Augusti 2017 - Regnområdena blev kraftigare

I augusti blev regnvädren kraftigare än under de föregående sommarmånaderna. Bland annat drabbades stora delar av Hälsingland av ett mycket kraftigt regn den 4 augusti. Större delen av Sverige fick mer regn än normalt men utan att nå rekordnivåer. Temperaturen pendlade i snitt kring det normala. Någon riktig hetta var det aldrig fråga om och högsommardagarna var få eller inga.

Temperatur 

Augusti 2017 blev rätt normal vad medeltemperaturen beträffar. Sverigekartan uppvisar en blandning av områden med smärre temperaturunderskott och områden med smärre temperaturöverskott. I den meningen påminner årets augusti om förra årets.

Det går alltid att hitta enstaka stationer där man får gå lite längre tillbaka i tiden för att hitta en motsvarighet. Till exempel får man i Luleå gå tillbaka till 2010 för att finna en lika kylig augusti.

Några verkliga toppvärden var temperaturen inte i närheten av och antalet dagar med högsommarvärme över 25° var få. I mellersta och nordligaste Norrland var det inga högsommardagar överhuvudtaget. Även på många håll i södra Sverige saknades högsommardagar.

Under den avslutande augustiveckan utbredde sig den meteorologiska hösten och täckte vid månadens slut nordligaste Svealand, inre delarna av södra Norrland och största delen av norra Norrland. Det är ett lite snabbare avancemang av hösten än normalt.

Månadsmedeltemperaturen under augusti 2017.
Månadsmedeltemperaturen under augusti 2017. Förstora Bild
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under augusti 2017.
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under augusti 2017. Förstora Bild

Nederbörd 

Kraftiga regn både i början och slutet av månaden bidrog till att augusti 2017 blev regnigare än normalt i en stor del av Sverige. På så sätt skiljer den sig från årets julimånad.

Några riktiga märkvärdigheter i månadsnederbörden är svårt att hitta, men exempelvis fick Rensjön i nordligaste Lappland sin regnigaste augusti sedan 2001.

Karta över nederbörd augusti 2017.
Nederbördssumma i mm augusti 2017. Förstora Bild
Nederbördens avvikelse från det normala under augusti 2017.
Nederbördens avvikelse från det normala under augusti 2017. Förstora Bild

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i augusti 2017 (368 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i augusti 2017 (103 kB, pdf)

Vind

Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under augusti 2017.
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under augusti 2017. Förstora Bild

Under augusti 2017 låg byvinden i medeltal över det normala i praktiskt taget hela Sverige. Åtminstone längst i norr var det i det avseendet förhållandevis blåsigare i augusti än under de två föregående sommarmånaderna juni och juli.

Liksom under juli så var det inte heller i augusti något fall med medelvind över 21 m/s.

Snötäcke

Ingen väderstation rapporterade något snötäcke i augusti, vilket är det normala. Senast någon station rapporterade snödjup i augusti var 2007.

Solskenstid

Under augusti fanns både stationer med mer sol än normalt och stationer med mindre sol. I exempelvis Norrköping var det den solfattigaste augustimånaden sedan 2012.

Karta med soltimmar under augusti 2017.
Antal soltimmar i augusti 2017. Förstora Bild
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under augusti 2017.
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under augusti 2017. Förstora Bild

Åska

Augustis och även hela sommarens åskrikaste dygn var den 1 augusti med åska i främst norra delen av landet. Även de två följande dygnen var åskrika. Efter en lugnare period i mitten av månaden förekom rätt mycket åska den 27 koncentrerat till södra Götaland.

Totalt antal blixtar under augusti 2017.
Totalt antal blixtar under augusti 2017. Förstora Bild
Antal åskdagar under augusti 2017.
Antal åskdagar under augusti 2017. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Vädret dag för dag

Översvämningar i Hälsingland

Augusti inleddes med ett lågtrycksområde över norra Skandinavien med kraftiga byar av både regn, åska och hagel. Detta blev för övrigt månadens åskrikaste dygn. Vindeln-Sunnansjönäs i Västerbotten fick totalt 30,2 mm.

Den 2 fortsatte det med regn- och åskskurar på många håll i landet. Västerövsjö i östra Jämtland rapporterade 23,3 mm. Det var ändå rätt varmt med upp till 25,9° i Berga i Sörmland.

Den 3 kom ett omfattande regn in över södra Sverige. Munka-Ljungby i Skåne rapporterade 33,7 mm och i Kalmartrakten var drygt 1 000 hushåll utan ström på grund av åska. Från trakten av Skellefteå kom rapporter om en tromb. Varmast var det i Uppsala med 25,5°.

