. Förstora Bild

På Östersjön var vindriktningen nu mer kring ostnordost. Detta gjorde att snökanonerna nu riktades in mot Östergötland och mot sydöstra Skåne.

Vinden hade ökat över södra Sverige från den 26 till den 27 februari. Tidigare låg de kraftigaste vindbyarna i allmänhet mellan 15 till 20 m/s, nu låg de mellan 20 till 25 m/s. Den kraftiga vinden skapade inte bara drivbildning utan även snörök, vilket kraftigt minskar sikten. 

Snörök, halka och kyla bidrog till mycket besvärligt läge i trafiken i centrala och sydöstra Skåne. Även utmed Smålandskusten och i Stockholmsområdet bidrog snöandet till problem i trafiken. 

Den kraftiga vinden och de låga temperaturerna, oftast under -5°, gav en kraftig kyleffekt. Detta i kombination med det besvärliga väglaget och ökad olycksrisk gjorde att bland annat Trafikverket avrådde folk att ge sig ut i trafiken i de drabbade områdena då det fanns risk för att inte ta sig fram utan bli fast.

Även snökanonen från Vänern gjorde att det lokalt föll mycket nysnö över södra Dalsland och vidare in i Bohuslän. Flera vägar blev hala och det blev trafikproblem även där. 

På morgonen den 28 hade två av SMHIs stationer i ett kustnära område på gränsen mellan Östergötland och Småland lite över en halvmeter snö. Detta område växte eftersom snökanonerna och den friska vinden fortsatte även den 28 februari. Inte bara där utan överhuvudtaget blev det problem med snön på flera håll i de östra landskapen i södra Sverige.

I sydöstra Skåne ökade snödjupet från i praktiken noll till omkring två dm under månadens sista två dygn. Utmed kusten där var de kraftigaste byvindarna fortfarande kring 20 m/s den 28 februari och temperaturerna i Skåne låg i allmänhet mellan -5° till -10°. I kombination med tätare snöfall blev det mycket besvärligt i trafiken även detta dygn där.

Högsta temperatur, februari 2018
Norrland +2.8° den 13 Hudiksvall (Hälsingland)
Svealand +4.1° den 1 Berga och Landsort A (Södermanland)
Götaland +5.8° den 1 Skillinge (Skåne)
Lägsta temperatur, februari 2018
Norrland -40.4° den 26 Gielas (Lappland)
Svealand -33.5° den 26 Särna (Dalarna)
Götaland -21.0° den 6 Ljungby (Småland)
Högsta nederbörd, februari 2018
Norrland 103.6 mm Åsnorrbodarna (Hälsingland)
Svealand 75.9 mm Älvkarleby (Uppland)
Götaland 112.6 mm Tryserum (Småland)
Lägsta nederbörd, februari 2018
Norrland 0.8 mm Ritsem A (Lappland)
Svealand 7.2 mm Landsort (Södermanland)
Götaland 8.8 mm Falsterbo A (Skåne)
Högsta lufttryck, februari 2018
Norrland 1055.8 hPa den 27 Haparanda (Norrbotten)
Svealand 1050.2 hPa den 28 Hamra (Dalarna)
Götaland 1044.7 hPa den 28 Nordkoster (Bohuslän)
Lägsta lufttryck, februari 2018
Norrland 986.2 hPa den 1 Edsbyn (Hälsingland)
Svealand 982.3 hPa den 1 Blomskog (Värmland)
Götaland 981.2 hPa den 1 Nordkoster (Bohuslän)
Största snödjup, februari 2018
Norrland 175 cm den 2 Gåltjärn (Ångermanland)
Svealand 143 cm den 6 och 7 samt 10 Gördalen (Dalarna)
Götaland 57 cm den 28 Tryserum (Småland)

Dygnsnederbörd över 40 mm februari 2018 (79 kB, pdf)

Medelvind över 21 m/s i februari 2018 (79 kB, pdf)