Svenska lufttrycksrekordet för maj fyller 130 år på söndag

På söndag, den 7 maj, firar det svenska lufttrycksrekordet för maj exakt 130 år. Maj 1893 inleddes annars med ostadigt väder då ett lågtryck hade dragit österut över södra Sverige under valborgsmässoafton. Längst i norr hade ett högtryck över Grönland sitt inflytande vilket gav kalla nordostvindar. 

Efterhand stabiliserades vädret och ett högtryck hade till den 4:e maj etablerat sig över Skandinavien. Under de följande dygnen förstärktes högtrycket ytterligare för att nå sin kulmen med 1048,0 hPa i Umeå i Västerbotten den 7 maj 1893 som kuriöst nog precis som i år inträffade på en söndag. Samtidigt kunde hela landet då ta del av det mäktiga högtrycket.

Väderkarta gällande klockan 08 den 7 maj 1893.
Väderkarta gällande klockan 08 den 7 maj 1893. Illustration SMHI Förstora Bild

Högtrycket försvagades därefter så sakteliga men först den 13:e maj hade det mäktiga högtrycket brutits ned och ett lågtryck över Norska havet kunde börja göra sig gällande.

Lufttrycksrekordet för maj högre än aprilrekordet

De högsta och lägsta svenska lufttrycksrekorden för respektive kalendermånad följer den gängse årstidsgången. De mäktigaste högtrycken och djupaste lågtrycken har därför inträffat under vintermånaderna december till februari då temperaturkontrasterna är som störst. Under sommarmånaderna juni till augusti är däremot de svenska lufttrycksrekorden betydligt beskedligare samtidigt som kontrasterna är mycket mindre. 

Det finns emellertid ett undantag från årstidsgången, nämligen majrekordet över högsta lufttryck. Det högsta lufttrycket i april tillika vårt äldsta lufttrycksrekord är 1047,1 hPa från Uppsala den 15 april 1860. Majrekordet på 1048,0 hPa från Umeå 1893 är således högre än det i april. Även i maj 1919 var lufttrycket ungefär lika högt som gällande aprilrekordet.

Utifrån att lufttrycksrekordet för maj är högre än aprilrekordet bör det rimligen finnas potential för ett än högre lufttryck i april någon gång i framtiden. Med tanke på att det är mer än 160 år sedan aprilrekordet kan vi dock få vänta länge.

Januarirekordet har potential att slås i framtiden

Ett annat lufttrycksrekord som bör kunna ha potential för att slås i framtiden är lufttrycksrekordet över lägsta lufttryck i januari. Det gällande rekordet är på 946,2 hPa från Krångede i Jämtland den 30 januari 2000. Med tanke på att februarirekordet är på 940,5 hPa från Understen i Uppland 1990 och decemberrekordet på 938,4 hPa från Härnösand i Ångermanland 1895 bör det således finnas potential för januarirekordet att slås. Även här kan det dock dröja länge innan så sker.

Trevlig helg!

//Misha