Maj 2021 - Kylig inledning och varmt slut

Maj 2021 blev i många hänseenden en månad där värmen visade ett njuggt intresse för Sverige. Efter en kylig eller mycket kylig inledning följde så en kortvarig värmeperiod i söder kring Kristi Himmelfärdshelgen samt under månadens allra sista dagar. Som helhet blev månaden kyligare än normalt i främst landets nordligaste delar. Det ostadiga vädret gjorde att månaden blev nederbördsrik i större delen av södra Sverige där flera stationer noterade nya majrekord.

Temperatur - I huvudsak en kylig majmånad

Maj blev en kylig månad i hela Sverige och då framförallt allra längst i norr. Det räcker dock i allmänhet med att gå tillbaka till någon av majmånaderna 2020 eller 2017 för att finna en kyligare upplaga.

Särskilt månadens första halva var kylig och temperaturerna nattetid i norra Sverige var då lokalt under -15°. Månadens lägsta temperatur på -18,7° uppmättes den 6 i Rensjön i norra Lappland. Detta är den lägsta temperatur som uppmätts i Sverige i maj sedan 1999. I Götaland och Svealand låg de lägsta nattemperaturerna under denna period som lägst på 3-7 minusgrader. För Götalands del var det som kallast den 1 med -6,3° i Horn i södra Östergötland medan Höljes i norra Värmland hade Svealands lägsta med -7,7° på morgonen den 1.

Varm luft letade sig in över landets södra delar den 10-13 med som mest 27,8° i Horn i södra Östergötland den 10. Detta blev även Götalands högsta temperatur för maj. Noterbart är att Horn således både var kallast och varmast i Götaland. Under denna period med värme hann den meteorologiska sommaren etablera sig över större delen av södra Sverige upp till i höjd med Dalälven. Ankomstdatumet den 9 maj är för Sverige som helhet det senaste som observerats sedan 1997.

I slutet av månaden växte ett högtryck in över landet och Östmark-Åsarna i västra Värmland uppmätte den 30 månadens högsta temperatur på 28,5°. Torpshammar i Medelpad, Sveg i Härjedalen samt Ytterhogdal och Edsbyn, båda i Hälsingland, hade samma dag Norrlands högsta temperatur med som mest 26,8°.

Medeltemperaturens avvikelse från det normala under maj 2021.
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under maj 2021 (normalperiod 1991-2020). Förstora Bild
Månadsmedeltemperaturen under maj 2021.
Månadsmedeltemperaturen under maj 2021. Förstora Bild

Jämförelse med tidigare majmånader i Sverige och globalt

Som nämnts i förra avsnittet räcker det på stationsnivå i allmänhet med att gå tillbaka till 2020 eller 2017 för att finna en kyligare motsvarighet. För Sverige som helhet var förra årets majmånad mindre varm än årets upplaga. 

Medeltemperaturer i maj i Sverige och globalt
Stapeldiagrammet visar avvikelsen från ett referensvärde 1860-1900 för Sverigemedeltemperaturen i maj (baserat på 35 stationer med mycket långa mätserier). Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tio-åriga medelvärden. Linjen med prickar visar motsvarande utjämnade förlopp för den globala medeltemperaturen i maj (data från CRU). Förstora Bild

Nederbörd - Rekordblött på sina håll i södra Sverige

Maj blev på de allra flesta håll i Götaland och Svealand en nederbördsrik månad. Detta gäller särskilt från mellersta Götaland upp till Mälardalen. De allra största nederbördsavvikelserna noterades i östra Svealand där det ganska allmänt var 300-400% av medelvärdet för normalperioden 1991-2020. Åtminstone 10 stationer, däribland Västerås, Örebro, Finspång och Linköping, med mer än 100-åriga mätserier noterade en rekordblöt majmånad. I Stockholm (startår 1786) blev detta den tredje blötaste majmånad som observerats efter 1794 och 1802.

En starkt bidragande orsak till flertalet rekord i östra Svealand var ett intensivt regnområde som drog upp över området den 25-26 maj där det blev nära på stillaliggande. I samband med detta föll det stora mängder regn. Gårdsjö i nordligaste Västergötland uppmätte då 60,7 mm den 26 och många stationer i framför allt Södermanland rapporterade 40-50 mm regn.

I den mellersta delen av östra Norrland blev det en torr månad med mindre än 50% av genomsnittlig nederbörd (avser normalperioden 1991-2020). I norra Norrland dominerade däremot nederbördsöverskotten.

