Augusti 2013 – Lokalt rekordblött

Jämfört med juli blev augusti inte alls lika fin på de flesta håll i landet. Kraftiga skyfall i södra Norrland gjorde att månaden där lokalt blev rekordblöt. För de som gillar sol återfanns det bästa vädret generellt längs södra Sveriges ostkust i augusti.

Varm inledning

Augusti inleddes med varierande väderlek i större delen av landet. Ett mindre lågtryck med tillhörande regn och lokal åska låg den 1 vid Gävlebukten medan ett annat, mer splittrat regnområde, berörde Tornedalen. Till den 2 hade regnet över Tornedalen förskjutits något västerut samtidigt som det långsamt splittrades upp. Från kontinenten rörde sig riktigt varm luft in över södra Sverige i samband med en mindre högtrycksrygg. På flera håll i främst södra Götaland kom temperaturen under eftermiddagen upp i 28-29°.

Natten till den 3 blev klar i stora delar av södra Sverige men en kallfront med tillhörande regn och åska närmade sig västerifrån. Till mitt på dagen hade fronten nått västkusten och fortsatte sedan vidare österut under eftermiddagen. Det kraftigaste regnet föll i området mellan Vänern och Vättern med som mest 33 mm i Fägre i Västergötland. Innan fronten passerade hann temperaturen stiga till 29-30° på många håll i Götaland och södra Svealand. Allra varmast var det i Ängelholm/Barkåkra i nordvästra Skåne samt Hällum i Västergötland där man på båda ställena kom upp i 31,1° vilket inte bara blev månadens utan även årets högsta temperatur.

Väderläget den 3 augusti 2013
Väderläget kl 14 (12 UTC) den 3 augusti 2013. Det var mycket varmt i södra Sverige men en kallfront med regn och åska drog sedan österut över landet. Foto SMHI Förstora Bild

Till den 4 hade den riktigt varma luften puttats undan österut. I norr dröjde sig kallfronten inledningsvis kvar med regn och lokal åska men mängderna var i allmänhet små.

I söder växte en ny högtrycksrygg tillfälligt in med sakta stigande temperaturer. Den 5 bjöd på rätt soligt väder i landet. Till den 6 började högtrycksryggen försvagas. Samtidigt styrdes ett lågtryck med regn och åska från sydväst åt nordost. Det hann dock bli en riktigt varm dag i södra Götaland med som mest 30° i Kristianstad i Skåne innan lågtryckets tillhörande kallfront drog in. I samband med åska föll lokalt stora regnmängder, Malexander i Östergötland fick 37 mm.

Ostadigt väder med kraftiga regn i södra Sverige

Medan norra Norrland kom att stå under visst högtrycksinflytande blev vädret nu mer och mer ostadigt i södra Sverige. Den 7 ringlade en front tvärs genom hela landet men gav i allmänhet endast ifrån sig mindre mängder regn. Ett nytt lågtryck från kontinenten med kraftigt regn drog den 8 långsamt åt nordost samtidigt som det fördjupades. I stora delar av Götaland, Svealand och sydligaste Norrland föll 10-25 mm regn. Mest fick Åda med 41 mm följt av Tystberga med 38 mm, båda i Södermanland.

Den 9 fortsatte det vara ostadigt i stora delar av landet, främst i sydöstra Norrland där det föll 10-15 mm på många håll. Längst i norr var det dock soligt och torrt. Där blev också natten till den 10 klar och kall med frost på flera håll. Kallast var det då i Latnivaara i Lappland med -2°. Medan dagen blev solig längst i norr rörde sig ett nytt lågtryck med kraftigt regn och åska in från sydväst över södra Sverige. De största mängderna föll då längs västkusten. Rörastrand i Bohuslän och Fotskäl i Västergötland hade båda fått 36 mm till på morgonen den 11.

Månadens första skyfall i Söderala

Lågtrycket med tillhörande regn rörde sig bara långsamt norrut och det blev en ostadig dag i praktiskt taget hela landet, främst i södra Norrland där himlen bokstavligt talat öppnade sig på sina håll. I Söderhamn-Söderala i Hälsingland föll 89 mm regn med lokala översvämningar som följd. Andra ställen där det föll mycket var Klövsjöhöjden i Jämtland som fick 40 mm och Älvkarleby i nordligaste Uppland där 39 mm hade fallit till på morgonen den 12.

Väderläget den 11 augusti 2013
Väderläget kl 20 (18 UTC) den 11 augusti 2013. Kraftigt regn med åska drabbade södra Norrland där exempelvis Söderala i Hälsingland fick 89 mm. Förstora Bild

Under dagen den 12 hade lågtrycket nått upp ungefär i höjd med Östersund-Sundsvall där de största mängderna föll. Ullånger fick ta emot 69 mm regn medan man i Västmarkum ”bara” fick 38 mm. Båda stationerna ligger i Ångermanland. Över södra Götaland drog ett litet område med regn och åskskurar in från väster. Mest föll då i Halland där Knäred fick 35 mm.

