December 2010 - Vattenstånd och vågor

December var inte bara kall och snörik utan också blåsig med höga vågor till havs. I början av månaden gav ett högtryck och nordostvind låga vattenstånd längs västkusten.

Varierande vattenstånd

I början av månaden gav ett högtryck och nordostvind låga vattenstånd längs västkusten. I Kungsvik uppmättes 74 cm under medelvattenstånd den 1, vilket förblev månadens lägsta notering. Sedan följde en period med vind från väst eller syd vilket gav en höjning av vattenstånden.

Kring den 11-12 drog ett lågtryck in över södra Sverige och vidare mot Polen. Detta medförde friska till hårda ostliga till nordostliga vindar som gav höga vattenstånd längs sydkusten samt i Öresund. Simrishamn hade den 12 månadens högsta vattenstånd på 73 cm över medel.

Nästa intensiva lågtryck, som kring mitten av månaden hade sitt centrum över mellersta Sverige, gav istället sydväst-vind som pressade vatten från den södra delen av Östersjön upp i Bottniska Viken. Sydkusten hade den 16 sina lägsta noteringar, 60-70 cm under medel, medan man i Kalix hade 60 cm över medelvattenstånd.

Höga vågor

December var inte bara kall och snörik utan också blåsig med höga vågor till havs. Vågbojen i Södra Östersjön hade signifikant våghöjd* över 4 m den 2, 10, 12, 14, 17 samt 23. Allra högst var vågorna i den hårda nordostvind som rådde den 12, då den signifikanta våghöjden var 5.2 m med maxvågor strax under 8 m.

I Bottniska viken åstadkom nordostvinden signifikant våghöjd 3.4 m och maximal våghöjd på 5.3 vid Finngrundet den 9.

Det var nordostvinden som dominerade under månaden, men vid några tillfällen blåste det istället friskt från väst eller sydväst. Två sådana tillfällen var den 5 och 16, då Väderöbojen i Skagerrak registrerade signifikant våghöjd på 3.1 respektive 3.3 m.