Februari 2018 - Både milt och kallt

Februari blev kall i stora delar av Europa och kall eller lokalt mycket kall i Kanada samt de inre delarna av norra USA. Mycket milt väder dominerade däremot i Arktis, Mellanöstern, nordöstra Afrika samt östra USA. Havsisens utbredning kring Antarktis nådde sitt näst lägsta säsongsminimum den 20-21. Norra Grönland noterade för årstiden extremt höga temperaturer den 24. 

Global temperaturanomali (vänster bild) i februari 2018 samt för Europa (höger bild).
Global temperaturanomali (vänster bild) i februari 2018 samt för Europa (höger bild). Avvikelserna avser normalperioden 1981-2010. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Global temperaturanomali

Årets februarimånad blev globalt sett den tredje varmaste som observerats enligt Copernicus Climate Change Service. Allra varmast var februari 2016 följt av februari 2017.

Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa från januari 1979 till februari 2018 jämfört med medelvärdet för 1981-2010.
Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa från januari 1979 till februari 2018 jämfört med medelvärdet för 1981-2010. De svarta staplarna visar avvikelsen för respektive februarimånad. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service Förstora Bild

Europa - Kallt i större delen av Europa

Månadsmedeltemperaturen låg på många håll i Europa 0-4 grader under vad som är normalt i februari. Lokalt förekom större temperaturunderskott än så (6-7 grader under normalen), exempelvis i Sverige och Nordnorge. På Island, Balkan och den europeiska delen av Ryssland var det lite mildare än normalt. De största temperaturöverskotten på 3-4 grader från normalperioden 1961-1990 återfanns i Kaukasus mellan Svarta havet och Kaspiska havet.

Månadens hösta temperatur på 24,6° uppmättes i Carcaixent den 15 och i Abanilla den 17, båda belägna i Spanien. 

Nederbördsrikt i stora delar av Grekland

Det blev en mycket nederbördsrik månad i de västra delarna av Grekland vilket kan förklaras av tryckkartan med lågtryck som dominerade väderläget i Sydeuropa. Den 26 uppmättes 209 mm i Zagora i Grekland. Där föll det 767 mm den 20-26 februari och den totala månadsmängden för Zagora blev hela 1155 mm. Enligt den grekiska vädertjänsten är detta rekord för Grekland och en av de största mängderna som observerats i Europa. I oktober 1913 fick Mount Aigoual (1567 möh) i Frankrike hela 1856 mm medan Grøndalen i Norge uppmätte 1190 mm i januari 1989. Den ymniga nederbörden orsakade jordskred och problem i vägnätet.

Enligt den grekiska vädertjänsten föll en ännu större nederbördsmängd i Theodoriana Arta (947 möh) den 3 februari när hela 347 mm uppmättes vilket blev månadens största nederbördsmängd i Europa. Månadssumman för Theodoriana Arta blev dock "bara" 865 mm vilket är en bit ifrån Zagoras värde.

Utanför Grekland föll det mycket nederbörd i spanska Puerto El Pico den 28 då man uppmätte 183 mm på 24 timmar där. 

Medellufttryck över Europa i februari 2018.
Medellufttryck över Europa i februari 2018. Förstora Bild

Sibirisk kyla i slutet av månaden

I slutet av månaden skedde ett rejält kalluftsutbrott från Sibirien. Särskilt kallt var det då på höjden med 30-40 minusgrader, lokalt ännu lägre. Exempelvis sjönk temperaturen den 27 till -36,6° uppe på Colle Major (4750 möh) i Italien medan Glattalp (1850 möh) i Schweiz rapporterade -37,7° och Sonnblick (3105 möh) i Österrike hade -31,9.° vilket är den lägsta temperaturen i Sonnblick sedan 1987. Under de senaste 50 åren har lägre temperaturer i Sonnblick endast noterats 1985 och 1971. Enligt Österrikes vädertjänst var årets februarimånad en av de 20 kallaste som noterats på högre höjder sedan mätningarna inleddes 1851. I bebodda trakter var det som kallast i Folldal-Fredheim i Norge med -42,0° den 28.

