December 2010 - Temperatur och nederbörd

Så gott som varje dygn hade under den normala temperaturen och ibland mycket under. Månadens dominerande ostvind medförde torrt väder i de västra delarna av landet liksom i december 2009.

Köldrekord

Så gott som varje dygn hade under den normala temperaturen och ibland mycket under. I större delen av Götaland och i en stor del av södra Svealand slogs de tidigare månadsrekorden från de kalla decembermånaderna 1981, 1978 och 1915. Vid några platser i Götaland såsom Lund, Borås, Linköping och Kalmar med långa mätserier blev december den kallaste någonsin även med hänsyn till att mätplatserna förr ofta låg lite varmare. I Norrland står sig rekorden i månadsmedeltemperatur från främst 1915 och 1978. Allra längst i norr var det kallare 2002.

Karta över medeltemperaturen i december 2010.
Karta över medeltemperaturen i december 2010. Förstora Bild
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i december 2010
Karta över medeltemperaturens avvikelse från det normala i december 2010 Förstora Bild

Snökanoner

Månadens dominerande ostvind medförde torrt väder i de västra delarna av landet liksom i december 2009. De södra Lapplandsfjällen har haft nederbördsunderskott sedan i juli. Några områden sydväst om Vänern och Vättern samt utmed kusten i öster utsattes för så kallade snökanoner (täta snöbyar på rad) och dessutom ett par kraftigare nederbördsområden, vilket där gav mer än den dubbla normala nederbörden. Däremot i Varbergstrakten där man haft sju månader i följd med överskott bröts sviten.

Karta över nederbörd i procent av det normala under december 2010
Karta över nederbörden i procent av det normala under december 2010 Förstora Bild
Karta över nederbörd december 2010.
Karta över nederbörd december 2010. Förstora Bild