Februari 2014 – Solfattig och mycket mild

Det mest anmärkningsvärda med årets februarimånad var det mulna vädret och de extremt höga minimitemperaturerna som observerades i landets mellersta delar. Flera stationer med temperaturmätningar sedan slutet av 1800-talet slog sina gamla rekordvärden stort. I norra Norrland blev månaden dessutom extremt solfattig.

Väderomslag inledde februari

Det kalla vinterväder som dominerade januari bröts när januari övergick i februari och mildare luft rörde sig in över landet med stigande temperaturer den 1. Ett nederbördsområde huvudsakligen som snö rörde sig upp över Norrlandskusten under försvagning. Med mildluftens intåg började snön smälta och månadens största snödjup i Götaland, 36 respektive 35 cm, noterades denna dag i Knopparp i Skåne samt Godegård i norra Östergötland. Även i södra Svealand var det inledningsvis mycket snö med bland annat 51 cm i Svaneholm i Värmland samt 46 cm i Snavlunda i södra Närke.

I både Götaland och södra Svealand förekom dimma på många håll och en ny portion med mer mildluft rörde sig in från sydväst under dagen. Under kvällen drog ett område med splittrad nederbörd in från väster. Vädret den 2 var rätt likartat med en sydvästlig vind, grått och milt väder. Den 3 bjöd på en liten förändring då solen visade sig i ett stråk från Jämtland till Medelpad i samband med föhnvindar. I både Åre-Björnänge i Jämtland och Torpshammar i Medelpad kom temperaturen upp i nästan +6°. I övrigt var det grått och i söder även dimmigt. De yttre delarna av västkusten samt Skaraslätten rapporterade nu barmark.

Den 4 smet lite torrare och mildare luft från kontinenten upp över södra Götaland där solen fick chans att visa sig medan det i övrigt var grått och i mellersta Norrland ganska dimmigt. Den 5 var mulen med fuktiga sydvindar i hela Sverige. Ett splittrat nederbördsområde drog den 6 in från sydväst.

Regn och blötsnö

Väderläget klockan 07 den 2 februari 2014
Väderläget klockan 07 den 2 februari 2014 var rätt typiskt för månaden med ett lågtrycksområde i väster och högtryck över Ryssland med grått väder, dimma, milda och fuktiga sydvindar samt nederbörd här och var i landet. Förstora Bild

Ett mer omfattande lågtryck med tillhörande nederbörd tog sig under morgonen den 7 in över Götaland och fortsatte långsamt norrut under dagen. I Götaland och södra Svealand var det huvudsakligen fråga om regn medan det norröver handlade om snö. I västra Götaland och västra Svealand föll det i allmänhet 10-15 mm. Mest fick Havraryd i Halland och Svaneholm i Värmland, båda med 22 mm.

Under natten den 8 försvagades lågtrycket i norr alltmer. Den 8 blev en gråtrist dag på många håll och med lätt nederbörd här och var. Under kvällen drog ett nytt frontsystem med tillhörande nederbörd in från sydväst och vidare åt nordost under dagen den 9. I söder handlade det om regn medan Norrland mest fick snö eller vid kusten snöblandat regn. Mest nederbörd, 10-15 mm, föll i västra Götaland, västra Svealand samt i Ångermanland.

Varmast i söder

Under natten den 10 drog ett område med lättare regnskurar in över västkusten. Dagen blev mulen i praktiskt taget hela landet med temperaturer på plussidan långt upp över Norrland. Vädret ändrades inte mycket den 11 bortsett från att ett mindre lågtryck med regn och snö rörde sig in över södra Götaland och vidare upp över östra Svealand. Karlshamn fick 12 mm i smält form. Den 12 blev en mellandag med mulet väder och lätt nederbörd här och var innan ett nytt nederbördsområde drog in från sydväst den 13 under försvagning. Den 14 fortsatte det vara mulet med nederbörd här och var.

Ett nytt djupt lågtryck med tillhörande nederbörd fanns ute över Nordsjön och den 15 drog detta upp över hela landet. Nederbörden var omfattande på många håll. Kroppefjäll i Dalsland fick 23 mm, Vitsand i Värmland 26 mm, Västmarkum i Ångermanland 19 mm och allra mest föll i Kittelfjäll i södra Lappland med 28 mm. I Skåne orkade temperaturen upp i +9° i Lund, Malmö och Munka-Ljungby vilket var månadens dittills varmaste dag.

Nästan lika milt var det där den 16. Lågtrycket hade nu parkerat över Norrland och resterna av gårdagens nederbörd återfanns då i norra Norrland. Svartberget och Kvikkjokk-Årrenjarka, bägge i Lappland, fick båda ta emot 14 mm i smält form. I resten av landet blev det också en dag med ostadigt väder. Ett område med regnskurar drog österut över Götaland med de största mängderna längs västsidan av Sydsvenska höglandet.

