Sommaren 2013 - En lagomsommar som tilltalade de flesta

Sommaren 2013 bjöd ofta på värme, men utan alltför påfrestande värmeböljor. Jämfört med sommaren 2012 var det under årets sommar betydligt mer sol och fler vackra dagar. Resultatet var en sommar som tilltalade de flesta, med reservation för att det i främst södra Sverige nog var för torrt vissa perioder.

Blöt inledning av sommaren i juni

I juni verkade det som att detta skulle bli ytterligare en regnig svensk sommar. De sammanlagda regnmängderna var större än normalt i nästan hela landet. Men däremellan förekom även en del perioder med vackert väder.

På de flesta håll i Sverige var medeltemperaturen högre än normalt. I framför allt de östra delarna av landet var det även ovanligt hög luftfuktighet för att vara så tidigt under sommaren.

I norr var det som varmast i alldeles i början av månaden i efterdyningarna till den rekordvärme som rådde där i slutet av maj.
Läs mer om junivädret
December 2010 - En mycket kall december

Långvarig sommartorka i juli

För semesterfirarna blev juli en glad överraskning, framför allt i södra Sverige. Där var soltimmarna fler och regnmängderna mindre än normalt. I norra Sverige var vädret mer variabelt och där fick man ungefär normala regnmängder för juli.

I södra Sverige var torkan tidvis besvärande. Om det inte dragit in en del regnväder under de sista dygnen hade förmodligen en hel del nya rekord noterats. Några stationer i de västra landskapen kunde ändå redovisa den torraste julimånaden på över 100 år.

Juli var varmare än normalt i framför allt södra Sverige, men någon riktigt mäktig värmebölja var det aldrig fråga om.

Läs mer om julivädret
Juli 2014 - Rekordvarm månad i nordväst

Lokala skyfall i augusti, på andra håll fortsatte torkan

Hela Sverige hade varmare än normalt, men liksom i juli var det inte heller i augusti fråga om någon riktigt mäktig värmebölja.

Nederbörden uppvisade en mer splittrad bild. På en del håll föll stora regnmängder under kort tid. Exempelvis drabbades Söderhamnstrakten vid två tillfällen, det ena i mitten av månaden, det andra i slutet. Några andra orter som drabbades av skyfall och översvämningar var Umeå och Helsingborg.

På andra håll i Sverige fortsatte det övervägande torra vädret, och en del lite regnigare perioder förmådde inte att fylla på vattennivåerna nämnvärt. I exempelvis sjön Möckeln i Småland var vattennivån den lägsta sedan 1938.

Läs mer om augustivädret
Augusti 2014 - Extremt regnig i västra Götaland

Varm sommar utan överdrifter

Karta över medeltemperaturens avvikelse från det normala under sommaren 2013
Medeltemperaturens avvikelse från den normala, sommaren 2013. Förstora Bild

Hela Sverige hade en medeltemperatur över den normala, vilket definitivt innebar en varmare sommar än 2012. På de flesta håll räcker det dock att gå tillbaka till 2011 för att finna en lite varmare sommar. Längst i söder var dock sommaren den varmaste sedan 2006, och längst i norr lokalt den varmaste sedan 2003 eller 2002.

Sommarens högsta temperatur var 31,1° i Ängelholm/Barkåkra i Skåne och Hällum i Västergötland den 3 augusti. Detta är faktiskt det lägsta årsmaximet i Sverige sedan sommaren 1998.

Om det inte var något fall med rekordvärme under själva sommaren, så var det några sådana tillfällen under maj månad. För några stationer i Götaland inträffade därför hela årets högsta temperatur den 18 maj, och för en del stationer i norra Sverige den 30 eller 31 maj.

Sommaren 2013 bjöd inte på någon tropisk natt i Sverige, det vill säga en natt då temperaturen inte sjunker under 20°. Natten till den 3 augusti var det dock väldigt nära då Vinga hade 19,9° i minimitemperatur. Inte heller 2012 hade vi någon sådan natt.

