April 2021 - Typiskt aprilväder i april

April 2021 bjöd på överlag rätt ostadigt väder. I söder var den något kallare än normalperioden 1991-2020 och lågtryck gav vid flera tillfällen ymnigt snöfall. Ett högtryck växte in i mitten på månaden och gav allmänt soligt och varmt väder med omkring 15° i hela landet. Därefter blev det åter kyligt och mer typiskt aprilväder med sol varvat med byar av snö, regn och hagel.

Temperatur 

April 2021 blev i Götaland, Svealand och sydvästra Norrland något kallare än normalt i den nya normalperioden 1991-2020. Detta berodde främst på det ostadiga och lågtrycksdominerande vädret med mycket nord- och nordvästvindar som förde ner kallare luft norrifrån. Det lågtrycksdominerande vädret hämmade också möjligheten för varmare luft söderifrån att ta sig upp över Skandinavien. Ett sådant tillfälle inträffade dock kring den 15-20 då ett högtryck förstärktes över Skandinavien och förde upp varm luft över hela landet. I samband med värmeperioden noterades månadens högsta temperatur på 20,5° i Varberg den 18. Månadens lägsta temperatur uppmättes i Rensjön i norra Lappland den 9 då temperaturen var så låg som -24,8°.

I östra och norra Norrland var månadsmedeltemperaturen något över det normala vilket dels berodde på den ovannämnda värmeperioden i samband med högtrycket, men också på grund av en mildare period kring påsk. Under resten av månaden var det nära det normala eller något kallare än normalt även här.

Större delen av landet, förutom fjällen och den nordligaste delen av Lappland, hade redan fått vår redan innan april. I samband med den varmare perioden i mitten på månaden fick även den nordligare delen av Lappland vår och vid månadens slut var det bara fjälltrakterna som fortfarande hade meteorologisk vinter.

Medeltemperaturens avvikelse från det normala under april 2021.
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under april 2021 (normalperiod 1991-2020). Förstora Bild
Månadsmedeltemperaturen under april 2021.
Månadsmedeltemperaturen under april 2021. Förstora Bild

Jämförelse med tidigare aprilmånader i Sverige och globalt

April 2021 var inte så varm som de tre föregående aprilmånaderna, men temperaturöverskottet i norr bidrog till att månaden för hela landet som helhet blev varmare än referensperioden för 1860-1900.

Medeltemperaturer i april i Sverige och globalt
Stapeldiagrammet visar avvikelsen från ett referensvärde 1860-1900 för Sverigemedeltemperaturen i april (baserat på 35 stationer med mycket långa mätserier). Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tio-åriga medelvärden. Linjen med prickar visar motsvarande utjämnade förlopp för den globala medeltemperaturen i april (data från CRU). Förstora Bild

Nederbörd

April 2021 blev torrare än normalt längs västkusten, sydöstra Götaland och delar av inre Norrland. Månaden blev blötare än normalt i delar av inre Götaland, östra Svealand och i ett område från Västerbottens- och Norrbottenskusten upp till nordligaste Lappland.

Störst dygnsnederbörd uppmättes i Lövånger i Västerbotten den 23 då det föll 43,1 mm. Den 18 april var det däremot ingen station i Sverige som fick någon mätbar nederbörd.

Nederbördens avvikelse från det normala under april 2021.
Nederbördens avvikelse från det normala under april 2021 (normalperiod 1991-2020). Förstora Bild
Karta över nederbörd april 2021.
Nederbördssumma under april 2021. Förstora Bild

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i april 2021 (657 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i april 2021 (23 kB, pdf)

Vind 

Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under april 2021.
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under april 2021. Förstora Bild

Det ostadiga aprilvädret gjorde att det överlag var en rätt blåsig månad. I samband med ett intensivt lågtryck som rörde sig in mot norra Skandinavien nåddes orkanstyrka i medelvind när Stekenjokk noterade 34,6 m/s den 3. Utanför fjällen var det Måseskär som observerade den högsta medelvinden med 22,6 m/s den 9.

