April 2013 - Bistert kallt i Nordamerika

Den mesta väderdramatiken utspelades i Nordamerika under april med kraftigt regn, ymnigt snöfall, vårflod med översvämningar som följd och bister kyla. Gränsen mellan kallt och milt väder var knivskarp och medan det var temperaturöverskott på den ryska sidan om Berings sund var det temperaturunderskott på den Nordamerikanska sidan.

Avvikelse från normal månadsmedeltemperatur i april 2013.
Avvikelse från normal månadsmedeltemperatur i april 2013. Förstora Bild

Europa

Strömningsmönstret under merparten av april blev närmast det motsatta jämfört med under mars med mer sydvästliga vindar. Lågtrycksruljangsen på Atlanten kom igång under april samtidigt som det azoriska högtrycket blev mer välutvecklat. I stora delar av Europa var det små temperaturavvikelser. Förhållandevis kyligast var det på Island och Brittiska öarna medan det blev en varm månad i Sydosteuropa.

Medellufttryck över Europa i april 2013.
Medellufttryck över Europa i april 2013. Förstora Bild

I slutet av månaden strömmade sommarvarm luft norrut från Afrika upp över sydöstra Europa med temperaturer på över 30 grader i bl. a Rumänien och Bulgarien. Detta gjorde att månaden där blev 2-3 grader varmare än normalt på många håll.

Under månadens första tredjedel var det dock kallt och i Norge sjönk temperaturen under -32° den 9 vilket även blev aprils lägsta temperatur i Europa.

I slutet av månaden blåste det full storm på Azorerna. Detta berodde på att det azoriska högtrycket då var så pass mäktigt att när ett mindre lågtryck strax söder om Azorerna bildades så uppstod en kraftig tryckgradient vilket genererade de höga vindarna.

Nordamerika

Det kalla vädret från mars höll i sig även under april. Särskilt kallt var det i centrala Kanada där underskotten lokalt var 8 grader. Månadens lägsta temperaturer på runt -35 uppmättes den 4-7 april.

Den 9 rådde extrema temperaturskillnader på runt 30 grader i ett område som sträckte sig över bland annat Kansas och Nebraska i USA. Medan delstaternas västra delar hade temperaturer kring noll var det drygt 25 grader i de östra delana. När kallfronten med den kalla arktikluften drog österut följdes detta i Oklahoma av ett temperaturfall på 28 grader på bara någon timme.

Den 17-18 föll närmare 200 mm regn på 24 timmar i samband med ett intensivt lågtryck, kallat ”Yogi” i amerikanska medier, med omfattande översvämningar som följd. Chicago fick 141 mm då, den största 24-timmarsmängden som uppmätts under någon aprilmånad där.

Sydamerika

Den 2 april dränktes delar av Sydamerika av regn. I miljonstaden Buenos Aires i Argentina föll nästan 200 mm på 24 timmar vilket orsakade stora översvämningar och minst 35 människor omkom till följd av ovädret. Allra mest fick Concepcion i Paraguay med 261 mm under samma tidsrymd. Månaden var mild på praktiskt taget hela den sydamerikanska kontinenten. Endast längs västkustens centrala delar förekom smärre temperaturunderskott.

Arktis

I början av månaden strömmade mycket mild luft upp över Grönland där temperaturen på sina håll nådde över +10°. Även så långt norrut som 70°N rapporterades +10 grader på den kanadensiska ön Baffin Island den 5. Detta var även månadens mildaste dygn i det här området.

I detta område blev det även stora temperaturöverskott som lokalt nådde 6 grader över normalvärdet. Under april började issmältningen att ta fart. Medelistjockleken var vid mitten av april den hittills lägsta uppskattade för samma period tidigare år.

Asien

Medan det var kallt i Nordamerika var det desto mildare i Asien. I centrala Asien var temperaturöverskotten drygt fyra grader på sina håll, bland annat i Kazakstan. De allra största överskotten återfanns i östra Sibirien med lokalt 7 grader över normalvärdet.

