Modeller

Den viktigaste komponenten för att göra väderprognoser är en numerisk prognosmodell (egentligen ett stort datasystem där modellen är en komponent).

En av våra modeller är HIRLAM (High Resolution Limited Area Model), som är resultatet av ett mer än 20 års samarbetsprojekt mellan Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Irland, Nederländerna och Spanien. Den har körts operationellt på SMHI alltsedan projektet startade. För närvarande körs den med tre olika områden, med upplösningarna 22 km, 11 km och 5.5 km. På senare år har arbetet fokuserats på allt högre upplösningar, varför HIRLAM har ingått samarbete med ett annat koncortium, ALADIN, där Frankrike är drivande.