Året 2021 - Kraftiga sommarregn men inga stormar

Under år 2021 svängde vädret mellan både varma och kalla perioder. De största temperaturöverskotten hade vi i början av sommaren. Under sommaren var det även ovanligt många fall av stora regnmängder under kort tid. En kuriös detalj är att det inte förekom en enda storm i våra kustfarvatten på hela året. 

Temperatur

I förhållande till den nya normalperioden 1991-2020 var temperaturen överlag ganska normal under året. I allmänhet lite varmare i söder och lite kallare i norr. Men under enskilda månader var det rätt stora temperaturavvikelser från det normala. Förhållandevis kallast var det i januari och början av februari. Förhållandevis varmast var det i juni.

Årets högsta temperatur blev 34,6° i Målilla den 18 och 19 juni och årets lägsta temperatur -43,8° i Naimakka den 6 december.

Sverigekarta över medeltemperaturen för året 2021
Medeltemperaturen för året 2021. Förstora Bild
Karta över medeltemperaturens avvikelse från det normala för året 2021.
Medeltemperaturens avvikelse från den normala, året 2021 (normalperiod 1991-2020). Förstora Bild

Jämförelse med tidigare år i Sverige och globalt

Medeltemperaturer under året i Sverige och globalt
Stapeldiagrammet visar avvikelsen från ett referensvärde 1860-1900 för årsmedeltemperaturen i Sverige (baserat på 35 stationer med mycket långa mätserier). Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tio-åriga medelvärden. Linjen med prickar visar motsvarande utjämnade förlopp för den globala årsmedeltemperaturen (data från CRU). Förstora Bild

Medeltemperaturen för Sverige som helhet för år 2021 blev 5,86°, vilket är den lägsta årsmedeltemperaturen för landet sedan 2013.

Nederbörd

Förhållandevis mest nederbörd under 2021 fick man i nordöstra Norrland. Där hade exempelvis Piteå sitt näst nederbördsrikaste år (med brasklappen att det blöta året 1998 saknas i statistiken).

Däremot var det på många håll lite torrare än normalt i fjällkedjan och ner mot västkusten. Det gäller även i ett område från Vättern och upp mot Mälardalen.

I slutet av våren och under sommaren förekom flera tillfällen med kraftigt regn på kort tid. Mest omtalat var regnet den 17 augusti då Gävle noterade årets största dygnsnederbörd med 161,6 mm.

Den största årsnederbörden blev 1263,4 mm i Linhult i Västergötland och den minsta 255,0 mm vid automatstationen i Abisko i nordligaste Lappland.

Sverigekarta över nederbördsumma i mm under året 2021
Nederbördsumma året 2021. Förstora Bild
Karta över nederbörd i procent av det normala under året 2021.
Nederbörden i procent av det normala under året 2021 (normalperiod 1991-2020). Förstora Bild

Snö

I början av året var största delen av Sverige snötäckt under längre eller kortare perioder. I de annars så snörika Riksgränsfjällen längst i norr var det till en början ovanligt lite snö. Där växte dock snödjupet senare under vintern och årets största snödjup noterades i Katterjåk den 8 och 9 april med 155 cm.

I mitten av september bildades höstens första mätbara snödjup vid ett par stationer i norra Sverige. Sedan i oktober växte snön till mer på allvar i norra Norrland. Under december vare det flera perioder med snötäcke även i södra Sverige. 

Vind

I svenska kustfarvatten var det inte ett enda tillfälle med stormvindar under 2021, vilket inte inträffat under något helt kalenderår förut.

I fjällen har dock stormvindar förekommit och vid Tarfala (1144 möh) satttes svenskt byvindsrekord för juli med 40,1 m/s den 16 juli.

Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under året 2021
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under året 2021. Förstora Bild

Solskenstiden

2021 var ett övervägande soligt år, men det blev inga rekordvärden. Flest soltimmar hade Hoburg med 2249 timmar.

Sverigekarta som visat antal soltimmar under året 2021
Antal soltimmar året 2021. Förstora Bild

Vintern 2021 - Avslutades med svenskt värmerekord för februari

Vintern innehöll både rejält kalla och ovanligt milda perioder.

Fram till mitten av februari var det en dominans av kallt vinterväder. Därefter blev det betydligt mildare och ett nytt svenskt värmerekord för februari noterades i Kalmar med 17,0° den 25 februari.

I nordöstra Norrland växte snötäcket till ordentligt medan det inledningsvis var ovanligt lite snö i de nordvästra fjällen.

Våren 2021 - Kraftiga regn i slutet av maj

Under de två första vårmånaderna var det i huvudsak torrt väder som dominerade och i mars var det även ovanligt varmt.

I maj var det övervägande kyligt väder. Ett kraftigt vårregn berörde stora delar av västkusten och upp mot Mälardalen den 25 och 26 maj.

Sommaren 2021 - Ovanligt många nederbördstillfällen med över 100 mm

Sommaren var en tudelad historia vädermässigt. I juni och juli var det varmt eller mycket varmt väder som dominerade. Det gäller i synnerhet för juni som delvis var rekordvarm i sydöstra Sverige. Den 18-19 juni hade Målilla i östra Småland 34,6°, vilket är den högsta junitemperaturen i landet sedan 1947.

Juli var också varm men nu började även skyfallsliknande regn uppträda. De två kraftigaste var ett över Älghult i Småland som gav 136,5 mm den 3 juli. Det andra gav 100,2 mm i Grythyttan i Västmanland den 10 juli.

Sedan följde sommarens allra kraftigaste regntillfälle den 17 augusti, då sammanlagt 11 stationer i Gästrikland, Hälsingland och Dalarna rapporterade över 100 mm på ett dygn. Allra mest fick Gävle med 161,6 mm.

Hösten 2021 - Nederbördsrik i nordost

Jämfört med sommaren bjöd hösten 2021 på betydligt mindre dramatik. Den blev dock mycket nederbördsrik i nordöstra Norrland. Dessa nederbördsöverskott byggdes upp framför allt i oktober.

I november slog kylan till ordentligt i slutet av månaden. Det gällde framför allt i norra Norrland, där några stationer noterade sin lägsta novembertemperatur på nästan 70 år.

December 2021 - Innebar en kall avslutning av året

Väderåret 2021 avslutades med en övervägande kall julmånad i hela landet. Även i södra Sverige var det flera perioder med snötäckt mark. Kallast under månaden hade Naimakka längst i norr med -43,8° den 6. Det är den lägsta decembertemperaturen i landet sedan 1986.