April 2013 – Solig och först kall, sen varmare

Efter en kall inledning på april blev det varmare i mitten av månaden och den meteorologiska våren anlände till en stor del av Sverige, med undantag av fjälltrakterna och delar av nordvästra Norrland. Även april var soligare än normalt, men några nya rekord blev det inte. Lite mer än halva landet fick mindre nederbörd än normalt, framförallt södra och västra Norrland samt Skåne.

Kalla nätter i Götaland, snöbyar i fjällen

Det kyliga vädret i slutet av mars höll i sig i början av april och de tolv första dygnen var i allmänhet kallare än normalt. På sina håll i Lapplandsfjällen var dygnsmedeltemperaturen vid några tillfällen ca 10 grader under den normala. Nätterna var kalla, medan temperaturerna dagtid kunde nå upp i omkring 5° i norr och 10° i söder. Vädret i södra Sverige dominerades inledningsvis av ett högtryck, medan delar av Norrland berördes av lågtryck från Atlanten.

Natten till den 1, annandag påsk, sjönk temperaturen till -14,3° i Horn i Östergötland. Det är den lägsta uppmätta apriltemperaturen i Götaland på 28 år. 1985 var den lägsta temperaturen -15,7° i Flahult söder om Jönköping den 11 april. Aprilrekordet för Götaland är -25,5° i Flahult påskaftonen den 4 april 1942. Även i Målilla var det kallt och med -13,7° fick stationen ett nytt aprilrekord. Mätserien där startade 1946 och det gamla rekordet var -12,6° från 1957.

Samtidigt som det var ganska klart väder på många håll i södra Sverige den 1-2, medförde ett lågtryck vid Lofoten snö samt snöbyar i Norrlandsfjällen och på en del andra håll i Norrland.

Väderläget den 1 april 2013 klockan 02.
Natten till den 1 april, annandag påsk, uppmättes Götalands lägsta apriltemperatur på 28 år. Förstora Bild

Högtrycket spred sig österut över södra Sverige den 3 och tidigt på morgonen uppmättes -8,7° vid Visby flygplats. Det är den lägsta apriltemperaturen där sedan 1966, då Visby hade -12,7° den 19 april.

I närheten av Lofoten dök ett nytt lågtryck upp och tog sig in över norska kusten den 3. Det passerade mot nordost över nordligaste Sverige med lättare snöfall och snöbyar. Över södra Norrland svepte mildare luft tillfälligt in och dygnstemperaturen blev där något över den normala.

I början av april var det snötäcke i större delen av landet, förutom i delar av västra och södra Götaland, Öland och Gotland. Morgonen den 4 hade Katterjåkk ett snödjup på 176 cm och det var både månadens och säsongens största uppmätta snödjup. Under första halvan av april minskade i allmänhet snötäcket i Sverige sakta.

Under senare delen av dygnet den 4 drog ett annat lågtryck in från nordväst över norra Norrland och förde med sig snö samt snöbyar, främst i fjällen. Det fortsatte österut den 5 och följdes av en ganska solig dag på många håll i landet.

Kallt i hela landet

Den 6-7 passerade ett lågtryck österut över södra Norrland och medförde snö främst i södra och mellersta Norrland samt delar av norra Svealand, som mest ca 10-20 mm. T ex fick Järnäsklubb 17 mm från kvällen den 6 och 24 timmar framåt. Lågtryckets kallfront drog ned mot sydost över Svealand och Götaland och förde med sig en del nederbörd. Norr om nederbördsområdet, i norra Norrland, var det på många håll klart väder.

Över Gästrikland, Hälsingland och östra Svealand hängde rester av snöfallet kvar på morgonen den 8, men mattades efterhand av. Kalluft svepte ned bakom lågtrycket och följdes av mer högtrycksdominerat väder den 8-10. Längst i norr medförde dock en svag frontzon mer molnigt väder samt tidvis lätt snöfall.

Månadens lägsta temperatur var -27,3° i Gielas den 8. Tidigt på morgonen den 10 hade Storlien-Storvallen -20,8°, den lägsta uppmätta temperaturen i april i Storlien sedan 1962 då det var -22,0°. Mätningar i Storlien startade 1878 och den lägsta apriltemperaturen är -27,5° från 1881. Regelbundna observationer av minimumtemperaturen inleddes 1899.