Förutom Stekenjokk observerade även Tarfala orkanstyrka i byvind. Annars var det flera stationer som noterade stormstyrka i byvind. Högst byvind hade Stekenjokk med 40,4 m/s den 3. Utanför fjällen var det Väderöarna som observerade högst byvind med 29,4 m/s den 21.

Snö

Det ostadiga aprilvädret bjöd på flera snöfallsområden som vid ett par tillfällen gav rätt ymnigt snöfall. Störst snödjupsökning inträffade mellan den 23 och 24 då Lövånger i Västerbotten fick 29 cm nysnö. Även Götaland berördes vid flera tillfällen av snöfall som gav mätbart snödjup. Men med plusgrader på dagarna smälte snön snabbt bort.

Månadens största snödjup blev 155 cm i Katterjåkk i Lappland den 8 och den 9. Vilket även blev säsongens största snödjup.

Snödjupskarta för 15 april 2021.
Snödjupskarta för 15 april 2021. Förstora Bild
Snödjupskarta för 30 april 2021.
Snödjupskarta för 30 april 2021. Förstora Bild

Solskenstid

April 2021 var allmänt soligare än normalt, framför allt på västkusten. Flest soltimmar fick Nordkoster med 318 timmar. Fjällen fick generellt mindre sol jämfört med resten av landet. Minst antal soltimmar blev det i Storlien-Visjövalen med 133 timmar.

Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under april 2021.
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under april 2021. Förstora Bild
Karta med soltimmar under april 2021.
Antal soltimmar i april 2021. Förstora Bild

Åska

April brukar inte vara någon av våra åskrikaste månader och åskaktiviteten dämpades också av det periodvis kyliga vädret. Under åtta av månadens dygn förekom åskregistreringar. Flest var det i samband med lågtrycket den 9 april med 120 urladdningar över främst västra Svealand.

Antal åskdagar under april 2021.
Antal åskdagar under april 2021. Förstora Bild
Totalt antal blixtar under april 2021.
Totalt antal blixtar under april 2021. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Vädret dag för dag

Ostadig påsk

April började där mars slutade med att en kallfront rörde sig söderut över Götaland. I samband med fronten föll en del regn och blötsnö. Det var även blåsigt i fjällen och i nordvästvinden passerade en del snöbyar här. Det ostadiga vädret skulle hålla sig över påsken och en ny kallfront passerade landet söderut natt mot långfredagen den 2 och förde ner kallare luft och minusgrader noterades nattetid ända ner till Skåne. Bakom fronten förekom en del skurar och snöbyar. På påskafton den 3 förde ett lågtryck över Norska havet in en varmfront över fjällen vilket gav blåsigt väder med mycket hård vind och snöbyar med inslag av regn. Varmfronten passerade sedan österut över landet med lättare regn med snöinslag. I Götaland och även stora delar av Svealand var det uppehåll och en hel del sol visade sig. Kallfronten kopplad till lågtrycket rörde sig sedan in över fjällen under påskdagen den 4 och gav snöfall med inslag av regn som långsamt rörde sig österut över landet fram till natt mot den 5. I samband med att kallfronten sedan rörde sig ner över Svealand och Götaland förekom kraftiga fallvindar och hagelskurar, även en och annan blixturladdning noterades. På annandag påsk den 5, när kallfronten till slut rörde sig bort, blev det växlande molnighet. I Götaland förekom en del intensiva snöbyar och på flera håll la sig snön på marken.

Lågt lufttryck i norr

I norr fördjupades ett lågtryck och i Överkalix-Svartbyn uppmättes 963,7 hPa, vilket är ett mycket lågt lufttryck för att vara i april. Lågtrycket låg kvar över norra Skandinavien den 6 och det var blåsigt med nordvästlig vind på många håll i landet. I fjällen och delar av Norrland passerade snöfall. Även i Skåne förekom enstaka snöbyar och även några blixturladdningar noterades. I resten av landet blev det mest uppehåll och på flera håll visade sig solen fram på eftermiddagen.

