Väderåret 2021 nu i presentationsformat

Nu finns ett presentationsmaterial från SMHI med en sammanställning av väderåret 2021. Materialet kan användas som introduktion och underlag när vädret under 2021 diskuteras, till exempel i undervisning.

Årsmedeltemperatur 2021
Årsmedeltemperatur 2021 Förstora Bild

Den genomsnittliga temperaturen under året 2021 blev kring det normala för landet som helhet, jämfört med den nu rådande normalperioden 1991-2020. Samtidigt var årsmedeltemperaturen den lägsta sedan 2013, efter en rad varma år.

Anmärkningsvärt för året var att det under slutet av våren och under sommaren förekom flera tillfällen med kraftigt regn på kort tid. Inte minst föll omfattande nederbörd den 17-18 augusti över Gästrikland, Dalarna och Hälsingland, som ledde till extremt höga flöden i små vattendrag i området.

− Skyfallet i Gävle i samband med de kraftiga regnen väckte stor uppmärksamhet i media, på grund av de stora mängderna och tyvärr de omfattande översvämningar som de förde med sig. Nederbördsmängden mättes till 161,6 vilket var årets största dygnsnederbörd, och den sjätte största dygnsmängd som observerats i Sverige, säger Sandra Andersson, klimatolog på SMHI

Med utgångspunkt från de sammanfattningar av vädret för 2021 som finns på SMHIs webbplats, finns nu ett presentationsmaterial tillgängligt för väderåret 2021. Materialet är fritt att ladda ner från smhi.se och kan fungera som inledning, underlag och utbildningsmaterial när man vill diskutera vad i vädret som utmärkte 2021.