I Alperna var det kallt och mycket snö. Här en gunga begravd under all snö i franska Val d'Isere.
I Alperna var det kallt och mycket snö. Här en gunga begravd under all snö i franska Val d'Isere nära gränsen till Italien den 3 februari. Foto Marie Staerk Förstora Bild

Extrema köldhål i Alperna

I Alperna finns det så kallade doliner vilka kan generera extremt låga temperaturer då dessa saknar utflöde av kalluft. Därmed kan temperaturer som är mycket lägre än omgivningen uppmätas. Ett exempel på en sådan är Funtensee (1601 möh) i Tyskland där temperaturen sjönk till -41,0° den 28. Allra kallast var det dock vid Busa Riviera (2634 möh) i Italien den 28 där man uppmätte -48,7°. Detta är den näst lägsta temperatur som observerats i Italien efter de -49,6° som noterades i Busa di Fradusta den 10 februari 2013. 

Några nya februarirekord

Den 26 uppmätte St Michael i Lugnau (startår 1968) i Österrike -25,2° vilket är den lägsta temperatur som observerats där. Det tidigare februarirekordet från 1991 var -24,6°. Samma dag noterade Flattnitz (startår 1970) -25,4° vilket är den lägsta temperatur som noterats där i februari. Medan temperaturerna var mer modesta på lägre höjder i Österrike var det desto kallare på höjden. I Frankrike noterade Landivisiau (startår 1966) ett nytt februarirekord med -6,9° den 28 vilket slog det gamla rekordet på -6,3° från 1991. 

Högsta lufttrycket på 111 år i Norge

I samband med kalluftsutbrottet i slutet av månaden etablerades ett extremt mäktigt högtryck över norra Skandinavien. Kulmen på högtrycket nåddes den 28 då tryckvärden på omkring 1055 hPa uppmättes i Sverige medan man i Norge uppmätte hela 1061,0 hPa i Tynset i Hedmark fylke. Detta är det näst högsta lufttryck som observerats i Norge. Det enda högre lufttryck som observerats i Norge är från den 23 januari 1907 då Dalen i Telemark fylke uppmätte 1061,3 hPa.

Det bör nämnas att Norge använder en annan formel för korrektion av lufttrycket till havsytans nivå. Detta påverkar resultatet för stationer på hög höjd vid kallt väder.

Nordamerika - Lokalt mycket kallt i Kanada och norra USA men extremt milt i östra USA

Inom mindre områden i den nordvästra delen av Kanada samt de centrala delarna av södra Kanada och norra USA blev det en mycket kall månad med temperaturunderskott på 4-8 grader jämfört med vad som är normalt. I en stor del av övriga Kanada, nordvästra USA samt från nordligaste Texas och bort mot Lake Superior i öster var det också underskott men dessa var i allmänhet måttfulla 1-4 grader under normalen. Månadens lägsta temperatur blev -51,8° och uppmättes den 16 i Kugaaruk i Kanada.

Medan det var kallt i en stor del av Kanada var det desto mildare i östra USA och sydöstra Kanada med temperaturöverskott som på många håll uppgick till 4-7 grader från vad som är normalt i februari. Åtskilliga stationer i sydöstra USA med startår på slutet på 1800-talet upplevde sin absolut mildaste februarimånad. Detta gäller exemeplvis för Savannah (startår 1874, South Carolina), Augusta (startår 1874, Georgia), Mobile (startår 1872, Alabama), Pensacola (startår 1879, Florida) och Miami (startår 1895, Florida). I Melbourne i Florida var februari såpass varm att månadsmedeltemperaturen faktiskt överträffade rekordvärdet för mars med 0,5°.

Även längs gränstrakterna mellan USA och Mexiko var överskotten betydande om än inte fullt lika stora och uppgick endast till 2-4 grader över vad som är normalt i februari.

Exceptionell februarivärme i nordöstra USA kring den 21

Den 21 samt i viss mån även den 20 och den 22 noterades extremt höga februaritemperaturer på omkring 25° i nordöstra USA. Flera stationer med temperaturmätningar från 1800-talet noterade då nya februarirekord. Exempelvis hade Central Park i New York 25,6° den 21. I sex amerikanska delstater överträffades de gamla delstatsrekorden och i två tangerades rekorden. Detta gäller för delstaterna New York, Vermont, New Hampshire, Maine, New Jersey och Massachusetts. I Maine, Massachusetts och Vermont slogs de gamla delstatsrekorden med drygt fyra grader vilket i de här sammanhangen är en extremt stor marginal. I Ohio och Pennsylvania tangerades februarirekordet. De osedvanligt höga temperaturerna var resultatet av att ett extremt mäktigt högtryck förde upp varm luft från sydväst över nordöstra USA.