Normalt antal högsommardagar

Karta över högsommardagar sommaren 2013
Antal högsommardagar under sommaren 2013. Förstora Bild

Antalet högsommardagar, det vill säga då maximitemperaturen är 25,0° eller högre, var ungefär normalt. I norra Sverige var de på många håll 1-7 till antalet och i södra Sverige 5-15. Allra flest hade Gustavsberg öster om Stockholm med 26 stycken.

Jämfört med i fjol innebar det en påtaglig "förbättring". 2012 hade exempelvis nordvästra Svealand och inre Norrland på många håll inte en enda högsommardag.

Årets sommar kan dock inte tävla med exempelvis sommaren 2002, då södra och mellersta Sverige i allmänhet hade 20-40 högsommardagar.

Långvarig torka på sina håll men inga rekord

Karta över nederbörd i procent av det normala under sommaren 2013
Nederbörden i procent av det normala under sommaren 2013. Förstora Bild

Medan norra Sverige fick normal eller lite mer än normal nederbörd, så var det torrare än normalt på många håll i den södra delen av landet.

Även om torkan under framför allt juli upplevdes som besvärande på många håll, så gjorde en regnig junimånad att sommaren som helhet inte alls kunde mäta sig med de allra torraste. Några orter upplevde dock sin torraste sommar på 20-30 år. I exempelvis Växjö var den torrast sedan 1983 och i Västerås sedan 1994.

Mest nederbörd under sommaren 2013 fick Vallbo i Jämtland med 389  mm. Minst nederbörd redovisade automatstationen vid Svenska Högarna med 86 mm, den manuella stationen på samma plats uppvisade 94 mm.

Störst nederbörd under ett dygn uppmättes i Söderala utanför Söderhamn med 89,7 mm den 31 augusti. Samma station svarade faktiskt även för den näst största mängden med 88,9 mm den 11 augusti.

Solskenstid

Karta med soltimmar under juni 2013.
Antal soltimmar i juni 2013. Förstora Bild
Karta med soltimmar under juli 2013.
Antal soltimmar i juli 2013. Förstora Bild
Karta med soltimmar under augusti 2013.
Antal soltimmar i augusti 2013. Förstora Bild
Soltimmar under sommaren 2013 jämfört med normalt
Antal soltimmar under sommaren 2013 (gula staplar) jämfört med det normala (vita staplar). Normalvärden saknas för några stationer med kort mätserie. Förstora Bild

Under sommaren 2013 fick hela landet fler soltimmar än under förra årets regniga sommar.

I södra Sverige har det i allmänhet varit den högsta solskenstiden sedan sommaren 2006. Lokalt får man gå ännu längre tillbaka för att hitta en soligare sommar.

I norra Norrland räcker det i allmänhet att gå tillbaka till sommaren 2011 för att hitta en soligare sommar.

Flest soltimmar uppvisar Hoburg med 970 timmar. Men Visby och Karlskrona kommer inte långt efter, och skillnaden ligger egentligen inom felmarginalen.

Åska

Karta över blixturladdningar i juni 2013
Antal blixtar i juni 2013. Förstora Bild
Karta över blixturladdningar i juli 2013
Antal blixtar i juli 2013. Förstora Bild
Karta över blixturladdningar i augusti 2013
Antal blixtar i augusti 2013. Förstora Bild

Elva dygn under sommaren var helt utan åska i Sverige. Den lugnaste perioden inföll mellan den 23 och 29 augusti, då ett högtryck över Skandinavien medförde att bara några enstaka blixturladdningar registrerades.

De två åskrikaste dygnen var den 26 och 27 juli med omkring 15 000 blixturladdningar vardera.

Totalt under sommaren registrerades 169 032 blixturladdningar över Sverige. Det är fler än sommaren 2012, men avsevärt mindre än under sommaren 2011, då rekordvärdet 301 383 noterades.