Karta över nederbörd maj 2021.
Nederbördssumma under maj 2021. Förstora Bild
Nederbördens avvikelse från det normala under maj2021.
Nederbördens avvikelse från det normala under maj 2021 (normalperiod 1991-2020). Förstora Bild

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i maj 2021 (707 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i maj 2021 (24 kB, pdf)

Vind - Få blåsiga tillfällen

Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under maj 2021.
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under maj 2021. Förstora Bild

Två lågtryck gav upphov till blåsigt väder under månaden. Det första den 5-6 då det lokalt blåste stormstyrka i byvinden ute på norra Östersjön samt i Jämtlandsfjällen. Som mest 25,3 m/s uppe på Sylarna och 24,7 m/s ute vid Söderarm i Uppland den 5. Även in över land var det blåsigt denna dag. Sveg i Härjedalen och Gustavsfors i Värmland uppmätte en byvind på 17,6 m/s respektive 18,1 m/s.  

I samband med lågtrycket den 10-11 noterades ytterligare högre byvindar i södra Norrlands fjälltrakter. Som mest blåste det då 28,6 m/s i byvinden på kvällen den 10 uppe på Sylarna (1030 möh) i Jämtland och 21,1 m/s i medelvinden vid grannstationen Blåhammaren (1087 möh) under natten den 11.

För månaden som helhet blev det dock mindre byiga vindar än vad som vanligtvis varit fallet under perioden 1996-2015.

Snö - Lokalt snötäckt mark i Götaland den 6

I början av månaden var i stort sett hela norra Norrland samt fjällvärlden i södra Norrland snötäckt. Det största inrapporterade snödjupet stod Katterjåkk i Riksgränsfjällen i Lappland för med 124 cm den 4-5 maj. Snödjupet i Katterjåkk kan dock ha varit något större, ca 130 cm, ett par dygn tidigare. Efterhand minskade snötäcket stadigt under månaden. Från den 25 maj var det bara Katterjåkk i Riksgränsfjällen som rapporterade mätbart snödjup. I södra Sverige snötäcktes marken lokalt den 5 i gränstrakterna Värmland/Dalarna och endast mycket lokalt i Västergötland och norra Småland den 6.

Snödjupskarta för 15 maj 2021.
Snödjupskarta för 15 maj 2021. Förstora Bild

Solskenstid - Allmänt solfattig månad

I princip samtliga våra solstationer hade mindre sol än medelvärdet för normalperioden 1991-2020. I Borlänge (startår 1987) i Dalarna var detta ihop med 2015 den solfattigaste majmånaden som observerats. Endast i fjällvärlden, Tarfala och Abisko, båda i Lappland och Storlien-Visjövalen i Jämtland, förekom ett överskott av soltimmar. Det här medförde även att Tarfala för ovanlighetens skull slapp jumboplatsen. 

Mellan blommande hägg (19 maj) och syren (30 maj).
Mellan blommande hägg (19 maj) och syren (30 maj). Den till vänster är tagen i området kring Sörsjön utanför Norrköping i Östergötland den 19 maj och den till höger utanför SMHI den 30 maj. Även om maj var solfattigare än vanligt i Norrköping kunde man under båda dessa dagar njuta av solen. Foto: Amanda Lundgren. Förstora Bild

 

Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under maj 2021.
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under maj 2021. Förstora Bild
Karta med soltimmar under maj 2021.
Antal soltimmar i maj 2021. Förstora Bild

Åska - Kristi Himmelfärdsdag åskrikaste dagen

I samband med en övergång från varmt väder till lite svalare förekom en hel del åska i västra Götaland samt i mindre grad i västra Svealand och lokalt norr om Storsjön i Jämtland på Kristi Himmelfärdsdag den 13. Totalt rapporterades då 4149 urladdningar.

Den 13 maj var månadens åskrikaste dag. Här på västkusten vid Brofjorden utanför Lysekil i Bohuslän.
Den 13 maj var månadens åskrikaste dag i Sverige. Här västkusten vid Brofjorden utanför Lysekil i Bohuslän på kvällen.. Foto Fredrik Waldh Förstora Bild

Näst flest urladdningar, 752 stycken, registrerades den 20 och då främst i ett band över Svealand och Dalsland. Det tredje åskrikaste dygnet var på Norges nationaldag, syttende mai, då 328 urladdningar detekterades. De allra flesta i Östergötland och nordöstra Småland.

