Augusti 2013 - Små vattenståndsvariationer

Medelvattenstånden för augusti var något över de normala och variationerna var små. Vid några tillfällen under månaden registrerades signifikanta våghöjder på över 2 meter, den högsta var 2,8 meter och noterades vid Väderöarna. Ytvattentemperaturen var likartad under månaden och höll sig omkring 18 grader.

Utjämnade temperaturer, fortsatt badvarmt månaden ut

Under månaden var ytvattentemperaturen likartad både i tid och rum, det sommarvarma vattnet bestod månaden ut.

De skillnader i ytvattentemperatur som fanns kvar sedan slutet av juli jämnades långsamt ut, vid mitten av augusti var temperaturen nästan helt likartad, med 18° i Östersjön och Västerhavet samt 17° i Bottniska viken.

Under andra halvan av månaden dominerades vädret av högtryck med svaga vindar. Ytvattentemperaturen förblev likartad, de allt längre nätterna tärde heller inte nämnvärt på vattnets värmeinnehåll. Vid slutet av månaden fortsatt 18° i Östersjön, något kallare i norr och väster.

Medeltemperaturerna för månaden var två grader över medel i norr, runt en grad över i söder. Inga max- eller minrekord noterades.
 

Ytvattentemperatur i kustvatten augusti 2013.

Karta över ytvattentemperatur i havet 15 augusti 2013
Ytvattentemperatur i havet 15 augusti 2013. Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 31 augusti 2013
Ytvattentemperatur i havet 31 augusti 2013. Förstora Bild

Vattenstånd

Vattenståndsvariationerna i augusti var små och månadsmedelvärdena låg något över de normala. Månaden inleddes med vattenstånd kring de normala på samtliga platser längs Sveriges kust.

Den 2 registrerades månadens lägsta nivå i Stenungsund med -31 cm. Detta i samband med svaga vindar och lågvatten.

Under månadens första hälft passerade några mindre lågtryck men det hände inte så mycket med vattenstånden.

Den 17 berörde ett lågtryck landets norra delar och över Bottenviken var det en sydostlig vind på ca 10 m/s. Detta pressade vattnet norrut. Kalix registrerade då +50 cm och Ratan +31 cm.

Den 18 rörde sig ett lågtryck upp över Norska havet och längs västkusten var det en sydvästlig kuling vilket pressade vattnet in mot kusten. Natten mot den 19 kulminerade vattenståndet och månadens högsta nivå registrerades i Stenungsund med +58 cm. Kungsvik hade +56 cm och Göteborg +53 cm.

Omkring den 20 växte ett högtryck in över landet och vattenstånden sjönk sakta. Den 27 började högtrycket förskjutas österut och vattenstånden steg. Under denna period noterades flera låga vattenstånd bland annat i Kungsvik med -30 cm, Göteborg -20 cm och Kungsholmsfort -12 cm.
 

Vattenstånd vid 7 mätstationer i augusti 2013.

Höga vågor

Den 11 och 12 berördes mellersta Sverige av ett lågtryck. Längst västkusten var det en sydvästlig vind på ca 10 m/s och månadens högsta signifikanta våghöjd* 2,8 meter registrerades vid Väderöarna. Även över Östersjön var det en sydvästlig vind och bojen vid Knollsgrund registrerade då en signifikant våghöjd på 1,6 meter och Huvudskärsbojen 1,7 meter.

Den 15 och 16 var det en västlig till sydvästlig vind över Östersjön och Bottenhavet. Bojen vid Finngrundet och Huvudskärsbojen registrerade båda en signifikant våghöjd på 1,9 meter.

Ett lågtryck över Norska havet den 18 gav en sydlig kuling längst västkusten och bojen vid Väderöarna registrerade då en signifikant våghöjd på 2,7 meter.

På kvällen den 31 var det en västlig kuling längs västkusten och den signifikanta våghöjden steg på några timmar från 0,5 till 2,7 meter.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 10-20 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Diagram över signifikant våghöjd vid Knollsgrund i augusti 2013
Signifikant våghöjd vid Knollsgrund i augusti 2013 Förstora Bild
Diagram över signifikant våghöjd vid Väderöarna augusti 2013
Signifikant våghöjd vid Väderöarna i augusti 2013 Förstora Bild