Lite sol i Svealand!

Till den 17 vred vinden över till väst eller nordväst. I samband med detta kunde lite torrare luft ta sig in över norra Götaland och södra Svealand med en del sol. Detta gjorde att dagens högsta temperatur i landet rapporterades från Film i norra Uppland med +8°. I Malung fick man nu för första gången sedan den 17 december (totalt 61 dygn) en dag utan någon mätbar nederbörd (avser 0,1 mm eller mer). Detta var Svealands längsta nederbördsperiod sen vintern 1969 då Lejen i Dalarna hade 64 dygn i obruten följd med mätbar nederbörd.

Även den 18 blev tidvis solig i delar av mellersta och norra Svealand. Klart väder under natten gjorde att Särna i norra Dalarna uppmätte månadens lägsta temperatur i Svealand med -20,8°. I Norrland blev det en mulen dag med lätt nederbörd här och var medan ett annat område med splittrad nederbörd rörde sig in över Götaland från sydväst.

Tillfälligt kallare i norr

Kall polarluft från norra Ryssland letade sig in över främst landets norra delar. Därmed sjönk temperaturen under natten till den 19 på sina håll till 15-20 minusgrader.  Dygnet därpå skickades ytterligare lite kallare luft in över nordligaste Norrland och både Naimakka och Nikkaluokta, båda i Lappland, rapporterade -28° på morgonen den 20. Under kvällen den 20 rörde sig ett omfattande nederbördsområde in från sydväst och fortsatte därefter upp över landet med en ny portion mildluft. Längst i norr låg kalluften inledningsvis kvar och Naimakka uppmätte månadens lägsta temperatur för landet med -30,2° på morgonen den 21. För att finna en mer blygsam minimitemperatur i februari för Sverige som helhet får vi gå tillbaka till 1990.

Den 21 blev en nederbördsrik dag i främst Svealand och Norrland där de största mängderna föll i de östra delarna. Mest fick Nora-Östanö vid Ångermanlands kust med 30 mm. Detta var även månadens största uppmätta dygnsnederbördsmängd.

Rejäl mildluftsattack

Vårtemperaturer den 24
Praktiskt taget hela Sverige hade vårtemperaturer den 24 februari. Redan den 15 hade den meteorologiska våren anlänt till stora delar av Götaland vilket var flera veckor tidigare än normalt på många håll. Foto SMHI Förstora Bild

Den 22 och 23 blev två mellandagar med grått väder. Vinden ökade dock alltmer och under eftermiddagen den 23 drog en front med tillhörande nederbörd in över Jämtlandsfjällen. Samtidigt fördes för årstiden mycket mild luft in över landet och årets första dag med tvåsiffriga plustemperaturer var ett faktum då Oskarshamn i Småland kom upp i 10°.

Än mildare blev det den 24 då Eklången i Södermanland nådde +11,9° vilket även blev månadens högsta temperatur. Så långt norrut som i Boden i Norrbotten noterades +9° vilket tillsammans med Hudiksvall var Norrlands högsta temperaturer. Den 25 blev i allmänhet inte riktigt lika varm men på några håll ändå snäppet varmare än dygnet innan, exempelvis i Junsele och Hemavan. Till skillnad från gårdagen kunde man nu även få se solen titta fram i främst inre Götaland samt nordligaste Norrland.

I Uppsala uppmättes +10,4° den 24 vilket är den femte högsta temperaturen som observerats där i februari sedan 1840. Enda gångerna det varit varmare där i februari är 1990, 1943, 1934 och 1878.

I Karesuando i norra Lappland med startår 1879 kom temperaturen den 24 upp i +5,9° vilket är det fjärde högsta värdet som observerats där. Februarirekordet på +6,5° från 1891 stod sig därmed. Det var dock varmare där så sent som 2004.

Junsele i Ångermanland med startår 1909 hade sin tredje högsta februaritemperatur den 25 då +8,0° uppmättes där. Rekordet är dock +10,1° från 1990.

Hemavan/Tärnabys värde på +5,9° från den 25 är det näst högsta som uppmätts där i februari efter 1926 då det var +6,5°. Startår där är 1892, men maximitermometer togs inte i bruk förrän 1917.

Lugn och grå avslutning på månaden

Den 26-27 bjöd på grått och odramatiskt väder i hela Sverige. Ett par svaga fronter gav ifrån sig nederbörd runtom i landet. Under månadens sista dygn, den 28, var det dimmigt på många håll längs Norrlandskusten. I söder rörde sig ett ganska splittrat område med regn in över västkusten medan ett snöfallsområde berörde gränszonen mellan Svealand och södra Norrland. Därmed avslutades februari 2014 i samma stil som den inleddes det vill säga med gråväder!