Antal åskdagar under maj 2021.
Antal åskdagar under maj 2021. Förstora Bild
Totalt antal blixtar under maj 2021.
Totalt antal blixtar under maj 2021. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Vädret dag för dag

Ostadig och kylig inledning

Månaden inleddes med kyligt väder med frost långt ner över södra Sverige. På flera håll i Götaland, Svealand och södra Norrland var det 3-6 minusgrader som lägst. I norra Norrland kallare än så och där gick temperaturen på en del håll under -10°. Kallast var det i Latnivaara med -13,8°. Efter en solig morgon växte molnen till sig under dagen.

Natten till den 2 blev ånyo kall i landet och Naimakka med sina -13,9° som lägst övertog ledartröjan från Latnivaara. Efter en hel del sol under morgontimmarna växte molnen raskt till sig och en hel del byar av regn och snöblandat regn förekom dagtid på många håll i landet. Särskilt ihärdiga var dessa i norra Norrland och i ett stråk över mellersta Götaland. Härryda i Västergötland fick 12,3 mm medan Rensjön i Lappland rapporterade 12,5 mm.

Natten till den 3 bjöd på ytterligare en frostnatt på många håll. Denna natt noterades -14,2° i Mierkenis i Lapplandsfjällen. Dagen bjöd på mest molnigt väder i större delen av landet med en hel del skurar. Lokalt förekom även åska, bland annat i trakterna kring Borlänge i Dalarna. I ostligaste Götaland och Svealand lyste solen en hel del med Gotland som den stora vinnaren. 

Påföljande natt, den 4, bjöd på frost på många håll i landet. I allmänhet var det dock lite högre nattemperaturer än föregående natt. Ett undantag fanns dock. I Mierkenis noterades -15,1° vilket avvek hela sex grader från den näst kallaste stationen. I nordöstra Norrland inleddes dagen med en hel del sol. I söder drog ett intensivt lågtryck med regn in från sydväst. På sina håll föll det stora mängder regn, särskilt i gränstrakterna mellan Götaland och Svealand. Allra mest fick Bäckefors i Dalsland med 40,3 mm. Dagstemperaturerna hade nu svårt att nå över 10 grader i landet.

Den 5 fortsatte att bjuda på ostadigt väder i söder. De största mängderna föll i Östergötland där Ödeshög rapporterade 31,0 mm följt av 29,3 mm i Omberg. I Svealand föll de största mängderna på omkring 15-20 mm i den östra delen. Vällnora i Uppland uppmätte 18,4 mm. Efter ytterligare en kall natt i norra Norrland, som lägst -14,5° i Rensjön, blev det en solig dag där. Det var fortsatt kyligt och temperaturen nådde under dagen endast lokalt upp i 10°.

Kallaste majnatten sedan 1999

Natten till den 6 blev ovanligt kall längst i norr där temperaturen sjönk till -18,7° i Rensjön. Detta blev inte bara månadens lägsta temperatur utan även den lägsta som observerats i maj i Sverige sedan 1999 då Rensjön hade -21,0°. På många håll var det klart till halvklart och efter den kalla natten steg temperaturen raskt uppåt. I Götaland, södra och mellersta Svealand var molntäcket däremot kompakt när människor vaknade upp till en ny dag. Lågtrycket som dominerat vädret där de senaste dagarna hade bara långsamt masat sig bort till Östersjökusten. På dess baksida hade nederbörden även haft inslag av snö och lokalt även lagt sig. Falköping-Valtorp i Västergötland uppmätte 3 cm medan Högemålen i Småland hade 1 cm. De största nederbördsmängderna hamnade i ett band över mellersta Götaland där Norra Möckleby på Öland rapporterade 18,7 mm.

Påföljande natt, den 7, blev inte riktigt lika kall. Som lägst var det -15,7° i Mierkenis. Lågtrycket i söder hade nu äntligen rört sig bort mot Finland och det blev en solig dag på många håll runt om i landet. Längst i söder och längst i norr var det däremot mer moln. För det senare området rörde sig ett lågtryck med lätt nederbörd från Finland in under eftermiddagen. 