Karta över antal blixtdagar i april 2013.
Åskdagar under april 2013. Förstora Bild
Karta över blixturladdningar i april 2013
Totalt antal blixtar i april 2013. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Lågtryck från sydväst

Högtrycket över Norge och Sverige försköts österut den 10-11. Det gjorde att ett lågtryck i närheten av Brittiska öarna kunde börja trycka upp varmluft söderifrån.

Den 11-13 passerade ett lågtryck från sydväst över Danmark och fortsatte upp över Gotland till sydvästra Finland. Samtidigt rörde sig tillhörande nederbördsområde norrut från Götaland till sydligaste Norrland. I delar av Svealand och nordöstra Götaland kom ca 20-40 mm nederbörd, både i form av snö och regn. Exempelvis fick Regna i norra Östergötland nästan 27 mm den 12, Örebro 29 mm den 12 och Lövsta i norra Uppland 19 mm den 13. I Norrland inleddes perioden med klart väder på många håll, men efterhand ökade molnigheten och mindre områden med lättare snöfall förekom.

Lågtrycket följdes av en tillfällig högtrycksrygg den 14. I en del områden klarnade det upp under natten eller tidigt på morgonen och på många platser i södra Sverige sjönk temperaturen under noll grader. Blixthalka rapporterades bl a från Mälardalsområdet och Örebro län.

Radarbild den 12 april 2013 klockan 21.
Radarbild den 12 april 2013 klockan 21. Förstora Bild

Varmare och tidvis blåsigt

Lågtryck ute på Atlanten vid Brittiska öarna och ett högtryck sydost om Sverige bidrog till en sydlig vind som gjorde att varmluft från Europa letade sig norrut i mitten av månaden. En period med ostadigare och efterlängtat varmare väder följde.

Senare under dagen den 14 kom nederbördsområden och fronter in över Sverige. Vinden ökade och det blev blåsigt framförallt i fjällen. Blåhammaren registrerade 29 m/s i medelvind och 35-36 m/s i byvind på kvällen. Sylarna hade 40 m/s i vindbyarna. 

Nederbördsområdena passerade österut över landet den 15 och hade inslag av regn ända upp till mellersta Norrland. Dygnsmängder på ca 5-15 mm rapporterades från flera håll i landet.

En av fronterna släpade efter lite och gav regn samt skurar i södra och östra Götaland samt ostligaste Svealand den 16. Förutom några byar av snö och regn i Lapplandsfjällen var det i Norrland mestadels uppehåll och varierande molnighet.

På kvällen den 16 kom en kallfront in från sydväst och svängde följande dygn upp över landet. I frontzonen förekom regn och skurar. I söder blev den 17 en solig dag, medan det i norr var mer molnigt. Kallfronten följdes av blåsigt väder. T ex var medelvinden i Eskilstuna 15 m/s på eftermiddagen och i Stekenjokk 25 m/s på kvällen.

Automatisk synopstation i Horn
Den automatiska synopstationen strax sydost om Horn, den 17 april. Där hade man i början av månaden registrerat den lägsta apriltemperaturen i Götaland sedan 1985. Foto Petra Johansson Förstora Bild

Det blåsiga vädret fortsatte den 18 när ett lågtrycksområde från Atlanten passerade över Norrland och gav nederbörd i stora delar av landet, från sydvästra Götaland vid dygnets början till nordöstra Norrland framåt eftermiddagen. Dygnsmängder på ca 10-20 mm uppmättes och exempelvis fick Kalix nästan 21 mm.

Månadens och årets hittills högsta temperatur var 21,1° i Oskarshamn den 18. Det var första gången för året som temperaturen gick över 20°. Även Kristianstad nådde över med sina 20,1°.

Lågtrycket drog bort från nordöstra Norrland i början av den 19. En släpande front från lågtrycket gjorde att ett regnområde under dygnet passerade österut över Svealand samt norra Götaland och gav omkring 5-10 mm. I Norrlandsfjällen förekom snöbyar.

Den 15-19 var temperaturerna över de normala i så gott som hela landet, som mest var temperaturöverskottet 8-9 grader. Några stationer i Götaland fick en eller ett par dygn med sommartemperaturer. Nio stationer i Skåne, däribland Malmö och Hörby, hade 4 dygn med sommartemperaturer den 15-18 och missade därmed den meteorologiska definitionen av sommar med ett dygn.

Den 19 var det barmark i Götaland, Svealand förutom i de nordligaste delarna och i delar av Gästrikland. Det varma vädret gjorde att den meteorologiska våren spred sig och i slutet av månaden var det bara fjälltrakterna och områden i nordvästra Norrland som den inte nått.

