Ovanligt mycket snö i Hälsingland, Medelpad och Ångermanland

Längs med södra Norrlandskusten har det fallit en hel del snö de senaste dygnen. Det omfattande snöfallet har medfört att det är här vi just nu finner landets största snödjup. Under fredagens morgon, tillika Kyndelsmässodagen, rapporterade Gåltjärn i Ångermanland hela 175 cm. Stationen upprättades 1978 men mätte snödjupet endast sporadiskt under åren 1978-2005. Den 1 mars 1988 uppmättes 150 cm följt av 160 cm den 15 mars. Med tanke på att det föll hela 36 mm nederbörd i smält form där den 3-6 mars 1988 kan det maximala snödjupet då ha varit ännu högre.

Även grannstationen Åkroken några mil bort har slagit sin tidigare högsta notering. På fredagens morgon rapporterades 135 cm från Åkroken. Stationen började mäta snödjup 1971 och det tidigare största snödjupet där var 130 cm, som uppmättes den 25 februari 1977.

Ännu mer snö i Ångermanland 1967…

För Ångermanlands del är 175 cm förvisso osedvanligt mycket men det är inte något rekord för landskapet. Den 2 januari 1967 uppmättes nämligen 190 cm i Degersjö vilket även är det hittills största snödjup som observerats utanför fjällen vid en officiell. Ett annat snödjupsvärde som förtjänar att omnämnas i det här sammanhanget är de 180 cm som Blåbärskullen i värmländska Gräsmark mätte den 28-29 mars 1951. Blåbärskullens värde är även rekord för Värmland.

Nytt snödjupsrekord för Hälsingland?

Vår observatör i Åsnorrbodarna i Hälsingland meddelar ett uppmätt snödjupsvärde på 163 cm. Värdet måste dock granskas när observationsjournalen skickas in till SMHI efter februari månads slut. Några mil väster om Åsnorrbodarna ligger grannstationen Sänningstjärn som uppmätte 147 cm på fredagsmorgonen. Stationen upprättades dock så sent som 2011. Om Åsnorrbodarnas värde godkänns efter att journalen kommit in och granskats skulle detta innebära ett nytt absolut snödjupsrekord för Hälsingland. Det än så länge gällande rekordet där är 160 cm uppmätt i Rimsbo den 2 april 1966.

Medelpads snödjupsrekord 150 cm från 1988

I Medelpad har just nu Ulvsjön landskapets största rapporterade snödjup på 135 cm men tidigare år har man uppmätt 150 cm den 28 februari 1988 och 140 cm den 29 mars 1981. Det förstnämnda värdet är även gällande landskapsrekord för Medelpad. Det näst största snödjupsvärdet i Medelpad var på fredagsmorgonen 134 cm i Höglandsbodarna.

Mycket snö även i även i Lappland och östra Jämtland

Även i delar av västra Lappland förekommer ovanligt stora snödjup. Två stationer där, Kittelfjäll och Fjällsjönäs, har slagit sina gamla toppvärden.

  • Kittelfjäll (startår 1978): 165 cm. Tidigare högsta 155 cm från 1997-04-23 samt 2018-01-24
  • Fjällsjönäs (startår 1974): 145 cm. Tidigare högsta 125 cm från 2007-03-08

I Jäckvik (startår 1908) i mellersta Lappland överträffas de 122 cm som uppmättes där den 26-27 januari endast av snövintern 1936 då det var hela 164 cm där den 30 januari.

I ostligaste Jämtland uppmätte Bispgården 84 cm på fredagens morgon. Där får man gå tillbaka till 1966 för att finna ett större värde. Den 27 mars 1966 uppmättes 115 cm där vilket även är gällande rekordvärde för stationen. Även 1956 var det mer snö i Bispgården med 87 cm som mest.

Snödjupet i centimeter på Kyndelsmässodagen den 2 februari 2018.
Snödjupet i centimeter på Kyndelsmässodagen den 2 februari 2018. Förstora Bild