Våren 2021 - Få rejäla värmeperioder

Våren 2021 blev sammantaget i allmänhet en ytterst ordinär historia temperaturmässigt med få längre perioder med värme. Kyligt väder i slutet av april och början av maj gjorde att den meteorologiska sommaren etablerade sig i landet först den 9 maj vilket är det senaste ankomstdatumet sedan 1997. Samtidigt noterades den lägsta majtemperaturen sedan 1999 i landet. Nederbördsmässigt blev det i söder en blöt eller lokalt extremt blöt vår med några nya rekord.

Detta är en preliminär version eftersom samtliga stationer ännu inte kommit in och granskats. Uppdateringar sker löpande.

Temperatur

Temperaturen under våren blev i princip normal i hela landet utifrån den nya normalperioden 1991-2020. Vårens preliminärt högsta temperatur uppmättes den 30 maj då Östmark-Åsarna i västra Värmland rapporterade 28,5°. Vårens lägsta temperatur på -31,1° uppmättes den 10 mars i Älvsbyn i Norrbotten samt Malå i Lappland. Samma morgon var det på sina håll under -10° i inre Götaland.

Temperaturavvikelse för våren 2021 (mars, april och maj).
Temperaturavvikelse för våren 2021 (normalperiod 1991-2020). Förstora Bild

Jämförelse med tidigare vårar i Sverige och globalt

För landet som helhet blev det tillsammans med 2017 den minst varma våren sedan 2013. Den allra varmaste våren i Sverige inträffade för exakt 100 år sedan.

Medeltemperaturer under våren i Sverige och globalt
Stapeldiagrammet visar avvikelsen från ett referensvärde 1860-1900 för Sverigemedeltemperaturen under våren (baserat på 35 stationer med mycket långa mätserier). Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tio-åriga medelvärden. Linjen med prickar visar motsvarande utjämnade förlopp för den globala medeltemperaturen under våren (data från CRU). Förstora Bild

Medeltemperatur för Sverige

Nederbörd - Lokalt rekordblött i söder

Nederbördsavvikelse för våren 2021 (mars, april och maj).
Nederbördsavvikelse för våren 2021 (normalperiod 1991-2020). Förstora Bild

En stor del av södra Sverige söder om Dalälven fick mer nederbörd än brukligt. I delar av östra Svealand och nordöstra Götaland fick man 150-200% av medelnederbörd för normalperioden 1991-2020. För några stationer i de här områdena noterades nya rekord för största vårnederbörd, bland annat i Norrköping, Finspång, Södertälje och Örebro (se separat blogginlägg för mer detaljerad information).

Norra Sverige fick överlag mindre nederbörd än vanligt. Ett litet område i gränsområdet mellan Jämtland och Ångermanland hade mindre än 50% av normal medelnederbörd.

Vårens största uppmätta dygnsmängd blev 60,7 mm och uppmättes den 26 maj i Gårdsjö i nordligaste Västergötland.

Vind 

Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under våren 2021.
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under våren 2021. Förstora Bild

Den 10-11 mars blev ett mycket blåsigt dygn i hela landet. I fjällen noterades orkanbyar och utmed hela kuststräcken från Bottenhavet till västkusten blåste det lokalt storm i byvinden. Allra blåsigast var det uppe på Blåhammaren i Jämtland där man uppmätte hela 45,2 m/s i byvinden den 10 följt av 42,9 m/s den 11 vid grannstationen Sylarna. Utanför fjällen hade Måseskär i Bohuslän en maximal byvind på 27,9 m/s. Blåhammaren hade även vårens högsta medelvind med 36,7 m/s på förmiddagen den 11 mars.

Ytterligare en omgång blåst blev det den 24-25 mars då ett intensivt lågtryck passerade strax norr om Nordnorge vilket gav storm- och orkanvindar i Lapplandsfjällen. Tarfala hade då en byvind på 44,8 m/s natten den 25 medan Stekenjokk noterade en medelvind på 29,6 m/s på dagen den 24 innan vindmätaren där lade av.

Snö

Vårens, och även säsongens, största snödjup blev 155 cm i Katterjåkk i Lappland den 8 och den 9 april. I samband med ett lågtryck över Finland och kall nordostan föll omkring en decimeter nysnö i nordöstra Norrland den 21 maj. Snön smälte dock raskt undan och från den 25 maj var det bara Katterjåkk i Riksgränsfjällen som rapporterade något mätbart snödjup.

Södra Sverige var bara kortvarigt snötäckt under våren. Mest uppseendeväckande var nog det mycket lokala snötäcke som uppmättes på morgonen den 6 maj i Falköping-Valtorp (3 cm) i Västergötland och Högemålen (1 cm) i norra Småland.

Soltimmar

Kommer senare

Mars - Mild eller mycket mild

Mars blev en mild eller mycket mild historia i hela Sverige. Några rekordvärden var det dock inte fråga om. I slutet av månaden rörde sig försommarvarm luft upp över Götaland. Ölands norra udde (startår 1851), Norrköping (startår 1944) och Harstena (startår 1942) noterade då nya marsrekord. 

April - I huvudsak torr och blåsig

April blev både blåsig och torrare än normalt i större delen av landet. I södra Sverige var månaden även kyligare än medelvärdet för den nya normalperioden 1991-2020. Ute på Svenska Högarna (startår 1879) i Uppland hade man nu för 33:e året i följd en aprilmånad utan underskott. Och det trots övergången till en ny normalperiod.

I samband med ett intensivt lågtryck över norra Norrland noterades hela 963,7 hPa som lägst i Överkalix-Svartbyn i Norrbotten på annandag påsk. Detta är ett av de allra lägsta lufttrycken som uppmätts i april. Bara två lågtryck i april 1943 och ett 1980 har levererat lägre lufttrycksvärden i april. 

Maj - Rekordblöt på sina håll i söder

Den avslutande vårmånaden maj blev utifrån den nya normalperioden 1991-2020 kylig i praktiskt taget hela Sverige, särskilt längst i norr. I söder var det på sina håll även en blöt eller extremt blöt majmånad. För flera stationer noterades nya rekord för maj, bland annat i Örebro (startår 1858), Linköping-Malmslätt (startår 1858), Norrköping (startår 1944), Finspång (startår 1893), Södertälje (startår 1931) och Västerås (startår 1859). I Stockholm (startår 1786) får man gå tillbaka ända till 1802 för att finna en regnigare maj (se separat blogginlägg för mer detaljerad information). Två värmeperioder inföll den 10-13 maj samt den 29-31 maj. I samband med den senare perioden uppmättes även vårens högsta temperatur på 28,5° i Östmark-Åsarna i Värmland.