Vädret ändrades inte mycket till den 13. I centrala Umeå drabbades man av ett ordentligt skyfallsregn med översvämning som följd. Dock fångades inte detta regn av någon av våra nederbördsstationer. Över Götaland drog ett område med åska vidare österut. De största mängderna föll i Halland och nordvästra Skåne. Allra mest fick den manuella stationen i Helsingborg i Skåne med 44 mm följt av Laholm i Halland med 38 mm.

Den 14 bjöd på lite mer stabilt väder i större delen av landet. Undantaget var främst Skåne där det fortsatte att regna kraftigt. Automatstationen i Helsingborg fick detta dygn ta emot 49 mm och sammanlagt föll mer än 80 mm vid våra mätstationer i Helsingborg den 13-14 vilket gav upphov till översvämningar där.

Den 15 blev sedan en mellandag i hela landet då en tillfällig högtrycksrygg passerade över landet. Ett nytt regnväder var dock redo att dra in från Nordsjön vilket det gjorde den 16 som blev en regnig dag i stort sett hela landet med de största regnmängderna i Västsverige. Östmark-Lämbacken i västligaste Värmland fick 29 mm.

Till på dagen den 17 hade regnet även nått nordöstra Norrland. De största mängderna föll då huvudsakligen längst i norr. Allra mest fick dock Långträsk i södra Lappland med 47 mm. I söder fortsatte det vara ostadigt. Ännu ett regn rörde sig upp över landet den 18 samtidigt som det blev ganska blåsigt. Mest fick Heden i Bohuslän med 48 mm.

Långsamt stabilare

Vädret började nu långsamt att lugna ner sig och ett högtryck med centrum över Biscayabukten började så sakta att få alltmer inflytande över det svenska vädret. Till en början förekom lätt regn i norr medan det var i stort sett uppehåll i söder den 19. Den 20-21 fortsatte det vara torrt i söder medan ett par svaga kallfronter med lätt regn passerade i norr. Från den 22 kopplade högtrycket ett mer ordentligt grepp över hela Sverige och hade då sitt centrum över mellersta Norge. Lokala skurar förekom dock här och var i Götaland samt norra Norrland.

Väderläget den 24 augusti 2013
Väderläget kl 20 (18 UTC) den 24 augusti 2013. Ett högtryck gav soligt och torrt väder i hela Sverige. Förstora Bild

Den 23-25 bjöd på uppehållsväder i hela landet. Nätterna var dock kyliga. Den 23 uppmätte Ljusnedal i Härjedalen månadens lägsta temperatur, -3,5°. Från den 26 började högtrycket naggas i kanten och ett regnväder kunde då smita in över norra Norrland medan det var fortsatt fint i resten av landet. Lokalt orkade temperaturen nu över 25°. Den 26 hade Eklången i Södermanland 25,1°. Lika varmt var det dagen därpå den 27 i Piteå som fick sin senaste dag med högsommartemperatur sedan den 27 augusti 1955 då det var 25,8° där. Kuriöst nog så var detta även Piteås enda högsommardag nu i augusti 2013.

Svalare luft började samtidigt röra sig ner bakom en svag kallfront och hade till den 28 nått ner över större delen av Norrland. I söder var det fortfarande varmt och soligt och där var månadens sista högsommardag ett faktum. I anslutning till fronten bildades ett litet lågtryck över Sydnorge och detta fördjupades under dagen den 29 men gav i allmänhet bara små mängder över norra Svealand och södra Norrland. Dock fick Väse i Värmland hela 42 mm.

Dramatisk avslutning med skyfall, åska och snöblandat regn

Ett mindre område med regn och åska rörde sig under dagen den 30 över Götaland och södra Svealand. Den största officiella mängden blev 38 mm ute på Gotska Sandön. Enligt privata mätningar ska det dock ha fallit 80-90 mm på drygt en timme i Mogata ungefär 8 km sydost om Söderköping i Östergötland med problem för dricksvattnet och översvämmade källare. I norr var det mest uppehållsväder.

Månadens sista dygn avslutades med dramatik i södra Norrland. Ett lågtryck med kraftigt regn och lokal åska drog under dagen den 31 in från väster. I de höglänta delarna av Härjedals- och Jämtlandsfjällen föll nederbörden delvis som snö under eftermiddagen. Från norra Svealand och upp över södra Norrland blev regnet ymnigt och där föll det i allmänhet 20-40 mm fram till morgonen den 1 september. Allra mest föll återigen i Söderhamn-Söderala som den här gången fick ta emot 89,7 mm. Grannstationen Härnebo fick 62 mm. I norra Svealand fick Fågelsjö mest med 52 mm. I Götaland och vidare upp till mellersta Svealand blev det däremot endast små mängder.

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i augusti 2013.