Månadens högsta temperatur blev 38,6° i Arriaga i Mexiko den 6-7 februari. 

Mycket nederbördsrik månad i delar av östra USA

Månaden var inte bara mycket varm i öster. Bortsett från sydostligaste USA var månaden också extremt nederbördsrik med de största mängderna koncentrerade till delstaterna Louisiana, Mississippi, Arkansas, Tennessee och Kentucky. I exempelvis Shreveport (startår 1874) i Louisiana samt Texarkana (startår 1896) och El Dorado (startår 1907), båda i Arkansas, blev det en rekordblöt februarimånad. 

Månadens största nederbördsmängd uppmättes den 7 i Sontecomapan Guzman i Mexiko där man fick 224 mm.

Asien – Mycket milt i ostligaste Sibirien

Milt väder dominerade stort i Asien under februari. De största temperaturöverskotten återfanns i ostligaste Sibirien där det var 7-11 grader (referensperiod 1961-1990) mildare än normalt. I Mellanöstern var det osedvanligt varmt med överskott på i allmänhet 2-4 grader från vad som är normalt i februari. I Turkiet, Iran och Jordanien förekom lokalt områden där månaden var 4-6 grader varmare än genomsnittet. 

Den högsta temperaturen för månaden på 40,0° rapporterades av Arafat i Saudiarabien den 13. Visserligen finns ett högre värde på 41,0° från Bhira i Indien den 28 men stationen tycks rapportera höga värden i förhållande till omgivningen vilket gör värdet något suspekt.

Den 7 sjönk temperaturen till -51,5° i Iema, Sibirien vilket blev månadens lägsta temperatur. 

Kraftiga regn i Irak och på Filippinerna

Månadens absolut största regnmängd under 24 timmar noterades den 14 i Borongan på Filippinerna där det kom 481 mm vilket berodde på att den tropiska stormen Sanba drog in över landet. En nästan lika stor regnmängd, 448 mm på 24 timmar, uppmättes i Salahaddin (1075 möh) i norra Irak den 17 februari. Dagen därpå, den 18, uppmättes 231 mm i irakiska Tuz Khurmatu. Det var inte bara i norra Irak som det föll stora mängder nederbörd. Även i sydöstra Turkiet, Libanon, Syrien och Iran noterades mängder på 50-100 mm vilket gav upphov till översvämningar på sina håll.

Arktis – Extrem mildvädersperiod på nordligaste Grönland

Större delen av Arktis hade milt eller mycket milt väder i februari med temperaturöverskott som uppgick till 10-12 grader i ett stråk från ryska Arktis till nordöstra Grönland. Än lite mildare var det i området mellan ryska Wrangel Island och amerikanska St Lawrence Island där det lokalt var 16 grader över vad som är normalt i februari. Detta berodde både på ett extremt lindrigt isläge i Berings sund samt på en kraftig dominans av vindar söderifrån under månaden.

Månaden blev rekordmild i Danmarkshavn (startår 1949) och Ittoqqortoormiit (startår 1949) som båda är belägna i nordöstra Grönland. Också vid Kap Morris Jessup som är världens nordligaste landbaserade väderstation belägen på latitud 83,37°N blev det den mildaste februarimånaden som observerats. Mätserien där går dock bara tillbaka till 1980. Ett kuriosum i sammanhanget är att månaden i Kap Morris Jessup var såpass mild att svenska Nikkaluokta faktiskt var drygt två grader kallare. Normalt sett skiljer sig månadsmedeltemperaturen mellan stationerna i februari för åren 1981-2010 med drygt 20 grader. För perioden 1981-2010 är februarimedeltemperaturen i Kap Morris Jessup  -32,9° gentemot Nikkaluoktas mer modesta -12,9°.

På norska Jan Mayen (startår 1921) var detta den allra mildaste februarimånad som observerats med en medeltemperatur på 1,1°. Det gamla februarirekordet från 1929 var på 0,1°. På Bjørnøya (startår 1910) uppmättes 4,6° den 6 vilket är den allra högsta februaritemperatur som observerats där. Det tidigare rekordet var 4,3° från 2005.

Extremt milt på norra Grönland

Den 20-21 och den 23-25 noterades extremt milt väder på norra Grönland. I samband med föhnvindar kom temperaturen vid Kap Morris Jessup upp i hela 6,2° på kvällen den 24 och höll sig över nollstrecket i 23 timmar. Detta är dock ingen toppnotering för februari. Den 16 februari 2011 var det nämligen 7,8° där. 