Aprilvädret fortsätter

Den 7 visade sig solen på många håll i landet, men under natten och morgonen snöade det i ett stråk från Upplandskusten ner till Blekinge och på sina håll la sig snön kortvarigt. Den 8 bjöd på typiskt aprilväder där solen visade sig på många håll under morgonen, men på dagen växte stackmoln till och som följdes av skurar och snöbyar på flera håll. Natt mot den 9 rörde sig ett lågtryck in västerifrån. Men innan dess hann temperaturen sjunka till -24,8° i Rensjön i nordligaste Lappland, vilket blev månadens lägsta temperatur i landet. Under dagen rörde sig lågtrycket norrut och gav ymnigt snöfall i stora delar av Norrland. Söder om lågtrycket var det blåsigt och i Götaland uppmätte flera platser mycket hårda vindbyar. Floda i Sörmland hade kortvarigt stormbyar 24,7 m/s. Inslag av åska förekom också i Svealand. Lågtrycket fortsatte åt nordost den 10 och dagen bjöd på en hel del sol på många håll. I Norrland var det mer moln och här och var förekom även snöbyar.

Snöbyar, blåst och solsken som sipprar genom molnen över fjället.
Snöbyar över fjället i Åre 10 april 2021. Foto @wonderswild (instagram)

Lågtryck söderifrån

Den 11 rörde sig ett lågtryck och nederbörd upp söderifrån och berörde Götaland och även delar av Svealand. På många håll föll nederbörden som snö, men främst ut mot kusterna och i bakkant på nederbörden var det mest som regn. Lågtrycket fortsatte norrut den 12 tills det stannade upp vid Norra Kvarken. Även nederbörden kopplat till lågtrycket stannade upp och i ett stråk från Jämtland och Hälsingland upp till Västerbotten förekom ymnigt snöfall. Snöfallet fortsatte även den 13 men med minskad intensitet till kvällen. I Götaland och Svealand blev det växlande väder med sol och en del skurar och snöbyar.

Högtryck växer in

Den 14 hade lågtrycket i norr försvagats och rört sig vidare åt nordost samtidigt som en högtrycksrygg började växa in från sydväst. Detta gav soligt väder på många håll i landet fram till eftermiddagen då stackmoln bildades som även gav en del skurar. Högtrycket förstärktes allt mer den 15 och efter en kall natt med minusgrader ner till Skåne steg temperaturen på dagen till omkring 10° allmänt i hela landet. Även den 16 bjöd på en kall och klar natt med åter temperatur omkring 10° på dagen. I södra delen av landet närmade sig ett lågtryck österifrån och här blev eftermiddagen molnig md en del skurar. I övrigt var det en solig dag i hela landet. Den 17 hade lågtrycket i söder passerat och högtrycket förstärkts över landet. Dagen bjöd på soligt väder och varmluft fördes in med temperatur omkring 15° i söder. Även i norr var det varmt med omkring 13° även i de nordligaste delarna. I norra Norrland hade Älvsbyn högst temperatur med 15°. Högtrycket och värmen låg sedan kvar fram till den 20 med soligt väder. Både den 18 och den 19 noterades maximitemperatur på 20°. Varberg fick med 20,5° månadens högsta temperatur i landet.

Aprilvädret slår tillbaka

Högtrycket försköts sedan allt mer österut och den 21 rörde sig från ett lågtrycksområde på Norska havet fronter och nederbördsområden in över Skandinavien. Kallare luft fördes in och nederbörden föll på många håll i Norrland som snö. I söder började dagen med en del sol och temperaturen steg till 10-15°, men till eftermiddagen och kvällen ökade molnigheten och regn med inslag av snö passerade här. På frontsystemet fördjupades ett lågtryck och under natten övergick regnet mer i snö över stora delar av norra Götaland, Sveland och Norrland. I nordöstra Götaland, östra Svealand och längs Norrlandskusten dröjde sig nederbörden kvar fram till kvällen den 22. Bakom nederbörden fördes torr och kall luft in. Morgonen den 23 var kall i hela landet med ner mot -5° i delar av Götaland och på sina håll låg gårdagens snöfall kvar även i söder. Norra Norrlands kustland berördes under dagen av ett snöfallsområde som tidvis gav ymnigt snöfall. Lövånger och Piteå fick 29 cm respektive 25 cm nysnö. I resten av landet blev det en solig, men något kylig dag med frisk nordlig vind. I de östra landskapen förekom en del eftermiddagsskurar som hade inslag av snö.