Snödjupskarta för 15 april 2013.
Snödjup den 15 april 2013. Förstora Bild
Snödjupskarta för 30 april 2013.
Snödjup den 30 april 2013. Förstora Bild

I allmänhet fortsatt varmt

Den 20-21 gav en högtrycksrygg uppehåll i en stor del av landet, utom längst i norr där en varmfront gav mindre mängder nederbörd. Det var ganska soligt i söder, medan molnen ökade efterhand i norr. Temperaturerna var på de flesta håll fortsatt något över de normala.

En front med nederbörd passerade österut över landet den 22. Nederbördsområdet rörde sig från sydvästra Götaland mot östra Svealand och sträckte sig sedan under kvällen från nordligaste Gotland upp till Bottenvikens topp. Det gav upp till 5-7 mm.

Åska

Ute på Atlanten fanns lågtryck som fortsatte att ge ostadigt väder. Den 23 passerades landet av ett nederbördsområde som var knutet till ett lågtryck utanför Lofoten. Bakom nederbördsområdet fanns ett sk tråg med instabil luft vilket bidrog till att åska uppstod. I Norrland kom det under dygnet upp till 5-10 mm, i söder mindre. Blixtar registrerades i norra Svealand samt södra Norrland.

Väderläget den 23 april 2013 klockan 20.
Väderläget den 23 april 2013 klockan 20. Nederbördsområdet följdes av ett tråg med instabil luft och åska bildades. Förstora Bild

Tillfälligt sommartemperaturer i söder

Den 24 passerade ett regnområde österut över Götaland och södra Svealand. I Västergötland och Halland kom upp till 10-14 mm. I Norrlandsfjällen var det tidvis snöbyar och mindre nederbördsområden berörde även andra delar av landet, t ex fick Saittarova i Norrbotten nästan 10 mm.

Den 23-25 nådde varmluft från Europa sydligaste Götaland samt Smålandskusten och några stationer fick tillfälligt sommartemperaturer, dvs en dygnstemperatur på 10° eller mer.

En högtrycksrygg gav den 25 soligt väder i Götaland, större delen av Svealand och nordöstra Norrland. Under kvällen ökade dock molnigheten i söder när ett regnområde närmade sig västerifrån.

Snö i nordvästra Svealand

Ett nederbördsområde passerade snabbt österut över Götaland, Svealand och sydligaste Norrland natten till den 26 och under morgonen. Störst mängder fick södra Götaland med 10-17 mm på sina håll. Nederbörden bestod i huvudsak av regn och skurar, men i norra Värmland och västra Dalarna kom det snö. På morgonen uppmättes 3 cm snö i Letafors i norra Värmland och 2 cm i Ulvsjö i norra Dalarna, men det smälte snabbt bort.

Efter att nederbördsområdet passerat sjönk temperaturerna något till omkring de normala i större delen av landet. I norra Norrland förekom mindre områden med skurar eller snöbyar.

Till kvällen kom ett nytt regnområde in över sydöstra Götaland i samband med att ett lågtryck rörde sig österut över Tyskland. Det drog bort under natten till den 27.

Aprilväder

På eftermiddagen den 27 bildades regnskurar i Götaland, södra och mellersta Norrland. Det förekom även åska och hagel. Blixtar registrerades främst i västra Götaland. I östra Götaland bildades ett mer sammanhängande skurområde som under natten till den 28 rörde sig ut över Östersjön och sedan upplöstes. Störst dygnsnederbördsmängder rapporterades från Östergötland, upp till 10-17 mm.

I södra Götaland minskade molnigheten och den 28 blev där en solig dag. Norrut ökade däremot molnigheten allteftersom ett lågtryck ute på Atlanten närmade sig.

Under natten till den 29 kom en front in över landet och medförde nederbörd främst i norra Norrland, västra Svealand och nordvästligaste Götaland. Fronten fortsatte att ge ostadigt väder i hela landet resten av dygnet och åska förekom, främst i västra Götaland.

Den 29 var det barmark i nästan hela Götaland och Svealand samt på flera håll i södra Norrlands inre och vid Norrlandskusten.

Över norra Norrland utvecklades ett lågtryck som under natten till valborgsmässoaftonen den 30 april gav snö, i de östra delarna regn. Lågtrycksområdet drog vidare mot nordost under dagen och följdes av snöbyar och skurar. Även andra delar av landet fick skurar under dygnet.

