Klimatindex

Klimatförändringen kan beskrivas utifrån olika mått. Klimatindex är framtaget för att på ett enkelt sätt beskriva komplexa förlopp eller för att koppla klimatet till en särskild verksamhet i samhället

Differensen mellan perioderna 1991-2013 och 1961-1990 av antalet dagar utan nederbörd baserat på ptHBV.
Differensen mellan perioderna 1991-2013 och 1961-1990 av antalet dagar utan nederbörd baserat på ptHBV. Förstora Bild

Klimatindex används för att utifrån uppmätta och/eller beräknade data beskriva hur klimatet är, hur det har varierat och hur det kan komma att variera i tid och rum över en viss period.

Det innebär att klimatindex kan inkludera scenarier som beskriver tänkbara framtida utvecklingar. Det gör att klimatindex skiljer sig mot klimatindikatorer som enbart bygger på observationer. Klimatindikatorns syfte är främst att beskriva variationer och förändringar över lång tid.

En del klimatindex är utformade för att kunna kopplas till specifik verksamhet i samhället. Ett exempel på detta är olika varianter av graddagar som direkt kan kopplas till värme- och kylbehov i fastigheter.

Andra klimatindex beskriver på ett förenklat sätt komplexa geofysiska system. Ett exempel på detta ärNAO, SOI-indexsom beskriver de komplexa strömningsmönstren över Nordatlanten respektive Stilla havet.