Tromb i Skellefteå
Tromb i trakten av Skellefteå den 3 augusti 2017 Foto Emilie Rehnqvist

Regnområdet fortsatte norrut och förstärktes. Detta gav upphov till månadens kanske största väderdramatik. I Söderala väster om Söderhamn föll hela 130,3 mm den 4. Under tre dygn den 3-5 fick man i Söderala sammanlagt 165 mm och under samma period rapporterades 151 mm från Norrsundet i Gästrikland och 160 mm från Härnebo i Hälsingland. De stora regnmängderna gav upphov till omfattande översvämningar.

Karlskoga drabbades av översvämningar

Kraftiga regn och regnskurar den 5-6 augusti hotade säkerheten vid en damm i Lonnhyttan mellan Karlskoga och Storfors i Värmland. På söndagsmorgonen den 6 förekom omfattande översvämningar inne i Karlskoga. Enligt privata mätningar kan det ha rört sig om drygt 100 mm. SMHIs nederbördsstation i Karlskoga rapporterade sammanlagt 95 mm för dygnen 4-6 augusti.

Skyfallens tid var inte förbi med detta. Den 7 augusti var det Hemling i norra Ångermanland som fick 73,6 mm varav 19,8 mm under en kvart, vilket överskrider skyfallsintensitet.

Högtrycksinflytande

Vid sidan om en högtrycksrygg som växte upp över Baltikum och Finland den 8 augusti så kom det in varmare luft över södra Sverige. Göteborg och Helsingborg nådde högsommartemperaturer med 25,7° respektive 25,2°. I norr förekom fortfarande delvis kraftigt regn med exempelvis 31,4 mm i Rensjön i nordligaste Lappland.

Högtrycksinflytandet i söder blev inte långvarigt. Redan den 9 kom ett regnområde in från sydväst och spred sig upp mot södra Norrland. Under dygnet fick Östmark-Åsarna i Värmland 58,2 mm och Junsele i Ångermanland 38,2 mm. Framför regnområdet mattades skurarna längst i norr tillfälligt av.

Den 10 nådde dock regnet med tillhörande lågtryck upp till norra Norrland, medan västliga vindar gav lite torrare väder i söder. Ölands norra udde och Kalmar fick då en högsommardag med 25,1° respektive 25,0°.

Tillfälligt varmare

Fredagen den 11 augusti var något av en mellandag med uppehåll eller mest bara små nederbördsmängder. Dagstemperaturen nådde högsommarvärden upp till sydligaste Norrland. Norrköping rapporterade 26,8° och Uppsala 26,7°, vilket blev månadens högsta temperaturer.

Framför ett lågtryck på Norska havet kom ett regnområde den 12 in över Sverige på bred front. Källsjö i inre Halland rapporterade 30,0 mm. Vid Östersjökusten dröjde sig högsommarvärmen kvar vid några stationer med som mest 25,3° i Oskarshamn.

Regnområdet drog bort österut den 13 och följdes av lite torrare och svalare västvindar.

Frostnätter i norr

Den 14 augusti passerade en högtrycksrygg över södra Sverige, men temperaturerna var blygsamma. Några stationer hade nattfrost med som lägst -1,1° i Sveg i Härjedalen. Ett lågtryck på Norska havet gav blåsigt väder i norra Sverige med regnskurar framför allt i fjällen.

Högtrycksryggen förstärktes tillfälligt norrut den 15 och i Latnivaara i norra Lappland sjönk nattemperaturen till -2,1°. Under kvällen kom ett regnområde in över den sydvästra delen av landet. Fram till nästa morgon hade det hunnit ge 24,5 mm i Årjäng i Värmland.

Regnet fortsatte upp över landet den 16 med i allmänhet små till måttliga mängder. Längst i norr var det ytterligare en frostnatt med som lägst -2,5° i Naimakka.

Den 17 passerade en tillfällig högtrycksrygg och i samband med klart väder bildades nattetid dimma på många håll.

Nya och kraftiga regnområden

Högtrycksryggen följdes den 18 av ett nytt regnområde som rörde sig upp över landet. Det följdes mot kvällen av ytterligare ett regnområde längst i söder. Under dygnet rapporterade Heden i Bohuslän 49,0 mm och Tingsryd-Degerhaga i Småland 41,9 mm.

Regnet i söder fortsatte upp över landet den 19 med 54,4 mm i Lundsjön, 51,0 mm i Långan och 50,6 mm i Tandsbyn, alla tre stationer ligger i Jämtland. Dessa regniga dygn orsakade bland annat översvämningar i Växjö och Borås och ett ras på väg E45 utanför Sveg.

Regnet med till hörande lågtryck rörde sig norrut under viss försvagning den 20 och följdes av regnskurar. Mängder på 20-30 mm rapporterades från en del stationer.

Kyligare nordvindar

Lågtrycket försköts österut den 21 augusti och följdes av lite kyligare nordvindar. På tillhörande kallfront förekom en del regn- och åskskurar som bland annat gav 39,9 mm i Laholm.