Lågtrycksområdet i norr rörde sig norrut mot nordligaste Norge. Efter en solig morgon på många håll i södra och mellersta Sverige den 8 växte stackmolnen till sig och hela landet fick en mellandag. Söder om Mälardalen och i norra Norrland förekom skurar, i söder lokalt även med inslag av åska och hagel. I Grums i Värmland rapporterades att en tromb dragit fram. Det var nu även lite högre dagstemperaturer i hela landet med som bäst 14,6° i Uppsala i Uppland.

Äntligen varmare!

Efter en kylig inledning av månaden började nu varm luft från kontinenten att röra sig upp över landet. Ett djupt lågtryck strax väster om Brittiska öarna och ett högtryck över kontinenten förde in en första portion varmluft över sydligaste Sverige. Detta föregicks av en varmfront med tillhörande regn som drog in över Götaland under förmiddagen den 9. Dagens, och även säsongens dittills högsta temperatur på 21,0°, stod Markaryd i Småland och Lund i Skåne för. Norr om varmfronten, från Svealand och norröver, var det fortfarande kyligt med dagstemperaturer på omkring 10°. 

Högtrycket över kontinenten pressade upp en ny portion varmluft som till måndagen den 10 nådde upp över sydligaste Svealand. I Götaland var säsongens första högsommardag ett faktum då flera stationer i främst den östra delen nådde upp i 25,0° eller högre. Allra varmast var det i Horn i södra Östergötland med 27,8°. I Svealand var Kettstaka i Närke varmast med 23,6°. Från mellersta Svealand och norrut fortsatte det att vara ostadigt väder.

Varmluften låg kvar även den 11 men var nu koncentrerad till östra Götaland och östra Svealand. Dagens högsta temperatur blev 26,7° i Tingsryd-Degerhaga i Småland. I Svealand kom automatstationen i Stockholm upp i 24,1°. I västra Götaland, västra Svealand samt sydöstra Norrland avskiljde en svag varmfront med en del regn den varma luften i öster från lite svalare i väster. Här föll även en del nederbörd. Naven i Vänern uppmätte 20,1 mm. 

Ett lågtryck över kontinenten som var kopplat till varmfronten över landet rörde sig under natten den 12 upp över västra Götaland. Även denna dag var det i öster som solen och värmen huserade medan molnen och lägre temperaturer återfanns i väster. Varmast denna dag var det vid Jönköpings flygplats och Hagshult, båda i Småland, med 26,5°. Vid Örebro flygplats i Närke noterade man Svealands första högsommardag (minst 25,0°) med 25,6°. Även i Kristinehamn och Falun fick man en högsommardag. Temperaturerna steg nu även i den östra delen av Norrland där temperaturerna orkade över 20,0°. I resten av Norrland dominerade molnen och där förekom även en del regn. Kittelfjäll i Lappland fick 18,6 mm.

Värmen kulminerade på Kristi Himmelfärdsdag den 13

Murkla på skogsväg i Kolmårdsskogen i Östergötland den 13 maj.
Murkla på skogsväg i Kolmårdsskogen i Östergötland den 13 maj. Foto Misha Lundgren Förstora Bild

Den varma luften spred sig nu även upp över större delen av Norrland lagom till Kristi Himmelfärdsdag den 13 där temperaturen lokalt kom upp i 25°. Dagens högsta temperatur stod Torpshammar i Medelpad för med 26,5°. Två stationer i norra Norrland, Skellefteå i Västerbotten och Lycksele i Lappland, nådde båda upp i 25°. Det mesta av solen och värmen var även denna dag koncentrerad till den östra delen av landet. I västra Götaland och västra Svealand förekom det en hel del regn- och åskskurar under eftermiddagen. Längst i norr mötte en kallfront norrifrån på varmfronten från söder vilket renderade en del nederbörd. Gällivare i Lappland fick 20,5 mm. Kallfronten i norr, understödd av ett högtryck över Nordatlanten, började nu långsamt pressa undan varmluften.

Till den 14 var det fortfarande över 20° på sina håll i landet. Det blev dock en ostadig dag i södra Sverige. Efterhand drog ett område med både regn och åska in österifrån vilket gav stora mängder regn i främst västra Götaland. Ljungby i Småland rapporterade 51,5 mm medan Onsala i Halland uppmätte 48,5 mm.

Det ostadiga vädret fortsatte även den 15 med talrika regnskurar. Dessa kom senare att efterföljas av en del dimma natten till den 16. En frontzon med regn och åska kopplad till ett lågtryck över Brittiska öarna rörde sig under dagen upp över Götaland och hade till sena kvällen nått upp över östra Svealand där ett litet lågtryck började utvecklas. Hyndevad i Södermanland fick 28,6 mm.