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i februari 2014

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i februari 2014

Temperatur

Vintervädret som präglade stora delar av januari byttes i februari ut mot milda vårvindar som gjorde att månaden från en ungefärlig linje Malung-Gävle och vidare norröver blev en av de allra mildaste som uppmätts. Februari 1990 förblir i stora delar av Sverige den mildaste vi känner men en station, Skagsudde vid Ångermanlandskusten, slog faktiskt sitt rekord som härrör från 2008. Mätserien är dock bara från 1964 och framåt. Luleå (start 1944), Sorsele (start 1969), Sundsvall (start 1943) och Junsele (start 1909) tangerade alla sina respektive rekordvärden från februari 1990.

I Karesuando (startår 1879) var skillnaden i månadsmedeltemperatur nästan 15 grader mellan januari och februari vilket är den största skillnad som observerats mellan två vintermånader där.

Söder om linjen Malung-Gävle behöver vi i allmänhet bara gå tillbaka till 2008 för att finna en mildare februarimånad.

Februari 2014 - Temperaturavvikelse
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i februari 2014. Förstora Bild
Karta över medeltemperaturen i februari 2014.
Månadsmedeltemperaturen under februari 2014. Förstora Bild

Rekordhöga minimitemperaturer i Mellansverige

Till följd av ett närmast enhetligt väderläge  med mycket moln och lite sol blev de lägsta temperaturerna mycket blygsamma. Detta gällde framför allt i landets mellersta delar där flera stationer med temperaturmätningar sedan slutet av 1800-talet slog sina gamla rekord i högsta minimitemperaturer med stor marginal. Här följer ett urval av dessa:

I Uppsala var det -6,2° som lägst uppmätt den 19. Uppsala har landets längsta kontinuerliga serie med maximi- och minimitemperaturer (sedan andra halvåret 1839). Under den perioden finns ingen februarimånad med blygsammare minimitemperatur. Det tidigare rekordvärdet var -6,4° från den exceptionellt milda februarimånaden 1990.

I rekordsammanhang brukar marginalerna till de näst lägsta värdena oftast vara små men för flera stationer handlade det istället om flera graders skillnad.

Allra störst var skillnaden i Gunnarn/Stensele där årets värde fullständigt utraderade det tidigare rekordet på -20,4° från 1992 då det i år bara var -13,1° som lägst där. En putsning på häpnadsväckande sju grader jämfört med det gamla rekordvärdet. Detta för en mätserie med maximi- och minimitemperaturer som sträcker sig tillbaka till 1881.

Även i Delsbo/Bjuråker överträffades det gamla rekordet på -13,6° från februari 1989 med drygt fem grader då man i år haft -8,2° som lägst i februari. Där inleddes temperaturmätningarna 1878.

Också i Falun med startår 1860 slogs det gamla rekordvärdet på -11,2° från februari 1989 med bred marginal. Månadens lägsta blev -8,1° uppmätt den 19.

I Östersund/Frösön (startår 1860) var den tidigare högsta minimitemperaturen på -11,0° från februari 1989. Den lägsta temperaturen under årets februari blev -8,3° uppmätt den 1.
 
I Gävle uppmättes -6,2° som lägst den 19 vilket slog rekordvärdet från 1990 då det var -8,3° som lägst. Mätningarna inleddes 1859.

I Umeå var det som lägst -10,7° uppmätt den 1. Det gamla rekordvärdet var på -11,4° från 1992. Där påbörjades temperaturmätningarna 1859.

När det gäller Stockholm där mätningar med maximi- och minimitermometer finns från 1859 och framåt överlevde de gamla rekordvärdena från 1990 (-3,2°) och 1989 (-3,4°) med nöd och näppe. Där uppmättes -3,8° på kvällen den 31 januari men detta bokförs på den 1 februari då temperaturdygnet sträcker sig från klockan 19 till klockan 19 påföljande dag.

Våren

Vårens utbredning den 28 februari
Mycket milt väder gjorde att våren 2014 hade nått upp till delar av Norrland innan februari månads utgång. Bilden har hämtats från månadskrönikan över februari 2014. Förstora Bild

Det mycket milda vädret gjorde att våren anlände redan den 15 till stora delar av Götaland vilket var flera veckor tidigare än normalt. Våren avancerade sedan raskt norrut och den 21 var det vår i stora delar av Svealand. Den 22-23 hade våren etablerat sig längs Norrlandskusten upp till Umeå samt lokalt även i delar av Jämtland. Till Storlien kom våren den 23 vilket blev det tidigaste datumet våren anlänt dit på minst 115 år. Normalt sett får man vår där först i slutet av april.