Nederbörden avtog framåt valborgskvällen, men skurar förekom bl a i delar av norra Norrland, västra Svealand och nordöstra Götaland. På flera håll hann solen titta fram innan den gick ner.

Väderläget den 30 april 2013 klockan 14.
Väderläget på valborgsmässoaftonen klockan 14. Förstora Bild

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i april 2013.

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i april 2013

Karta med soltimmar under april 2013.
Antal soltimmar under april 2013. Förstora Bild
April 2013 - Medelmolnighet
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under april 2013. Förstora Bild

Temperaturer nära eller strax över de normala

Temperaturmässigt påminner årets april om den förra året, som efter en kall inledning fick en månadstemperatur nära eller strax över referensvärdet för perioden 1961-90. I stora delar av Norrland har årets april varit något varmare än 2012, medan det i delar av Götaland och östra Svealand varit lite kallare.

Under 2000-talet har aprilmånaderna annars varit i huvudsak varma och man får gå tillbaka till 1998 för att hitta en april som varit övervägande kallare än normalt. För några platser i södra Sverige, t ex Växjö, får man gå tillbaka ytterligare ett år, till 1997, för att hitta en kallare april än i år.

April 2013 - Temperaturavvikelse
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i april 2013. Förstora Bild
Karta över medeltemperaturen i april 2013.
Månadsmedeltemperaturen unders april 2013. Förstora Bild

Torrt i västra och södra Norrland samt Skåne

April var torrare än normalt i mer än halva landet, framför allt i södra och västra Norrland samt Skåne. I södra Norrland och Skåne kom det i en del områden mindre än hälften så mycket nederbörd som normalt. I Hedeviken i Härjedalen uppmättes 2,2 mm, vilket motsvarar lite mindre än 10% av stationens normala aprilnederbörd. 

Mer nederbörd än normalt fick bl a nordöstra Norrland, nordöstra Götaland och Bohuslän. Heden i Bohuslän, som fick rekordlite nederbörd i mars, uppmätte 88 mm i april och var därmed en av de stationer som fick mest nederbörd under månaden.

I allmänhet var april 2012 mer nederbördsrik än årets och april 2011 torrare, med undantag av Norrlandsfjällen och delar av södra Norrland. I fjällen var april 2008 torrare än årets och i södra Norrland (utom fjälltrakterna) var april 2007 torrare på de flesta platser. För att hitta en april som var torrare än årets både i södra och västra Norrland får man gå tillbaka till 1993.

April 2013 - Nederbördsavvikelse
Nederbörd i procent av det normala under april 2013. Förstora Bild
Karta över nederbörd april 2013.
Nederbörd under april 2013. Förstora Bild
 
Högsta temperatur, april 2013
Norrland +15.5° den 24 Hudiksvall (Hälsingland)
Svealand +16.1° den 25 Falun-Lugnet (Dalarna)
Götaland +21.1° den 18 Oskarshamn (Småland)
 
Lägsta temperatur, april 2013
Norrland -27.3° den 8 Gielas (Lappland)
Svealand -23.0° den 9 Storbo (Dalarna)
Götaland -14.3° den 1 Horn (Östergötland)
 
Högsta nederbörd, april 2013
Norrland 60 mm Mjölkbäcken (Lappland)
Svealand 71 mm Kindsjön (Värmland)
Götaland 88 mm Heden (Bohuslän)
 
Lägsta nederbörd, april 2013
Norrland 2 mm Hedeviken (Härjedalen) och Ramsjö (Hälsingland)
Svealand 4 mm Fågelsjö (Dalarna)
Götaland 12 mm Fårösund Ar (Gotland)
 
Högsta lufttryck, april 2013
Norrland 1028.0 hPa den 20 Edsbyn (Hälsingland)
Svealand 1029.5 hPa den 20 Blomskog (Värmland) och 21 Landsort (Södermanland)
Götaland 1031.4 hPa den 20 Hoburg (Gotland)
 
Lägsta lufttryck, april 2013
Norrland 976.9 hPa den 19 Pajala (Norrbotten)
Svealand 987.8 hPa den 18 Hamra (Dalarna)
Götaland 995.4 hPa den 18 Nordkoster (Bohuslän)
 
Största snödjup, april 2013
Norrland 176 cm den 4 Katterjåkk (Lappland)
Svealand 62 cm den 1 Gördalen (Dalarna)
Götaland 29 cm den 1 Södra Vi (Östergötland)

Medelvind över 21 m/s i april 2013

Dygnsnederbörd över 40 mm i april 2013