Syttende mai var varmast i Haparanda

Norges nationaldag den 17 maj bjöd på ostadigt väder i södra Sverige där det lilla lågtrycket över Svealand såg till att växtligheten fick sig en dusch. Löten i Dalarna fick 20,3 mm. Det var fortfarande inga direkta temperaturer att tala om i söder. I Norrland smet varm luft kortvarigt in österifrån och lokalt orkade temperaturen i södra Tornedalen över 20°. Varmast var det i Haparanda med 21,9°. Lågtrycket med dess tillhörande regn försköts under eftermiddagen och kvällen upp över norra Norrland där det nu blev ostadigt. Jäkkvik i Lapplandsfjällen fick under 12 timmar från kvällen fram till på morgonen 25,6 mm. 

Efter regn den 14-17 maj i Norrköping var det fortfarande blött i skog och mark när solen visade sig den 19 maj..
Efter att sammanlagt 27,1 mm regn fallit den 14-17 maj i Norrköping (42,9 mm i Kolmården-Strömsfors) var det ännu blött i skog och mark då solen visade sig den 19. Här strax söder om Sörsjön utanför Norrköping. Foto Misha Lundgren Förstora Bild

På morgonen den 18 hade lågtrycket nu fått sitt centrum i höjd med Lofoten i Norge. Längst i norr regnade det inledningsvis men frampå dagen hade regnet dragit bort även därifrån. I princip hela landet fick en grå dag och längs västkusten förekom en del skurar med lokal åska. Längs norra Norrlandskusten förekom en del dimma. Frampå kvällen mattades skurarna av och molnen skingrades på sina håll. 

Skureväder i Svealand

Den 19 blev en mellandag med en del skurar i främst Svealand. Lokalt förekom även åska i skurarna vilket renderade 20,0 mm i Fågelsjö i Dalarna. Ett regnområde kopplat till ett lågtryck över Finland berörde under eftermiddagen och kvällen södra Tornedalen och norra Norrlandskusten. Haparanda i Norrbotten fick 17,5 mm.

Vädret ändrades inte mycket till den 20. Åskskurar över främst norra Svealand fortsatte sätta sin prägel på vädret. Stora Skedvi i Dalarna rapporterade 26,9 mm. I övrigt mest måttliga mängder från uppkomna skurar. 

Snö(o)väder i nordöstra Norrland!

I söder blev det ingen större förändring i väderläget den 21. Åskskurarna fortsatte att sätta sin prägel i Svealand men nu fick även sydvästra Götaland ta del av dessa. Detta genererade 21,7 mm i Markaryd i södra Småland där det även föll hagel. Ett lågtryck med centrum över Finland rörde sig under dagen in över nordöstra Norrland. Samtidigt fanns kall luft över Ishavet och i mötet med denna föll nederbörden på många håll som snö. Det föll ganska allmänt 5-10 cm nysnö i Norrbotten och östra Lappland. Allra mest, 12 cm, rapporterades från Glommersträsk i södra Lappland. 

Till den 22 hade kalluften rört sig ned över norra Norrland där temperaturen ingenstans orkade upp i 10°. Lågtrycket över Finland rörde sig under dagen bort mot Vita havet, men en del byar av regn och snö förekom i nordostvinden. I söder var det samtidigt en mycket ostadig dag med talrika skurar av regn med inslag av åska. Söderköping i Östergötland fick 30,2 mm i samband med detta.

Väderläget bestod följande dag och Gårdsjö i norra Västergötland uppmätte 25,0 mm. Längst i norr var det samtidigt mycket kyligt. Tarfala hade som lägst -8,9° och en dygnsmedeltemperatur på -6,8°. Detta är den lägsta dygnsmedeltemperatur som uppmätts så sent på säsongen för perioden 1945 och framåt.

Ymniga regn!

Till den 24 började ett högtryck över Nordatlanten långsamt att få inflytande över norra Sverige. I söder lugnade skuraktiviteten ner sig i söder men det var lugnet före ett rejält oväder. Ett lågtrycksområde ute över Nordsjön med tillhörande fronter och regn började leta sig in över södra Götaland den 25. I samband med åska förekom lokalt kraftigt regn. Enligt vår observatör i Nyhamnsläge i nordvästra Skåne föll det 54,8 mm där. Grannstationen Louisefred fick 52,0 mm. Under eftermiddagen och kvällen rörde sig regnet så sakteliga upp över Svealand där det blev nära på stillaliggande. Detta då högtrycket i norr höll emot.

