Världsvattendagen

Logga för världsvattendagen

Världsvattendagen

Årets tema med kampanjen Avloppsvatten - en resurs som spolas bort? visar hur avloppsvattnet uppfattas som en värdefull resurs i cirkulära ekonomier.  

Logga för världsvattendagen

Världsvattendagen

Årets tema med kampanjen Avloppsvatten - en resurs som spolas bort? visar hur avloppsvattnet uppfattas som en värdefull resurs i cirkulära ekonomier.