December 2010 - Is och temperatur i havet

Tidig start på issäsongen i alla svenska farvatten.

Snabb och tidig isutveckling

Issäsongen startade ovanligt tidigt i alla svenska farvatten. Redan i månadsskiftet november – december rapporterades nyis i ibland annat Stockholms skärgård och Göta älv. Under första hälften av december fortsatte sedan avkylningen av havet och isen kröp allt längre ut från kusterna. Kring den 13 var Norra Kvarken överbyggd med tunn is.
 
Friska sydvindar bröt dock åter upp isen den 16, och tryckte även tillbaka isgränsen i Bottenviken markant. Men istillväxten tog snart ny fart, och under julhelgen islades hela Bottenviken och Norra Kvarken.

Längre söderut gick utvecklingen väldigt fort under sista halvan av december. Kalmar sund var nyistäckt kring den 20 och från den 25 avrådde Sjöfartsverket från genomfartstrafik i sundet. Samtidigt istäcktes skärgårdarna längs hela ostkusten ända ner till Blekinge.

Längs västkusten kom den första isen strax innan jul, vilket är den tidigaste isläggningen som noterats på åtminstone 30 år. Längs västkusten var sedan istillväxten under slutet av månaden anmärkningsvärt snabb. Vid nyår fanns pannkaksis och nyis till sjöss i stora delar av Kattegatt samt i Öresund.

Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 15 december 2010
Is och ytvattentemperatur i havet 15 december Förstora Bild
Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 31 december 2010
Is och ytvattentemperatur i havet 31 december Förstora Bild