Det föll mycket regn, 44,5 mm, i Sköldinge i Södermanland den 26 maj.
Det föll mycket regn, 44,5 mm, i Sköldinge i Södermanland den 26 maj. Förstora Bild

Vid midnatt den 26 hade lågtrycket nu fått sitt centrum över norra Danmark samtidigt som ett annat lågtryck började utvecklas över Ålands hav. Medan det förra mattades av kom det senare lågtrycket att fördjupas och stora mängder regn föll nu över nordöstra Götaland och sydöstra Svealand. Flera stationer i Södermanland, däribland Södertälje, Mariefred och Vingåker, rapporterade en dygnsmängd på 40-50 mm. Allra mest regn fick dock Gårdsjö i nordligaste Västergötland med 60,7 mm. I samband med regnet var det även kyligt med dagstemperaturer som på många håll knappt orkade upp i 10°. Exempelvis hade Västerås och Stockholm som högst 10,1° respektive 9,6° under dagen.

Sommarvarm och högtrycksbetonad avslutning på månaden

Högtrycket i norr gav soligt väder där den 27 samtidigt som lågtrycket över ostligaste Svealand började avvecklas. Högtrycket i norr kom efterhand att ta över i hela landet och med långsamt stigande dagstemperaturer. Varmast den 28 var det i Östmark-Åsarna i västra Värmland med 23,8°.

De följande dygnen blev det allt varmare samt med en hel del sol runtom i landet. Först med 24,7° i nämnda Östmark-Åsarna den 29 men månadens allra varmaste dag kom överlag att bli på mors dag den 30. Då uppmättes 28,5° i Östmark-Åsarna. I Norrland hade inte mindre än fyra stationer 26,8° vilket blev deras högsta temperatur under maj. I norra Norrland nådde temperaturen inte upp i högsommartemperaturer (minst 25,0°). Varmast där var det i Lycksele i södra Lappland med 24,3°. En portion med lite kyligare luft kopplat till en kallfront rörde sig söderut till den 31. Det fortsatte dock att vara varmt i söder med som mest 27,2° i Gladhammar i Småland. I norra Norrland orkade temperaturen däremot knappt över 20° någonstans.

Högsta temperatur, maj 2021
Norrland +26,8° den 30 Torpshammar (Medelpad), Sveg (Härjedalen) samt Ytterhogdal och Edsbyn (Hälsingland)
Svealand +28,5° den 30 Östmark-Åsarna (Värmland)
Götaland +27,8° den 10 Horn (Östergötland)
Lägsta temperatur, maj 2021
Norrland -18,7° den 6 Rensjön (Lappland)
Svealand -7,7° den 1 Höljes (Värmland)
Götaland -6,3° den 1 Horn (Östergötland)
Högsta nederbörd, maj 2021
Norrland 99,1 mm Hedesunda (Gästrikland)
Svealand 165,5 mm Södertälje (Södermanland)
Götaland 200,6 mm Bäckefors (Dalsland)
Lägsta nederbörd, maj 2021
Norrland 9,5 mm Åsele (Lappland)
Svealand 51,0 mm Trängslet (Dalarna)
Götaland 21,4 mm Hanö A (Blekinge)
Högsta lufttryck, maj 2021
Norrland 1030,7 hPa den 30 Storlien-Storvallen (Jämtland)
Svealand 1028,9 hPa den 30 Landsort (Södermanland)
Götaland 1029,2 hPa den 30 Skillinge (Skåne)
Lägsta lufttryck, maj 2021
Norrland 992,4 hPa den 22 Haparanda (Norrbotten)
Svealand 989,2 hPa den 5 Blomskog (Värmland)
Götaland 983,9 hPa den 5 Vinga (Västergötland)
Största snödjup, maj 2021
Norrland 130' cm den 2 Katterjåkk (Lappland)
Svealand 22 cm den 1 Lillhamra (Dalarna)
Götaland 3 cm den 6 Falköping-Valtorp (Västergötland)

Dygnsnederbörd på minst 40 mm maj 2021 (7 kB, pdf)

Medelvindhastighet vid kuststationer på minst 21 m/s i maj 2021 (4 kB, pdf)

.