Kunskaper om klimatanpassning i Kenya sprids nu vidare 

SMHI har sedan hösten 2022 genomfört en utbildning om klimatförändringens effekter och om klimatanpassning i Migori, Kenya. Totalt har 600 verksamma fått ökad kunskap och verktyg för fortsatt arbete.

Utbildningsinitiativet har pågått sedan oktober 2022 och omfattat 20 tjänstepersoner från Migori Department of Environment, en organisation som kan liknas med en avdelning hos en länsstyrelse som har verksamhet inom miljö, klimat och vatten. 

Deltagarna har utbildats i klimatförändringens effekter på samhället, klimatanpassning och klimat- och sårbarhetsanalys. De har under projektets gång fått stöd av ett handledarteam bestående av experter från SMHI och E-Cue Associates, en konsultfirma baserad i Nairobi, berättar Ghasem Alavi, föreläsare och projektledare som höll i utbildningen tillsammans med Karin Lundgren Kownacki och Susanne Skyllerstedt, samtliga från SMHI.

 

Kunskaperna förmedlas vidare

Under utbildningens gång har deltagarna vidareförmedlat sina kunskaper och genomfört klimat- och sårbarhetsanalyser tillsammans med lokala klimatkommittéer. 

Genom utbildningen har de 20 deltagarna på Migori Department of Envireonment fått kunskaper och verktyg som de i projektet aktivt fört vidare. Totalt har man på detta sätt nått fler än 600 personer i 40 kommuner, berättar Ghasem Alavi.

Migori Department of Environment fortsätter nu arbetet med att söka finansiering för att genomföra de prioriterade åtgärder som har identifierats i kommunerna. 

Genom projektet har vi kunnat förmedla kunskap och verktyg som är viktiga för det fortsatta arbetet med klimatanpassning i Kenya,  avslutar Ghasem Alavi.
Deltagarna vid utbildningen i Kenya
Under det avslutande mötet i Nairobi fick samtliga deltagare ta emot ett certifikat som lämnades över av Robert Muthami från Sveriges ambassad i Nairobi.