I södra Asien var det överlag små temperaturavvikelser men grannländerna runt norra Thailand fick uppleva en mild aprilmånad. Det enda området i Asien med betydande underskott under april återfanns i östra Mongoliet och norra Kina med 2-4 grader lägre temperatur än genomsnittet.

Afrika

Även i april var det varmt eller mycket varmt i den norra halvan av Afrika med temperaturer som lokalt gick över 45 grader, bl a i Senegal där Matam uppmätte 47,0°.

De välbesökta turistöarna väster om Marocko, t. ex Kanarieöarna hade en mycket mild aprilmånad med överskott på lokalt 2,5 grader vilket får anses anmärkningsvärt med tanke på deras maritima läge. Anledningen till detta torde vara det mycket varma havsvattnet utanför kusten. Den 20-21 var det drygt 36 grader på Teneriffa. Rent allmänt var överskotten i nordvästra Afrika 2-3 grader under april.

I Sydafrika satte både Bothaville och Durban nya rekord med avseende på lägsta maximitemperatur den 19. Samma dygn var det rejält regnigt på sina håll i landet och exempelvis Johannesburg hade sin regnigaste aprildag under de drygt 50 år som mätningarna pågått där.

Australien/Oceanien

Efter den rekordvarma sommaren blev den andra höstmånaden övervägande varm i Australien. I västra Australien till och med mycket varm med 2-3 graders överskott. Medelmaximitemperaturen i Perth blev i april den högsta som uppmätts sedan mätningarna började där 1897. Den 20 uppmättes 42,6° i Roeburne vilket var drygt två grader från det australiensiska värmerekordet i april. De absoluta rekordvärdena på 44-45 grader har alla uppmätts i början av april tidigare år.

På Nya Zeeland blev det en mycket blöt och mycket varm april på delar av Nordön samt de norra delarna av Sydön.

I slutet av månaden bildades den tropiska cyklonen Zane. Det är ovanligt att en tropisk cyklon bildas så här sent på året i dessa farvatten. Några veckor innan Zane dök upp presenterade sig Victoria som kortvarigt nådde kategori 1 på Saffir-Simpsonskalan och höll sig ute över öppet hav.

Månadens högsta och lägsta temperaturer samt största nederbörd under 24 timmar

Europa

 • 34,0° den 30 Banetski Kerlovae, Serbien
 • -32,8° den 9 Suolovuopmi Lulit, Norge
 • 159 mm den 30 Mount Aigoual, Frankrike

Asien

 • 45.9° den 30 Allahabad/Bamhrauli, Indien
 • -43,3° den 2 Iema Sibirien
 • 329 mm den 7 Amagisan, Japan

Arktis

 • 12,7° den 4 Kangerlussuaq, Grönland
 • -51.2 den 18 Summit, Grönland (3 200 möh)
 • -39,1° den 2 Eureka, Kanada (lägsta lufttemperatur för stationer under 1 000 möh)

Nordamerika

 • 44.4° den 10 Tamuin, Mexiko och den 28 Ocotello Wells, Kalifornien
 • -38,8° den 5 Rae Lakes, Kanada
 • 206 mm den 27 Keegans Bayou, Texas

Sydamerika

 • 40,8° den 13 i Valledupar, Colombia
 • -8,5° den 1 Balmaceda, Chile
 • 261 mm den 2 Concepcion, Paraguay

Antarktis

 • 13,0° den 1 Base Esperanza
 • -76,3° den 2 Dome A (4100 m öh)

Afrika

 • 47.0° den 16 i Matam, Senegal
 • -2.8° den 4 Buffelsfontein, Sydafrika
 • 184 mm den 11 Kisumu, Kenya

Australien/Oceanien

 • 42.6° den 20 Roeburne, Australien
 • -5,9° den 10 Ranfurly, Nya Zeeland
 • 224 mm den 19 Ulladulla, Australien
Högsta och lägsta temperaturer samt största nederbördsmängder under 24 timmar i april 2013.
Högsta och lägsta temperaturer samt största nederbördsmängder under 24 timmar i april 2013. Förstora Bild

Källor:

Analyser och observationer från de nationella meteorologiska institutens webbsidor samt från det ordinarie globala observationsutbytet.
Maximiliano Herrera (personlig kontakt)