Februari 2014 – Snösmältning och stigande flöden i södra Sverige

Under februari smälte snön i de södra delarna av landet, vilket gjorde att vattenflöden och vattennivåer steg. Grundvattennivåerna var över eller mycket över de normala i stora delar av landet.

Vattenföring

I början av månaden var vattenflödena normala i hela landet. Snösmältning i kombination med regn medförde sedan att flödena steg till över de normala i Götaland, Svealand och Gästrikland. I Nyköpingsån, Byälven och Upperudsälven var flödena höga eller mycket höga.

Vattenföring vid 20 mätstationer i februari 2014.

Vattenstånd i sjöar

Vattennivån i de stora sjöarna i södra Sverige steg under februari. Nivån i Hjälmaren var som mest drygt 20 cm över månadsmedelvärdet, vilket är den högsta nivå som uppmätts i sjön sedan 2002.

I Mälaren och Vänern var nivåerna över de normala medan den i Vättern var normal. I Storsjön i Jämtland sjönk vattennivån under hela månaden och var nära månadsmedel.

Detaljerad tabell över vattenstånd i sjöar februari 2014.

Snötillgång

I början av februari fanns snö i hela Sverige. Milt väder gjorde att snön sedan smälte allt längre norrut i landet. I slutet av månaden fanns snö kvar i norra Svealand och större delen av Norrland.

Snömängderna var på de flesta håll mindre eller mycket mindre än de normala, men några undantag finns. Norra Svealand och Härjedalen hade normala snömängder. I Norrbotten och i norra Lappland var snömängderna normala eller över de normala.

Grundvattennivå

Grundvattennivåer över eller mycket över de normala dominerade i landet. Fjällkedjan, östra Svealand och delar av Skåne hade nivåer nära de normala för årstiden.

Grundvattentillgången är för närvarande god i hela landet.

Grundvattennivåerna har sedan januari sjunkit i stora delar av landet. I Norrland och i delar av norra Götaland har nivåerna sjunkit med 10–40 cm. I södra Götaland och Svealand har nivåerna däremot stigit med 10–30 cm.

Snötäckets beräknade vattenvärde 15 februari 2014.
Karta över snöns beräknade vattenvärde, 15 februari 2014. Förstora Bild
Grundvattennivån 15 februari 2014 enligt SGU.
Karta över grundvattennivåer 15 februari 2014 enligt SGU. Förstora Bild