Det var extremt milt i Kap Morris Jessup den 24-25 februari.
Det var extremt milt i Kap Morris Jessup den 24-25 februari. Källa: DMI Förstora Bild

Månadens allra högsta temperatur i Arktis blev dock 9,4° den 28 uppmätt i Narsarsuaq på södra Grönland.

Kallt i kanadensiska Arktis och sydvästra Grönland

Även om milt väder dominerade i Arktis fanns områden med temperaturunderskott. I den östra delen av kanadensiska Arktis samt sydvästra Grönland blev februari 2-4, lokalt nästan 6, grader kallare än vad som är normalt. 

Uppe på Geosummit (3280 möh) på inre Grönland sjönk temperaturen till -58,4° den 6 vilket också blev månadens lägsta temperatur. På lägre höjder observerades -49,6° vid den manuella stationen i Hall Beach i Kanada den 15.

Havsisens utbredning var, precis som i januari, i genomsnitt rekordlåg för månaden. Särskilt låg var havsisens utbredning i Berings hav. 

Sydamerika – Extremt varm inledning av månaden i Argentina

Den 1 till 9 februari rådde osedvanligt varmt väder i Argentina med rekordhöga temperaturer här och var. Den 2 tangerades det absoluta stationsrekordet på 40,2° i Comodoro och det gamla februarirekordet på 39,5° från 2008 fick se sig slaget. Även Ezeiza slog sitt tidigare februarirekord på 38,0° från 1989 när man kom upp i 38,8° där den 8 februari. I Santa Rosa noterades 40,6° den 5 och där får man gå tillbaka till 1954 för att finna ett högre februarivärde. Den högsta temperaturen, och även månadens, blev 41,5° uppmätt den 6 i San Juan i Argentina.

Den mycket varma inledningen bidrog till att månaden som helhet blev 2-3 grader varmare än normalt i mellersta Argentina.

I resten av Sydamerika var det förhållandevis normala temperaturer.

Den lägsta temperaturen blev -8,0° och rapporterades från Mazo Cruz i Peru den 19. I Braganca i Brasilien föll 229 mm under 24 timmar den 4 vilket även blev månadens största nederbördsmängd.

Afrika - Mest varmt utom längst i nordväst

Stora delar av Marocko, Algeriet samt i viss mån norra Tunisien fick ta del av de kalla vindarna från Europa och där var temperaturunderskotten för månaden 0-2 grader från gällande normalvärden. Även i västra Senegal, Gambia och Guinea-Bissau var februari kallare än normalt vilket kan härledas till uppvällning av kallt havsvatten i östra Atlanten under månaden. Den 4 uppmättes månadens lägsta temperatur på -7,4° i Naama (1066 möh) i Algeriet. Medan det var kallare än normalt i nordvästra Afrika var det relativt sett varmare än normalt i länder som Egypten, Burkina Faso och Tchad med överskott på 2-4 grader. Även i norra Nigeria var det betydligt varmare än normalt med 2-3 grader från vad som är normalt i februari. I övriga Afrika dominerade positiva temperaturavvikelser.

Medan det är vinter i norra Afrika har man i södra Afrika ännu sommar och där uppmättes också månadens högsta temperatur. Den 5 rapporterades 46,3° från Vioolsdrif i Sydafrika.

Madeira regnigast i Afrika i februari

När det gäller stora nederbördsmängder så föll 200 mm den 10 i Le Baril på den franska ön Reunion. En annan imponerande regnmängd hämtas från Limpopoprovinsen i norra Sydafrika som kring mitten av månaden drabbades av kraftiga regn. Den 19 uppmättes nämligen 195 mm i Lydenburg. På månadens näst sista dag, den 27, drabbades den portugisiska ögruppen Madeira av ymniga regn. Allra mest föll det då i Areeiro som fick hela 236 mm vilket även blev månadens största dygnsmängd. Notera att även om Madeira tillhör Portugal är ögruppen geografiskt sett belägen i Afrika. Det kraftiga regnet fortsatte på Madeira även dagen därpå och Säo Vicente uppmätte då 131 mm.

Australien/Oceanien – Orkanen Gita drabbade Tonga

I västra Australien blev det en kylig månad med temperaturunderskott på 0-2, lokalt 3, grader lägre än vad som är normalt i februari. I landets östra halva var det överlag lite varmare än normalt. I de inre delarna var det i allmänhet 1-2, lokalt 3, grader över det normala. Även på Nya Zeeland var månaden i allmänhet varmare än normalt.

