Väderåret 2019 nu i presentationsformat

Nu finns ett presentationsmaterial från SMHI med en sammanställning av väderåret 2019. Materialet kan användas som introduktion och underlag när vädret under 2019 diskuteras, till exempel i undervisning.

Karta över medeltemperaturen för året 2019.
Medeltemperaturen för året 2019. Förstora Bild

Året 2019 blev varmare än normalt (1961-1990) i hela landet, i synnerhet i södra delen av landet. I större delen av landet föll det också mer regn jämfört med normalt, men samtidigt var det framför allt i södra delen av landet låga grundvattennivåer. 

– Vädermässigt var 2019 inte ett av de mest extrema åren. Men många i Svealand kommer nog ihåg stormen Alfrida som passerade på nyårsdagen, säger Erik Engström, chef för enheten för klimatinformation och statistik, SMHI.

Nu har alltså SMHI med utgångspunkt från de sammanfattningar av 2019 som finns på SMHIs webbplats sammanställt ett presentationsmaterial. Materialet är fritt att ladda ner från smhi.se och kan fungera som inledning, underlag och utbildningsmaterial när man vill diskutera vad i vädret som utmärkte 2019.