December 2010 - En mycket kall december

I delar av Götaland blev det den kallaste december på över hundra år. Efter många år med temperaturöverskott i december har vi nu haft två år i rad med underskott och framförallt snötäcke. I hela landet har vädret präglats av ihållande perioder med minusgrader och flera decimeter snö. Under hela månaden har de största snödjupen i Götaland varit nära eller över halvmetern.

Temperatur och nederbörd

Is och temperatur i havet

Vattenstånd och vågor

Vattenföring, snötillgång och grundvatten

Plusgrader i norr

Ett högtryck med centrum över södra Norge gav för årstiden mycket låga temperaturer i Götaland under månadens första dygn, men gjorde också att varm luft från Atlanten kom in över nordligaste Sverige.

Den 2 december var det några plusgrader där medan större delen av landet hade rejält kallt. I sydöstra Götaland rådde en envis ostvind som förde med sig snöbyar från Östersjön och drivbildning i Skåne och på Öland. Mest nederbörd fick då Kalmar och Norra Möckleby på Öland med 11 mm i smält form den 2.

Den 3 förstärktes nederbörden där då ett lågtryck kom in från söder. Nederbördsområdet rörde sig under dagen vidare norrut vilket gav snö i Svealand och därefter utmed Norrlandskusten den 4.
 
Dagen därpå den 5 kom ett nytt nederbördsområde in över Götaland från sydväst. Även det drog vidare men på en mer ostlig bana vilket gjorde att bara östra Svealand fick ta del av snöfallet. Kylan fortsatte ett par dygn då en svag högtrycksrygg etablerade sig över Sydnorge.

Kyla och snö

Den 11 kom ett nederbördsområde in västerifrån över Sydnorge med lite mildare luft och månadens högsta temperatur noterades i Malmö med 5,6º. Snötäcket försvann då i västligaste Skåne, men mildluften blev kortvarig då en högtrycksrygg kom in västerifrån varvid det åter blev kallt.

Den 15-16 kom dock en ny attack av mildluft över fjällen. Snöfall den 16 täckte en stor del av landet och blev på många håll rikligt t ex fick Klöverträsk i Norrbotten 34 mm vilket där ökade snödjupet ett par decimeter. I Göteborg föll underkylt regn som gjorde gatorna glashala. Vinden var frisk i Götaland vilket gav drivbildning. Tåg blev försenade, flera flyg inställda och på E6 i Halland var läget problematiskt.
 
Snöfallet och blåsten fortsatte den 17 och till viss del även den 18. I Kusmark i Västerbotten ökade snödjupet på två dygn från 29 till 72 cm. Den 18 kom ett lågtryck från sydost ut över Östersjön och dess nederbördsområde pressades in mot ostkusten, Öland och Gotland. Även över Vättern och Vänern skedde en förstärkning av snöbyarna som drev in över Västergötland och Dalsland med ostvinden.
 
Tidaholm i Västergötland fick 23 mm i smält form den 19 varvid snödjupet där ökade till 82 cm. Denna och följande dag blev besvärliga för trafiken med hård vind, snö och kyla. Den 21 försköts den mest intensiva nederbörden till södra Norrlandskusten.

Snödjupskarta för 31 december 2010
Snödjup, 31 december 2010 Förstora Bild
Snödjupskarta för 15 december 2010
Snödjup, 15 december 2010 Förstora Bild

Sträng kyla

I Lapplandsfjällen var det mycket kallt den 19 och 20. I Nikkaluokta uppmättes månadens lägsta temperatur -42,1º den 20, som är den lägsta decembertemperaturen sedan 1996. Den stränga kylan spred sig söderut den 21. I stora delar av Sverige blev den 22, 23 och 24 månadens kallaste dygn.
 
Den 22 noterades några temperaturrekord för december i Götaland, tex hade Kalmar -25,3º (startår 1859) och Kristianstad -24,6º (startår 1878). Dygnet därpå uppmättes -26,6º i Örebro, vilket är den lägsta decembertemperaturen där sedan 1886 då det var -27,0º. I Linköping-Malmslätt noterades då -27,6º vilket är den lägsta decembertemperaturen där sedan startåret 1859. Tidigare rekordet var -26,1º från 1996.

En vit jul

Snöandet mattades av något den 22, men kylan fortsatte och från söder nalkades ett nytt nederbördsområde. Under natten till den 23 nåddes södra Götaland av snöfall och i den hårda ostvinden bildades besvärliga snödrivor i östra Skåne.
 
När nederbörden drog vidare mot nordost drabbades Öland och Gotland av samma problem. Hoburg på Gotland fick 31 mm och 21 mm mättes i Norra Möckleby på Öland där snödjupet var 65 cm på julaftonen. Julfirare i dessa områden fick ta det lugnt om de skulle ut på vägarna. Under julaftonen avtog snöandet i Skåne, men det fortsatte på öarna där tex Hoburg fick ytterligare 26 mm.

Den 24 lättade kölden i Götaland, men den fortsatte i Svealand och Norrland. Inga rekord slogs, men de lägsta temperaturerna sedan 1970-talet noterades i Umeå, Sundsvall och Härnösand med respektive -29,9º, -30,8º och -28,3º. Snö föll då utmed Smålandskusten och på juldagens morgon mätte snödjupet i Kråkemåla 98 cm. Där och på öarna fortsatte snöandet även den 25.

De centrala delarna av snöfallet hade dock dragit vidare till östra Svealand och södra Norrlandskusten den 25. Nu stördes i stället trafiken här. Ostvinden låg på och snö fortsatte att falla i södra Norrland den 26 främst utmed kusten från Gästrikland upp till Medelpad med snödjupsökningar på som mest över 3 dm. På morgonen den 27 mättes månadens största snödjup 105 cm i Höglekardalen i Jämtland och inte långt efter kom Sänningstjärn i Hälsingland med 104 cm.

Den 27 bildades dimma lokalt i östra Götaland i samband med en ny högtrycksrygg. Kylan fortsatte speciellt i områden utan moln. Ett nederbördsområde kom in över fjällen natten mot den 30. Det passerade snabbt men följdes av ännu ett nederbördsområde och mildare luft, som kom in över mellersta Sverige på nyårsafton. Mest nederbörd föll i ett stråk från Jämtland ner mot Södermanland. I Götaland och delar av södra Svealand steg temperaturen under nyårsnatten över nollan för första gången på minst två veckor.

Karta med soltimmar under december 2010
Antal soltimmar i december 2010 Förstora Bild
Medelmolninghet under december 2010
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under december 2010 Förstora Bild