Månadens högsta temperatur blev 46,5° i Winton i Australien den 14 medan månadens lägsta temperatur blev -3,2° uppmätt den 1 i Perisher Valley i Australien. 

Mycket regn i samband med Gita

Säsongens hittills kraftfullaste tropiska orkan, namngiven Gita, drabbade den 12 öriket Tonga med full kraft då den klassades som en kategori 4 på den femgradiga Saffir – Simpsonskalan. Den materiella förstörelsen blev omfattande på ön. Även Samoa drabbades av Gita som då dock endast klassades som en tropisk storm. Där föll också månadens största regnmängd då Mt Talu uppmätte 416 mm på 24 timmar den 8.

Även om Gita omvandlats till en vanlig mellanbreddscyklon när den nådde Nya Zeeland den 20 förde den med sig mycket stora regnmängder. Kaikoura (startår 1898) uppmätte 164 mm på 24 timmar vilket är den största mängd som observerats under en februarimånad.

Den 21 strömmade mycket kall antarktikluft in över landet på baksidan av den tidigare tropiska cyklonen Gita och för några stationer med medellånga mätserier uppmättes då nya februarirekord med avseende på maximitemperaturen. Detta gäller exempelvis för Alexandra (startår 1930) och Cromwell (startår 1949) där maximitemperaturen under dagen endast nådde upp i drygt 10°. I Queenstown (startår 1871) noterades en maximitemperatur på 9,6° vilket är det näst lägsta februarivärdet som observerats där.

Nya Zeeland drabbades dessutom av resterna från ytterligare en tropisk cyklon, namngiven Fehi, i inledningen av månaden. Detta bidrog till att flera stationer noterade sin absolut regnigaste februarimånad. Detta gäller exempelvis för Nelson (startår 1862), Blenheim (startår 1927) samt Appleby (startår 1932). Särskilt mycket nederbörd, drygt 2-4 gånger mer än normalt i februari, föll i den östra delen av Sydön samt den nordvästra delen av Nordön.

Ytterligare en tropisk cyklon, namngiven Kelvin, bildades den 16 strax utanför nordvästra Australien. När Kelvin drog in över land den 18 utvecklade orkanen ett öga vilket är mycket ovanligt. Normalt sett förstörs en tropisk orkans struktur när den drar in över land då den tappar kontakt med sin "motor" som är det varma havsvattnet. I spåren av Kelvin föll stora mängder regn. I Broome (startår 1940) i delstaten Western Australia föll 377 mm den 17 vilket är den största dygnsmängd som observerats där i februari. Det tidigare dygnsrekordet för februari var 182 mm från 1991. För månaden som helhet uppmättes 614 mm vilket med god marginal överträffade det gamla februarirekordet på 496 från 1999.

Antarktis – Näst lägsta säsongsminimumet av havsis

Utbredningen av havsisen kring Antarktis når vanligen sitt årliga säsongsminimum i slutet av februari. Årets minimum blev extremt lågt och överträffas endast av minimumet 2017. Enligt amerikanska National Snow and Ice Data Center (NSIDC) täcktes Antarktis den 20-21 februari av 2,181 miljoner km² vilket kan jämföras med det absoluta rekordvärdet på 2,106 miljoner km² från den 3 mars 2017. Under några dygn, den 8-14 samt den 16-22 februari, var havsisens utbredning dock på en rekordlåg nivå.

Den 21 strömmade mild luft in över Västantarktiska halvön och Vernadsky noterade då 10,8° vilket blev månadens högsta temperatur. Nästan lika milt var det vid King Sejong där temperaturen nådde 10,0°. Avkylningen av kontinenten tog fart under andra halvan av månaden. Den sista februari uppmättes -60,0° vid den ryska Vostokbasen. Än kallare var det i Concordia där temperaturen sjönk till -61,3° vilket blev månadens lägsta temperatur.

Temperaturavvikelserna varierar normalt sett över kontinten men helt klart var det enligt analysen av Copernicus Climate Change Service en kall månad i Filchner-Ronnes shelfisområde beläget öster om Västantarktiska halvön.

Källor:

- Analyser och observationer från de nationella meteorologiska institutens webbsidor samt från det ordinarie globala observationsutbytet.