En högtrycksrygg i väster gav övervägande stabilt väder den 22 men längst i söder förekom fortfarande en del kraftigare skurar.

Högtrycksryggen försköts in över landet den 23. Natten var kylig med -1,8° i Älvsbyn i Norrbotten och +1,1° i Hagshult i Småland.

Kraftigt regn i norr

Natten till den 24 augusti var det snudd på frost i Hagshult med +0,1° som lägst. I norr förstärktes ett regnområde som under dygnet gav 31,8 mm i Harads i Norrbotten och 30,0 mm i Jokkmokk. Senare kom ett annat regnområde in över södra Sverige.

Natten till den 25 uppmättes -3,7° i Ljusnedal i Härjedalen. Regnet i söder drog efterhand bort medan regnet i norr låg kvar och utbredde sig något söderut. Parakka i nordöstra Lappland rapporterade 31,7 mm detta dygn.

Regnet i norr började försvagas den 26. I mellersta delen av landet gav en högtrycksrygg en del sol. Över Götaland kom det efterhand in ett regnområde som fram till nästa morgon gav 44,5 mm i Grebbeshult och 40,1 mm i Sätila. Båda stationerna ligger i Västergötland.

Skarp nattfrost i inre Norrland

Natten till söndag den 27 augusti sjönk temperaturen till -4,8° i Ljusnedal i Härjedalen, vilket blev månadens lägsta temperatur i landet. Ytterligare ett par stationer i Norrland hade 3-4 minusgrader. I söder rörde sig området med regn och åska österut och på sina håll var mängderna rätt stora. Tryserum i nordostligaste Småland rapporterade 60,3 mm. Övriga Sverige fick tidvis soligt tack vare högtrycksryggen.

Högtrycksryggen gav en kylig natt i hela Sverige den 28. Men med början i norr kom efterhand ett frontsystem in med tilltagande sydvästvindar.

Frontsystemet gav regn på många håll i främst mellersta och norra Sverige den 29.

Månaden avslutades med nytt kraftigt regn

Den 30 bjöd på en del sol i främst mellersta delen av landet. I norr gav ett lågtryck nära Lofoten blåsigt väder och regnskurar i fjällen. Över Götaland kom det under eftermiddagen in ett kraftigt regn, som fram till nästa morgon gett 75,0 mm i Nobynäs i Småland och drygt 60 mm vid ytterligare ett par stationer. Från bland annat Jönköpingstrakten rapporterades om översvämmade källare.

Radarbild gällande klockan 05 den 31 augusti 2017
Radarbild gällande klockan 05 den 31 augusti 2017. Illustration SMHI Förstora Bild


Regnets tyngdpunkt försköts till Svealand och södra Norrland under månadens sista dygn. Samtidigt minskade regnet något i intensitet. I sydöstra Götaland bröt solen fram bakom regnet och Kalmar flygplats och Oskarshamn fick en högsommardag med 26,4° respektive 26,0°

Högsta temperatur, augusti 2017
Norrland +26.3° den 11 Hudiksvall (Hälsingland)
Svealand +26.7° den 11 Uppsala (Uppland)
Götaland +26.8° den 11 Norrköping (Östergötland)
Lägsta temperatur, augusti 2017
Norrland -4.8° den 27 Ljusnedal (Härjedalen)
Svealand -1.6° den 27 Ulvsjö (Dalarna)
Götaland +0.1° den 24 Hagshult (Småland)
Högsta nederbörd, augusti 2017
Norrland 215.5 mm Norrsundet (Gästrikland)
Svealand 175.3 mm Karlskoga (Värmland)
Götaland 207.1 mm Ullared A (Halland)
Lägsta nederbörd, augusti 2017
Norrland 25.5 mm Storön A (Norrbotten)
Svealand 49.2 mm Långshyttan (Dalarna)
Götaland 29.5 mm Ölands norra udde (Öland)
Högsta lufttryck, augusti 2017
Norrland 1023.5 hPa den 15 Åsele (Lappland) och Hemling (Ångermanland) samt den 9 Storlien-Storvallen (Jämtland)
Svealand 1024.7 hPa den 15 Berga och Floda samt Landsort (Södermanland)
Götaland 1026.1 hPa den 15 Kosta (Småland)
Lägsta lufttryck, augusti 2017
Norrland 989.5 hPa den 30 Katterjåkk (Lappland)
Svealand 993.4 hPa den 5 Örskär (Uppland)
Götaland 995.7 hPa den 4 Nordkoster och Väderöarna (Bohuslän)
Största snödjup, augusti 2017
Norrland - cm
Svealand - cm
Götaland - cm

Dygnsnederbörd över 40 mm augusti 2017 (98 kB, pdf)

Medelvind över 21 m/s i augusti 2017 (109 kB, pdf)