Våren 2021 - Få rejäla värmeperioder

Våren 2021 blev sammantaget i allmänhet en ytterst ordinär historia temperaturmässigt med få längre perioder med värme. Kyligt väder i slutet av april och början av maj gjorde att den meteorologiska sommaren etablerade sig i landet först den 9 maj vilket är det senaste ankomstdatumet sedan 1997. Samtidigt noterades den lägsta majtemperaturen sedan 1999 i landet. Nederbördsmässigt blev det i söder en blöt eller lokalt extremt blöt vår med några nya rekord.

Temperatur

Temperaturen under våren blev i princip normal i hela landet utifrån den nya normalperioden 1991-2020. Vårens högsta temperatur uppmättes den 30 maj då Östmark-Åsarna i västra Värmland rapporterade 28,5°. Vårens lägsta temperatur på -31,1° uppmättes den 10 mars i Älvsbyn i Norrbotten samt Malå i Lappland.

Temperaturavvikelse för våren 2021 (mars, april och maj).
Temperaturavvikelse för våren 2021 (normalperiod 1991-2020). Förstora Bild

Jämförelse med tidigare vårar i Sverige och globalt

För landet som helhet blev det tillsammans med 2017 den minst varma våren sedan 2013. Den allra varmaste våren i Sverige inträffade för exakt 100 år sedan.

Medeltemperaturer under våren i Sverige och globalt
Stapeldiagrammet visar avvikelsen från ett referensvärde 1860-1900 för Sverigemedeltemperaturen under våren (baserat på 35 stationer med mycket långa mätserier). Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tio-åriga medelvärden. Linjen med prickar visar motsvarande utjämnade förlopp för den globala medeltemperaturen under våren (data från CRU). Förstora Bild

Nederbörd - Lokalt rekordblött i söder

Nederbördsavvikelse för våren 2021 (mars, april och maj).
Nederbördsavvikelse för våren 2021 (normalperiod 1991-2020). Förstora Bild

En stor del av södra Sverige söder om Dalälven fick mer nederbörd än brukligt. I delar av östra Svealand och nordöstra Götaland fick man 150-200% av medelnederbörd för normalperioden 1991-2020. För några stationer i de här områdena noterades nya rekord för största vårnederbörd, bland annat i Norrköping, Finspång, Södertälje och Örebro.

Norra Sverige fick överlag mindre nederbörd än vanligt. Några mindre områden hade mindre än 50% av normal medelnederbörd.

Vårens största uppmätta dygnsmängd blev 60,7 mm och uppmättes den 26 maj i Gårdsjö i nordligaste Västergötland.

Vind 

Den 10-11 mars blev ett mycket blåsigt dygn i hela landet. I fjällen noterades orkanbyar och utmed hela kuststräcken från Bottenhavet till västkusten blåste det lokalt storm i byvinden. Allra blåsigast var det uppe på Blåhammaren i Jämtland där man uppmätte hela 45,2 m/s i byvinden den 10 följt av 42,9 m/s den 11 vid grannstationen Sylarna. Utanför fjällen hade Måseskär i Bohuslän en maximal byvind på 27,9 m/s. Blåhammaren hade även vårens högsta medelvind med 36,7 m/s på förmiddagen den 11 mars.

Ytterligare en omgång blåst blev det den 24-25 mars då ett intensivt lågtryck passerade strax norr om Nordnorge vilket gav storm- och orkanvindar i Lapplandsfjällen. Tarfala hade då en byvind på 44,8 m/s natten den 25 medan Stekenjokk noterade en medelvind på 29,6 m/s på dagen den 24 innan vindmätaren där lade av.

Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under våren 2021.
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under våren 2021. Förstora Bild

Snö

Vårens, och även säsongens, största snödjup blev 155 cm i Katterjåkk i Lappland den 8 och den 9 april. I samband med ett lågtryck över Finland och kall nordostan föll omkring en decimeter nysnö i nordöstra Norrland den 21 maj. Snön smälte dock raskt undan och från den 25 maj var det bara Katterjåkk i Riksgränsfjällen som rapporterade något mätbart snödjup.

Södra Sverige var bara kortvarigt snötäckt under våren. Mest uppseendeväckande var nog det mycket lokala snötäcke som uppmättes på morgonen den 6 maj i Falköping-Valtorp (3 cm) i Västergötland och Högemålen (1 cm) i norra Småland.

Soltimmar

April var den förhållandevis soligaste av vårmånaderna, medan maj lokalt var solfattigare än mars.

Rangordning av solskenstid under våren 2021
Solskenstid för våren 2021 (mars-maj) och station, markerad med orange sol-symbol. I bakgrunden syns motsvarande solskenstid för övriga år då stationen varit i drift angivet med årtal. Diagrammet omfattar endast perioden från 1983, även för stationer som startade tidigare. Enheten är genomsnittlig solskenstid per dygn. Förstora Bild

Mars - Mild eller mycket mild

Mars blev en mild eller mycket mild historia i hela Sverige. Några rekordvärden var det dock inte fråga om. I slutet av månaden rörde sig försommarvarm luft upp över Götaland. Ölands norra udde (startår 1851), Norrköping (startår 1944) och Harstena (startår 1942) noterade då nya marsrekord. 

April - I huvudsak torr och blåsig

April blev både blåsig och torrare än normalt i större delen av landet. I södra Sverige var månaden även kyligare än medelvärdet för den nya normalperioden 1991-2020. Ute på Svenska Högarna (startår 1879) i Uppland hade man dock nu för 33:e året i följd en aprilmånad utan underskott. Och det trots övergången till en ny normalperiod.

I samband med ett intensivt lågtryck över norra Norrland noterades hela 963,7 hPa som lägst i Överkalix-Svartbyn i Norrbotten på annandag påsk. Detta är ett av de allra lägsta lufttrycken som uppmätts i april. Bara två lågtryck i april 1943 och ett 1980 har levererat lägre lufttrycksvärden i april. 

Maj - Rekordblöt på sina håll i söder

Den avslutande vårmånaden maj blev utifrån den nya normalperioden 1991-2020 kylig i praktiskt taget hela Sverige, särskilt längst i norr. I söder var det på sina håll även en blöt eller extremt blöt majmånad. För flera stationer noterades nya rekord för maj, bland annat i Örebro (startår 1858), Linköping (startår 1858), Norrköping (startår 1944), Finspång (startår 1893), Södertälje (startår 1931) och Västerås (startår 1859). I Stockholm (startår 1786) får man gå tillbaka ända till 1802 för att finna en regnigare maj. Två värmeperioder inföll den 10-13 maj samt den 29-31 maj. I samband med den senare perioden uppmättes även vårens högsta temperatur på 28,5° i Östmark-Åsarna i Värmland.