Nederbörd

Till följd av den ständiga lågtrycksaktiviteten blev det en nederbördsrik månad i nästan hela landet. I västra Svealand samt nordvästra Götaland föll mer än 250 % av normal månadsnederbörd. I Malung (start 1881) i Dalarna, Storbron i norra Dalarna (start 1911) samt Gustavsfors (start 1917) i Värmland blev det den nederbördsrikaste februarimånad som uppmätts. I Särna (start 1880) i norra Dalarna blev årets februari tvåa efter februari 1988.

De enda områden där det föll nämnvärt mindre nederbörd än normalt var delar av Jämtland, Lapplandsfjällen samt sydöstra Götaland.

Februari 2014 - Nederbördsavvikelse
Nederbörd i procent av det normala under februari 2014. Förstora Bild
Karta över nederbörd februari 2014.
Nederbörd under februari 2014. Förstora Bild

Snö

Vid månadens inledning var hela landet snötäckt men från den 3 blev det barmark igen i delar av Götaland. Snösmältningen fortsatte och i mitten av månaden var snön borta i praktiskt taget hela Götaland samt östra Svealand.

I resten av landet byggdes snötäcket på och kulmen nåddes den 22-23 då hela 151 cm snö uppmättes i Gördalen i nordvästra Dalarna. Detta är det största snödjup som uppmätts i Svealand i februari sedan 1951 då Noppikoski i Dalarna mätte 158 cm.

Den 22-23 uppmättes 140 cm i Kvikkjokk-Årrenjarka i Lappland vilket är det näst största snödjup som uppmätts där under en februarimånad. Bara februari 1920 var det mer snö där.

Snödjupskarta för 15 februari 2014.
Snödjup den 15 februari 2014. Förstora Bild
Snödjupskarta för 28 februari 2014.
Snödjup den 28 februari 2014. Förstora Bild

Solskenstid

Solglimt den 8 februari
Blyg sol tittade fram på eftermiddagen den 8 i norra Västergötland. Foto Misha Lundgren Förstora Bild

Ett närmast kompakt molntäcke skymde solen under februari vilket gav upphov till en av de absolut solfattigaste februarimånader som observerats på många år. Detta gällde särskilt norra Norrland där de tidigare lägstavärdena underskreds rejält. Umeås förra bottenrekord för februari var 28 timmar från 1988. I år kom man endast upp i 7 timmar. Även i Luleå blev det en rejäl marginal till det gamla minimivärdet från 1999. Kiruna tangerade sitt minvärde från 1967. I Stockholm blev det den fjärde solfattigaste februarimånaden sedan solskensmätningar inleddes där 1908. Senast huvudstaden hade mindre sol under en februarimånad var 1988.

Karta med soltimmar under februari 2014.
Antal soltimmar under februari 2014. Förstora Bild
Februari 2014 - Medelmolnighet
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under februari 2014. Förstora Bild

Åska

Sydvästra Götaland registrerade några enstaka blixtnedslag den 15. I övrigt var det lugnt på åskfronten.

Karta över antal blixtdagar i februari 2014.
Åskdagar under februari 2014. Förstora Bild
Karta över blixturladdningar i februari 2014
Totalt antal blixtar i februari 2014. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Högsta temperatur, februari 2014
Norrland +9.4° den 24 Hudiksvall (Hälsingland)
Svealand +11.9° den 24 Eklången (Södermanland)
Götaland +11.5° den 24 Oskarshamn (Småland)
Lägsta temperatur, februari 2014
Norrland -30.2° den 21 Naimakka (Lappland)
Svealand -21.3° den 19 Särna (Dalarna)
Götaland -7.9° den 5 Kalmar flygplats (Småland)
Högsta nederbörd, februari 2014
Norrland 123 mm Kittelfjäll (Lappland)
Svealand 132 mm Vitsand (Värmland)
Götaland 164 mm Heden (Bohuslän)
Lägsta nederbörd, februari 2014
Norrland 10 mm Mörsil (Jämtland)
Svealand 15 mm Svenska Högarna A (Uppland)
Götaland 14 mm Skedemosse (Öland) och Fårösund A (Gotland) samt Mönsterås (Småland)
Högsta lufttryck, februari 2014
Norrland 1027.3 hPa den 1 Haparanda (Norrbotten)
Svealand 1024.4 hPa den 3 Landsort (Södermanland)
Götaland 1024.5 hPa den 3 Gotska Sandön (Gotland)
Lägsta lufttryck, februari 2014
Norrland 975.1 hPa den 16 Storlien-Storvallen (Jämtland)
Svealand 980.9 hPa den 8 och 16 Blomskog (Värmland)
Götaland 979.9 hPa den 16 Nordkoster (Bohuslän)
Största snödjup, februari 2014
Norrland 154 cm den 23 Almdalen (Jämtland)
Svealand 151 cm den 22 och 23 Gördalen (Dalarna)
Götaland 36 cm den 1 Knopparp (Skåne)

Medelvind över 21 m/s i februari 2014

Dygnsnederbörd över 40 mm i februari 2014