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i augusti 2013

Temperaturöverskott i hela Sverige

Hela Sverige fick temperaturöverskott. Dock var överskotten små i främst sydvästra Norrland. Det relativt sett varmaste vädret fick nordöstra Norrland samt Gotland med drygt 2 grader över det normala. I allmänhet räcker det med att gå tillbaka till någon av augustimånaderna 2009-2011 för att finna en varmare dito.

Augusti 2013 - Temperaturavvikelse
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i augusti 2013. Förstora Bild
Karta över medeltemperaturen i augusti 2013.
Månadsmedeltemperaturen under augusti 2013. Förstora Bild

Ordentligt blött i södra Norrland

Södra Norrland fick en ordentligt blöt augustimånad med lokalt mer än dubbla normalmängden. I Söderhamn-Söderala föll 249 mm vilket är den största augustimängden sedan nederbörden började mätas där 1946. Även i nordvästra Skåne blev augusti rejält blöt, mycket tack vare de regniga dygnen den 13-14. I Helsingborg blev månadssumman till sist 141 mm vilket gjorde augusti 2013 till den femte blötaste sedan nederbördsmätningar inleddes där 1931.

Medan regnet strilade ner i södra Norrland och nordvästra Skåne var det ordentligt torrt på andra håll i landet. Allra torrast var det vid Östersjökusten med lokalt endast omkring en fjärdedel av normalnederbörden för augusti. Både Svenska högarna i Uppland och Ölands norra udde noterade sin sjunde torraste augustimånad medan Hoburg på Gotland hade sin åttonde torraste augusti. För samtliga tre stationer gäller att det var torrare där 2002, som för övrigt var rekordtorr vid alla tre stationerna.

Augusti 2013 - Nederbördsavvikelse
Nederbörd i procent av det normala under augusti 2013. Förstora Bild
Karta över nederbörd augusti 2013.
Nederbörd under augusti 2013. Förstora Bild

Åska

Under mer än hälften av dygnen åskade det på åtminstone några platser i landet. Dock var åskaktiviteten relativt låg under månadens andra halva. Månadens åskrikaste dygn var den 3, 6 samt 10-14 med den 11 som det enskilt åskrikaste dygnet. Inga urladdningar registrerades i landet den 16 samt 23-27 augusti. Den åskfria perioden 23-27 var för övrigt den längsta sedan i mitten av april.

Karta över antal blixtdagar i augusti 2013.
Åskdagar under augusti 2013. Förstora Bild
Karta över blixturladdningar i augusti 2013
Totalt antal blixtar i augusti 2013. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Solskenstid

Solskenstiden var i allmänhet något över den normala i större delen av Sverige med flest antal soltimmar på Svenska Högarna vid Upplandskusten med 327 stycken. Av våra solstationer avvek Göteborg från mönstret och där fick man istället lite mindre sol än vad som är normalt i augusti.

Karta med soltimmar under augusti 2013.
Antal soltimmar under augusti 2013. Förstora Bild
Augusti 2013 - Medelmolnighet
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under augusti 2013. Förstora Bild
 
Högsta temperatur, augusti 2013
Norrland +28.9° den 3 Gävle (Gästrikland)
Svealand +29.9° den 3 Sala (Uppland) och Eskilstuna (Södermanland) och Örebro (Närke)
Götaland +31.1° den 3 Hällum (Västergötland) och Barkåkra (Skåne)
 
Lägsta temperatur, augusti 2013
Norrland -3.5° den 23 Ljusnedal (Härjedalen)
Svealand -0.1° den 23 Ulvsjö (Dalarna)
Götaland +1.7° den 26 Kymbo (Västergötland)
 
Högsta nederbörd, augusti 2013
Norrland 249 mm Söderala (Hälsingland)
Svealand 153 mm Ulvsjö (Dalarna)
Götaland 225 mm Baramossa (Halland)
 
Lägsta nederbörd, augusti 2013
Norrland 16 mm Rödkallen A (Norrbotten)
Svealand 6 mm Svenska Högarna A (Uppland)
Götaland 10 mm Ölands norra udde (Öland)
 
Högsta lufttryck, augusti 2013
Norrland 1029.8 hPa den 23 Tännäs (Härjedalen)
Svealand 1029.0 hPa den 23 Älvdalen (Dalarna)
Götaland 1026.8 hPa den 23 Kvarn (Östergötland) och Axstål (Västergötland)
 
Lägsta lufttryck, augusti 2013
Norrland 993.2 hPa den 18 Storlien-Storvallen (Jämtland)
Svealand 998.9 hPa den 18 Älvdalen (Dalarna)
Götaland 999.9 hPa den 18 Nordkoster (Bohuslän)
 
Största snödjup, augusti 2013
Norrland -
Svealand -
Götaland -

Medelvind över 21 m/s i augusti 2013

Dygnsnederbörd över 40 mm i augusti 2013