Snö i Lövånger
Snö i Lövånger i Västerbotten den 23 april 2021. Foto Anna Andersson

Högtryck i väster och lågtryck i öster

Ett högtryck i väster och ett lågtryck i öster fortsatte den 24 att ge kyligt och blåsigt väder. Främst i Götaland blev det en solig dag medan det i östra Svealand samt Västerbottens och Norrbottens kustland förekom en del snöfall och snöbyar, i Svealand var det inslag av regn och hagel i snöbyarna. Den 25 bjöd på riktigt aprilväder i södra halvan av landet med sol varvat med byar av regn, snö och hagel och blåsigt med en byig nord- eller nordvästlig vind. I norra halvan var det också blåsigt men här blev det mest uppehåll. Natten mot den 26 var klar och kall i nästan hela landet och i Hagshult i Småland noterade man -8,5° på morgonen vilket är den lägsta temperaturen som uppmätts där så sent på säsongen på 40 år. Dagen bjöd annars på rätt soligt väder. Den 27 och den 28 var det åter kyliga nätter. På dagarna blev det växlande molnighet och främst i Norrland förekom även byar av regn och snö.

Regnområde längst i söder

Den 29 april passerade ett lågtryck över de södra delarna av Östersjön och ett regnområde berörde södra Götaland. Skillinge i sydostligaste Skåne fick 19 mm under dygnet. Till valborgsmässoafton hade regnet dragit bort och vädret i Sverige dominerades av växlande molnighet med lokala byar av snö eller regn och rätt blygsamma dagstemperaturer.

Högsta temperatur, april 2021
Norrland +18,6° den 19 Torpshammar (Medelpad)
Svealand +19,1° den 18 Östmark-Åsarna (Värmland)
Götaland +20,5° den 18 Varberg (Halland)
Lägsta temperatur, april 2021
Norrland -24,8° den 9 Rensjön (Lappland)
Svealand -12,7° den 8 Särna (Dalarna)
Götaland -8,9° den 8 Hagshult (Småland)
Högsta nederbörd, april 2021
Norrland 85,6 mm Lövånger (Västerbotten)
Svealand 55,5 mm Norrby (Uppland)
Götaland 56,7 mm Falköping-Valtorp (Västergötland)
Lägsta nederbörd, april 2021
Norrland 4,5 mm Kvikkjokk-Årrenjarka (Lappland)
Svealand 5,4 mm Landsort A (Södermanland)
Götaland 1,3 mm Ölands norra udde (Öland)
Högsta lufttryck, april 2021
Norrland 1038,0 hPa den 16 Hemavan flygplats (Lappland)
Svealand 1036,0 hPa den 15 Hamra (Dalarna)
Götaland 1034,6 hPa den 15 Nordkoster (Bohuslän)
Lägsta lufttryck, april 2021
Norrland 963,7 hPa den 5 Överkalix-Svartbyn (Norrbotten)
Svealand 972,3 hPa den 5 Örskär (Uppland)
Götaland 979,3 hPa den 5 Kolmården-Strömsfors (Östergötland)
Största snödjup, april 2021
Norrland 155 cm den 8-9 Katterjåkk (Lappland)
Svealand 56 cm den 13 Lillhamra (Dalarna)
Götaland 10 cm den 22 Falköping-Valtorp (Västergötland), den 22 Malmbäck och den 12 Bottnaryd (Småland)

Dygnsnederbörd på minst 40 mm april 2021 (4 kB, pdf)

Medelvindhastighet vid kuststationer på minst 21 m/s i april 2021 (5 kB, pdf)

.