Nyhetsarkiv

Februari 2022 - Nederbördsrik i söder och blåsig

MeteorologiKlimat

Stormen Nora drog in över södra Sverige strax efter mitten av månaden och följdes någon dag senare av ytterligare ett djupt lågtryck. Bland annat Malmö, Lund och Halmstad fick en rekordblöt februarimånad. Mildluft berörde tidvis landet och den 15 kom den meteorologiska våren till södra …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Pressträff: Svensk presentation av IPCC:s rapport ”Effekter, anpassning och sårbarhet” den 28 februari

Välkommen till en svensk  presentation  av rapporten Effekter, anpassning och sårbarhet som FN:s klimatpanel IPCC offentliggjort några timmar tidigare. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Så stärks beredskapen för ökad brandrisk – nytt exempel på klimatanpassning

Kommer det att bli fler bränder i skog och mark i takt med ett varmare klimat? Och hur ser den svenska beredskapen ut för att möta riskerna? Ett nytt exempel i SMHIs idésamling för klimatanpassning berättar om satsningarna som startade i spåren av de senaste åren med svåra skogsbränder. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Med havsnivåhöjningen i fokus – fotoutställningen Erosion nu i Norrköping

Under hela förra året turnerade fotoutställningen Erosion längs med Skånes kust. Nu har turen kommit till Norrköping – en stad som med sin närhet till Bråviken och Östersjön även den berörs av framtida havsnivåhöjningar. Utställningen öppnar idag, den 17 februari.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI nya medlemmar i nätverk för marinbiologisk forskning

Oceanografi

Sedan årsskiftet är SMHI medlemmar i ett europeiskt nätverk för marinbiologisk forskningsinfrastruktur. Medlemskapet ska bland annat bidra till ett ökat kunskapsutbyte för att stötta och underlätta för både svenska och utländska forskare.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Klimatinformation viktigt när klimatet fortsätter förändras

KlimatForskning

Dagens snabba globala klimatförändring med stora konsekvenser också i Sverige ställer krav på samhällets klimatanpassning. Forskare från SMHI har nu sammanställt aktuell kunskap om klimatförändringen i Sverige i en ny rapport. Rapporten beskriver också den klimatinformation som finns tillgänglig …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Januari 2022 - Värmerekord i Australien och Sydamerika

Meteorologi

Januari 2022 hamnade enligt Copernicus Climate Change Service på sjätte plats bland de hittills varmaste januarimånaderna globalt. Det fanns områden som dominerades av kyla och snöoväder, till exempel östra USA och östra delen av Medelhavsområdet. I kontrast till detta noterades nya …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nya havsmiljöscenarier presenteras på smhi.se – en tidsresa in i framtidens havsmiljö

Klimat

Den pågående klimatförändringen påverkar även hav och havsmiljö. SMHIs klimatscenariotjänst kompletteras nu med oceanografi och får därmed klimatindikatorer för havet kring Sverige, inklusive temperatur, salthalt, is, syrehalt, kvävehalt och fosforhalt.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nytt projekt ska samordna marina forskningsdata

Oceanografi

SMHI ska tillsammans med Svensk Nationell Datatjänst (SND) starta ett projekt för att öka tillgången på nationell marin data samtidigt som datan blir både bättre och enklare att använda. Som beslutsunderlag bidrar datan till att rätt insats sätts in på rätt plats med målet att förbättra …

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI Byggväder – uppdaterad tjänst med möjlighet att bli larmad

Många moment inom bygg- och anläggningsverksamhet kan vara väderkänsliga. SMHI Byggväder är en abonnemangstjänst som ger stöd för att planera verksamheten utifrån anpassade väderprognoser. Nu är det också möjligt att ha en tilläggstjänst med skräddarsydda väderlarm.

Publicerad: Senast uppdaterad:
Ämnesområden
År
Månad